Дата принятия
20.08.2013
Номер дела
920/1328/13
Номер документа
33086461
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20.08.2013 Справа № 920/1328/13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Технології

гідроочищення", м. Київ

до відповідача: Управління освіти, молоді та спорту Глухівської районної державної

адміністрації Сумської області

про стягнення 42 579 грн. 77 коп.,

СУДДЯ ЗРАЖЕВСЬКИЙ Ю.О.

Представники сторін :

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: не з'явився

При секретарі судового засідання Долгополовій Н.С

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість в сумі 42 579 грн. 77 коп., що складає борг за договором №132 на виконання робіт в сумі 38922 грн. 00 коп., 615 грн. 33 коп. - 3 % річних та 3 042 грн. 44 коп. пені, а також судові витрати, пов'язані з розглядом справи.

Відповідач відзив на позовну заяву суду не надав, в засідання суду не з'явився, подав суду клопотання № 13-1-26/1548 від 12.08.213р., в якому просить суд у зв'язку з неможливістю приймати участь у судовому засіданні, просить суд проводити розгляд даної справи без участі свого представника.

Явка представників сторін не визнавалася судом обов'язковою, а тому не з'явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду справи. Тому, на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази по справі, суд встановив :

Між відповідачем - Управлінням освіти, молоді та спорту Глухівської районної державної адміністрації Сумської області (замовником) та позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Технології гідроочищення» (підрядником) укладено договір № 132 на виконання робіт, відповідно до п. 1.1. якого підрядник зобов'язався виконати за завданням замовника поточний ремонт з гідрохімічним очищенням системи опалення ЗОШ відповідача.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, підставами виникнення яких, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти.

Згідно до ст. 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, в тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, в тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

22.05.2012р. підрядник (позивач) виконав взяте на себе зобов'язання за договором, що підтверджується актом здачі-приймання робіт та довідкою про вартість виконаних робіт на суму 38 922 грн. 00 коп.

У відповідності із ч. 1 ст. 853 Цивільного кодексу України, замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Як зазначає позивач, відповідачем не заявлено жодних претензій стосовно якості виконаних робіт або прострочення строку здачі виконаних робіт ні на момент їх прийняття, ні на момент подання даного позову.

Згідно ст. 629, 530 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Зобов'язання виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, Замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи, за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк...».

Таким чином, замовлені відповідачем роботи передбачені договором були виконані позивачем у повному обсязі та у встановлені договором строки.

Згідно пункту 3.1. договору за надання послуг з виконання робіт згідно з п.1.1. даного договору «замовник», відповідач сплачує «підряднику», позивачу суму, що буде обумовлена актом виконаних робіт.

Пунктом 3.3. договору встановлено, що кінцевий розрахунок по даному договору здійснюється замовником не пізніше « 31» грудня 2012 року.

В порушення умов договору відповідач не здійснив оплату за отримані послуги.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України та ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України одностороння відмова від зобов'язання встановленого договором не допускається, а відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Договір є підставою виникнення господарського зобов'язання, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським Кодексом України.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином і відповідно до умов Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Оскільки відповідачем не подано суду доказів сплати боргу в розмірі 38922 грн.00 коп. або обґрунтованих заперечень проти суми боргу, тому вимоги позивача в цій частині позову є правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню на підставі ст. 526 Цивільного кодексу України.

Не виконуючи належним чином свої зобов'язання, відповідач допустив прострочення грошового зобов'язання, тому позивачем на підставі п.п. 6.2 договору нарахована відповідачу пеня в сумі 3 042 грн. 44 коп., нарахованої за період з 01.01.2013р. по 09.06.2013р. та за період з 10.06.2013р. по 11.07.2013р. у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що складає 3 042 грн. 44 коп.

Відповідно до Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" за несвоєчасну оплату нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен календарний день прострочення.

Пунктом 6 ст. 232 ГК України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Оскільки вимоги позивача щодо стягнення з відповідача пені за вказані вище періоди на загальну суму 3 042 грн. 44 коп. повністю підтверджуються матеріалами справи, є правомірними і обґрунтованими, господарський суд визнає вимоги позивача в даній частині позову такими, що підлягають задоволенню.

Позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідача 3 % річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з 01.01.2013р. по 11.07.2013р., що складає 615 грн. 33 коп.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимоги кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором, або законом.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги стосовно стягнення 615 грн. 33 коп. - 3 % річних за порушення терміну виконання грошових зобов'язань є обґрунтованими, правомірними та підлягають задоволенню на підставі ст. 625 Цивільного кодексу України.

Згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України на відповідача покладаються витрати позивача по сплаті судового збору в розмірі 1 720 грн. грн. 50 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Управління освіти, молоді та спорту Глухівської районної державної адміністрації Сумської області (41400, Сумська обл., місто Глухів, вул.Шевченка, будинок 16, корпус А код ЄДРПОУ 02147730) на користь ТОВ «Технології гідроочищення» (01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1, оф. 177, Код ЄДРПОУ 35634715) 38922 грн. 00 коп. боргу, 3 042 грн. 44 коп. пені, 615 грн. 33 коп. - 3 % річних, 1 720 грн. грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

Повне рішення складено 21.08.2013р.

СУДДЯ Ю.О. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Часті запитання

Який тип судового документу № 33086461 ?

Документ № 33086461 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33086461 ?

Дата ухвалення - 20.08.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33086461 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 33086461 ?

В Хозяйственный суд Сумской области
Предыдущий документ : 33086432
Следующий документ : 33091667