Постановление суда № 27435202, 05.11.2012, Высший административный суд Украины

Дата принятия
05.11.2012
Номер дела
к-49556/09-с
Номер документа
27435202
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" листопада 2012 р. м. Київ К-49556/09

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Кошіля В.В.

Суддів Борисенко І.В.

Моторного О.А.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства «Київмедпрепарат»

на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2009 року

у справі № 6/221-6/224

за позовом Відкритого акціонерного товариства «Київмедпрепарат»

до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство «Київмедпрепарат»звернулось до суду, з урахуванням уточнень позовних вимог, з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків № 0000254030/0 від 02.04.2007 року та № 000044030/2 від 20.08.2007 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.05.2008 року позов задоволено; визнано нечинними спірні податкові повідомлення-рішення, з огляду на обґрунтованість позовних вимог.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2009 року скасовано постанову суду першої інстанції, в задоволенні позовних вимог відмовлено, з мотивів правомірності прийняття спірних податкових повідомлень-рішень.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення суду апеляційної інстанцій та залишити в силі рішення суду першої інстанції, як таке, що прийняте з правильним застосування норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, за результатами проведеної виїзної планової перевірки ВАТ «Київмедпрепарат»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2005р. по 30.09.2006р., складено акт № 329/4030/00480862 від 21.03.2007 р., в якому зафіксовано порушення норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме: до складу валових витрат неправомірно включено суми компенсації вартості обладнання в складі лізингових платежів по договору оперативного лізингу від 01.10.2003р. № 1/03 та договору оренди від 02.04.2004р. № 1/2004, оскільки законодавством не передбачено включення компенсації вартості обладнання до складу орендних (лізингових) платежів за договорами оперативного лізингу, а тільки за договорами фінансового лізингу; неправомірним включенням до складу валових витрат відсотків за кредит по кредитному договору на суму 35 089,63 грн.

На підставі результатів вказаної перевірки, 02.04.2007 року відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення № 0000254030/0 про донарахування суми податку на прибуток в розмірі 215 766,14 грн., в т.ч.: 154 222,80 грн. основного платежу та 61 543,34 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

За результатами адміністративного оскарження, 20.08.2007 року відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення № 000044030/2 про донарахування суми податку на прибуток в розмірі 231 188,42 грн., в т.ч.: 154 222,80 грн. основного платежу та 76 965,62 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Також судами обох інстанцій встановлено, що 01.10.2003 року між Спільним українсько-американським підприємством з іноземними інвестиціями в формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанси та кредит лізинг» (лізингодавець) та Відкритим акціонерним товариством «Київмедприлад»(лізингоотримувач) укладений договір оперативного лізингу № 1/03. Обєктом лізингу є лінія мікродозування порошків у флакони, передається на умовах оперативного лізингу на строк до 31.03.2013 року.

02.04.2004 року між вказаними сторонами був укладений договір оренди № 1/2004, згідно умов якого об'єкт оренди -автоматична система для покриття таблеток оболонкою «ІМА»мод. НТ/F 150 передається на умовах оренди на строк 10 років.

ВАТ «Київмедприлад» було отримано кредит в Банку «Фінанси і кредит»за кредитною угодою № 616v-01-06 від 15.08.2006р. в сумі 484 500 дол. США (15.08.2006р. -250 000 дол. США, 16.08.2006р. -131 500 дол. США, 17.08.2006 року -103 000 дол. США) на оплату по договорам купівлі-продажу земельних ділянок, які позивач використав на оплату фізичним особам за земельні ділянки.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що позивач правомірно включив до складу валових витрат суми компенсації вартості обладнання в складі лізингових платежів по договору оперативного лізингу від 01.10.2003 року № 1/03 та в частині лізингових платежів за договором оренди від 02.04.2004 року, оскільки суми компенсації вартості обладнання у складі лізингових платежів безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю; встановлення факту використання позивачем земельних ділянок, які були придбані за кошти отримані в кредит, в його господарській діяльності.

Скасовуючи рішення суду першої інтанцій та відмовляючи в задоволенні позовних вимог, апеляційний адміністративний суд мотивував своє рішення тим, що поняття компенсація вартості обладнання включається до складу орендних платежів по договорах оперативного лізингу; придбання позивачем земельних ділянок не пов'язаних з веденням безпосередньо власної господарської діяльності.

