Решение № 24598358, 06.06.2012, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
06.06.2012
Номер дела
5011-32/5056-2012
Номер документа
24598358
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-32/5056-2012 06.06.12

Суддя Господарського суду міста Києва Підченко Ю.О.

За участю секретаря судового засідання Бандури Ю.В.

Розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіабудсервіс», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вакан», м. Київ

про витребування майна з чужого незаконного володіння

за участю:

представників сторін:

від позивача: Гончаренко О.Л. - юрисконсульт

від відповідача: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіабудсервіс»звернулося до господарського суду з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вакан»про витребування майна з чужого незаконного володіння

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 42, 43 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

Позивач стверджує, що його права порушені, а тому наполягає на заявлених позовних вимогах, посилаючись на те, що відповідач всупереч закінченню строку дії договору оренди обладнання №О-12/А від 09.02.2011 р. не повернув в повному обсязі орендоване майно.

Неприбуття у судове засідання представника відповідача, які були належним чином повідомлений про час та місце проведення судового засідання не перешкоджає розгляду спору по суті згідно вимог ст. 75 ГПК України, оскільки до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій.

З'ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню, приймаючи до уваги доводи представника позивача, суд встановив:

Позов мотивовано тим, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «Авіабудсурвіс», далі Орендодавець, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вакан», далі Орендар, укладений договір оренди обладнання №О-12/А, далі Договір.

Відповідно до п. 1.1 Договору орендодавець передає, а орендар бере у тимчасове користування вертикальну будівельну опалубку виробництва фабрики «Варіант». Пунктом 1.3 Договору встановлено, що комплектація майна, що орендується, визначена у специфікації №1249, яка є невід'ємною частиною договору (додаток №1 до договору).

Згідно з п. 3.1 Договору він вступає в силу з дати підписання його сторонами і діє до закінчення терміну оренди майна, що орендується, а відповідно до п. 4.1 Договору термін оренди складає 30 днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін акту здачі-приймання майна, що орендується.

Пунктом 8.1 Договору передбачено, що орендар зобов'язаний не пізніше останнього дня терміну оренди повернути майно, що орендується, на склад орендодавця за актом здачі-приймання (додаток №3) у комплектації згідно специфікації.

На виконання умов Договору позивач передав, а відповідач прийняв у строкове платне користування нерухоме майно згідно специфікації №1249, що підтверджується підписаним сторонами актом здачі-приймання майна в оренду від 11.02.211 р.

Додатковою угодою №1 до Договору від 12.03.2011 р. сторонами вирішено продовжити термін оренди майна, визначеного п. 1.1 Договору, на 30 днів з 13.03.2011 р. по 11.04.2011 р.

Відповідно до п. 7.1.7 Договору орендар зобов'язується у випадку прийняття рішення про продовження терміну оренди понад строки, передбачені п. 4.1 Договору, не пізніше ніж за 3 календарних дні до закінчення терміну оренди підписати додаткову угоду на продовження терміну оренди.

У зв'язку з відсутність бажання відповідача продовжувати термін дії Договору в порядку п. 7.1.7 Договору та з урахуванням положень Додаткової угоди №1, Договір припинив свою дії 11.04.2011 р. у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено.

Згідно акту приймання від 17.05.2011 р. відповідачем повернуто, а позивачем прийнято лише частину обладнання, переданого в оренду за умовами Договору.

Надавши належну правову кваліфікацію відносинам сторін і виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи та правову норму, яка підлягає застосуванню у відносинах сторін, суд дійшов висновку, що доводи позивача підлягають задоволенню з огляду на таке.

Судом дана належна правова оцінка правовідносинам сторін. За своєю правовою природою між сторонами укладено договір оренди.

Фактичні обставини справи підтверджують, що сторони досягли усіх суттєвих умов передбачених законом для даних видів договорів оренди: зокрема щодо його предмету, ціни та строку його дії, а тому він вважається укладеним згідно вимог ст.ст. 180, 181 ГК України та ст. 638, 759 ЦК України.

Пункт 1 ст. 759 ЦК України як загальна норма права визначає, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За умовами частини 1 статті 763 Цивільного кодексу України договір найму укладається на строк, встановлений договором.

