Дата принятия
27.08.2012
Номер дела
8315/12/2070
Номер документа
25761014
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Харківський окружний адміністративний суд 61004 м. Харків вул. Мар'їнська, 18-Б-3 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2012 р. № 2-а- 8315/12/2070

Харківський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Заічко О.В.,

розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом

Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю "АФІНА-СЕРВІС" про припинення юридичної особи,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Основ'янська міжрайонна державна податкова інспекція м. Харкова Харківської області Державної податкової служби, звернулась до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АФІНА-СЕРВІС", в якому просить суд припинити юридичну особу відповідача.

Позовні вимоги вмотивовує тим, що відповідачем більше ніж протягом року до податкової інспекції не подаються податкові декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків, що відповідно до вимог ч.2 ст.38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців"є підставою для припинення юридичної особи.

До суду надійшов конверт з позначкою "за закінченням терміну зберігання" (а.с.20), згідно ст. 33 ч. 4 КАС України, у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судові повідомлення надсилаються: юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Заперечень проти позову або заяву про визнання позову до суду в десятиденний строк з дня одержання ухвали суду відповідач не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 183-2 КАС України, суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Судом встановлено, що державна реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю "АФІНА-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 31061990 проводилась у виконавчому комітеті Харківської міської ради 25.07.2000 році у відповідності з чинним законодавством України. ТОВ "АФІНА-СЕРВІС" взято на облік в органах державної податкової служби як платника податків 04.08.2000 року за №2058.

Відповідно довідки від 26.03.2012 року Основ"яноської МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС встановлено, що інформація про розрахункові рахунки в установах банків відповідача відсутня.

Відповідно довідки від 26.03.2012 року № 165/9/29-024 Основ"яноської МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС у ТОВ "АФІНА-СЕРВІС" податковий борг відсутній.

Відповідно до ст. ст. 8, 67, 68 Конституції України - кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 16 ПКУ встановлено обов'язки платника податків вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків т зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов"язані з обчисленням та сплатою податків і зборів.

Відповідно до ст. 41 ПКУ контролюючими органами є органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у п.п.41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Пунктом 49.1 ст.49 ПКУ встановлено, що податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки ОДПС, в якому перебуває на обліку як платник податків.

Відповідно до п.49.2 ст.49 ПКУ платник податків зобов"язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Пунктом 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і. в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Згідно п.п. 49.18.2 п.49.18 ст.49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Пунктом 49.19. ст.49 ПКУ встановлено, якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені пунктом 49.18 цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду.

Згідно ст.133 розділу ІІІ ПКУ «Податок на прибуток підприємств» платниками податку з числа резидентів є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами.

Відповідно до п. 152.9 ст.152 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств»ПКУ для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік;

Згідно п.п. 152.9.1 п. 152.9 ст.152 ПКУ звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду

Пунктом 1 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що розділ III цього Кодексу застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 1 квітня 2011 року, якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Пункт 2 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначає, що з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу платники податку на прибуток підприємств складають наростаючим підсумком та подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року.

З матеріалів справи вбачається, що 20.03.12 р. фахівцями відділу адміністрування податку на прибуток Основ"янської МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС у відповідності з п.75.1 ст.75 ПКУ проведена перевірка з питання своєчасного надання податкової звітності ТОВ „АФІНА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31061990), за результатами якої встановлено неподання підприємством податкової звітності з 3 кварталу 2009 року, а саме: за 9 місяців 2009 року по строку 09.11.2009 року, за 2009 рік по строку 09.02.2010 року, за 1 квартал 2010 року по строку 10.05.2010 року, за 1 півріччя 2010 року по строку 09.08.2010 року, за 9 місяців 2010 року по строку 09.11.2010 року, за 2010 рік по строку 09.02.2011 року, за 1 квартал 2011 року по строку 10.05.2011 року, за 2 квартал 2011 року по строку 09.08.2011 року, за 2-3 квартал 2011 року по строку 09.11.2011 року, за 2-4 квартал 2011 року по строку 09.02.2012 року, що є порушенням п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст.49 ПКУ.

Згідно пп. 20.1.12 ст.20 Податкового кодексу України органам державної податкової служби надано право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи.

Відповідно до ч.2, ч.3 ст.38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"- підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Згідно п. 68.1 ст.68 Податкового кодексу України - орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внесення будь-яких інших записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом.

Судом встановлено, що відповідачем дійсно не подано звітність до органів державної податкової служби більше року, заборгованість перед бюджетом у відповідача відсутня.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги той факт, що відповідно до ч.1 ст.71 КАС України, кожна сторона належними і достатніми доказами повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а відповідач належними доказами не довів факт подачі до податкових органів фінансової звітності, суд вбачає достатньо підстав для задоволення позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

Згідно ст.256 КАС України - постанова підлягає негайному виконанню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 2, 8-14, 71, 94, 159, 160-164, 167, 186 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Основ'янської міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю "АФІНА-СЕРВІС" про припинення юридичної особи - задовольнити в повному обсязі.

Припинити юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю "АФІНА-СЕРВІС" (юридична адреса: 61001, м. Харків, м-н Руднєва буд.33, кв.38, код ЄДРПОУ: 31061990).

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною та підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строків для подачі апеляційної скарги, в порядку встановленому ст. 254 КАС України.

Суддя Заічко О.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 25761014 ?

Документ № 25761014 це

Яка дата ухвалення судового документу № 25761014 ?

Дата ухвалення - 27.08.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25761014 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25761014 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 25761014, Харьковский окружной административный суд

Судебное решение № 25761014, Харьковский окружной административный суд было принято 27.08.2012. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 25761014 относится к делу № 8315/12/2070

то решение относится к делу № 8315/12/2070. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 25761000
Следующий документ : 25761019