Решение № 35178044, 30.10.2013, Хозяйственный суд Тернопольской области

Дата принятия
30.10.2013
Номер дела
921/970/13-г/14
Номер документа
35178044
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"30" жовтня 2013 р.Справа № 921/970/13-г/14

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Руденка О.В.

Розглянув справу

за позовом Прокурора міста Тернополя, бульвар Т.Шевченка, 7, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46000 в особі Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради, бул. Шевченка, 21, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46000

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, АДРЕСА_1

про cтягнення заборгованості по орендній платі в сумі 19307,93 грн., а також зобов'язати фізичну особу-підприємця усунути перешкоди в користуванні майном шляхом звільнення нежитлового приміщення комунальної власності.

за участю представників сторін:

позивача: Сухарської А.В., довіреність № 266/9-у від 14.02.13 р. ,

прокурора: Середзінського І.В., посвідчення № 013500 від 03.12.12 р.

Суть справи:

Прокурор міста Тернополя в особі Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради звернувся в господарський суд Тернопільської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про cтягнення заборгованості по орендній платі в сумі 19307,93 грн. та зобов'язання усунути перешкоди в користуванні майном шляхом звільнення нежитлового приміщення комунальної власності.

В обґрунтування заявлених позовних вимог, підтриманих в судовому засіданні його повноважним представником та прокурором, орган місцевого самоврядування, посилається на порушення відповідачем договірних зобов'язань щодо оплати орендних платежів, у зв'язку із чим в останнього виникла заборгованість, яка підлягає примусовому стягненню та поряд з цим позивач просить суд зобов'язати підприємця усунути перешкоди в користуванні майном шляхом звільнення займаного нежитлового приміщення комунальної власності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 99,6 кв.м.

Відповідач, явку у судове засідання повноважного представника не забезпечив, причини цього не повідомив, витребуваних документів не надав, хоча про час і місце слухання справи повідомлявся належним чином, в порядку ст.ст. 64, 87 ГПК України та п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що повідомлення про вручення поштового відправлення - ухвали суду, повернулося на адресу суду без вручення адресату. В той же час, кореспонденція направлялася підприємцю за адресою, що зазначена у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 16.10.2013р., а саме: АДРЕСА_1. Таким чином, судом виконано процесуальні вимоги щодо повідомлення сторін належним чином про час та місце слухання справи і реалізовано право учасника судового процесу на судовий захист.

За таких обставин, зважаючи на неподання відповідачем витребуваних судом документів, розгляд справи здійснюється за правилами ст.75 ГПК України, за наявними в ній матеріалами.

В процесі вирішення спору, розгляд справи судом відкладався із підстав викладених у відповідній ухвалі.

У судовому засіданні представнику позивача та прокурору процесуальні права та обов'язки, передбачені ст.ст. 20, 22, 29, 81-1 ГПК України, роз'яснено.

За відсутності відповідного клопотання, в порядку ст. 81-1 ГПК України, технічна фіксація судового процесу не здійснювалась.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та думку прокурора, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією їх породжують. Зокрема, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.

01 лютого 2012р. між Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради (управління обліку та контролю за використанням комунального майна, як уповноважений орган на укладення договорів оренди) - далі - Орендодавець та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (далі Орендар) було укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності №3033 (далі - Договір).

Згідно пункту 1.1 даного правочину, Орендодавець на підставі рішення виконавчого комітету міської ради №2257 від 28.12.2011р. передав, а Орендар 01.02.2012р. прийняв в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно (нежитлові приміщення) комунальної власності (далі-Майно), площею 99.6/33.8 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_2, на другому поверсі, що знаходиться на балансі управління обліку та контролю за використанням комунального майна, вартість якого визначена згідно з висновком про вартість майна/актом оцінки станом на 30.04.2011р. і становить 219250.00 грн.

Контрагентами передбачено, що наймач вступає у строкове платне користування нежитловим приміщенням одночасно із підписанням сторонами договору та акту приймання-передачі, обов'язок щодо складання якого покладається на наймодавця.

