Решение № 26150808, 20.09.2012, Хозяйственный суд Кировоградской области

Дата принятия
20.09.2012
Номер дела
5013/1157/12
Номер документа
26150808
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2012 р.Справа № 5013/1157/12 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Цобенка Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 5013/1157/12

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш"

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "Черемшина-Люкс"

про стягнення 238607,93 грн.

представники сторін:

від позивача - Науменко А. М., довіреність №52 від 22.06.12;

від відповідача - участі не брав;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" звернулося до господарського суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Черемшина-Люкс" 184 000,08 грн. суму основного боргу, 14 169,27 грн. пені, 25 837,13 грн. інфляційних втрат, 14 601,45 грн. 3% річних та 4772,16 грн. судового збору.

Ухвалою господарського суду від 15.08.12 прийнято заяву до розгляду та порушено провадження у справі, від сторін витребувано необхідні для повного та об'єктивного вирішення господарського спору по суті документи.

У судовому засіданні представник позивача у повному обсязі підтримав позовні вимоги, заявлені в позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився.

Господарським судом направлялася відповідачу поштова кореспонденція (ухвали суду) за адресами, які зазначені у позовній заяві та містяться у витязі з ЄДРПОУ: м. Кіровоград, вул. Белінського, 58/54 та м. Кіровоград, вул. Маланюка, 11. Однак, на адресу господарського суду поштові конверти повернулися з відмітками підприємства зв'язку "за закінченням терміну зберігання" та "за зазначеною адресою не проживає".

Згідно з положенням п. 3.9.1 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.11 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (адреса зазначена в позовній заяві та у витязі з ЄДРПОУ) і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час та місце розгляду справи судом. Таким чином, відповідач належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду справи.

На підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши обставини справи та подані докази, господарський суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" (надалі - Постачальник) та приватне підприємство "Черемшина-Люкс" (Покупець) уклали договір поставки № 143 від 20.02.09 (надалі-Договір), відповідно до якого Постачальник зобов'язався постачати Покупцеві, а Покупець приймати та сплачувати продовольчі товари (риба, рибопродукти та інше), в подальшому Товар, згідно із замовленням Покупця, що оформлені за узгодженою формою.

Згідно 3.3 Покупець оплачує товари за цінами, вказаними у видатковій накладній. Гроші за товар переводяться банківськими платежами на рахунок Постачальника, що вказаний в цьому Договорі або вносяться Покупцем в касу Постачальника. Оплату по факту поставки Покупець зобов'язаний здійснити на загальну суму кожної накладної не пізніше терміну, вказаного у видатковій накладній.

За поставлений товар у відповідача перед позивачем станом на 10.11.2009 рік виникла заборгованість на загальну суму 291 500,08 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків, підписаним та скріпленим печатками повноважних представників сторін.

Відповідно до видаткових накладних № СФ-0010937 від 23.11.09, № СФ-00117449 від 07.12.09, № СФ-0013328 від 25.12.09 позивачем поставлено, а відповідачем прийнято товар на загальну суму 99 229,80 грн.

Приватне підприємство "Черемшина-Люкс" частково здійснило оплату за поставлений товар на загальну суму 206 829,80 грн., що підтверджено довідкою ПАТ "Банк Форум" про надходження від відповідача коштів на поточний рахунок позивача № 1946/1100 від 02.08.12.

Інших доказів сплати наявної заборгованості відповідача перед позивачем на день вирішення господарського спору по суті сторонами на надано.

Таким чином, непогашеною приватним підприємством "Черемшина-Люкс" залишається сума основного боргу у розмірі 184 000,08 грн.

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. ст. 655, 692 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Проте, відповідач взяті на себе зобов'язання за договором виконав частково, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі 184 000,08 грн.

Заявлена вимога позивача про стягнення основної суми боргу у визначеному розмірі з відповідача є правомірною та задовольняється господарським судом повністю.

Відповідно до ст. ст. 610, 611 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно п. 4.1 Договору у випадку несвоєчасних розрахунків з Постачальником, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочки платежу.

У відповідності до частини 2 ст. 343 Господарського кодексу України платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Також в силу статті 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з позовною заявою до суду подано розрахунок пені, 3% річних та індексу інфляції, здійснений на суму основного боргу 184 000,08 грн.

Статтею 232 Господарського кодексу України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Позивачем всупереч вказаної норми здійснено нарахування пені за період з 04.07.11 по 22.03.12 та з 23.03.12 по 03.07.12, тобто більше як за шість місяців.

Однак, при здійснених господарським судом розрахунках встановлено, що нарахований розмір пені є меншим, ніж має бути.

Нараховані суми 3% річних та втрат внаслідок інфляційних процесів також є меншими, ніж ті які підлягають стягненню згідно розрахунків, зроблених господарським судом.

Враховуючи подану заяву від 20.09.12, представник позивача наполіг на задоволенні вимог, вказаних у позовній заяві, а саме: 184 000,08 грн. основного боргу, 14 601,45 грн. 3% річних, 14 169,27 грн. пені, 25 837,13 грн. інфляційних втрат.

Як випливає із п. 2 ч. 1 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд не може самостійно виходити за межі позовних вимог без клопотання заінтересованої особи.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення 14 601,45 грн. 3% річних, 14 169,27 грн. пені та 25 837,13 грн. інфляційних втрат підлягають задоволенню.

Згідно з положенням ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 4 772,16 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Черемшина-Люкс" (25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 11; ідентифікаційний код 32222097) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Скандинавія-Фіш" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5; ідентифікаційний код 33693449) 184 000,08 грн. - основного боргу, 14169,27 грн. - пені, 25 837,13 грн. - інфляційних втрат, 14 601,45 грн. - 3 % річних, а також 4 772,16 грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області протягом десяти днів з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Повне рішення складено 25.09.12

Суддя Р.О. Цобенко

Предыдущий документ : 26150794
Следующий документ : 26150817