Решение № 35212027, 28.10.2013, Хозяйственный суд Тернопольской области

Дата принятия
28.10.2013
Номер дела
921/944/13-г/16
Номер документа
35212027
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"28" жовтня 2013 р.Справа № 921/944/13-г/16Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Хоми С.О.

Розглянув матеріали справи

за позовом Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль.

до відповідача: Фізичної особи підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1.

За участю представників сторін:

позивача: Буняк Я.В. - завідувач сектору правової роботи, доручення №04/2-3/64 від 10.01.2013 р. відповідача: не з'явився.

В судовому засіданні 28.10.2013 року оголошувалась перерва до 28.10.2013 року до 16 год. 00 хв.

Після перерви представники сторін:

Позивача: Буняк Я.В. - завідувач сектору правової роботи, доручення №04/2-3/64 від 10.01.2013 р.

Відповідача: не з'явився.

Суть справи. Ухвалою суду від 17 жовтня 2013 року розгляд справи відкладено відповідно до п.п.1,2,3 ч. 1 ст.77 ГПК України на 28 жовтня 2013 року на 09 год. 15 хв. в межах строку, передбаченого ст. 69 ГПК України.

В судовому засіданні 28.10.2013 року оголошувалась перерва до 28.10.2013 року до 16 год. 00 хв. для надання можливості позивачу подати додаткові докази.

Тернопільське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль звернулось до суду з позовом до Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 АДРЕСА_1 про cтягнення коштів, використаних не за цільовим призначенням, у сумі 363699 грн.

Як зазначає позивач в своїй позовній заяві, підставою для звернення до суду з позовом є неналежне виконання відповідачем договірних зобов'язань за договором №12-11-ЦП про надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів в частині виконання графіку працевлаштування інвалідів.

Представник позивача в судове засідання з'явився та підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з'явився та не забезпечив явку свого представника. Відповідач обґрунтований нормативно та документально підтверджений відзив на позов не подав, хоча судом було дотримано вимоги статті 64 Господарського процесуального кодексу України, своєчасно винесено і надіслано за вказаною в позовній заяві позивачем адресою відповідача: АДРЕСА_1 ухвалу від 17.09.2013 року про порушення провадження у справі та призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду 07.10.2013 року і необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду.

Повідомлення про вручення поштового відправлення , відправлене відповідачу 17.09.2013 року повернулось разом із конвертом з ухвалою від 17.09.2013 року про порушення провадження у справі до господарського суду Тернопільської області з довідкою відділення поштового зв'язку, в якій вказано причину повернення : "за закінченням терміну зберігання".

Як зазначається, зокрема, в п. 2 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві" № 670-2010-р від 15.03.2010 року, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

У відповідності до п. 11 Листа Вищого господарського суду України № n0006645-06 від 15.03.2007 року "Про деякі питання практики застосування норм господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році" до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місце проживання фізичних осіб-учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій; тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Таким чином, суд вважає, що відповідач повідомлений про час і місце розгляду справи № 921/944/13-г/16 господарським судом Тернопільської області.

Крім того, відповідач будь-яких додаткових документів суду не надав, а тому згідно ст.75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В ході розгляду справи представнику позивача роз'яснено його процесуальні права та обов'язки згідно ст.ст.20,22,81-1 ГПК України; наслідки відмови позивача від позову та укладення мирової угоди.

Технічна фіксація (звукозапис) судового процесу відповідно до ст.81-1 ГПК України не здійснювалась за відсутності відповідного клопотання представника позивача.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

09 грудня 2011 р. між Тернопільським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - "Відділення Фонду"), в особі директора відділення Базилевської І.В., що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватним підприємцем ОСОБА_1 (надалі - "Отримувач"), з другої сторони, укладено договір №12-11-ЦП про надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Згідно п. 1.1 р. 1 даного договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, "Відділення Фонду" надає "Отримувачу" грошові кошти на безвідсотковій основі (надалі іменується "цільова позика") у розмірі 363699 грн. зі строком повернення до трьох років з дати отримання коштів на рахунок "Отримувача", відкритий в Головному управлінні Державного казначейства в Тернопільській області, а "Отримувач" зобов'язується використати її за цільовим призначенням та повернути цільову позику в порядку та на умовах, визначених цим Договором; строк повернення цільової позики становить три календарних роки з моменту надання суми цільової позики; перебіг строку починається з моменту зарахування на рахунок "Отримувача" грошових коштів цільової позики.

