Решение № 26756248, 09.08.2012, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
09.08.2012
Номер дела
2610/9972/2012
Номер документа
26756248
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 2610/9972/2012

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

09 серпня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Подмазко О.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс»про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 15.06.2011 р. в с. Вишеньки, Бориспільського району його автомобіль Мазда д/н НОМЕР_2 потрапив у ДТП та отримав пошкодження. Відповідач 09.07.2010 р. уклав з ОСОБА_2 договір добровільного страхування ризиків пов'язаних з експлуатацією транспортного засобу, належного позивачу. 15.06.201 р. на виконання умов договору страхування страхувальником було повідомлено страхову компанію про ДТП, а наступного дня подано заяву про настання страхового випадку. Відповідно до п. 5.2. (а) договору у зв'язку із настанням страхового випадку між страхувальником та страховиком було укладено додаткову угоду та страхувальник сплатив додатковий страховий платіж у сумі 11 760,00 грн. Разом зі сплатою додаткового платежу відповідачу були надані всі документи. Що підтверджують настання страхового випадку та надано автомобіль для огляду та оцінки матеріального збитку. Ремонт автомобіля мало здійснювати ТОВ «ВіДіСкайМоторз»за рахунком якого вартість ремонту становить 154 673,88 грн. Страховиком 26.08.2011 р. було прийнято рішення про страхового відшкодування у розмірі 154 673,88 грн., проте позивач так і не отримав страхове відшкодування. За таких обставин позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь страхове відшкодування, а також штрафні санкції у розмірі 9 241,23 грн., інфляційні витрати у сумі 15 327,26 грн., 3% річних в розмірі -3 940,30 грн. Крім того у зв'язку із спричиненням відповідачем моральної шкоди, просить суд відповідно до ст. ст. 23, 1167 ЦК України стягнути спричинену моральну шкоду у розмірі 5 306,00 грн.

В судовому засіданні представник позивача вимоги підтримав, просив задовольнити. Не заперечував в судовому засіданні, що відповідачем було перераховано ремонтній організації ТОВ «ВіДі Скай Моторз»суму у розмірі 24 673,88 грн. в рахунок необхідних за договором страхування виплат. Проте, зазначив, що страхова компанія має змогу повернути від товариства гроші та надати їх позивачу. Крім того не надав відповідь на питання суду щодо розрахунку штрафних санкцій -пені у розмірі 9 251,23 грн.

Представник відповідача визнав позовні вимоги ОСОБА_1 частково. Пояснив суду, що 26.08.2011 р. товариством прийняте рішення про виплату страхового відшкодування у розмірі 154 673,88 грн., про що складено відповідний акт. Не заперечував щодо стягнення зі страхової компанії недоплаченої суми страхового відшкодування у розмірі 130 000,00 грн., оскільки 29.05.2012 р. та 01.06.2012 р. відповідачем перераховано ТОВ «ВіДі Скай Моторз»відповідно до заяви про виплату страхового відшкодування суму у розмірі 24 673,88 грн. Заяв з іншими реквізитами для виплати ані власник, ані його представник не подавали. Представником відповідача також визнано необхідність і штрафних санкцій передбачених умовами договору, а саме 3% розміру страхового відшкодування у сумі 4 636,92 грн. за несвоєчасну виплату страхового відшкодування. В задоволенні інших вимог позивача просив відмовити у зв'язку із їх безпідставністю.

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Встановлено і не заперечується сторонами, 09.07.2010 р. між відповідачем та ОСОБА_2 було укладено договір страхування № 29813, програма страхування «КАСКО 50/50».

Предметом страхування за договором був транспортний засіб марки Мазда СХ -7 д/н НОМЕР_2, належний позивачу на праві власності, про що свідчить свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданий Бориспільським РЕВ при УДАІ ГУ МВС України в Київській області.

Автомобіль застраховано, зокрема, на випадок ДТП, вигодонабувач за договором визначається за законом. Строк дії договору по 09.07.2011 р. База ремонту -СТО, визначена страхувальником.

Відповідно до положень ст. 979 ЦК України за договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

15.06.2011 р. в с. Вишеньки, Бориспільського району Київської області автомобіль Мазда СХ -7 д/н НОМЕР_2 під керуванням позивача потрапив у ДТП , у зв'язку із чим транспортний засіб було пошкоджено.

Страховий випадок відповідно ст. 8 Закону України «Про страхування»- це подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

У зв'язку із повідомленням 16.06.2011 р. про настання страхового випадку, сторони уклали додаткову угоду № R1031599 до договору добровільного страхування ризиків, пов'язаних з експлуатацією автотранспортного засобу № 29813 від 09.07.2010 р., за яким страхувальник сплатив страховику додатковий страховий платіж в розмірі визначеному п. 5.1. (е) Договору, що склало 11 760,00 грн.

