Дата принятия
16.03.2012
Номер дела
2а/1570/8738/2011
Номер документа
22112606
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 2а/1570/8738/2011

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          12 березня 2012 року

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді –Соколенко О.М.

при секретарі –Кулішенко Є.С.

за участю: представника позивача –ОСОБА_1 (за довіреністю);

відповідач –не з’явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби до приватного підприємства фірми «ОДЛІС»про стягнення коштів у розмірі 58437 грн. 87 коп.,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася державна податкова інспекція у Київському районі м. Одеси з адміністративним позовом до приватного підприємства фірми «ОДЛІС»про стягнення коштів з банківських рахунків на суму податкового боргу у розмірі 30863 грн. 62 коп., мотивуючи свої вимоги тим, що у приватного підприємства фірми «ОДЛІС» станом на 24.10.2011 року є податкова заборгованість перед бюджетом в розмірі 30863 грн. 62 коп., яка виникла у нього у зв’язку із несплатою самостійно визначених податкових зобов’язань зі сплати земельного податку. Вказана заборгованість на момент звернення до суду відповідачем не сплачена, що стало підставою для звернення до суду з вказаним позовом.

08.02.2012 року державною податковою інспекцією у Київському районі м. Одеси до суду надано уточнення до адміністративного позову, в якому зазначено, що в зв’язку з черговим нарахуванням по податковій звітності, суму боргу збільшено та станом на 06.02.2012 року сума податкового боргу ППФ «Одліс»складає 59601 грн. 10 коп. Вказані уточнення були надіслані відповідачу, що підтверджується матеріалами справи.

При цьому, у судовому засіданні 12.03.2012 року представник позивача зазначила, що у зв’язку з частковою сплатою відповідачем суми заборгованості у розмірі 1236 грн. 32 коп., податковий борг ППФ «Одліс»зменшився, та станом на 12.03.2012 року заборгованість відповідача зі сплати земельного податку складає 58437 грн. 87 коп., з яких, за основним боргом –58140 грн. 80 коп. та пеня –297 грн. 07 коп., що підтверджується обліковою карткою платника станом на 12.03.2012 року та довідкою про суми податкового боргу платника податків від 07.03.2012 року.

У судовому засіданні 12.03.2012 року судом замінено позивача –державну податкову інспекцію у Київському районі м. Одеси на його правонаступника –державну податкову інспекцію у Київському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби.

Представник позивача у судовому засіданні 12.03.2012 року позовні вимоги підтримала у повному обсязі, з урахуванням наданих уточнень, та просила суд стягнути з відповідача заборгованість зі сплати земельного податку у розмірі 58437 грн. 87 коп.

Відповідач у судове засідання не з’явився, його позиція щодо позову не відома, оскільки заперечень на позовну заяву він не подав та повноважного представника у судове засідання не направив. Судова повістка про виклик до суду була надіслана відповідачу за адресою, зазначеною в довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, але, повернута до суду з поштовою відміткою «за зазначеною адресою не проживає». Згідно ч. 4 ст. 33 КАС України, судова кореспонденція надсилається юридичним особам – за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Отже, враховуючи те, що відповідач був належним чином сповіщений про розгляд справи, суд відповідно до положень ст.ст.33, 128 КАС України розглядав справу без участі відповідача.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача,а також дослідивши обставини та факти, якими обґрунтовуються вимоги, перевіривши їх доказами, суд вважає, що адміністративний позов підлягає задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20.10.1998 року виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстроване приватне підприємство, фірма «ОДЛІС»за № 15561200000000627, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 250702, копія якого наявна в матеріалах справи (а.с.6). ППФ «ОДЛІС»взято на облік, як платник податків в органах державної податкової служби 02.11.1998 року за №4306 (а.с.7).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач має заборгованість зі сплати податку на землю у розмірі 58437 грн. 87 коп.

Згідно ст.269, 270 Податкового кодексу України (далі –ПК України) платниками податку за землю є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі; об'єктами оподаткування є: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу України та ст. 19 Закону України «Про оренду землі»використання земель в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати.

Згідно п.287.1 ст. 287 ПК України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

Статтею 285 ПК України визначено, що базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Згідно п. 286.2 ст. 286 ПК України, платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня до 01 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Нарахування особам сум земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу.

Відповідно до п. 287.3 ст. 287 ПК України податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Як вбачається з матеріалів справи, 28.01.2011 року відповідачем подано до ДПІ у Київському районі м. Одеси податковий розрахунок земельного податку за № 1776 разом із додатками, в якому відповідач самостійно визначив податкове зобов’язання зі сплати земельного податку за 2011 рік у розмірі 100420 грн. 79 коп. з помісячною сплатою у сумі 8368 грн. 40 коп. (а.с.11-13).

Відповідно до п. 56.11 ст. 56 ПК України податкове зобов’язання, яке самостійно визначене платником податків, оскарженню не підлягає.