Пунктом 2.1. р. 2 укладеного Договору передбачено, зокрема, що цільова позика надається "Отримувачу" з метою створення 5 робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до кошторису витрат на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів наведеного в Додатку №1, що є невід'ємною частиною Договору.

У відповідності до п. 2.2 р. 2 договору строки, протягом яких "Отримувач" зобов'язаний працевлаштувати інвалідів на робочі місця, призначені для їх працевлаштування, згідно умов цього Договору, визначаються у графіку працевлаштування інвалідів наведеного в Додатку №2, що є невід'ємною частиною Договору.

Як визначається в п. 2.3 р. 2 договору, строки, протягом яких "Отримувач" зобов'язаний ввести в експлуатацію обладнання закуплене на кошти "Відділення Фонду", визначаються у графіку введення в експлуатацію обладнання наведеному в Додатку №3, який є невід'ємною частиною цього Договору.

У відповідності до п.3.1 р. 3 укладеного Договору, забезпеченням повернення позики є заставлене майно згідно договору застави від 12.12.2011 р. №858, завіреного нотаріально, який є невід'ємною частиною цього Договору.

Згідно п.4.3. р.4 Договору повернення цільової позики здійснюється на підставі графіку повернення грошових коштів цільової позики наведеного у Додатку №4, що є невід'ємною частиною цього Договору у строк, визначений пунктом 1.1. цього Договору.

Як визначається в п.4.4 р. 4 договору днем повного погашення цільової позики вважається день зарахування останнього платежу цільової позики на рахунок "Відділення Фонду", відкритий в Головному управлінні Державного казначейства в Тернопільській області, згідно графіку повернення грошових коштів цільової позики.

Згідно п.п.5.2.2 п. 5.2 р. 5 договору "Отримувач" зобов'язаний забезпечити належні умови проведення перевірки "Відділенням Фонду"; при проведенні перевірки надавати оригінали та засвідчені належним чином копії індивідуальної програми реабілітації інваліда, наказів про прийняття на роботу і звільнення, заяви інвалідів інші документи на вимогу "Відділення Фонду", які підтверджують створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

У відповідності до п.п.5.2.4 п.5.2. р. 5 договору "Отримувач" зобов'язаний забезпечити виконання графіку повернення цільової позики (Додаток №4) та повернути цільову позику в повному розмірі у строки визначені п.1.1. цього Договору.

Як визначається в п.п.5.2.6. п.5.2. р. 5 договору "Отримувач" зобов'язаний створити, визначену пунктом 2.1. цього Договору, кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, які відповідають вимогам охорони праці, працевлаштувати на них інвалідів та забезпечити їм заробітну плату не нижчу законодавчо встановленого мінімального розміру, в строки згідно з графіком працевлаштування інвалідів (Додаток №2).

Підпунктами 5.2.7., 5.2.8. та 5.2.9. пункту 5.2. р. 5 Договору передбачено, відповідно, що "Отримувач" зобов'язаний: забезпечити працевлаштування інвалідів на створених робочих місцях для працевлаштування інвалідів, протягом трьох років з дати повернення цільової позики наданої за цим Договором; щокварталу (5 числа місця наступного за звітним протягом дії Договору та не менш як три роки з дати його виконання надавати "Відділенню Фонду" звіти (Додатки №5,6) та засвідчені належним чином копії документів, які підтверджують працевлаштування кожного інваліда; за рахунок коштів цільової позики здійснити закупівлю товарів, робіт і послуг зазначених у Додатку №1 до цього Договору відповідно до вимог чинного законодавства та на основі максимальної економії коштів цільової позики.

У відповідності до п. 6.2 р. 6 Договору у разі нецільового використання "Отримувачем" цільової позики або її частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами цього Договору про надання цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення "Відділення Фонду".

