Решение № 32778729, 30.07.2013, Хозяйственный суд Одесской области

Дата принятия
30.07.2013
Номер дела
916/859/13
Номер документа
32778729
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"30" липня 2013 р.Справа № 916/859/13

За позовом: Білгород-Дністровського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району

Третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Військова частина А 3955

До відповідача: Селянське (фермерське ) господарство „МРІЯ"

Про зобов'язання вчинити певні дії

Головуючий суддя Рога Н.В.

Суддя Зайцев Ю.О.

Суддя Меденцев П.А.

Представники:

Від прокуратури: Набекало М.М. - згідно посвідчення, Уразовський В.І.- згідно довіреності №569/6 від 25.09.2012р.

Від позивача: МОУ - Зюськова О.В. - довіреність №220/199/д від 23.04.2013р.

Від позивача: КЕЧ району: Турчненко О.В. - згідно довіреності №13 від 06.03.2013р.

Від третьої особи: Зюськова О.В. - довіреність №120 від 29.01.2013р.

Від відповідача: Гоголь Х.В. - згідно довіреності №5 від 22.04.2013р.

В засіданні брали участь:

Від прокуратури: Уразовський В.І. - згідно довіреності №569/6 від 25.09.2012р.

Від позивача: МОУ - Зюськова О.В. - довіреність №220/199/д від 23.04.2013р.

Від позивача: КЕЧ району: не з'явився.

Від третьої особи: Зюськова О.В. - довіреність №120 від 29.01.2013р.

Від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Білгород-Дністровський прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району (далі - Білгород-Дністровська КЕЧ району), за участю третьої особи на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Військової частини А 3955, звернувся до господарського суду Одеської області із позовом до Селянського (фермерського) господарства „МРІЯ" (далі- СФГ „МРІЯ") про зобов'язання повернути за актом прийому-передачі земельну ділянку площею 80 га, розташовану біля с.Салгани у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

В судовому засіданні представник прокуратури позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник позивача - Міністерства оборони України, позов прокурора підтримує у повному обсязі.

Представник позивач - Білгород-Дністровська КЕЧ району, в судовому засіданні позов прокурора підтримує у повному обсязі.

Третя особа- Військова частина А 3955, позов прокурора підтримує у повному обсязі.

Відповідач письмових заперечень щодо позову до суду не надав.

Розпорядженням голови господарського суду Одеської області від 13.06.2013р. справу передано до колегіального розгляду у складі колегії суддів: Рога Н.В. (головуючий суддя), Зайцев Ю.О., Меденцев П.А. Ухвалою суду від 14.06.2013р. справу прийнято до колегіального розгляду.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та прокуратури, суд встановив:

Згідно Державного акту на право користування землею Б №031727, виданого виконкомом Білгород-Дністровської ради депутатів трудящих у 1983р., Білгород-Дністровській КЕЧ району надано у безстрокове безоплатне користування 1701,5 га земель для будівництва об'єктів.

25 грудня 2009р. між Військовою частиною А 3955, СФГ „МРІЯ" та Білгород-Дністровською КЕЧ району був укладений Договір №11/09 про спільну діяльність, згідно якого з метою відпрацювання моделі співпраці з підприємствами, отримання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військової частини А 3955 та залучення додаткових коштів для виконання Статутних завдань за цим Договором сторони зобов'язалися шляхом об'єднання своїх зусиль та майна, що належить сторонам, спільно діяти для досягнення спільних господарських цілей на земельній ділянці площею 340 га, що є територією полігону, закріпленою за Військовою частиною А 3955, як то: вирощування сільськогосподарських культур на землях полігону; виконання комплексу заходів по забезпеченню охорони земель і сільськогосподарської продукції; виконання інших (в т.ч. земельних) робіт, пов'язаних із виконанням Договору на підставі окремих угод.

У той же день, 25.12 2009р. сторонами був підписаний Акт прийому-передачі земельної ділянки площею 80 га (рілля).

Відповідно до п.3.1 Договору Військова частина А 3955 зобов'язалася в термін до 10 діб з моменту підписання Договору надати СФГ „МРІЯ" на строк 3 сільськогосподарських роки (до 31.12.2012р.) право вирощування сільськогосподарських культур на земельній ділянці площею 80 га.

За умовами розділу 11 Договору договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін. Строк дії Договору починає свій перебіг з моменту підписання та закінчується при його розірванні або на умовах , викладених у Договорі або визначених чинним законодавством.

28 серпня 2012р. сторони уклали Угоду №39 про розірвання договору про спільну діяльність .

Білгород-Дністровський прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України , Білгород-Дністровської КЕЧ району зазначає, що виходячи з положень ст. 653 Цивільного кодексу України у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. За таких обставин, прокурор вважає, що Договір №11/09 про спільну діяльність від 25.12.2009р. є припиненим з 28.08.2012р.

Таким чином, відповідно до ст. 1141 Цивільного кодексу України, внаслідок розірвання договору про спільну діяльність, СФГ „МРІЯ" було зобов'язано повернути земельну ділянку, але, до цього часу земельну ділянку за актом прийому-передачі не повернуто, що, на думку прокурора, свідчить про фактичне використання відповідачем земельної ділянки площею 80 га, розташованої біля с.Салгани у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Такі дії відповідача прокурор вважає порушенням інтересів держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської КЕЧ району, адже, спірна земельна ділянка є землями оборони.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про Збройні Сили України" земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належить їм на праві оперативного управління та звільняється від сплати усіх видів податків.

