Решение № 33808612, 24.09.2013, Хозяйственный суд Житомирской области

Дата принятия
24.09.2013
Номер дела
906/1022/13
Номер документа
33808612
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

___________

_______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "24" вересня 2013 р. Справа № 906/1022/13

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Шніт А.В.

при секретарі Ковальчуку Є.О.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 посв. №НОМЕР_3 від 13.01.2011р., свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю №НОМЕР_2 від 12.11.1999р.;

від відповідача: Сімашко О.О. директор (брав участь в судовому засіданні 17.09.2013р.)

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (м.Житомир)

до Комунального підприємства Чуднівського спортивно-оздоровчого табору "Корчагінець" (с.Троща, Чуднівського району, Житомирської області)

про стягнення 23013,95грн. (згідно заяви від 24.09.2013р.)

Відповідно до ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 17.09.2013р. оголошувалась перерва до 24.09.2013р.

Позивачем пред'явлена вимога про стягнення на його користь з відповідача 24096,95грн., з яких: 23398,95грн. заборгованості, 651,00грн. 3% річних, 47,00грн. інфляційних нарахувань.

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на невиконання відповідачем взятих на себе зобов'язань, передбачених договором на постачання продуктів харчування від 01.07.2012р., в частині сплати позивачу фактично отриманого відповідачем товару у встановлений договором строк.

В судовому засіданні 06.08.2013р. судом зроблено витяг з веб-сайту Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором якого є ДП "Інформаційно-ресурсний центр" щодо позивача.

На адресу суду 24.09.2013р. факсимільним зв`язком за вх. №14946 (вих. №15) від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній визнає заборгованість в сумі 22398,95грн. та просить суд розглядати справу без участі представника відповідача.

Представник позивача в судовому засіданні 24.09.2013р. надала письмові додаткові пояснення з додатками за вх. №14880/13 від 24.09.2013р., в яких просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 23013,95грн., з яких: 22398,95грн. заборгованості, 21,00грн. інфляційних нарахувань, 594,00грн. 3% річних та зазначає, що у відповідності до п.3.1. договору про надання правової допомоги у господарських справах вартість послуг адвоката становить 3000,00грн., а також надає розрахунок основної суми заборгованості, 3% річних та інфляційних витрат.

Слід зазначити, що вказані письмові додаткові пояснення позивача є фактично заявою про зменшення позовних вимог.

Таким чином, суд розцінює письмові додаткові пояснення позивача як заяву про зменшення позовних вимог.

Відповідно до ч.4 ст.22 ГПК України, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

В судовому засіданні 24.09.2013р. суд прийняв до розгляду заяву позивача в порядку ст. 22 ГПК України.

Представник відповідача в судове засідання 24.09.2013р. не з`явився, хоча про час та місце судового розгляду справи повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується розпискою (а.с. 47).

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до укладеного між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 - постачальник (позивач у справі) та Комунальним підприємством Чуднівським спортивно-оздоровчим табором "Корчагінець" - покупець (відповідач у справі) договору на постачання продуктів харчування від 01.07.2012р. (а.с. 7), позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 151477,35грн., що підтверджується накладними (а.с. 57-66), оригінали були оглянуті в судовому засіданні.

Згідно ч.1 ст.712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

В пункті 3.2 вищезазначеного договору сторони передбачили, що розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюється в безготівковому або готівковому розрахунку протягом 20 банківських днів з моменту поставки продукції або в день поставки продукції. У разі порушення відповідачем зазначеного терміну постачання продукції припиняється до нової ліквідації заборгованості.

Відповідач свої зобов'язання належним чином не виконав, внаслідок чого створилась заборгованість в сумі 22398,95грн.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно розрахунку позивача (а.с. 51,52) сума 3% річних за період з 26.08.2012р. по 01.08.2013р. становить 594,00грн., інфляційних нарахувань за серпень 2012р. - липень 2013р. - 21,00грн.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ст.509 ЦК України).

Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку (ст.173 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин, повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до вимог, що у певних умовах ставляться.

З приписами статті 193 ГК України кореспондуються положення статті 526 ЦК України щодо належного виконання сторонами зобов'язання.

Окрім того, відповідно до ст.193 ГК України та ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, крім випадків, передбачених законом або договором.

Відповідач визнав суму заборгованості (відзив на позовну заяву (а.с. 50).

Враховуючи викладене, господарський суд вважає позовні вимоги обґрунтованими заявленими у відповідності до чинного законодавства та такими, що підлягають задоволенню на суму 23013,95грн., з яких: 22398,95грн. заборгованості, 21,00грн. інфляційних нарахувань, 594,00грн. 3% річних.

Крім того, позивач просить суд стягнути на його користь з відповідача 3000,00грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Згідно ч. 1 ст. 13 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Україні самозайнята особа- це платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність. Згідно п. 6.9 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 9 грудня 2011 року, у разі, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та, при цьому, така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в органах державної податкової служби як фізична особа - підприємець.

З матеріалів справи вбачається, що 26.06.2013р. між позивачем (замовник) та Адвокатом ОСОБА_1 (адвокат) (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №НОМЕР_2 від 12.11.1999р. (а.с. 56), укладено договір про надання правової допомоги (а.с. 11,12), згідно якого адвокат зобов'язався надавати правову допомогу в обсязі та на умова, передбачених договором, застосовує всі способи до покладення сум судових витрат, що підлягають оплаті за послуги адвоката, на винну сторону, а позивач зобов'язався оплатити замовлення у порядку та строки обумовлені сторонами (п.1.1 договору).

Як вбачається з матеріалів справи, адвокат ОСОБА_1 надав позивачу послуги на суму 3000,00грн. які сплачено позивачем адвокату, що підтверджується квитанцією №27 від 26.06.2013р. (а.с. 10).

Відповідно до ч.5 ст.49 ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи, що невиконання без поважних причин представником позивача вимог ухвал суду від 22.07.2013р. та від 06.08.2013р., що призвело до затягування розгляду справи та зменшення позовних вимог, господарський суд дійшов висновку, що витрати по оплаті послуг адвоката підлягають частковому задоволенню в розмірі 10% від заявленої суми, що складає 300,00грн.

Судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі ст.ст. 525, 526, ч.2 ст.625, ст.712 ЦК України, ст.193 ГК України, керуючись ст.ст. 22, 44,49, 84, 85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 за вх. №14880/13 від 24.09.2013р. про зменшення позовних вимог та вважати заявленим до розгляду спір про стягнення з Комунального підприємства Чуднівського спортивно-оздоровчого табору "Корчагінець" на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 23013,95грн., з яких: 22398,95грн. заборгованості, 21,00грн. інфляційних нарахувань, 594,00грн. 3% річних.

2. Позов задовольнити.

3. Стягнути з Комунального підприємства Чуднівського спортивно-оздоровчого табору "Корчагінець", 13260, Житомирська область, Чуднівський район, с.Троща, вул. Загребельна, 4А, ідентифікаційний код 24707325 на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, 10020, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 - 22398,95грн. заборгованості, 21,00грн. інфляційних нарахувань, 594,00грн. 3% річних, 1720,50грн. витрат по сплаті судового збору, 300,00грн. витрат на послуги адвоката.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 30.09.13

Суддя Шніт А.В.

1 - до справи;

2 - відповідачу (рек. з повід.).

Предыдущий документ : 33808460
Следующий документ : 33808616