У відповідності до п. 8.1. р. 8 Договору №12-11-ЦП від 09.12.2011 року про надання цільової позики цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання "Отримувачем" своїх зобов'язань за цим Договором; Договір вважається виконаним у разі коли "Відділенням Фонду" вивчено і позитивно оцінено результати виконання договору, "Отримувачем" створені робочі місця для інвалідів у кількості, передбаченій у п.2.1. цього Договору та на них працевлаштовано інвалідів, з якими у встановленому порядку укладені трудові договори і забезпечено виконання п.5.2.7. цього Договору.

У п. 8.2 р. 8 договору передбачено, що строк повернення цільової позики, установлений в п.1.1., не може бути продовжений.

До договору №12-11-ЦП від 09.12.2011 року між Сторонами укладено також:

- додаток № 1 "Кошторис витрат на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів";

- додаток № 2 "Графік працевлаштування інвалідів на виконання Договору №12-11-ЦП від 2011 р.";

- додаток № 3 "Графік введення в експлуатацію обладнання на виконання Договору №12-11-ЦП від 2011 р.";

- додаток №4 "Графік повернення коштів цільової позики на виконання Договору №12-11-ЦП від 2011 р.";

- додаток № 5 "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 20__ рік";

- додаток № 6 "Звіт щодо використання цільової позики".

20.12.2011 р. між Тернопільським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів та Приватним підприємцем ОСОБА_1 укладено Додатковий договір про внесення змін до договору №12-11-ЦП про надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, згідно п.1 якого, зокрема:

- пункт 1.1. Договору викласти в наступній редакції: "В порядку та на умовах, визначених цим Договором, "Відділення Фонду" надає "Отримувачу" цільову позику у вигляді обладнання (згідно додатку №1) на суму 363699 грн. зі строком повернення коштів до трьох років з дати отримання обладнання "Отримувачем", а "Отримувач" зобов'язується використати її за цільовим призначенням та повернути цільову позику в порядку та на умовах, визначених цим Договором; під цільовим використанням позики розуміється використання обладнання "Отримувачем" для створення 5 робочих місць для інвалідів та працевлаштування на них інвалідів; строк повернення цільової позики становить три календарних роки з моменту отримання обладнання; перебіг строку починається з моменту отримання обладнання."

- пункт 2.1. Договору викласти в наступній редакції: "Цільова позика надається "Отримувачу" з метою створення 5 робочих місць для працевлаштування на них інвалідів".

- пункт 4.1. Договору викласти в наступній редакції: "Цільова позика надається, шляхом надання обладнання, визначеного в додатку №1 цього Договору, "Отримувачу".

У відповідності до додатку № 1 "Кошторис витрат на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів" до договору №12-11-ЦП від 09.12.2011 року "Отримувачу" надається поворотна фінансова допомога у вигляді обладнання на загальну суму 363699 грн., а саме:

- парогенератор Rotondi IGOS3 з підставкою для прасок - 1 шт., на суму 32000 грн.;

- пристрій для введення та виведення лекал на виріб SinaJet PopJet 1600 Oshima OP-450 GS - 1 шт., на суму 93480 грн.;

- вишивальна машина Brother PR 650 - 1 шт., на суму 64000 грн.;

- ґудзикова машина JK -Т373 - 1 шт., на суму 11960 грн.;

- скорняжна машина - 1 шт., на суму 6300 грн.;

- петельна машина Reece S100CB - 1 шт., на суму 72800 грн.;

- спец. машина JK-Т388 - 1 шт., на суму 8880 грн.;

- автоматична розкрійна лінійка - 1 шт., на суму 9200 грн.;

- ніж розкрійний - 1 шт., на суму 4140 грн.;

- електронно-обчислювальна машина в зборі - 1 шт., на суму 4839 грн.;

- магнітний носій з системою комплексної автоматизації проектування і підготовки виробництва швейних виробів "Грація" - 1 шт., на суму 56100 грн.

