Постановление № 23661365, 12.04.2012, Харьковский окружной административный суд

Дата принятия
12.04.2012
Номер дела
1436/12/2070
Номер документа
23661365
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Харківський окружний адміністративний суд

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків

12 квітня 2012 р. справа № 2а- 1436/12/2070

Харківський окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді - Сагайдак В.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Шевченка І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Зміївському районі у Харківській області Державної податкової служби до Комунального підприємства "Зміївське", третя особа - Акціонерне товариство "УкрСиббанк" про стягнення податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Державна податкова інспекція у Зміївському районі у Харківській області, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Комунального підприємства "Зміївське", третя особа - Акціонерне товариство "УкрСиббанк", в якому просить суд стягнути з розрахункових рахунків № 260074553, № 260414553, відкритих відповідачем в ПАТ «Мегабанк», та розрахункового рахунку № 26001288649300, відкритого відповідачем в АТ «УкрСиббанк»заборгованість у сумі 358067,53 грн., в т.ч. пеня 27875,40 грн. в рахунок погашення його податкового боргу.

У зв'язку із закінченням реорганізації шляхом перетворення Державної податкової інспекції у Зміївському районі у Харківській області, первинного позивача судом було замінено на належного позивача - правонаступника Державну податкову інспекцію у Зміївському районі у Харківській області Державної податкової служби.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив, що Комунальне підприємство "Зміївське" має податковий борг перед Державним бюджетом України по податку на додану вартість, податку на прибуток, земельному податку з юридичних осіб, комунальному податку, надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності, надходженню від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях, збору за забруднення навколишнього природного середовища в загальній сумі 358067,53 грн.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки до суду не повідомив, заяви про відкладення розгляду справи чи розгляд справи за його відсутності не надавав.

Згідно зі ст. 35 КАС України відповідач є належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання.

Суд вважає, що неявка відповідача у судове засідання не перешкоджає розгляду справи за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у справі доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку про те, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлено, що Комунальне підприємство "Зміївське" зареєстроване Зміївською районною адміністрацією Харківської області та знаходиться на податковому обліку в органах державної податкової служби з 18.08.2006 року за №774/10 (а.с.20).

Відповідно до п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»№ 2181-ІІІ від 21.12.2000 року, податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року; г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.

Відповідно до п.п. 17.1.1 п.17.1 ст. 17 Закону № 2181-ІІІ, платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Згідно абз. а п.п. 4.2.2. п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181-ІІІ, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків у разі якщо платник податків не подає у встановлені строки податкову декларацію.

Згідно абз."б" п.п.4.2.2 п.4.2 ст.4 Закону № 2181-III, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податків у разі якщо: дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях.

Відповідно до п.п. 5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону №2181-ІІІ, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

У разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах "а" - "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного узгодження.

Згідно п.5.1 ст.5 Закону №2181-ІІІ, податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Аналогічні правила декларування та сплати сум податкового зобов'язання визначені у Податковому кодексі України, які діють з 01.01.2011 року.

Відповідно до ст.ст.49.1, 49.2 ст.49 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Відповідно до п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України, неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідно до п.57.3 ст.57 Податкового кодексу України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до ст.57.1 ст.57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п.п.56.11 ст.56 Податкового кодексу України, не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

