Решение № 2509702, 26.11.2008, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
26.11.2008
Номер дела
35/513
Номер документа
2509702
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №

За позовом Комунального підприємства “Світ”

до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт”

про стягнення 2 708,46 грн.

Суддя М.Є. Літвінова

Представники:

від позивача Бондар А.В. - предст. за довір. б/н від 26.11.2008р.;

від відповідача не з’явились;

В судовому засіданні 26.11.2008р. на підставі ч.2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України за згодою представника позивача було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Обставини справи:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Комунального підприємства „Світ” до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт” про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості у розмірі 2 708,46 грн. (з них 2 000,00 грн. –основний борг, 632,68 грн. –збитки від інфляції, 75,78 грн. –3% річних) та стягнення судових витрат.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач, в порушення умов Договору №46 від 01.11.2007 року, не сплатив обумовлену суму вартості наданих позивачем послуг, що призвело до виникнення заборгованості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2008р. порушено провадження у справі №35/513, розгляд справи призначено на 27.10.2008р.

В судовому засіданні 27.10.2008р. представник позивача надав документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/513 від 06.10.2008р.

Відповідач в судове засідання 27.10.2008р. не з'явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез'явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/513 від 06.10.2008р. не виконав, витребуваних документів суду не надав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва №35/513 від 27.10.2008р., на підставі ст.77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 12.11.2008р.

Відповідач в судове засідання 12.11.2008р. не з'явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез'явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі № 35/513 від 06.10.2008р. не виконав, витребуваних документів суду не надав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва №35/513 від 12.11.2008р., на підставі ст.77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 26.11.2008р.

В судовому засіданні 26.11.2008р. представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання 26.11.2008р. не з’явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез’явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/513 від 06.10.2008р., ухвал №35/513 від 27.10.2008р. та №35/513 від 12.11.2008р. не виконав, витребуваних документів не надав.

Особи, які беруть участь у розгляді справи вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз‘яснення Президії ВАСУ від 18.09.1997р. №02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України).

Про місце, дату та час судового засідання відповідач був повідомлений належним чином, але в судові засідання 27.10.2008р., 12.11.2008р. та 26.11.2008р. ані відповідач, ані його представники не з’явились.

За таких обставин, у відповідності до ст.75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2004 року між Комунальним підприємством “Світ” (далі –позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт” (далі –відповідач, Замовник) було укладено Договір №46 (далі –Договір).

У відповідності до умов Договору (п.1.1) Виконавець зобов'язався надати Замовнику послуги по зберіганню майна Замовника, а саме одного вагона-рефрежератора (далі - майно), а також інші супутні послуги, необхідні для належного функціонування майна (далі –Роботи), а Замовника зобов'язався прийняти та оплатити їх на умовах, вказаних у цьому Договорі.

У відповідності до п.2.1 Договору вартість послуг формується в залежності від витрат Виконавця по зберіганню та забезпеченню певного режиму функціонування майна, і складає за послуги по зберіганню майна –500 грн. на місяць (з ПДВ), за супутні послуги - в залежності від витрат Виконавця на підтримання необхідного режиму функціонування майна, а саме: витрат електроенергії, води згідно з показниками лічильника.

В разі якщо під час дії договору виникне необхідність змінити ціну чи обсяг послуг, Виконавець надсилає Замовнику повідомлення про зміну відповідних умов Договору яке не потребує узгодження з останнім і вступають в силу з моменту отримання Замовником.

Вартість робіт фіксується в актах здачі-прийняття виконаних робіт. Загальна вартість Договору є сумою підписаних сторонами актів здачі-прийняття виконаних робіт (п.2.2 –п.2.4 Договору).

Відповідно до п.3.1 Договору, Замовник сплачує за виконані роботи один раз на місяць згідно з наданим Виконавцем рахунком до 5 числа поточного місяця за попередній шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

Згідно з п.5.2 Договору у разі порушення Замовником умов та порядку розрахунків, передбачених п.3 цього договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Позовні вимоги мотивовані тим, що в порушення умов Договору відповідач не оплатив вартість послуг, наданих позивачем за період з березня по червень 2007 року.