У додатку № 2 "Графік працевлаштування інвалідів на виконання Договору №12-11-ЦП від 2011 р.", який є невід'ємною його частиною, сторони передбачили, що "Отримувач" зобов'язаний працевлаштувати: у І кварталі 2012 року - 2-ох інвалідів на посаду швеї; у ІІ кварталі 2012 року - 3-ох інвалідів на посади: швеї, виготовлювача лекал, закрійника, всього працевлаштувати 5 інвалідів.

Згідно додатку №3 "Графік введення в експлуатацію обладнання на виконання Договору №12-11-ЦП від 2011 р." "Отримувач" зобов'язаний у І кварталі 2012 року ввести в експлуатацію обладнання на виконання умов договору №12-11-ЦП, а саме: парогенератор Rotondi IGOS3 з підставкою для прасок, пристрій для введення та виведення лекал на виріб SinaJet PopJet 1600 Oshima OP-450 GS, вишивальна машина Brother PR 650, ґудзикова машина JK -Т373, скорняжна машина, петельна машина Reece S100CB, спец. машина JK-Т388, ніж розкрійний, електронно-обчислювальна машина в зборі, магнітний носій з системою комплексної автоматизації проектування і підготовки виробництва швейних виробів "Грація".

Додатком №4 "Графік повернення коштів цільової позики на виконання Договору №12-11-ЦП від 2011 р." сторони передбачили строки повернення грошових коштів позики "Отримувачем", а саме:

ІІІ квартал 2013 р. - 63699 грн.,

ІV квартал 2013 р. - 60000 грн.,

І квартал 2014 р. - 60000 грн.,

ІІ квартал 2014 р. - 60000 грн.,

ІІІ квартал 2014 р. - 60000 грн.,

до останнього дня третього календарного року з моменту зарахування на рахунок "Отримувача" грошових коштів цільової позики - 60000 грн.

Як вбачається з матеріалів справи позивач свої зобов'язання по договору виконав, надав відповідачеві поворотну фінансову допомогу у вигляді обладнання на суму 363699 грн., що підтверджується накладною № 3 від 30.12.2011 року про передачу позивачем відповідачу обладнання на загальну суму 363699 грн.

Факт отримання вказаного обладнання відповідачем підтверджується підписом та печаткою відповідача на зазначеній накладній (належним чином засвідчена копія накладної № 3 від 30.12.2011 року знаходиться в матеріалах справи).

Відповідач отримав зазначене у накладній обладнання на підставі довіреності № 1 від 30.12.2011 року , про що свідчить підпис та відбиток печатки відповідача.

Як стверджує позивач у позовній заяві, Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 прийняті на себе зобов'язання згідно договору №12-11-ЦП від 09.12.2011 р. належним чином не виконала.

Як слідує з довідки від 28.08.2013 року про результати перевірки цільового використання цільової позики, наданої ПП ОСОБА_1 на поворотній основі зі строком повернення до трьох років на створення 5 робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, представниками Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів 27.08.2013 року та 28.08.2013 року в присутності Приватного підприємця ОСОБА_1 здійснено перевірку цільового використання цільової позики.

В даній довідці зазначено, зокрема, що ПП ОСОБА_1 зобов'язувалась працевлаштувати в ІІ кварталі 2012 року 3-х інвалідів, однак, перевіркою встановлено, що ПП ОСОБА_1 порушила графік працевлаштування інвалідів; протягом ІІІ кв. 2012 року були працевлаштовані 2 інваліди:

- ОСОБА_5 на посаду швеї (трудовий договір від 14.08.2012 р. № 19011203113) і була звільнена за власним бажанням 02.01.2013 року;

- ОСОБА_6 на посаду закрійника (трудовий договір від 04.09.2012 р. № 19011203387).

В IV кв. 2012 р. працевлаштовані:

- ОСОБА_7 на посаду швачки (трудовий договір від 05.10.2012 р. № 19011203994), звільнена за власним бажанням 03.01.2013 р.;

- ОСОБА_8 на посаду виготовлювача лекал (трудовий договір від 05.10.2012 р. № 19011203993), 03.01.2013 року була звільнена за згодою сторін.