У зв'язку з відсутність бажання відповідача продовжувати термін дії Договору в порядку п. 7.1.7 Договору та з урахуванням положень Додаткової угоди №1, Договір припинив свою дії 11.04.2011 р. у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено.

Відповідачем майно, орендоване згідно умов Договору, після закінчення дії такого Договору повернуте не в повному обсязі, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст. 387 Цивільного кодексу України власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. Суд відзначає, що під незаконним володінням варто розуміти фактичне володіння річчю, якщо воно не має правової підстави (минув термін дії договору оренди).

Згідно ч. 4 ст. 291 Господарського кодексу України правові наслідки припинення договору оренди визначаються відповідно до умов регулювання договору найму Цивільним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Пунктом 8.1 Договору передбачено, що орендар зобов'язаний не пізніше останнього дня терміну оренди повернути майно, що орендується, на склад орендодавця за актом здачі-приймання (додаток №3) у комплектації згідно специфікації.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідач належних та допустимих доказів повернення приміщення та обладнання або правомірності користування орендованим майном після 30.11.2011 р. суду не надав.

З урахуванням обставин справи та правової кваліфікації відносин сторін, виходячи з фактів, встановлених у процесі розгляду справи, суд дійшов висновку, що позов про зобов'язання відповідача повернути передане в оренду згідно з умовами Договору майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Витрати по судовому збору в сумі 5 869,13 грн. покладаються на відповідача у справі -Товариство з обмеженою відповідальністю «Вакан», згідно вимог ст.ст. 44, 49 ГПК України.

У судовому засіданні, яке відбулося 06.06.12р. згідно частини 2 статті 85 ГПК України було проголошено скорочений текст рішення, а саме його вступну та резолютивні частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 203, 215, 216, 217, 220, 387, 655, 657, 785 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 35, 43, 55, Господарського кодексу України, ст.ст. 22, 30, 44, 49, 77, 82, 84, частиною третьою ст.85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіабудсервіс»задовольнити.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Вакан», 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 22, код ЄДРПОУ 19249966, протягом 30-денного строку з дня набрання рішення законної сили, повернути на користь:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіабудсервіс», 03124, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8, корп. 59/4, код ЄДРПОУ 32485297, передане за Договором оренди

№О-12/А від 09.02.2011 р. наступне майно: 1030 зажим добірний ДК - 24 од., 1030 зажим добірний ДК - 74 од., 2061 щит опалубочний ЩК 300*3300 уг б/у - 10 одн., 2061 щит опалубочний щк 300*3300 уг - 4 од., 2071 щит опалубочний щр 300*3300 уг - 4 од., 2046 щит опалубочний щк 300*3300 с - 2 од., 2045 щит опалубочний щк 450*3300 с б/у - 2 од., 2043 щит опалубочний щк 900*3300 с - 1 од., 2041 щит опалубочний 1350*3300 с б/у - 3 од., 1029 пристрій зажимний б/у - 49 од., 1029 пристрій зажимний - 138 од., 2033 з'єднувач універсальний (оцинк.) - 44 од. 2030 зажимна шина 0,9 - 15 од., 2030 зажимна шина 0,9 б/у - 6 од., 121128 ригель стальний GSRZ 95 см б/у - 19 од., 121128 ригель стальний GSRZ 95 см - 40 од., 2032 клема зажимна (оцинк.) б/у - 31 од., 2032 клема зажимна (оцинк.) - 121 од., 0014 гайка 120 DW Б/У - 268 од., 437660 анкерпрут 75 б/у - 112 од., 2035 скоба несуча - 2 од., 1027 розкіс підпірний (оцинк.) 340 - 10 од. загальною вартістю 280 102,80 (двісті вісімдесят тисяч сто дві грн. 80 копійок) гривень з урахуванням 20% ПДВ, видавши наказ.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вакан», 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 22, код ЄДРПОУ 19249966, на користь:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіабудсервіс», 03124, м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8, корп. 59/4, код ЄДРПОУ 32485297, судовий збір в сумі 5 869,13 грн., видавши наказ.

4. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено -11.06.12р.

Суддя Ю.О.Підченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 24598358 ?

Документ № 24598358 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 24598358 ?

Дата ухвалення - 06.06.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 24598358 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 24598358 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 24598354
Следующий документ : 24598366