Факт надання позивачем відповідачу послуг по відповідальному зберіганню майна в період з березня по червень 2007 року підтверджується Актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000744 від 31.03.2008р., №ОУ-0001038 від 30.04.2007р., №ОУ-0001314 від 31.05.2007р., №ОУ-0001621 від 30.06.2007р., які були підписані сторонами.

Окрім того, відповідачу були виставлені до сплати рахунки-фактури на загальну суму 2 000,00 грн., а саме №СФ-0000773 від 31.03.2007р. на суму 500,00 грн., №СФ-0001022 від 27.04.2007р. на суму 500,00 грн., №СФ-0001312 від 31.05.2007р. на суму 500,00 грн. та №СФ-0001584 від 30.06.2007р. на суму 500,00 грн. (копії вказаних документів наявні в матеріалах справи).

Станом на дату звернення з позовом до суду та розгляду справи у судовому засіданні заборгованість відповідачем погашена не була.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст.901 Цивільного кодексу України).

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ст.903 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст.526 Цивільного кодексу України, де встановлено, що зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов‘язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

З наданих суду доказів вбачається, що відповідачем були порушені договірні зобов’язання щодо здійснення оплати вартості послуг, наданих позивачем у відповідності до Договору №46 від 01.11.2004р., що призвело до виникнення заборгованості за період з березня по червень 2007 року у розмірі 2 000,00 грн.

У відповідності до п.5.2 Договору в разі порушення Замовником умов та порядку розрахунків, передбачених п.3 цього договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Крім того, у відповідності до п.2 ст.625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно розрахунків, наявних у матеріалах справи, розмір збитки від інфляції становлять 632,68 грн., 3% річних –75,78 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, на момент пред’явлення позову та розгляду справи в судовому засіданні відповідач свої зобов’язання по сплаті вартості наданих позивачем послуг за Договором №46 від 01.11.2004р. не виконав, суму заборгованості не сплатив.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не надав суду доказів на спростування обставин, викладених у позовній заяві.

Враховуючи вищенаведені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку про те, що вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за Договором №46 від 01.11.2004р. в розмірі 2 708,46 грн. (з них 2 000,00 грн. –основний борг, 632,68 грн. –збитки від інфляції, 75,78 грн. –3% річних), обґрунтовані та є такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 525, 526, 530, 625, 626, 901, 903 Цивільного кодексу України, ст. ст. 32, 33, 43, 49, 75, 77, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ІФК Агроконсалт” (03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, р/р №26008002089001 в АТ „Індекс Банк” м. Києва, МФО 300614, код ЄДРПОУ 32752665) на користь Комунального підприємства „Світ” (03151, м. Київ вул. Молодогвардійська, 32, р/р №26003990000923 в ЗФ „Хрещатик-банк” в м. Києві, МФО 322197, код ЄДРПОУ 31454734), а у випадку відсутності коштів, з будь якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 2 632,68 грн. (дві тисячі шістсот тридцять дві гривні 68 коп.) - заборгованості за Договором №46 від 01.11.2004р. з урахуванням індексу інфляції; 75,78 грн. (сімдесят п’ять гривень 78 коп.) – 3% річних; 102,00 грн. (сто дві гривні 00 коп.) –державного мита; 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) –витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Суддя М.Є. Літвінова

Дата підписання

повного тексту рішення: 05.12.2008 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 2509702 ?

Документ № 2509702 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 2509702 ?

Дата ухвалення - 26.11.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 2509702 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 2509702 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 2509702, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 2509702, Хозяйственный суд города Киева было принято 26.11.2008. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые сведения.

Судебное решение № 2509702 относится к делу № 35/513

то решение относится к делу № 35/513. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 2509699
Следующий документ : 2509703