За приписами ст. 77 Земельного кодексу України землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно законодавства України.

За таких обставин, Білгород-Дністровський прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської КЕЧ району просить суд зобов'язати СФГ „МРІЯ" повернути за актом прийому-передачі земельну ділянку площею 80 га, розташовану біля с.Салгани у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Представник позивача - Міністерства оборони України, позов прокурора підтримує у повному обсязі.

Представник позивач - Білгород-Дністровська КЕЧ району, в судовому засіданні позов прокурора підтримує у повному обсязі.

Третя особа - Військова частина А 3955, позов прокурора підтримує у повному обсязі.

Відповідач письмових заперечень щодо позову до суду не надав. В судовому засіданні представник відповідача підтвердив факт укладання Договору №11/09 про спільну діяльність від 25.12.2009р. та Угоди про розірвання зазначеного Договору.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін по справі, суд доходить до такого висновку:

Згідно з п. 2 ст. 121 Конституції України на Прокуратуру України покладається представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом. Зазначене конституційне положення знайшло своє відображення в ст. 5 Закону України "Про прокуратуру", де зазначено, що прокуратура виконує функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

Статтею 36-1 Закону України "Про прокуратуру" передбачено, що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом. Однією з форм представництва є звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб. Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави. Представництво інтересів громадянина або держави здійснюється прокурором також на підставі заподіяння громадянину або державі шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи іншого суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом про кримінальну відповідальність.

Ч.1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, в якій визначено підстави порушення справ у господарському суді, відносить до таких підстав позовні заяви прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави. Відповідно до положень ч.3 цієї статті прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Як зазначено в п. 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999 р. N 3-рп/99 (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді), поняття "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах", що міститься в частині другій статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України, означає орган, на який державою покладено обов'язок щодо здійснення конкретної діяльності у відповідних правовідносинах, спрямованої на захист інтересів держави. Відповідно до п. 2 резолютивної частини зазначеного Рішення Конституційного Суду України під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах", зазначеним у частині другій ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України, потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.

Згідно ст.13 Конституції України земля є об'єктом права власності Українського народу. Відповідно до ст.1 Земельного кодексу України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Пред'являючи позов в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району прокурор мотивував позовну заяву посиланням на те, що Міністерство оборони України є центральним органом влади і військового управління, а Білгород-Дністровська КЕЧ району здійснює облік земель оборони. Враховуючи вищевикладене, на думку суду, прокурор обґрунтовано визначив у позові за вимогами про захист інтересів держави Міністерство оборони України та Білгород-Дністровську КЕЧ району в якості позивачів як орган, що уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Як вбачається з матеріалів справи, 25 грудня 2009р. між Військовою частиною А 3955, СФГ „МРІЯ" та Білгород-Дністровською КЕЧ району був укладений Договір №11/09 про спільну діяльність, на виконання умов якого за Актом прийому-передачі від 25.12.2009р. СФГ „МРІЯ" для вирощування сільськогосподарських культур було передано земельну ділянку площею 80 га (рілля).

28 серпня 2012р. сторони уклали Угоду №39 про розірвання договору про спільну діяльність .

Відповідно до ч.2 ст. 653 Цивільного кодексу України у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. Отже, Договір №11/09 про спільну діяльність від 25.12.2009р. є припиненим з 28.08.2012р.

За таких обставин, з дати закінчення Договору у СФГ „МРІЯ" відсутні правові підстави для користування земельною ділянкою площею 80 га, розташованою біля с.Салгани у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Відповідно до ст. 212 Земельного кодексу України самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування витрат , понесених за час незаконного користування ними.

Як вбачається з матеріалів справи, спірна земельна ділянка відноситься до земель оборони та закріплена на праві постійного користування за Білгород-Дністровською КЕЧ району. За таких обставин, на думку суду, правомірною та такою, що підлягає задоволенню є вимога Білгород-Дністровського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської КЕЧ району щодо зобов'язання СФГ „МРІЯ" повернути за актом прийому-передачі земельну ділянку площею 80 га, розташовану біля с.Салгани у Білгород-Дністровському районі Одеської області Білгород-Дністровській КЕЧ району.

Згідно зі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Керуючись ст. ст. 44,49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Білгород-Дністровського прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини району задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Селянське (фермерське) господарство „МРІЯ" (67701, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Польове, вул.Огородна, 2 „к", код ЄДРПОУ 22496958) повернути за актом прийому-передачі земельну ділянку площею 80 га, розташовану біля с.Салгани у Білгород-Дністровському районі Одеської області, Білгород-Дністровській квартирно-експлуатаційнії частині району (67701, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Больнична, 1, код ЄДРПОУ 08124865).

3. Стягнути з Селянського (фермерського) господарства „МРІЯ" (67701, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Польове, вул.Огородна, 2 „к", код ЄДРПОУ 22496958) на користь державного бюджету України (р/р 31210206783008, одержувач ГУДКС України в Одеській області, код ЄДРПОУ 37607526, банк одержувача ГУДКС України в Одеській області, МФО 828011, код бюджетної класифікації 22030001, код ЄДРПОУ господарського суду Одеської області 03499997) судовий збір у сумі 1147 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 02 серпня 2013р.

Головуючий суддя Рога Н. В.

Суддя Зайцев Ю.О.

Суддя Меденцев П.А.

Предыдущий документ : 32778725
Следующий документ : 32778733