Дата принятия
07.10.2013
Номер дела
810/4748/13-а
Номер документа
34111238
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2013 року Справа № 810/4748/13-а

Київський окружний адміністративний суд у складі: головуючого – судді Харченко С.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовомT>

прокурора Обухівського району Київської області в інтересах держави, в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до

про

Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд»

стягнення фінансових санкцій,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Обухівського району Київської області в інтересах держави, в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звернувся до суду з позовом про стягнення з Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» фінансових санкцій у сумі 60000 грн. 00 коп.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем добровільно не сплачено до бюджету фінансові санкції у вигляді штрафу у вказаному вище розмірі, накладені на нього постановою Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.04.2013 № 357-ЦД-1-Е за невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Територіальні органи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення, в силу закону здійснюють контроль за усуненням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринку цінних паперів, порушень законодавства про цінні папери, виносять розпорядження про усунення виявлених правопорушень, застосовують фінансові санкції до суб`єктів господарювання у разі ухилення ними від виконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення правопорушень, а також стягують у судовому порядку заборгованість по сплаті фінансових санкцій на користь Державного бюджету України.

Право звертатись до суду із заявами про захист прав і законних інтересів держави надано законом і прокурору. Підставою для представництва у суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою. Виявивши порушення інтересів держави, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості у зазначеному вище розмірі.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 6 вересня 2013 року відкрито скорочене провадження у даній справі. Копії зазначеної ухвали направлено прокурору та сторонам рекомендованими поштовими відправленнями.

Особи, які беруть участь у справі, належним чином повідомлені про розгляд вказаної справи в порядку скороченого провадження, про що свідчать наявні у матеріалах справи повідомлення про вручення рекомендованих поштових відправлень (а.с. 27-29).

Станом на день прийняття рішення у даній справі заперечення проти позову або заява про визнання позову від відповідача до суду не надходили.

Розглянувши матеріали позовної заяви, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи принципи рівності сторін, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Товариство з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» (ідентифікаційний код 05430679, місцезнаходження: 08703, Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 2) є юридичною особою та учасником фондового ринку - емітентом цінних паперів. У 2013 році відбулась зміна організаційної форми юридичної особи відповідача із закритого акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю.

Судом встановлено, що протягом 2011 – 2012 років та січня – квітня 2013 року посадовими особами Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проведено ряд контролюючих заходів за дотриманням відповідачем вимог законодавства про цінні папери.

Так, посадовою особою Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виявлено, що Закритим акціонерним товариством «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» в порушення вимог статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI не переведено у строк до 30.04.2011 випуск акцій документарної форми у бездокументарну форму існування. Крім того, контролюючим органом також встановлено, що відповідачем не дотримано приписів пункту 5 розділу ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI стосовно приведення у строк до 30.04.2011 статуту та внутрішнього положення акціонерного товариства у відповідність із нормами цього Закону.

За результатами перевірки Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідності до вимог пункту 10 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР та пункту 1 розділу ХIV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272, винесено розпорядження від 12.08.2011 № 1398-КУ, яким відповідача зобов`язано усунути виявлені правопорушення та поінформувати уповноважену особу контролюючого органу про вжиті ним заходи у строк до 01.03.2012.

У вересні 2012 року внаслідок невиконання відповідачем вимог розпорядження від 12.08.2011 № 1398-КУ Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку винесено нове розпорядження від 05.09.2012 № 947-ЦД-1-Е, яким повторно зобов`язано Закрите акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» усунути допущені ним порушення законодавства про цінні папери та поінформувати уповноважену особу контролюючого органу про вжиті ним заходи у строк до 05.12.2012.

Станом на 26.03.2013 відповідачем жодних пояснень та письмових доказів на підтвердження виконання вимог розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.09.2012 № 947-ЦД-1-Е надано не було, порушення вимог законодавства про цінні папери не усунуто, про що уповноваженою особою контролюючого органу складено акт від 26.03.2013 № 678-ЦД-1-Е про правопорушення на ринку цінних паперів.

Враховуючи викладені обставини, Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову від 28.03.2013, якою у відповідності до приписів пункту 4 розділу V Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470, призначено розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів на 10.04.2013.

Постановою Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.04.2013 № 357-ЦД-1-Е, прийнятою за результатами розгляду матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів відносно Закритого акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд», на підставі вимог пункту 14 частини першої статті 8, пункту 8 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР, пункту 3 розділу VII, розділів ХIV та ХVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470, притягнуто відповідача до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. 00 коп. Вказане рішення направлено на адресу відповідача за допомогою засобів поштового зв`язку, про що свідчать наявні у матеріалах справи копії реєстру рекомендованих відправлень від 16.04.2013 № 265 та квитанції від 16.04.2013.

При визначені розміру фінансових санкцій, що підлягають сплаті відповідачем за невиконання вимог розпорядження контролюючого органу про усунення порушень законодавства про цінні папери, посадовою особою Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку враховано ту обставину, що це правопорушення вчинено суб`єктом господарювання протягом року повторно (постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 05.09.2012 № 1788-ЦД-1-Е).

У серпні 2013 року Товариством з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» частково сплачено до бюджету заборгованість по фінансових санкціях у сумі 25000 грн. 00 коп., про що свідчать наявні у матеріалах справи копії платіжних доручень від 08.08.2013 № 79 на суму 15000 грн. 00 коп. та 14.08.2013 № 88 на суму 10000 грн. 00 коп.

Обов`язок щодо сплати фінансових санкцій у розмірі 60000 грн. 00 коп. у встановлені законодавством строки відповідачем не виконано, у зв`язку з чим прокурор від імені та в інтересах Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звернувся до суду з позовом про стягнення з Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» заборгованості у наведеному вище розмірі.

На час винесення рішення по суті заявлених позовних вимог доказів про сплату зазначеної суми або оскарження постанови Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.04.2013 № 357-ЦД-1-Е відповідачем суду надано не було.

При прийнятті постанови в порядку скороченого провадження суд враховує положення наступних нормативно – правових актів: пункт 2 статті 121 Конституції України, статтю 361 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII, частину другу статті 2, частини першу, третю статті 3, частини першу, третю статті 6, частину другу статті 47 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»від 23.02.2006 № 3480-IV, частину першу статті 5, частину другу статті 20, пункти 1, 5 розділу ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, абзац 2 статті 1, статті 2, 3, 5, пункти 10, 14 частини першої статті 8, пункт 8 частини першої статті 11, статтю 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР, пункти 1, 2 розділу IV, пункти 1-3 розділу VII, пункти 1 – 3, 9 розділу ХIV, пункт 1 розділу ХVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, беручи до уваги ту обставину, що суму заборгованості до державного бюджету у розмірі 60000 грн. 00 коп. відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив; наявність у нього вказаної заборгованості підтверджується доказами, що містяться у матеріалах справи; доказів погашення відповідачем зазначеної заборгованості на день прийняття рішення не надано, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб’єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 11, 14, 69-71, 86, 94, 158, 159, 161, 162, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з додатковою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління № 1 «Обухівпромбуд» на користь Державного бюджету України фінансові санкції у сумі 60000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп.

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Харченко С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 34111238 ?

Документ № 34111238 це

Яка дата ухвалення судового документу № 34111238 ?

Дата ухвалення - 07.10.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 34111238 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 34111238 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 34111238, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 34111238, Киевский окружной административный суд было принято 07.10.2013. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные сведения.

Судебное решение № 34111238 относится к делу № 810/4748/13-а

то решение относится к делу № 810/4748/13-а. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 34111181
Следующий документ : 34111244