Відповідно до пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється у такому порядку: передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж порядку здійснюється оподаткування операцій з оренди землі та жилих приміщень; передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у складі основних фондів орендодавця, - змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування процентів або комісій, нарахованих або таких, що будуть нараховані на вартість об'єкта фінансового лізингу, відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому відбувається таке передання. При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує валові доходи, а орендар збільшує валові витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У разі коли у майбутніх податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за звичайною ціною, діючою на момент такого зворотного продажу, але не менше первісної вартості такого основного фонду, зменшеної на суму нарахованої амортизації, згідно з нормами статті 8 цього Закону. У разі коли вартість об'єкта фінансового лізингу, що вперше вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою вартості витрат на його придбання або спорудження, податковий орган має право провести позачергову перевірку для визначення рівня звичайної ціни; передання в оренду житлового фонду або землі здійснюється за правилами оперативного лізингу.

Згідно з пп. пп. 1.18.1, 1.18.2 п. 1.18. ст. 1 цього Закону оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою); фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу. Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов: об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону, та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі; сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу; якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк; майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Таким чином, законодавством не передбачено обов'язкову сукупність всіх ознак, а достатньо лише однієї з перерахованих для визначення договору -договором фінансового лізингу.

Поняття компенсація вартості обладнання включається до складу лізингових платежів тільки за договорами фінансового лізингу.

Не включаються до валових витрат витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, які підлягають амортизації, згідно із статтями 8 і 9 та підпунктом 7.9.4 цього Закону (пп. 5.3.2 п. 5.3 ст. 5 вказаного Закону).

Таким чином, є вірним судовий висновок, про заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток, в зв'язку з віднесенням компенсації вартості обладнання до складу орендних (лізингових) платежів за договорами оперативного лізингу (оренди), оскільки законодавством передбачено включення компенсації вартості обладнання - за договорами фінансового лізингу (оренди).

Відповідно до п. 1.32. ст. 1, пп. 5.5.1 п. 5.1. ст. 5. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи; валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Відповідно до державого акту про право власності на земельну ділянку ВАТ «Київмедприлад»є власником земельної ділянки площею 13,1735 га, цільове призначення земельної ділянки -для ведення особистого селянського господарства.

Згідно статуту ВАТ «Київмедпрепарат»до предмету та цілей діяльності товариства не віднесено ведення особистого селянського господарства.

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про необґрунтованість віднесення позивачем до складу валових витрат відсотків по кердиту, одержаному для купівлі земельних ділянок, не пов'язаних з веденням безпосередньо власної господарської діяльності.

Однак, при вирішенні позовних вимог щодо податкового повідомлення-рішення СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП № 0000254030/0 від 02.04.2007 року, судами не враховано пп. б пп. 6.4.1. п. 6.4. ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», згідно якого податкове повідомлення або податкові вимоги вважаються відкликаними, якщо контролюючий орган скасовує або змінює раніше прийняте рішення про нарахування суми податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) або податкового боргу внаслідок їх адміністративного оскарження.

При цьому в силу вимог пп. 6.4.3 п. 6.4 ст. 6 цього ж Закону у випадках, визначених підпунктом «б»підпункту 6.4.1 цього пункту, податкове повідомлення вважається відкликаним з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування або зміну раніше нарахованої суми податкового зобов'язання (пені і штрафних санкцій) або податкового боргу.

Наведений законодавчий припис втілено і в абзаці п'ятому пункту 9 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.1996р. № 29, за змістом якого у разі скасування в певній частині раніше прийнятого рішення органу державної податкової служби про нарахування суми податкового зобов'язання (пені та штрафних санкцій) або податкового боргу, раніше надіслане податкове повідомлення або податкова вимога вважаються відкликаними від дня отримання платником податків нового податкового повідомлення або відповідної податкової вимоги, що містить нову суму податкового зобов'язання (податкового боргу).

Отже, податкове повідомлення-рішення від 02.04.2007р. № 0000254030/0 слід вважати відкликаним. З огляду ж на відсутність правовідносин за цим рішенням, а відтак і на відсутність права, яке підлягає судовому захисту, провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання нечинним вказаного акта індивідуальної дії підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 222, 223, 224, 228, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства «Київмедпрепарат» задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2009 року та постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.05.2008 року в частині позовних вимог про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000254030/0 від 02.04.2007 року скасувати із закриттям провадження у справі.

В решті постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13.10.2009 року -залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий(підпис)В.В. Кошіль Судді(підпис)І.В. Борисенко (підпис)О.А. Моторний

Часті запитання

Який тип судового документу № 27435202 ?

Документ № 27435202 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 27435202 ?

Дата ухвалення - 05.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27435202 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 27435202 ?

В Высший административный суд Украины
Предыдущий документ : 27435198
Следующий документ : 27435203