Решение № 26085507, 30.08.2012, Хозяйственный суд Сумской области

Дата принятия
30.08.2012
Номер дела
5021/966/12
Номер документа
26085507
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

30.08.12 Справа № 5021/966/12.

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Експерт», м. Полтава,

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю «Белый город - А», м. Охтирка, Сумська область,

про стягнення 60960 грн. 05 коп.,

Суддя Жерьобкіна Є.А.

Представники:

Від позивача - не з'явився;

Від відповідача - не з'явився;

При секретарі судового засідання Вдовенко Д.В.,

Суть спору: позивач подав позовну заяву, в якій просить стягнути з відповідача 62937 грн. 93 коп., в тому числі 47691 грн. 24 коп. заборгованості за наданий товар відповідно до договору купівлі - продажу № 1/01 від 01.04.2009 року, 3586 грн. 64 коп. пені відповідно до п. 6.2. договору, 8202 грн. 87 коп. інфляційних збитків та 3457 грн. 18 коп. 3% річних.

23.08.2012року позивач, керуючись ч. 4 ст. 22 ГПК України, до прийняття рішення по справі, подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить суд стягнути з відповідача 69483 грн. 93 коп., в тому числі 47691 грн. 24 коп. заборгованості за наданий товар відповідно до договору купівлі - продажу № 1/01 від 01.04.2009 року, 10 132 грн. 64 коп. пені відповідно до п. 6.2. договору, 8202 грн. 87 коп. інфляційних збитків та 3457 грн. 18 коп. 3% річних.

Суд, враховуючи право позивача до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог, приймає подану заяву до розгляду.

28.08.2012року позивач, керуючись ч. 4 ст. 22 ГПК України, до прийняття рішення по справі, подав заяву про зменшення позовних вимог, в якій просить суд стягнути з відповідача 60960 грн. 05 коп., в тому числі 39167 грн. 36 коп. заборгованості за наданий товар відповідно до договору купівлі - продажу № 1/01 від 01.04.2009 року, 10 132 грн. 64 коп. пені відповідно до п. 6.2. договору, 8202 грн. 87 коп. інфляційних збитків та 3457 грн. 18 коп. 3% річних.

Суд, враховуючи право позивача до прийняття рішення по справі зменшити розмір позовних вимог, приймає подану заяву до розгляду.

28.08.2012року відповідач подав заяву б/н, б/д, в якій зазначив, що повністю визнає позовні вимоги в частині стягнення 39167 грн. 36 коп. заборгованості за наданий товар, 10 132 грн. 64 коп. пені, 8202 грн. 87 коп. інфляційних збитків, 3457 грн. 18 коп. 3% річних, 1609 грн. 50 коп. судового збору.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Відповідно до умов укладеного між сторонами договору купівлі - продажу № 1/01 від 01.04.2009 року, позивач зобов'язується поставити відповідачу товар - металопродукцію, номенклатура, кількість, ціна якого визначені в рахунку-фактурі, а відповідач зобов'язується в термін та на умовах, передбачених договором прийняти товар та оплатити його вартість.

Датою постачання продукції є дата приймання продукції відповідачем зі складу позивача. Відповідач приймає продукцію відповідної якості по кількості, вказаній в накладній. (п.п. 3.5., 3.6. договору)

Матеріалами справи, зокрема, видатковими накладними № 62 від 29.04.2009року, № 64 від 30.04.2009року, № 127 від 22.05.2009року, № 223 від 18.06.2009року, № 261 від 26.06.2009року, № 281 від 02.07.2009року, № 353 від 13.07.2009року, № 417 від 24.07.2009року, № 511 від 13.08.2009року, № 542 від 18.08.2009року, № 735 від 05.10.2009року, підтверджується факт отримання відповідачем товару від позивача на загальну суму 195 220 грн. 56 коп.

Відповідно до п. 4.2. договору, оплата кожної партії товару здійснюється відповідачем шляхом 100% передплати.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач не виконав належним чином договірних зобов'язань щодо своєчасної та в повному обсязі оплати отриманого товару, в зв'язку з чим у останнього виник борг перед позивачем в сумі 39167 грн. 36 коп.

Як вбачається з матеріалів справи, 15.02.2012року позивач направив на адресу відповідача претензію № 05/51 від 27.01.2012року з вимогою про сплату боргу, яка отримана відповідачем 21.02.2012року, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с. 44).