Розрахунок орендної плати проводиться на підставі Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Тернополя, затвердженого рішенням міської ради №6/9/14 від 20.06.2011р. "Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Тернополя", або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна.

Підпунктами 3.1, 3.2, 3.6 угоди встановлено, що орендна плата розраховується за базовий місяць - січень 2012р. і становить - 3178.96 грн. та 635.79 грн. ПДВ. Орендна плата за перший місяць оренди - лютий 2012 року визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за лютий, та вноситься протягом 10 днів з дня підписання договору. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць оренди і перераховується наймачем на рахунок наймодавця не пізніше 15 числа наступного місяця.

Договір укладено строком на 2 роки і 11 місяців, терміном дії з 01.02.2012р. по 31.12.2014р. включно (п. 10.1).

У відповідності до ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України (далі ГК України) господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Аналогічні за змістом норми містяться в ст.ст. 509, 526 ЦК України.

Взаємовідносини, що склалися між сторонами у справі суд кваліфікує як правовідносини, що випливають із договору найму, згідно якого та в силу ст. 759 ЦК України, наймодавець передає наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До вимог господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з врахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Як вбачається із матеріалів справи, на виконання своїх договірних зобов'язань Управлінням визначене п. 1.1 угоди приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2, площею 99.6/33.8 кв. м. відповідачу передано.

Однак, підприємець в порушення пп. 3.2, 3.4 Договору та норм чинного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, вчасно розрахунки за користування майном комунальної власності не здійснив, допустивши заборгованість перед позивачем за період з квітня 2013р. по 03 червня 2013р. в сумі 7990,94 грн., що підтверджується наявним в матеріалах справи розрахунком орендної плати.

З метою досудового врегулювання спору, органом владних повноважень на адресу суб'єкта підприємницької діяльності направлено вимоги, у формі претензій №511/9-у від 26.03.2012р. та №511/9-у від 26.03.2013р., про сплату боргу по орендній платі, які, однак останнім залишені без задоволення та належного виконання.

Приймаючи до уваги наведене, а також те, що згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами, вимога позивача про стягнення заборгованості по орендній платі в розмірі 7990,94 грн. підлягає до задоволення, як заявлена обґрунтовано у відповідності до ст. 759 ЦК України, що передбачає обов'язок орендаря сплачувати орендну плату.

Відповідно до ст.ст. 546, 549 ЦК України, ст. 230 Господарського кодексу України, виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою (штрафом, пенею), іншими видами забезпечення встановленими договором або законом.

Згідно п. 9.4 умов Договору, за несвоєчасне або не в повному обсязі внесення орендної плати Орендар сплачує пеню (від несплаченої суми) в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період за який сплачується пеня, за кожен день прострочення (включаючи день оплати).

В процесі розгляду справи встановлено, що відповідачем порушено строки сплати орендної плати, причини вказаних порушень останнім документально не обґрунтовано та доказів сплати спірних сум суду не надано, а відтак здійснені Управлінням нарахування пені, передбаченої п. 9.4 правочину, відповідно до вимог ст. 258 ЦК України та ст. 232 ГК України, за період квітень-червень 2013 р. на суму 310,86 грн. (розрахунок суми пені знаходиться в матеріалах справи), підлягають до задоволення, як заявлені обґрунтовано та правомірно.

Статтею 235 ГК України за порушення господарських зобов'язань суб'єктами господарювання передбачено можливість застосування оперативно-господарських санкцій, однією з яких є одностороння відмова управненої сторони від виконання своїх зобов'язань у разі порушення останніх іншою стороною.

Поряд з цим, відповідно до ст.782 ЦК України, наймодавець має право відмовитись від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить орендну плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. Аналогічні за змістом положення погоджені сторонами в договорі оренди, а саме п.3.10.

Приписами ч.2 ст.787 ЦК України встановлено, що у разі відмови наймодавця від договору найму, договір є розірваний з моменту отримання контрагентом повідомлення про відмову від нього.

