Дата принятия
13.10.2012
Номер дела
2а-4821/12/1070
Номер документа
26411393
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2012 року 12:49 2а-4821/12/1070

Київський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді Спиридонової В.О., суддів Волкова А.С., Шевченко А.В., за участю секретаря судового засідання Тятькова І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом кандидата у народні депутати України ОСОБА_1 до голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 97 Волошина Юліана Ігоровича про визнання дій протиправними,

В С Т А Н О В И В:

12.10.2012 о 15:15 кандидат у народні депутати України ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до суду з адміністративним позовом до голови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 97 Волошина Юліана Ігоровича (далі -відповідач) про визнання протиправними дій відповідача щодо видачі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 довіреності від 9 жовтня 2012 року на представництво окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 97 в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач, посилається на порушення відповідачем статті 33 Закону України «Про вибори народних депутатів України»(далі -Закон про вибори) та п. 1.4, 2.1. Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 (далі -Порядок № 350), та вважає, що оскільки окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 97 (далі - ОВК № 97) не приймала постанови чи протокольного рішення про надання повноважень відповідачу на видачу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 довіреності на представництво інтересів комісії, дії відповідача є самовільними, вчинені з перевищенням повноважень.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив суд позов задовольнити.

Відповідач проти позовних вимог заперечував, просив у задоволенні позовних вимог відмовити, оскільки голова ОВК № 97 є керівником юридичної особи, що підтверджується даними ЄДРПОУ, тому має право видавати довіреність на представництво третіми особами інтересів юридичної особи в судах та інших установах незалежно від форм власності. Згідно з додатком до постанови № 6/1 ОВК № 97 від 13.09.2012 Волошин Ю.І., голова комісії, представляє комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, закладами, установами усіх форм власності.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи принципи рівності сторін, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 09.10.2012 відповідачем видано довіреність, якою уповноважено ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 представляти інтереси ОВК № 97 в усіх установах, підприємствах та організаціях усіх форм власності та відомчої належності, правоохоронних органах, включаючи органи прокуратури, в усіх судах загальної, адміністративної та господарської юрисдикції усіх інстанцій, в тому числі -у Вищому адміністративному суді України, в Київському апеляційному адміністративному суді, Київському окружному адміністративному суді, Броварському міськрайонному суді Київської області, Апеляційному суді Київської області, представляти довірителя у місцевих органах державної влади і управління, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності з правом підписання, подання і отримання будь-яких заяв, листів, дозволів, погоджень та інших документів.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходив з наступного.

Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається Законом про вибори.

Так, частиною першою статті 25 цього Закону встановлено, що виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.

Повноваження ОВК встановлені у частині другої статті 31 Закону про вибори, згідно з якою ОВК:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в одномандатному окрузі та в загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу;

2) здійснює в межах відповідного одномандатного округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями, їх представниками та уповноваженими особами, довіреними особами кандидатів у депутати в одномандатних округах, офіційними спостерігачами, громадськими організаціями;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) реєструє довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;

5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону, крім випадку, передбаченого у частині тринадцятій статті 28 цього Закону;

6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;

7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

8) контролює дотримання органами, уповноваженими на це законом, законодавства щодо складання списків виборців по виборчих дільницях на території одномандатного округу, контролює надання їх для загального ознайомлення;

9) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів депутатів на території одномандатного округу;

10) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів у межах одномандатного округу;

11) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів, плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток дільничних виборчих комісій та передає їх дільничним виборчим комісіям, а також забезпечує виготовлення іншої виборчої документації;

12) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій;

13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

14) реєструє офіційних спостерігачів від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації;

15) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає рішення з цих питань;

16) встановлює підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі, складає протоколи про підсумки голосування, передає протоколи та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом, Центральній виборчій комісії;

17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;

18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Термін «підготовка та проведення виборів депутатів»в розумінні Закону України про вибори включає, заходи, передбачені цим Законом, які має вчинити ОВК, а саме:

- скликання та проведення першого засідання окружної виборчої комісії;

- подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копії відповідного рішення Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої комісії та заповненої реєстраційної картки встановленого зразка для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців;