Згідно п. 57.1 ст. 57 ПК України, платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, визначену у поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Згідно з п. 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.4 статті 59 ПК України, передбачено, що податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

З матеріалів справи вбачається, що у зв’язку з несплатою відповідачем податкового боргу, позивачем направлена вимога форми «Ю»№ 446 від 07 липня 2011 року про сплату податкового боргу за узгодженими грошовими зобов’язаннями в сумі 6979 грн. 93 коп. (а.с.9). Дана вимога була направлена відповідачу, проте не отримана останнім, про що свідчить довідка «Укрпошти»з поміткою «за зазначеною адресою не проживає», у зв’язку з чим, 15.09.2011 року співробітниками ДПІ у Київському районі м. Одеси складено акт № 48/24-0028 «Про неможливість вручення податковим органом податкової вимоги»(а.с.10). Згідно пункту 4.7 розділу 4 Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків, затвердженому наказом ДПА України №1037 від 24.12.2010 року та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 30.12.2010 року за № 1432/18727, вказана податкова вимога вважається врученою 09.09.2011 року, про що зазначається у вищевказаному акті.

В разі невиконання податкової вимоги орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу, зокрема шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків. Стягнення здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини (пп. 95.1, 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України).

В силу пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги (пп. 95.2 cт. 95 Податкового кодексу України).

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Згідно п. п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий борг –сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних (фінансових санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Як зазначив представник позивача у судовому засіданні, у зв’язку з тим, що відповідачем було частково здійснено сплату боргу на суму 1236 грн. 32 коп., сума заборгованості відповідача зі сплати земельного податку складає 58437 грн. 87 коп., з яких, за основним боргом –58140 грн. 80 коп. та пеня –297 грн. 07 коп., що підтверджується обліковою карткою платника станом на 12.03.2012 року та довідкою про суми податкового боргу платника податків від 07.03.2012 року, які наявні в матеріалах справи.

Судом встановлено, що на момент розгляду справи, відповідачем у добровільному порядку сума вказаної заборгованості зі сплати земельного податку не погашена.

З довідки про загальну інформацію щодо приватного підприємства, фірми «ОДЛІС»(а.с.17-18) вбачається, що відповідач має відкриті рахунки в установах банків: у ПАТ «КБ»СКБ», р/р 26004309177002, МФО 388313; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26005011735603, МФО 351005; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26006011735602, МФО 351005; у ПАТ «КБ»СКБ», р/р 26006309177000, МФО 388313; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26007011735601, МФО 351005; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26008011735600, МФО 351005; у ПАТ «КБ»СКБ», р/р 26062309177000, МФО 388313.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до ст. 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

З огляду на зазначене, враховуючи, що відповідачем не погашений податковий борг за самостійно визначеними податковими зобов’язаннями, суд вважає, що позовні вимоги державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби до приватного підприємства фірми «ОДЛІС»про стягнення заборгованості перед бюджетом зі сплати податку на землю в розмірі 58437 грн. 87 коп. є обґрунтованими та законними, у зв’язку з чим підлягають задоволенню в повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб’єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутністю витрат позивача –суб’єкта владних повноважень, пов’язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), згідно з ч. 4 ст. 94 КАС України стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 8, 9, 14, 70, 71, 72, 79, 86, 94, 158 –163, 167, 254 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Адміністративний позов державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби до приватного підприємства фірми «ОДЛІС» про стягнення коштів у розмірі 58437 грн. 87 коп. – задовольнити повністю.

Стягнути з приватного підприємства фірми «ОДЛІС»(ідентифікаційний код 30199571) суму податкового боргу у розмірі 58437 грн. 87 коп. (п’ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять сім гривень 87 копійок) на бюджетний рахунок 33214811700005, бюджетна класифікація 13050100, отримувач УДКСУ у м. Одеса, код ОКПО отримувача 38016923, банк отримувача ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, шляхом стягнення коштів платника податків з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника: у ПАТ «КБ»СКБ», р/р 26004309177002, МФО 388313; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26005011735603, МФО 351005; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26006011735602, МФО 351005; у ПАТ «КБ»СКБ», р/р 26006309177000 (українська гривня), МФО 388313; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26007011735601 (українська гривня), МФО 351005; у АТ «УкрСиббанк», р/р 26008011735600, МФО 351005; у ПАТ «КБ»СКБ», р/р 26062309177000, МФО 388313.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги на постанову суду одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст постанови складено та підписано суддею 16 березня 2012 року.

Суддя           О.М. Соколенко

.

          

Часті запитання

Який тип судового документу № 22112606 ?

Документ № 22112606 це

Яка дата ухвалення судового документу № 22112606 ?

Дата ухвалення - 16.03.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 22112606 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 22112606 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 22112606, Одесский окружной административный суд

Судебное решение № 22112606, Одесский окружной административный суд было принято 16.03.2012. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.

Судебное решение № 22112606 относится к делу № 2а/1570/8738/2011

то решение относится к делу № 2а/1570/8738/2011. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 22112597
Следующий документ : 22112647