В даній довідці вказано також, що:

- станом на 1 серпня 2013 року ПП ОСОБА_1 за умовами договору зобов'язувалась працевлаштувати 5 інвалідів, однак перевіркою встановлено, що на підприємстві працює лише 1 інвалід;

- ПП ОСОБА_1 не своєчасно подавала щоквартальні звіти за 2013 рік (додаток № 5, № 6) та засвідчені належним чином копії документів, які підтверджують працевлаштування кожного інваліда.

Як вбачається з матеріалів справи:

- відповідачем 30.03.2012 року видано наказ № 3 від 30.03.2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_9 з 30.03.2012 року;

- відповідачем згідно наказу № 17 від 01.02.2013 року ОСОБА_9 звільнено з посади швеї за власним бажанням з 01.02.2013 року;

- відповідачем 30.03.2012 року видано наказ № 4 від 30.03.2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_11 з 30.03.2012 року;

- відповідачем згідно наказу № 5а від 20.04.2012 року ОСОБА_11 звільнено з посади за власним бажанням з 21.04.2012 року;

- відповідачем 04.08.2012 року видано наказ № 5а від 04.08.2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 з 14.08.2012 року;

- відповідачем згідно наказу № 14 від 31.12.2012 року ОСОБА_5 звільнено з посади швачки за власним бажанням з 02.01.2013 року;

- відповідачем 05.10.2012 року видано наказ № 5 від 05.10.2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 з 05.10.2012 р.

- відповідачем згідно наказу № 15 від 31.12.2012 року ОСОБА_7 звільнено з посади швачки за власним бажанням з 03.01.2013 року;

- - відповідачем 05.10.2012 року видано наказ від 05.10.2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_8 з 05.10.2012 р.

- відповідачем згідно наказу № 16 від 31.12.2012 року ОСОБА_8 звільнено з посади виготовлювача лекал за власним бажанням з 03.01.2013 року;

- відповідачем 04.01.2012 року видано наказ № від 04.01.2012 р. Про прийняття на роботу ОСОБА_6 з 04.09.2012 року.

У Звіті про зайнятість та працевлаштування інвалідів за І квартал 2012 року зазначено, що Фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 у 1-му кварталі 2012 року працевлаштовано 2-х інвалідів: ОСОБА_11, інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу - 30.03.2012 року, ОСОБА_9 , інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу 30.03.2012 року.

У даному звіті зазначено. що чисельність працівників, які відпрацювали на робочих місцях згідно договору 2 осіб.

У Звіті про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2-й квартал 2012 року зазначено, що Фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 у 2-му кварталі 2012 року працевлаштовано 2-х інвалідів: ОСОБА_11, інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу - 30.03.2012 року, дата звільнення з роботи - 21.04.2012 р.; ОСОБА_9, інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу 30.03.2012 року.

У даному звіті зазначено, що чисельність працівників, які фактично відпрацювали на робочих місцях згідно договору 2 осіб.

У Звіті про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 3-й квартал 2012 року зазначено, що Фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 у 3-му кварталі 2012 року працевлаштовано 4-х інвалідів: ОСОБА_11- інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу - 30.03.2012 р., дата звільнення - 21.04.2012 р.. ОСОБА_9 - інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу - 30.03.2012 року; ОСОБА_5 - інваліда 3-ї групи, дата прийняття на роботу 14.08.2012 року; ОСОБА_6 - інваліда 3-ї групи, дата прийняття на роботу 04.09.2012 року .

У даному звіті зазначено, що чисельність працівників, які фактично відпрацювали на робочих місцях згідно договору 4 осіб.

У Звіті про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 4-й квартал 2012 року зазначено, що Фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 у 4-му кварталі 2012 року працевлаштовано: ОСОБА_11- інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу - 30.03.2012 р., дата звільнення - 21.04.2012 р.. ОСОБА_9 - інваліда 2-ї групи, дата прийняття на роботу - 30.03.2012 року; ОСОБА_5 - інваліда 3-ї групи, дата звільнення з роботи - 02.01.2013 року; ОСОБА_6 - інваліда 3-ї групи, дата прийняття на роботу 04.09.2012 року; ОСОБА_7 - інвалід 3 -ї групи, дата прийняття на роботу - 05.10.2012 року, дата звільнення з роботи - 03.01.2013 року; ОСОБА_8 - інвалід 3-ї групи, дата прийняття на роботу - 05.10.2012 року, дата звільнення з роботи - 03.01.2013 року.

