Дата принятия
03.11.2012
Номер дела
812/0709/2012
Номер документа
27223919
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа|річ| № 812/0709/2012

Провадження№2/0812/1127/2012

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ|розв'язання,вирішення,розв'язування|

Іменем України

01 жовтня 2012 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого суддіДмитрієвої М.М.,

при секретарі Старченко А.П.,

розглянувши|розгледівши| у відкритому|відчиненому| судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу|річ| за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра»до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором, -

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Надра»звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 19/2008/2266 Фпкп від 12.09.2008 року.

В обґрунтування своїх позовних вимог зазначив наступне.

12.09.2008 року Відкрите акціонерне товариство «Комерційний Банк «ОСОБА_1»правонаступником якого з 04.02.2011 року є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра»та фізична особа- резидент України громадянка ОСОБА_1 уклали кредитний договір №19/2008/2266 Фпкп, згідно з умовами якого позивач надав відповідачу кредит на споживчі цілі у національній валюті України на загальну суму 20 000,00 гривень із розрахунку 3.1% на місяць строком з 12.09.2008 року по 09.09.2011 року. Нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється за фактичну кількість днів у періоди на залишок заборгованості.

Кредит було отримано ОСОБА_1 12.09.2008 року, що підтверджується заявою на видачу готівки (меморіальним ордером) від 12.09.2008 року. Відповідно до умов кредитного договору № 19/2008/2266 Фпкп від 12.09.2008 року, викладених в п. 2.3.1, 2.3.2 ОСОБА_1 зобовязалась повертати кредит та сплачувати нараховані відсотки щомісячно, до 15 числа поточного місяця, при цьому щомісячний платіж повинен складати суму не меншу, ніж зазначена в п. 2.3.1 кредитного договору. ОСОБА_1 станом на 18.04.2011 року порушені пункти 2.3.1, 2.3.2 кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування коштами.

Відповідно до п. 3.2.3 кредитного договору ПАТ КБ «Надра»має право вимагати від ОСОБА_1 дострокового виконання зобовязань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків та інших платежів, передбачених кредитним договором, якщо ОСОБА_1 не внесла черговий платіж у термін, визначений п. 2.3.2 кредитного договору.

Відповідно до п. 4.1 кредитного договору у разі прострочення ОСОБА_1 строку сплати мінімально необхідного платежу по погашенню кредиту, визначеного у п. 2.3.2 кредитного договору, а також у випадку прострочення строку виконання зобовязань ОСОБА_1 щодо повернення кредиту, сплати всіх нарахованих відсотків, комісій та можливих штрафних санкцій у строк, визначений у п. 3.3.5 кредитного договору, ОСОБА_1 сплачує ПАТ КБ «Надра»пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на час виникнення заборгованості, від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

Відповідно до п. 4.2 кредитного договору у разі прострочення ОСОБА_1 строку сплати мінімально необхідного платежу по погашенню кредиту, визначеного у п. 2.3.2 кредитного договору більш ніж на два дні, ОСОБА_1 сплачує ПАТ КБ «Надра»фіксований штраф у розмірі 30.00 (тридцять гривень 00 копійок) грн.

Станом на 18.04.2011 року за ОСОБА_1 наявна заборгованість по кредитному договору в сумі 44 779,53 грн., в тому числі: непогашений кредит 19 460,01 грн.; несплачені відсотки 18 709,45 грн.; несплачена пеня за прострочення пеня за прострочення строків виконання зобовязань 6 250,07 грн.; несплачений штраф за прострочення строків сплати мінімально необхідного платежу 360,00 грн., комісія за управління кредитом.

У звязку з виникненням заборгованості по оплаті передбачених кредитним договором платежів ПАТ КБ «Надра»неодноразово повідомляв ОСОБА_1 про факт виникнення заборгованості та її розмір. Однак на даний час кредитна заборгованість ОСОБА_1 не погашена. Відповідач уникає зустрічей з представниками позивача і не здійснює ніяких дій для погашення заборгованості.

Позивач ПАТ КБ «Надра»просить суд стягнути з відповідача ОСОБА_1 на корить ПАТ КБ «Надра»заборгованість за кредитним договором № 19/2008/2266 Фпкп від 12.09.2008 року в розмірі 44 779 гривні 53 копійки, судові витрати в розмірі 447 гривень 80 копійок.

Представник позивача|позовниця,позивачка| в судове засідання не з'явився, про час та місце був повідомлений своєчасно та належним чином, про причину неявки суду не повідомив, але надіслав до суду заяву, в якій просить суд розглянути справу за його відсутності, на задоволенні позовних вимог наполягав у повному обсязі.

