Решение № 27723577, 05.11.2012, Хозяйственный суд Тернопольской области

Дата принятия
05.11.2012
Номер дела
3/59/5022-712/2012
Номер документа
27723577
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"05" листопада 2012 р.Справа № 3/59/5022-712/2012

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Турецького І.М.

Розглянув справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крам", м. Тернопіль, вул. Гайова, 31 (код ЄДРПОУ 01554350)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Колорит", м. Київ вул. Попудренко, 15а в особі філії "Хорст" "ТзОВ "Торговий дім "Колорит", м. Тернопіль, вул. Гайова, 50 (код ЄДРПОУ 34476834)

про стягнення заборгованості

за участю представників сторін від:

позивача: Гриб О.В. - представник за довіреністю №014/2011 від 27.04.2011р.

відповідача: не з"явився

Суть справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крам" звернулося до господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Колорит", м. Київ в особі філії "Хорст" "ТзОВ "Торговий дім "Колорит", м. Тернопіль про стягнення заборгованості в сумі 69004 грн. 02 коп.

Судовий збір позивач просить покласти на відповідача.

Відповідач своїм конституційним правом на захист не скористався. Явку у призначені судові засідання свого представника не забезпечив, письмового відзиву на позовну заяву суду не надав, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчать повідомлення про вручення поштового відправлення (знаходяться в матеріалах справи) та в порядку передбаченому статтями 64, 77 ГПК України, пунктом 3.5.11 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженою наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002р. №75 та пунктом 19 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року" від 13.08.2008 р. № 01-8/482 .

Процесуальні документи надсилались відповідачу на адресу, що вказана у позовній заяві вул. Попудренко , 15а м. Київ - юридичній особі та вул.. Гайова, 50 м. Тернопіль -філії , що також відповідає адресі, що значиться у спеціальному витязі з ЄДР України.

Згідно з п. 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції " від 26.12.2011 р. № 18, у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи зазначені обставини, беручи до уваги, що явка представників сторін не визнавалась судом обов'язковою, брати участь у судовому засіданні є правом сторони, передбаченим статтею 22 ГПК України, доказів у справі є достатньо для вирішення спору по суті, суд розглядає спір без участі представника відповідача за наявними в справі матеріалами відповідно до статті 75 ГПК України.

В судовому засіданні представнику позивача роз'яснено його процесуальні права та обов'язки, передбачені статтями 20, 22, 81 -1 Господарського процесуального кодексу України.

Технічна фіксація (звукозапис) судового процесу, в порядку статті 81-1 ГПК України, не здійснюється із-за відсутності відповідного клопотання сторін.

У відповідності до статті 77 ГПК України, розгляд справи №3/59/5022-712/2012 відкладався на 04 жовтня 2012 року на 11:10 год. , на 18 жовтня 2012 року на 10:40 год. , на 01 листопада 2012 року на 10:30 год. та на 05 листопада 2012 року на 11:40 год. , про що свідчать ухвали суду відповідно від 20.09.2012р. , від 04.10.2012р. , від 18.10.2012р. та від 01.11.2012р.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази, суд встановив наступне:

04 січня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Крам" (як, Орендодавець) та філії "Хорст" "ТзОВ "Торговий дім "Колорит" (як, Орендар) укладено Договір майнового найму №08А.

Відповідно до п.1.1. договору, Орендодавець здає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування нежитлове складське приміщення площею 180 кв. м. за адресою: м. Тернопіль вул. Гайова, 31.

Пп.2.1.1. п. 2.1., пп. 2.2.14. п.2.2. Договору, Орендодавець зобов"язується в 5-ти денний термін з дня підписання договору здати згідно акту передачі - прийняття Орендарю приміщення в належному стані, придатному для цільового використання, в свою чергу Орендар зобов"язується у встановлені договором строки вносити орендну плату .

Згідно п. 3.1. Договору, Орендар щомісячно перераховує на р/рахунок Орендодавця або вносить готівкою у касу Орендодавця. До 15 числа наступного місяця - орендну плату, яка становить 14х180=2520 грн. за місяць оренди, із врахуванням щомісячного коефіцієнту інфляції.

У відповідності до п. 8 Договору, даний договір є чинним з дати підписання і діє до моменту остаточного розрахунку.

Факт прийняття та передачі майна в оренду підтверджується актом прийому-передачі майна, підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками юридичних осіб.

