Постановление № 34141770, 10.07.2013, Николаевский окружной административный суд

Дата принятия
10.07.2013
Номер дела
814/2569/13-а
Номер документа
34141770
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Миколаївський окружний адміністративний суд вул. Заводська, 11, м. Миколаїв, 54001 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2013 року Справа № 814/2569/13-а

м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Середи О.Ф., розглянув в порядку письмового провадження справу

за позовом Прокурора Заводського району м. Миколаєва, м. Миколаїв

в інтересах держави в особі Південного територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Миколаїв

до відповідача Відкритого акціонерного товариства «Агроспецпостач», м. Миколаїв

про: стягнення штрафу в сумі 1 7000,00 грн.

в с т а н о в и в:

Прокурор Заводського району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Південного територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - позивач) звернувся до суду позовом про стягнення з Відкритого акціонерного товариства «Агроспецпостач» штрафної санкції у сумі 17000,00 грн. по постанові № 103-ПВ від 20.03.2013 року.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначає, що відповідачем отримана та не оскаржена в установленому законом порядку постанова № 103-ПВ від 20.03.2013 року про накладання санкції за порушення на ринку цінних паперів.

Прокурор та представник позивача надали клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Ухвала суду від 07.06.2013 року та судова повістка від 19.06.2013 року направлені за юридичною адресою відповідача та без вручення адресату повенулись.

Відповідач відповідно до ст.ст.19,22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» змін до відомостей про юридичну особу не вніс, про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Приписи Кодексу адміністративного судочинства України не передбачають з'ясування судом або стороною по справі фактичного місцезнаходження іншої сторони та здійснення її розшуку.

Суд вважає, що справа може бути розглянута по суті на підставі наявних у справі доказів, а відсутність повноважних представників сторін, відповідно до ст. 128 КАС України, не перешкоджає вирішенню спору.

Дослідивши всі матеріали справи, оцінивши наявні докази в їх сукупності, суд встановив таке.

Південне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є суб'єктом владних повноважень, який, відповідно до пункту 14 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», має право накладати на юридичних осіб штрафи за порушення чинного законодавства про цінні папери.

Згідно статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» емітент повинен надати річну звітну інформацію про результати своєї фінансово-господарської діяльності до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідач вчинив правопорушення на ринку цінних паперів, а саме - не розкриття регулярної інформації (річного звіту) за 2011 рік у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що передбачено ст.. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та п. 1 Глави 7 Розділу \/ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року за № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 року за № 97/13364.

За вказаним порушенням голові правління ВАТ «Агроспецпостач», направлено розпорядження №228-ПВ від 18.10.2012 року про усунення порушень законодавства про цінні папери, яким зобов'язано усунути виявлені порушення чинного законодавства та у строк до 31.12.2012 року письмово повідомити уповноважену особу Комісії про виконання розпорядження.

Проте, в указані строки ВАТ «Агроспецпостач» вказане розпорядження №228-ПВ від 18.10.2012 року не виконано, про що 05.02.2013 року складений Акт №21-ПВ про правопорушення на ринку цінних паперів.

20.03.2013 року у відношенні відповідача винесено Постанову № 103-ПВ про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафу у розмірі 17000,00 гривень, який підлягає сплаті до Державного бюджету України.

ВАТ «Агроспецпостач» штраф до Державного бюджету України досі не перерахував, Постанову № 103-ПВ про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів не окаржив.

Відповідно до ст.1 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

Пунктом 14 ст.6 Положення про Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.01.2012 № 213 передбачено, що Південне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку має право звертатися до суду з позовами (заявами) про примусове стягнення штрафів, накладених уповноваженою особою Комісії.

Враховуючи викладене, суд вважає, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 128, 158, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративний суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Позов Прокурора Заводського району м. Миколаєва задовольнити повністю.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Агроспецпостач» (пров. Суднобудівників, 7, м. Миколаїв, 54002, відомості про банківські реквізити відсутні, код ЄДРПОУ 00913611) на користь Державного бюджету Заводського району в ГУДКСУ у Миколаївській області на р/р 31118106700003, МФО 826013, код за ЄДРПОУ 37992781, код за бюджетною класифікацією 21081100 штрафні санкції в сумі 17000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.).

Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги , встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Головуючий суддя О. Ф. Середа

Предыдущий документ : 34141765
Следующий документ : 34141776