Відповідач до судового засідання не зявився, причину неявки суду не сповістив, про час та місце розгляду справи завчасно повідомлявся, у встановленому законом порядку, про що свідчить поштові повідомлення та конверти наявні в матеріалах справи, заперечень до позовної заяви не надала, тому, зі згоди представника позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням статті 224 ЦПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 ЦПК України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У звязку з чим, на підставі ст. ст. 197, 224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності відповідача, на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Всебічно та повно зясувавши обставини справи, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи, надавши їм оцінку у сукупності з оголошеними та дослідженими матеріалами справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності зі ст. ст. 10, 11 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності, у межах заявлених позовних вимог на підставі доказів, наданих сторонами

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

2.09.2008 року ВАТ КБ «НАДРА», правонаступником якого з 04.02.2011 року є ПАТ «КБ «НАДРА»(надалі Позивач) та фізична особа резидент України гр. ОСОБА_1 (надалі Відповідач), уклали кредитний договір № 19/2008/2266 Фпкп, згідно з умовами якого позивач ПАТ КБ «Надра»надав ОСОБА_1 кредит на споживчі цілі у розмірі 20 00,.00 гривень із розрахунку 3.1% на місяць строком з 12.09.2008 року по 09.09.2011рік.

Нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється за фактичну кількість днів у періоді на залишок заборгованості. Кредит було отримано ОСОБА_1 12.09.2008 року, що підтверджується заявою на видачу готівки (меморіальним ордером) від 12.09.2008 року.

Відповідно до умов кредитного договору, викладених в п. 2.3.1, 2.3.2 ОСОБА_1 зобовязалась повертати кредит та сплачувати нараховані відсотки щомісячно, до 15 числа поточного місяця, при цьому щомісячний платіж повинен складати суму не меншу, ніж зазначена в п. 2.3.1 кредитного договору.

ОСОБА_1 станом на 18.04.2011 року порушені пункти 2.3.1, 2.3.2 кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування коштами.

Станом на 18.04.2011 року за ОСОБА_1 наявна заборгованість по кредитному договору в сумі 44 779,53 грн., в тому числі: непогашений кредит 19 460,01 грн., несплачені відсотки 18 709,45 грн., несплачена пеня за прострочення пеня за прострочення строків виконання зобовязань 6 250,07 грн., несплачений штраф за прострочення строків сплати мінімально необхідного платежу 360,00 грн.

звязку з виникненням заборгованості по оплаті передбачених кредитним договором платежів ПАТ КБ «Надра»неодноразово повідомляв ОСОБА_1 про факт виникнення заборгованості та її розмір. Однак на даний час кредитна заборгованість ОСОБА_1 не погашена.

Відповідач уникає зустрічей з представниками ПАТ КБ «Надра»і не здійснює ніяких дій для погашення заборгованості.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог ЦК України та інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обовязковим для виконання.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

При вищевикладених обставинах, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, дослідивши та оцінивши зібрані у справі докази, які свідчать про наявність підстав для задоволення позовної заяви, суд вважає позовні вимоги ПАТ КБ «Надра»обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, стягненню з відповідача ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Надра»підлягає заборгованість за кредитним договором в розмірі 44 779,53 грн.

Згідно платіжних доручень № 2587 від 05.12.2011 року, позивачем ПАТ КБ «Надра»при подачі позову до суду були понесені судові витрати, а саме сплачені на користь держави судовий збір (держмито) в розмірі 447 гривень 80 копійок.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею та документально підтверджені судові витрати.

Тому, стягненню з відповідача ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «Надра»підлягають понесені ПАТ КБ «Надра»та документально підтверджені судові витрати, а саме судовий збір (держмито) в розмірі 447 гривень 80 копійок.

На підставі ст.ст. 525, 526, 530, 553-554, 610-612, 625, 629 ЦК України, керуючись ст.ст.10, 11, 88, 209, 212, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра»до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра»(04053, м. Київ, вул. Артема, 15, к/р 32002180102 в ГУ НБУ по м. Києву та області, МФО 321024, ЄДРПОУ 20025456) заборгованість за кредитним договором № 19/2008/2266 Фпкп від 12.09.2008 року в розмірі 44 779 (Сорок чотири тисячі сімсот сімдесят девять) гривень 53 копійки.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Надра»витрати по сплаті судового збору в розмірі 477 (чотириста сорок сім) гривень 80 копійок.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 27223919 ?

Документ № 27223919 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 27223919 ?

Дата ухвалення - 03.11.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 27223919 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 27223919 ?

В Коммунарский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 27223913
Следующий документ : 27223954