Постановление суда № 27435104, 31.10.2012, Высший административный суд Украины

Дата принятия
31.10.2012
Номер дела
2-а-9951/10/2070
Номер документа
27435104
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" жовтня 2012 р. м. Київ К-35447/10

Вищий адміністративний суд України у складі: суддя Костенко М.І. - головуючий, судді Бухтіярова І.О., Приходько І.В.,

розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу Куп'янської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області (далі -Куп'янська ОДПІ)

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 26.08.2010

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2010

у справі № 2-а-9951/10/2070

за позовом приватного підприємства "Ліга" (далі -ПП "Ліга")

до Куп'янської ОДПІ

про скасування податкових повідомлень-рішень.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України

ВСТАНОВИВ:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 26.08.2010, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2010, позов задоволено; скасовано податкові повідомлення-рішення від 12.04.2010 № 0000162310/0, за яким позивачеві визначено податкове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 254 472 грн. (у тому числі 169 648 грн. за основним платежем та 82 824 грн. за штрафними санкціями) та від 12.04.2010 № 0000172310/0, згідно з яким позивачеві донараховано податкове зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 313 327,50 грн. (у тому числі 208 885 грн. за основним платежем та 104 442,50 грн. за штрафними санкціями) з мотивів правомірного відображення у податковому обліку ПП "Ліга"результатів виконання операцій з поставки йому нафтопродуктів товариством з обмеженою відповідальністю "Елон"(далі -ТОВ "Елон") та товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія СФЕН"(далі -ТОВ "Компанія СФЕН").

У касаційній скарзі до Вищого адміністративного суду України Куп'янська ОДПІ просить скасувати ухвалені у справі рішення попередніх інстанцій та відмовити у позові, посилаючись на невідповідність висновків судів нормам матеріального права та дійсним обставинам справи. Зокрема, в обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає, що податковий кредит та валові витрати в оспорюваних сумах було сформовано позивачем за операціями, реальність виконання яких не підтверджується документально.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги Куп'янської ОДПІ з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що оспорювані податкові повідомлення-рішення були прийняті Куп'янською ОДПІ за наслідками проведення планової виїзної перевірки ПП "Ліга"з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2008 по 31.12.2009, оформленої актом від 24.03.2010 № 284/23-22709325. Підставою для донарахування ПП "Ліга"податку на прибуток та податку на додану вартість в оспорюваних сумах став висновок податкового органу про те, що реальність виконання поставок нафтопродуктів в адресу позивача в рамках фінансово-господарських правовідносин з постачальниками (ТОВ "Елон"та ТОВ "Компанія СФЕН") документально не підтверджується з огляду на відсутність доказів транспортування цього товару від названих постачальників, а також належного прийняття нафтопродуктів з урахуванням вимог Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затвердженої спільним наказом Держнафтогазпрому, Міністерства економіки, Міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомстату України від 02.04.1998 № 81/38/101/235/122 (яка діяла на час виникнення спірних правовідносин), у зв'язку з чим податковим органом не було визнано право позивача на податковий кредит за податковими накладними, складеними названими постачальниками, а також витрати позивача за цими операціями для цілей оподаткування прибутку.

Задовольняючи позовні вимоги ПП "Ліга", суди дійшли висновку щодо реальності господарських операцій, здійснених позивачем зі спірними контрагентами.

Однак такий висновок судів є передчасним, позаяк здійснений за неповного дослідження усіх наявних у справі доказів у їх сукупності.

Згідно з визначенням, наведеним у пункті 1.7 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість"(у редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) податковий кредит -це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

В силу вимог підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість"податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Відповідно до підпункту 7.4.5 пункту 7.4 цієї ж статті Закону не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту).

Пунктом 5.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"передбачено, що валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) -це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

За змістом підпункту 5.2.1 пункту 5.2 цієї ж статті Закону до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті.

З наведених законодавчих положень випливає, що умовами реалізації права платника на податковий кредит, а також на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є фактичне придбання товарів (робіт, послуг) та наявність первинних документів, оформлених у відповідності з вимогами чинного законодавства.

У свою чергу, необґрунтована податкова вигода характеризується відсутністю фактичного здійснення господарських операцій (їх реальності), здійсненням операції без ділової мети, обліком операцій безвідносно до їх дійсного економічного змісту, необережністю та необачливістю при вчиненні правочинів з контрагентами, що не виконують своїх податкових зобов'язань, укладенням нетипових та разових угод, використанням нетрадиційних форм розрахунків.

Слід зазначити, якщо під час вирішення спору буде встановлено, що товар справді придбавався позивачем, але не в тих осіб, що зазначені в первинних документах, то відповідні первинні документи не є достовірними та не можуть підтверджувати право ПП "Ліга"на податковий кредит та на валові витрати.

А відтак судам з урахуванням доводів податкового органу необхідно було дослідити факт вчинення усіх об'єктивно необхідних дій під час виконання поставки нафтопродуктів, а саме - його транспортування, прийняття позивачем від ТОВ "Елон"та ТОВ "Компанія СФЕН"за кількістю та якістю, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, подальше зберігання.

Суди не надали будь-якої юридичної оцінки доводам податкового органу щодо невідповідності змісту залізничних накладних, якими оформлювалося транспортування нафтопродуктів залізницею, змісту договорів поставки нафтопродуктів, укладених позивачем та названими контрагентами, з огляду на зазначення у цих накладних відправниками інших осіб, а не ТОВ "Елон"та ТОВ "Компанія СФЕН", не з'ясували характеру правовідносин між вантажовідправниками та учасниками оспорюваних за цим позовом поставок, зокрема, за чиїми рознарядками здійснювалося відвантаження товару на адресу позивача та не перевірили, чи існували обставини, які свідчать про наявність безпосередніх господарських зв'язків між позивачем та вантажовідправником (виробником товару, імпортером тощо).

Оскільки межі перегляду справи в касаційній інстанції, визначені у частині першій статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України, не дають права касаційному суду встановлювати або вважати доведеними обставини, які не були встановлені у судовому рішенні, тоді як наведені процесуальні правопорушення, які полягають у неповному з'ясуванні обставин справи, що входять до предмета доказування у справі, позбавляють касаційний суд можливості перевірити правильність та законність оскаржуваних рішень, то останні підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд.

Під час цього розгляду суду першої інстанції необхідно достеменно встановити викладені в цій ухвалі обставини і за наслідками встановленого правильно застосувати норми матеріального права і прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Керуючись статтями 220, 222, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Куп'янської об'єднаної державної податкової інспекції Харківської області задовольнити частково.

2. Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 26.08.2010 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 18.10.2010 у справі № 2-а-9951/10/2070 скасувати.

3. Справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі.

Головуючий суддя: М.І. Костенкосудді:І.О. Бухтіярова І.В. Приходько

Часті запитання

Який тип судового документу № 27435104 ?

Документ № 27435104 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 27435104 ?

Дата ухвалення - 31.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27435104 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 27435104 ?

В Высший административный суд Украины
Предыдущий документ : 27435052
Следующий документ : 27435198