- розгляд скарг та надсилання до Центральної виборчої комісії копії рішення окружної виборчої комісії про розгляд скарги;

- складання єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій; утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;

- оприлюднення рішення про утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб;

- повідомлення суб'єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць про виявлення у поданні технічних описок і неточностей;

- проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці;

- забезпечення виготовлення погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників на кожного кандидата у депутати;

- утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць;

- опублікування рішення про утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб;

- внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку;

- забезпечення виготовлення штампа "Вибув" та передача його дільничним виборчим комісіям;

- приймання виборчих бюлетенів в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії;

- реєстрація офіційних спостерігачів у відповідному одномандатному окрузі та видача їм посвідчення;

- передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям відповідного округу;

- передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему відомостей по відповідному одномандатному округу про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування;

- передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему попередніх відомостей про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування;

- транспортування до Центральної виборчої комісії протоколів окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі;

- звернення до державного реєстратора із письмовим повідомленням про дату припинення окружної виборчої комісії (голова ОВК);

- повернення на рахунок Центральної виборчої комісії невикористаних на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України;

- складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів.

Як вбачається з довіреності від 09.10.2012, вчиняти вказані вище заходи особи - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 не уповноважені.

Виходячи з системного аналізу норм Закону про вибори, суд дійшов висновку, що надання певним особам повноважень з питань представництва інтересів ОВК не потребує прийняття колегіального рішення комісії, адже така дія не є способом реалізації владної управлінської функції у виборчому процесі, а є цивільно-правовим правочином, учиненим керівником юридичної особи.

Відповідно до частини 5 статті 25 Закону про вибори окружна виборча комісія є юридичною особою, має печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (частина друга статті 38 Закону про вибори).

Згідно зі Спеціальним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наданого на електронний запит суду від 12.10.2012 № 14884790, ОВК № 97 зареєстрована як юридична особа виконавчим органом Броварської міської ради Київської області 30.08.2012 (код ЄДРПОУ - 38336573), керівником юридичної особи є Волошин Юліан Ігорович.

Згідно з частиною першою статті 246 Цивільного кодексу України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Частиною третьою статті 58 встановлено, що довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації.

Відповідно до частини 7 статті 56 Кодексу адміністративного судочинства України законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом.

Враховуючи викладене, відповідач при видачі довіреності від 09.10.2012 діяв у межах повноважень, на підставі та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України, та відповідно порушень ст. 33 та Порядку № 350 судом не встановлено.

Крім того, суд звертає увагу, що позивач не обґрунтував, яким чином, оскаржені дії відповідача порушують його інтереси та права.

У судовому засіданні представник позивача визнав, що факт порушення прав позивача відсутній, але заявив, що відповідно до статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України позивач має право на звернення до суду.

У відповідності до частини дев'ятої статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України, суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим Кодексом.

З матеріалів справи вбачається, що позивачами не сплачувався судовий збір під час подання позовних заяв.

Відповідно до частини першої статті 98 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішує питання щодо судових витрат у постанові суду або ухвалою.

Приписами частини другої статті 87 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом.

Розміри ставок судового збору визначені статтею 4 Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір". Так, за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру розмір судового збору становить 0,03 розміру мінімальної заробітної плати (32,19 грн.).

Враховуючи викладене, керуючись статтями 11, 14, 70, 71, 72, 86, 94, 159 -163, 172, 175, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в:

У задоволенні адміністративного позову відмовити.

Стягнути з кандидата у народні депутати України ОСОБА_1 на користь Державного бюджету України судовий збір у розмірі 32 (тридцять дві) грн. 19 коп.

Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172-175 Кодексу адміністративного судочинства України, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172-175 цього Кодексу, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення.

Головуючий - суддя Спиридонова В.О.

Судді: А.С. Волков

А.В. Шевченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 26411393 ?

Документ № 26411393 це

Яка дата ухвалення судового документу № 26411393 ?

Дата ухвалення - 13.10.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26411393 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26411393 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 26411393, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 26411393, Киевский окружной административный суд было принято 13.10.2012. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 26411393 относится к делу № 2а-4821/12/1070

то решение относится к делу № 2а-4821/12/1070. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 26411373
Следующий документ : 26411394