Так, як слідує із матеріалів справи, 03.06.2013 року фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 вручено особисто повідомлення про припинення дії договору №3033, зважаючи на що останній вважається розірваним.

Пунктом 10.7. Договору передбачено, що чинність правочину припиняється внаслідок, зокрема, відмови від нього Орендодавця, а згідно п.5.18 - у разі припинення або розірвання вказаної угоди наймач зобов'язаний в 10-денний термін повернути наймодавцю орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, разом з отриманим обладнанням та інвентарем і зі всіма зробленими в ньому невід'ємними поліпшеннями.

Однак відповідач, всупереч ч.1 ст.27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", п.5.18 Договору продовжує користуватись об'єктом оренди без достатніх правових підстав, займане приміщення останнім не звільнене та по акту прийому-передачі Орендодавцю не передане, зважаючи на що вимога позивача про усунення перешкод в користуванні майном, шляхом звільнення нежитлового приміщення комунальної власності підлягає до задоволення.

У разі невиконання наймачем обов'язку щодо повернення речі, ЦК України, а саме ч.2.ст.785, гарантоване право наймодавця вимагати від сторони по договору сплати неустойки в розмірі подвійної плати за користування річчю за весь час прострочення.

При цьому, в розумінні постанови ВГСУ від 29.05.2013 № 12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна" вказана неустойка є самостійною майновою відповідальністю у сфері орендних правовідносин і визначається як подвійна плата за користування річчю за час прострочення та не може бути ототожнена з неустойкою (штрафом, пенею), передбаченою п. 1 ч.2 ст. 258 ЦК України, оскільки, на відміну від останньої, її обчислення не здійснюється у відсотках від суми невиконання або неналежного виконання зобов'язання (штраф), а також у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (пеня).

Зважаючи на наведене, позивачем, на підставі п.9.2 Договору, правомірно нараховано відповідачу плату в сумі 11 006, 13 грн. за фактичне користування приміщенням за період з 04.06.2013р. по 31.08.2013р. (розрахунок знаходиться в матеріалах справи).

Таким чином, суд прийшов до висновку, що заявлені позовні вимоги про cтягнення заборгованості по орендній платі в сумі 19307,93 грн., в т.ч. пені та плати за фактичне користування приміщенням, а також усунення перешкод в користуванні майном, шляхом звільнення нежитлового приміщення комунальної власності обґрунтовані, доведені наявними в матеріалах справи доказами, не оспорені у встановленому законом порядку відповідачем, а тому підлягають до задоволення в повному обсязі.

Судові витрати по справі відшкодовуються за рахунок відповідача, у відповідності до ст. 44-49 ГПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 1, 2, 29, 32-34, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) усунути перешкоди в користуванні майном шляхом звільнення нежитлового приміщення комунальної власності, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 99,6 кв.м. та передати його Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради.

3. Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради (вул. Шевченка, 21, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 37519833) - 7 990 (сім тисяч дев'ятсот дев'яносто) грн. 94 коп. заборгованості по орендній платі, 310 (триста десять) грн. 86 коп. пені та 11 006 (одинадцять тисяч шість) грн. 13 коп. плати за фактичне користування приміщенням.

4. Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Державного бюджету (одержувач УДКСУ м.Тернопіль 22030001, код ЄДРПОУ 37977726, рах.31217206783002, банк одерж. ГУДКСУ у Тернопільській обл., МФО 838012) - 1 720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, протягом десяти днів з дня підписання рішення через місцевий господарський суд.

Суддя О.В. Руденко

повний текст рішення

складено 01.11.13р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 35178044 ?

Документ № 35178044 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 35178044 ?

Дата ухвалення - 30.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35178044 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 35178044 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 35178044, Хозяйственный суд Тернопольской области

Судебное решение № 35178044, Хозяйственный суд Тернопольской области было принято 30.10.2013. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные сведения.

Судебное решение № 35178044 относится к делу № 921/970/13-г/14

то решение относится к делу № 921/970/13-г/14. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 35168418
Следующий документ : 35188954