У даному звіті зазначено, що чисельність працівників, які фактично відпрацювали на робочих місцях згідно договору 2 осіб.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16 січня 2003 року, з наступними змінами, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 526 Цивільного кодексу України, з наступними змінами, передбачені загальні умови виконання зобов'язання, а саме зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як визначається в ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України № 436-IV від 16 січня 2003 року з наступними змінами, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в своєму листі № 04/58/5422 від 13 вересня 2013 року повідомив Тернопільське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів про те, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 у 2013 році інформувала міськрайонний центр зайнятості про наявність вакансій для працевлаштування інвалідів (форма № 9-ПН "Звіт про наявність вакансій") згідно таблиці: дата реєстрації - 08.04.2013 р.; подавач вакансії - ОСОБА_1; посада - швачка - 3 чол.. закрійник - 1, кравець -1, виготовлювач лекал -1.

Всупереч вищезазначених приписів закону, відповідачем порушено зобов'язання за договором № 12-11-ЦП про надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів від 09.12.2011 року, адже відповідачем створено місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами даного договору. В Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 працює 1 інвалід - ОСОБА_6 (звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів за І, ІІ, ІІІ квартали 2013 року).

Доказів повернення відповідачем грошових коштів в сумі 63699 грн. в строк - ІІІ квартал 2013 року (згідно Графіку повернення грошових коштів цільової позики) відповідачем не подано, а судом не здобуто.

У відповідності до п. 6.2 р. 6 Договору у разі нецільового використання "Отримувачем" цільової позики або її частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами цього Договору про надання цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення "Відділення Фонду".

Разом з тим, позивач не позбавлений права звернутись до суду з позовом про стягнення з відповідача коштів, використаних не за цільовим призначенням.

Як визначається в п. 8.1. р. 8 договору він вважається виконаним у разі коли "Відділенням Фонду" вивчено і позитивно оцінено результати виконання договору, "Отримувачем" створені робочі місця для інвалідів у кількості, передбаченій у п.2.1. цього Договору та на них працевлаштовано інвалідів, з якими у встановленому порядку укладені трудові договори і забезпечено виконання п.5.2.7. цього Договору.

Як вбачається з матеріалів справи, доказів, що підтверджують виконання відповідачем умов договору № 12-11-ЦП про надання цільової позики (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів від 09.12.2011 року та додаткового договору від 20.12.2011 року про внесення змін до договору № 12-11-ЦП від 09.12.2011 року на момент розгляду спору судом, відповідачем суду не подано, тому правомірними є вимоги щодо стягнення з відповідача коштів в сумі 363699 грн., використаних не за цільовим призначенням.

Судові витрати, які складаються із 7273 грн. 98 коп. судового збору згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.43,49,82,85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2.Стягнути з Фізичної особи підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 14032334:

- 363699 грн. коштів, використаних не за цільовим призначенням

3.Стягнути з Фізичної особи підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1

- 7273 грн. 98 коп. судового збору в доход Державного бюджету України;

4.Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

На рішення суду, яке не набрало законної сили, сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки мають право подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84 ГПК України, через місцевий господарський суд.

Рішення підписано: 04 листопада 2013 року.

Суддя С.О. Хома

Часті запитання

Який тип судового документу № 35212027 ?

Документ № 35212027 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 35212027 ?

Дата ухвалення - 28.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35212027 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 35212027 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 35212027, Хозяйственный суд Тернопольской области

Судебное решение № 35212027, Хозяйственный суд Тернопольской области было принято 28.10.2013. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 35212027 относится к делу № 921/944/13-г/16

то решение относится к делу № 921/944/13-г/16. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 35188954
Следующий документ : 35215297