КП "Зміївське" має заборгованість по податку на додану вартість в загальній сумі 172986,74 грн., яка виникла на підставі самостійно поданих декларацій з податку на додану вартість, а саме: декларації №20331 від 21.09.2009 року на суму 4040,00 грн., декларації №23770 від 20.10.2009 року на суму 4783,00 грн., декларації №27137 від 19.11.2009 року на суму 4926,00 грн., декларації №28032 від 18.12.2009 року на суму 5094,00 грн., декларації №30718 від 20.01.2010 року на суму 10688,00 грн., декларації №3434 від 19.02.2010 року на суму 2945,00 грн., декларації №4081 від 19.03.2010 року на суму 8635,00 грн., декларації №7598 від 20.04.2010 року на суму 6454,00 грн., декларації №10885 від 20.05.2010 року на суму 6839,00 грн., декларації №11774 від 21.06.2010 року на суму 5040,00 грн., декларації №15089 від 20.07.2010 року на суму 7136,00 грн., декларації №18737 від 20.08.2010 року на суму 4900,00 грн., декларації №19488 від 20.09.2010 року на суму 4404,00 грн., декларації №23242 від 20.10.2010 року на суму 4160,00 грн., декларації №26966 від 20.12.2010 року на суму 1802,00 грн., декларації №29977 від 19.01.2011 року на суму 6004,00 грн., декларації №9000690196 від 20.02.2011 року на суму 5442,00 грн., декларації №9001196383 від 18.03.2011 року на суму 4387,00 грн., декларації №9002512557 від 20.04.2011 року на суму 8015,00 грн., декларації №9003502377 від 19.05.2011 року на суму 3573,00 грн., уточнюючого документу №9006917724 від 18.08.2011 року на суму 2408,00 грн., уточнюючого документу №9006918041 від 18.08.2011 року на суму 3149,00 грн., уточнюючого документу №9006917724 від 18.08.2011 року на суму 72,00 грн., уточнюючого документу №9006918041 від 18.08.2011 року на суму 94,00 грн., декларації №9006917719 від 18.08.2011 року на суму 4065,00 грн., декларації №21096 від 20.09.2011 року на суму 2400,00 грн., декларації №9009311867 від 20.10.2011 року на суму 476,00 грн., декларації №901170184 від 21.11.2011 року на суму 5635,00 грн.

ДПІ у Зміївському районі у Харківській області були винесені податкові повідомлення-рішення: №0005961501 від 06.10.2009 року на суму 7580,95 грн., №0000141501 від 27.01.2010 року на суму 5103,40 грн., №0001351501 від 13.05.2010 року на суму 9611,33 грн., №0000061502 від 20.12.2010 року №19472,26 грн., №0000671502 від 28.12.2011 року на суму 3237,60 грн., №0000681502 від 28.12.2011 року на суму 415,20 грн., які є узгодженими.

Згідно п.п.16.1.1 п.16.1 ст.16 Закону № 2181-III, після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Аналогічне положення містить п.п.129.1.1 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України.

Таким чином, відповідачу було нараховано пеню по податку на додану вартіть в сумі 23560,00 грн.

КП "Зміївське" має заборгованість по податку на прибуток в загальній сумі 25281,97 грн., яка виникла на підставі самостійно поданих декларацій з податку на прибуток, а саме: декларації №9007 від 06.05.2010 року на суму 100,00 грн., декларації №25469 від 09.11.2010 року на суму 100,00 грн., декларації №9006895987 від 09.02.2011 року на суму 200,00 грн., декларації №9002821353 від 05.05.2011 року на суму 855,00 грн., декларації №25502 від 08.11.2011 року на суму 20523,00 грн., декларації №25142 від 07.11.2011 року на суму 2947,00 грн.

ДПІ у Зміївському районі у Харківській області було винесено податкове повідомлення-рішення №0001681501 від 21.05.2010 року на суму 556,97 грн., яке було отримане відповідачем 21.05.2010 року, є узгодженим.

Крім того, відповідачу було нараховано пеню по податку на прибуток в сумі 1489,34 грн.

КП "Зміївське" має заборгованість по земельному податку з юридчних осіб в загальній сумі 128013,19 грн., яка виникла на підставі самостійно поданих розрахунків земельного податку, а саме: розрахунок №2334 від 31.01.2009 року на загальну суму 17387,20 грн., розрахунку №1533 від 28.01.2010 року на загальну суму 41698,66 грн., розрахунок №10858 від 20.05.2010 року на загальну суму 1007,00 грн., розрахунку №9000178992 від 31.01.2011 року на загальну суму 59274,27 грн.

ДПІ у Зміївському районі у Харківській області були винесені податкові повідомлення-рішення: №0006261501 від 20.10.2009 року на суму 2086,48 грн., №000331501 від 16.02.2010 року на суму 4172,94 грн., №0001371501 від 17.05.2010 року на суму 2496,01 грн., які були отримані відповідачем, є узгодженими.

Крім того, відповідачу було нараховано пеню по земельному податку в сумі 2826,06 грн.

КП "Зміївське" має заборгованість по комунальному податку в сумі 137,70 грн., яка виникла на підставі самостійно поданого розрахунку комунального податку №30105 від 20.01.2011 року на суму 137,70 грн.