На виконання умов договору позивач нарахував плату за надані послуги з оренди у розмірі 29 408 грн. 14 коп., що підтверджується рахунками -фактурами (знаходяться в матеріалах справи) .

Оскільки, відповідач всупереч положень укладеного договору, повністю не виконав свої зобов'язання, внаслідок чого у нього виникла заборгованість перед позивачем на день подання позову на суму 29 408 грн. 14 коп., яка станом на дату розгляду справи в суді не погашена.

Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу України, а саме цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що непередбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

У відповідності до статті 509 Цивільного кодексу України, статті 173 Господарського кодексу України, в силу господарського зобов'язання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько -господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до положень статей 525, 526, 530 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

В силу статті 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Матеріали справи свідчать про те, що між позивачем та відповідачем виникло зобов'язання, що випливає з договору оренди, згідно якого, в силу статті 759 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Статтею 762 ЦК України, передбачено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно статті 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею 283 Господарського кодексу України, визначено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Крім того, позивачем направлялися відповідачу претензії №20 від 11.10.2011р. та №013 від 13.05.2011 з вимогою погасити існуючу заборгованість, про що свідчить опис вкладення, фіскальний чек №1305 від 14.05.2011р. з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Оцінивши наявні докази в їх сукупності, господарський суд Тернопільської області прийшов до висновку, що позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача боргу на суму 29408 грн. 14 коп., документально обґрунтовані і підлягають задоволенню.

Згідно п.4.1. Договору, сторони домовились, що при неоплаті у визначений термін Орендар сплачує на користь Орендодавця штраф 0,5% від суми заборгованості за кожний день прострочення.

За несвоєчасну оплату за оренду, позивач нарахував відповідачу штрафні санкції у розмірі 39595 грн. 88 коп. за період з березня 2010 року по вересень 2011 року включно , яка на день розгляду справи позивачу не сплачена .

Статтями 549, 550, 551 Цивільного кодексу України, передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Відповідно до статей 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

В силу статті 258 ЦК України , позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені).

У відповідності до вимог Цивільного кодексу України , суд оцінює нарахування штрафних санкцій як нарахування пені.

Згідно поданого позивачем розрахунку , штрафні санкції нараховані за період з березня 2010 року по вересень 2011 року включно , тобто за два роки, з порушенням вимог законодавства України.

З огляду на наведене , суд прийшов до висновку, що позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача штрафних санкцій, документально обґрунтовані та підлягають до задоволення частково , тільки у розмірі 25158 грн. 10 коп. за період з січня 2011 року по вересень 2011 року .

В решті щодо стягнення пені у розмірі 14 437 грн. 78 коп. за період з березня 2010 року по грудень 2010 року включно , відмовити , як нараховані та заявлені безпідставно .

Відповідно до вимог статей 32, 33 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У відповідності до вимог статті 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись статтями 32, 33 , 43, 49, 81-1, 82 - 85 ГПК України, статтями 11, 258, 509, 525, 526, 530, 549, 550, 551, 610, 611, 629, 759, 762 Цивільного кодексу України, статтями 173 , 193 , 283 ГК України , господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Колорит" , м. Київ вул.. Попудренко, 15а в особі філії "Хорст" "ТзОВ "Торговий дім "Колорит" , м. Тернопіль вул.. Гайова, 50 (код ЄДРПОУ 34476834) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Крам" , м. Тернопіль вул.. Гайова, 31 (код ЄДРПОУ 01554350) 29 408 грн. 14 коп. боргу , 25 158 грн. 10 коп. штрафних санкцій, 1609 грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. В решті позовних вимог щодо стягнення штрафних санкцій у розмірі 14 437 грн. 78 коп. за період з березня 2010 року по грудень 2010 року включно , відмовити.

4. Наказ видати стягувачеві після набрання судовим рішенням законної сили.

5. На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, протягом десяти днів з дня прийняття (підписання) рішення, "07" листопада 2012 року , через місцевий господарський суд.

6. Рішення направити сторонам у справі .

Суддя І.М. Турецький

Часті запитання

Який тип судового документу № 27723577 ?

Документ № 27723577 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 27723577 ?

Дата ухвалення - 05.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27723577 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 27723577 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 27723577, Хозяйственный суд Тернопольской области

Судебное решение № 27723577, Хозяйственный суд Тернопольской области было принято 05.11.2012. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.

Судебное решение № 27723577 относится к делу № 3/59/5022-712/2012

то решение относится к делу № 3/59/5022-712/2012. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 27723347
Следующий документ : 27723583