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов Договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від зобов'язання не допускається; договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання на лежним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутно сті конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

В судовому засіданні 13.08.2012року відповідач підтвердив факт отримання від позивача товару за договором купівлі - продажу № 1/01 від 01.04.2009 року. Відповідно до заяви б/н, б/д, що надійшла до суду 28.08.2012року, відповідач визнав факт наявності боргу перед позивачем в сумі 39167 грн. 36 коп. за наданий товар, а також визнав вимоги щодо стягнення 10 132 грн. 64 коп. пені, 8202 грн. 87 коп. інфляційних збитків, 3457 грн. 18 коп. 3% річних, 1609 грн. 50 коп. судового збору.

Відповідно до ч. 5 ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Судом встановлено, що факт отримання товару відповідачем на суму 39167 грн. 36 коп. підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, зокрема видатковими накладними, проте в порушення умов укладеного договору та вимог ст.ст. 526, 530 ЦК України, ст. 193 ГК України, відповідач не розрахувався за переданий товар, у зв'язку з чим, його заборгованість перед позивачем складає 39167 грн. 36 коп.

Відповідно до ст. 692 Цивільного кодексу України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до п. 6.2. договору, відповідач несе відповідальність за прострочення платежів за договором у розмірі 1,5 % від суми, що підлягає оплаті за кожен день прострочення.

Частиною шостою статті 232 ГК України, визначено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» № 2921-ІІІ від 10.01.2002р., розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня.

Згідно з поданим розрахунком, відповідачеві нарахована пеня в сумі 10 132 грн. 64 коп. в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за період в межах шестимісячного строку від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором, або законом. Згідно з поданим розрахунком, розмір 3 % річних складає 3457 грн. 18 коп., інфляційних збитків - 8202 грн. 87 коп. за період з січня 2010 року по квітень 2012 року.

Як вбачається з розрахунку позивача, сума інфляційних збитків розрахована за період з січня 2010 року по квітень 2012 року шляхом множення суми заборгованості на індекс інфляції окремо по кожному місяцю.

При цьому, відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 17.07.2012 р. N 01-06/928/2012, при застосуванні індексу інфляції слід мати на увазі, що індекс розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць і здійснюється шляхом множення суми заборгованості на момент її виникнення на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу.

Оскільки, розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції здійснюється шляхом множення суми боргу на момент її виникнення на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу, господарським судом здійснений перерахунок інфляційних збитків, сума яких, згідно з розрахунком суду, за період з січня 2010 року по квітень 2012 року складає 7105 грн. 99 коп. (сукупний індекс інфляції 1,149).

Таким чином, господарський суд вважає правомірними та обгрунтованими позовні вимоги щодо стягнення інфляційних збитків в сумі 7105 грн. 99 коп.

З огляду на викладене, враховуючи встановлений судом факт неналежного виконання відповідачем договірних зобов'язань щодо повної та своєчасної оплати поставленого товару,а також те, що право позивача щодо стягнення з відповідача пені передбачене умовами укладеного між сторонами договору, право позивача щодо стягнення 3% річних, інфляційних збитків передбачене ст. 625 Цивільного кодексу України, господарський суд вважає правомірними, обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо стягнення з відповідача на користь позивача 39167 грн. 36 коп. заборгованості за товар, 10 132 грн. 64 коп. пені, 7105 грн. 99 коп. інфляційних збитків, 3457 грн. 18 коп. 3% річних.

В частині стягнення з відповідача інфляційних збитків в сумі 1096 грн. 88 коп. в позові відмовляється за його необґрунтованістю на підставі вищевикладеного.

Відповідно до вимог ст. ст. 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 78, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Белый город - А» (пров. Миру, 2, м. Охтирка, Сумська область, код 24003078) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Експерт» (вул. Баленка, 12, кв. 70, м. Полтава, код 36396761) 39167 грн. 36 коп. заборгованості за товар, 10 132 грн. 64 коп. пені, 7105 грн. 99 коп. інфляційних збитків, 3457 грн. 18 коп. 3% річних, 1609 грн. 50 коп. судового збору.

3. У задоволенні іншої частини позову - відмовити.

Повне рішення складено 31.08.2012 року

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Предыдущий документ : 26085488
Следующий документ : 26085515