Повідомлення про подію з транспортним засобом надано 21.06.2011 р. страховику представником позивача ОСОБА_2 на підставі належним чином посвідченої довіреності від 08.04.2010 р.

Положеннями ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із вимогами ст.. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як вбачається з матеріалів справи і не оспорюється представниками сторін 09.07.2010 р. відповідачем складено страховий акт № 945/11/50/ТР25/00/2, затверджений Головою Правління ПрАТ «Європейський страховий альянс»26.08.2011 р., яким затверджено розмір страхового відшкодування -154 673,00 грн.

Також не заперечується представниками сторін, що сплата страхового відшкодування має відбуватися шляхом перерахування на рахунок ТОВ «ВіДі Скай Моторз»за реквізитами: п/р № 260003011156, Банк: ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, ЄДРПОУ 35811801.

Як встановлено в судовому засіданні, 29.05.2012 р. та 01.06.2012 р. на зазначений рахунок відповідачем перераховано суму у розмірі 24 673,88 грн. в рахунок часткової сплати страхового відшкодування з метою ремонту застрахованого транспортного засобу, що відповідає умовам договору страхування.

Відповідач визнає позовні вимоги в частині стягнення страхового відшкодування у розмірі 130 000,00 грн. та в цій частині вимоги ОСОБА_1 підлягають задоволенню.

Суд не погоджується з твердженням представника позивача щодо можливості повернення з рахунків ТОВ «ВіДі Скай Моторз»грошових коштів у розмірі 24 673,88 грн., а отже і виплати всієї суми страхового відшкодування, оскільки відповідачем частково виконані взяті на себе зобов'язання.

Положеннями ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до п. 4.4.3 договору добровільного страхування , страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк, передбачений п. 8.7. договору -протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну сплату страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику пені за кожен день прострочення платежу у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент прострочення , але не більше 3% розміру страхового відшкодування.

Зважаючи на те, що сума страхового відшкодування становить 154 673,88 і не оспорюється сторонами, пеня за прострочення виплати не може становити 3% від зазначеної суми - 4 636,92 грн.

За таких обставин сума штрафних санкцій передбачених договором, що підлягає стягненню з відповідача становить 4 636,92 грн., а не зазначена представником позивача сума у 9 241,23 грн.

Приписами ч. 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Позивач просить суд стягнути на його користь суму страхового відшкодування разом із інфляційними втратами у сумі 15 327,26 грн. та 3% річних в розмірі 3 940,30 грн. за період, як зазначено представником у судовому засіданні, з 20.06.2011 р. по 24.05.2012 р.

Відповідно до положень ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до приписів ст. 57 ЦПК України, доказами є будь -які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків , письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними позовних вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, згідно до положень ст. 11 ЦПК України.

Зважаючи на те, що представником позивача не надано розрахунків сум, які підлягають стягненню, беручі до уваги відсутність обов'язку суду щодо доказування наявності чи відсутності обставин на які посилаються сторони, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивача у цій частині.

Щодо вимоги позивача про стягнення з ПрАТ «Європейський страховий альянс»моральної шкоди у розмірі 5 306,00 грн. слід зазначити наступне.

Приписами ст. 23 ЦК України передбачено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів.

Згідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала.

Відповідно п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди суду необхідно в кожній справі з'ясовувати характер правовідносин сторін і встановлювати якими правовими нормами вони регулюються, чи допускає відповідне законодавство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин.

Між сторонами виникли договірні правовідносини, що регулюються Законом України «Про страхування» та Главою 67 Розділу ІІІ Книги п'ятої Зобов'язальне право ЦК України тощо, нормами яких стягнення моральної шкоди за порушення умов виплати страхового відшкодування не передбачено.

За таких обставин, суд не знаходить підстав для задоволення вимог позивача в частині стягнення з відповідача моральної шкоди у розмірі 5 306,00 грн.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд керується положеннями ст. 88 ЦПК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. ст. 3,11,57,60,88,169, 212-215 ЦПК України, ст. ст. 23,979,1167 ст. 8 Закону України «Про страхування», суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс»на користь ОСОБА_1 суму страхового відшкодування у розмірі 130 000 грн. 00 коп.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс»на користь ОСОБА_1 пеню у розмірі 4 636 грн.92 коп.

Стягнути з Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс»на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 1346 грн. 36 коп.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення набирає законної сили в разі закінчення вищезазначених строків або якщо його не скасовано після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 26756248 ?

Документ № 26756248 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 26756248 ?

Дата ухвалення - 09.08.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26756248 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26756248 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 26756248, Шевченковский районный суд города Киева

Судебное решение № 26756248, Шевченковский районный суд города Киева было принято 09.08.2012. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 26756248 относится к делу № 2610/9972/2012

то решение относится к делу № 2610/9972/2012. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 26756246
Следующий документ : 26756249