КП "Зміївське" має заборгованість по надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності, в сумі 706,66 грн., яка виникла на підставі винесеного ДПІ у Зміївському районі у Харківській області податкового повідомлення-рішення №0000872310 від 17.09.2009 року на суму 706,66 грн., яке було отримане відповідачем 17.09.2009 року, є узгодженим.

КП "Зміївське" має заборгованість по надходженню від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях в сумі 2,93 грн., яка виникла на підставі самостійно поданої декларації №25163 від 07.11.2011 року на суму 0,41 грн. та на підставі винесеного ДПІ у Зміївському районі у Харківській області податкового повідомлення-рішення №0004591501 від 28.12.2011 року на суму 2,52 грн., яке було отримане відповідачем 05.01.2011 року, є узгодженим.

КП "Зміївське" має заборгованість по збору за забруднення навколишнього природного середовища в загальній сумі 3062,94 грн., яка виникла на підставі самостійно поданих розрахунків, а саме: розрахунку №26486 від 09.11.2009 року на суму 176,59 грн., розрахунку №33208 від 09.02.2010 року на суму 145,07 грн., розрахунку №9236 від 06.05.2010 року на суму 202,19 грн., уточнюючого документу №10883 від 20.05.2010 року на суму 202,19 грн., уточнюючого документу №10883 від 20.05.2010 року на суму 10,11 грн., розрахунку №16117 від 28.07.2010 року на суму 646,79 грн., розрахунку №25174 від 09.11.2010 року на суму 526,53 грн., розрахунку №9006896003 від 09.02.2011 року на суму 528,46 грн., та на підставі винесеного ДПІ у Зміївському районі у Харківській області податкового повідомлення-рішення №0001421501 від 17.05.2010 року на суму 261,60 грн. та податкового повідомлення-рішення №0003681501 від 18.11.2011 року на суму 3062,94 грн., які були отримані відповідачем, є узгодженими.

Отже, КП "Зміївське" має заборгованість перед бюджетом в загальній сумі 358067,53 грн.

Відповідно до п.п.6.2.1 6.2.4 п. 6.2 ст.6 Закону № 2181-III, у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

ДПІ у Зміївському районі у Харківській області була винесена податкова вимога №1/8 від 12.01.2007 року , яка була отримана відповідачем 22.01.2007 року, та друга податкова вимога №2/12 від 21.02.2007 року, яка була отримана відповідачем 22.02.2007 року (а.с.23).

Відповідно до п.11 ст.10 Закону України Про державну податкову службу в Україні №509 від 04.12.1990 року, податкові органи подають до судів позови до підприємств, організацій, установ та громадян про стягнення заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Відповідно до ст. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно п.п.20.1.28 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом.

Таким чином, у КП "Зміївське" утворився податковий борг перед Державним бюджетом України в сумі 358067,53 грн., який не сплачений, та на думку суду, підлягає стягненню як законний та обґрунтований.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 158, ст. 159, ст. 160, ст. 163, ст. 185, ст. 186, ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Зміївському районі у Харківській області Державної податкової служби до Комунального підприємства "Зміївське", третя особа - Акціонерне товариство "УкрСиббанк" про стягнення податкового боргу задовольнити у повному обсязі.

Стягнути на користь Державного бюджету України з розрахункових рахунків № 260074553, № 260414553, відкритих КП "Зміївське"(63403, вул.Таранівське шосе, буд.9, м.Зміїв, Зміївський район, Харківська обл., код 34172813) в ПАТ «Мегабанк», та розрахункового рахунку № 26001288649300, відкритого відповідачем в АТ «УкрСиббанк», заборгованість в сумі 358067.53 грн.(триста п'ятдесят вісім тисяч шістдесят сім гривень п'ятдесят три копійки), в т.ч. пеня 27875,40 грн. в рахунок погашення його податкового боргу.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня її проголошення та з дня отримання копії постанови, у разі проголошення постанови суду, яка містить вступну та резолютивну частини, а також прийняття постанови у письмовому провадженні. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків для подачі апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

У повному обсязі постанову складено 18.04.2012 року.

Суддя Сагайдак В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 23661365 ?

Документ № 23661365 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 23661365 ?

Дата ухвалення - 12.04.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 23661365 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 23661365 ?

В Харьковский окружной административный суд
Предыдущий документ : 23661364
Следующий документ : 23661367