Постановление суда № 16467823, 16.06.2011, Хозяйственный суд Луганской области

Дата принятия
16.06.2011
Номер дела
22/26б
Номер документа
16467823
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ УХВАЛА

16.06.11 Справа № 22/26б.

Суддя М.Ю. Ковалінас, при секретарі Меженській Ю.О.,

розглянувши матеріали за заявою

кредитора - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

в особі Луганської обласної дирекції, м. Луганськ

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія

"Єлисей", м. Луганськ

Про банкрутство

В присутності представників:

від кредиторів:

- ОСОБА_1, дов. №1030 від 30.07.2010 (ЛОД ПАТ "Райффазен Банк Аваль");

- ОСОБА_2, дов. №145 від 07.02.2011 (ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит");

від банкрута - ліквідатор Рачок Р.В.

Обставини справи: банкрутство, ліквідаційна процедура за загальними положеннями Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”(далі за текстом - Закон), розгляд поточного звіту та клопотання ліквідатора.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши присутніх, суд

в с т а н о в и в :

Постановою господарського суду Луганської області від 13.07.2010, боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “Єлисей”, м. Луганськ, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 13.07.2011, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Рачка Р.В., на якого покладено обовязки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури, встановлені Законом.

У даному засіданні ліквідатор Рачок Р.В., за супровідними листом - клопотанням від 16.06.2011 вих. №16/06-4, надав до суду матеріали щодо проведення ліквідаційної процедури у справі № 22/26б, в тому числі поточний звіт про проведену ним роботу від 16.06.2011 вих. №16/06-3, з якого вбачається, що на даний час ліквідаційну масу банкрута ще не реалізовано, тобто ліквідаційну процедуру у справі ще не завершено.

З цих підстав, арбітражний керуючий Рачок Р.В. подав до суду клопотання від 16.06.2011 вих. №16/06-4 про продовження у справі №22/26б строку ліквідаційної процедури та його повноважень, в якості ліквідатора банкрута ТОВ “Будівельна компанія “Єлисей”, м. Луганськ, ще на шість місяців, тобто до 13.01.2012.

За таких обставин, суд вважає за можливе задовольнити згадане клопотання й продовжує у справі №22/26б строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута Рачка Р.В. на шість місяців, тобто до 13.01.2012, розгляд справи відкладається у іншому судовому засіданні.

Крім того, ліквідатор Рачок Р.В. подав до суду клопотання від 16.06.2011 вих. №16/06-2, про припинення права податкової застави банкрута, оскільки активи банкрута потребують реалізації, але у Витязі з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №31781650 від 14.06.2011, наданого Луганською філією ДП «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України (оригінал додано до клопотання ліквідатора), є Запис №6 наступного змісту: Вид обтяження: публічне обтяження; Тип обтяження: податкова застава, зареєстровано 25.12.2008 за №8329271; Підстава обтяження: абз.2 п.п.8.2.1 п.8.2 ст.8 Закону України-2181, б/н 21.12.2000, ДПІ у Жовтневому районі; Обєкт обтяження: усі активи платника податків згідно акту опису від 24.12.08р. №17; Обтяжувач: ДПІ у Жовтневому районі, код 21796782, 91057, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Волкова, буд.14, корп. А; Боржник: Будівельна компанія Єлисей, код 32864630, 91000, Луганська обл., м. Луганськ, буд.1, корп. Г; Термін дії : 25.12.2013; Звернення стягнення : не зареєстровано.

Таким чином, факт знаходження активів банкрута під обтяженням та застосування обмежень по розпорядженню майном банкрута є документально підтвердженими.

Суд вважає за можливе задовольнити клопотання ліквідатора, з огляду на наступне.

Згідно приписів п. 1 ст. 23 Закону, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, або інші обмеження по розпорядженню майном такого боржника.

Накладення нових арештів чи інших обмежень по розпорядженню майном банкрута не припускається.

В преамбулі Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»від 21.12.2000. №2181-ІІІ зазначено, що цей Закон не регулює питання податкових зобовязань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», така ж позиція знайшла підтвердження в нормах Податкового кодексу України - п.п.93.1.3. п.93.1. ст.93 Податкового кодексу України.

Враховуючи, що з дня прийняття господарським судом постанови від 13.07.2010 у справі №22/26б про визнання боржника банкрутом, строки виконання всіх грошових зобовязань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів банкрута ТОВ «Будівельна компанія «Єлисей», вважаються такими, що настали; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) санкцій по всіх видах заборгованості банкрута; скасовується арешт, накладений на майно банкрута та інші обмеження по розпорядженню його майном, накладення нових арештів чи інших обмежень по розпорядженню майном банкрута не припускається.

Приймаючи до уваги вищенаведене, суд задовольняє заявлене ліквідатором клопотання та припиняє дію податкової застави щодо активів банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Єлисей», ідентифікаційний код 32864630, вул. Градусова, буд. 14, м. Луганськ.

Керуючись ст. ст. 1, 3-1, 16, 22, п. 1 ст. 23, ст. ст. 24 - 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», п. п. “з” п. п. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», п.п.93.1.3. п.93.1. ст.93 Податкового кодексу України, ст. ст. 38, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в :

1.Продовжити у справі №22/26б строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Рачка Р.В., до 13.01.2012.

2.Припинити дію податкової застави щодо активів банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Єлисей», ідентифікаційний код 32864630, вул. Градусова, буд. 14, м. Луганськ.

3.Вилучити з Державного реєстру обтяжень рухомого майна запис №6 про застосування податкової застави до банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Єлисей».

4.Призначити розгляд справи на 13.09.2011, на 10 годин 45 хвилин, каб. №310.

5.Зобов'язати ліквідатора Рачка Р.В. - продовжити здійснення ліквідаційної процедури у справі №22/26б згідно приписів розділу ІІІ Закону, подати до суду звіт за підсумками проведення ліквідаційної процедури (підсумковий або поточний й окремо фінансовий), ліквідаційний баланс банкрута, а також інші документи відповідно до ст. 32 Закону, у тому числі докази вжиття ліквідатором заходів з встановлення фінансового та майнового стану банкрута; відомості щодо оцінки та реалізації майна банкрута, докази задоволення вимог кредиторів, у тому числі фінансовий звіт; легітимне рішення комітету кредиторів щодо затвердження фінансового та підсумкового звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута тощо.

6.Комітету кредиторів - подати до суду на день розгляду справи рішення комітету кредиторів (у вигляді відповідного протоколу засідання комітету кредиторів, з доказами дотриманням приписів ст. 16 Закону щодо порядку їх скликання та проведення) щодо можливості затвердження підсумкового звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та ліквідацію банкрута, як юридичної особи або щодо продовження у справі строку повноважень ліквідатора.

Явка у судове засідання ліквідатора банкрута Рачка Р.В. та членів комітету кредиторів обовязкова.

Суддя М.Ю. Ковалінас

Надр. 7 прим.:

1 - до справи;

2 - 3 - комітету кредиторів:

- ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” в особі Луганської обласної дирекції, м. Луганськ;

- ПАТ “Банк “Фінанси та Кредит” в особі Луганської філії, м. Луганськ;

4 - банкруту;

5 - ліквідатору Рачку Р.В.;

6 - ДПІ в Жовтневому районі у м. Луганську;

7 - Відділу з питань банкрутства у Луганській області.

Часті запитання

Який тип судового документу № 16467823 ?

Документ № 16467823 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 16467823 ?

Дата ухвалення - 16.06.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16467823 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16467823 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 16467823, Хозяйственный суд Луганской области

Судебное решение № 16467823, Хозяйственный суд Луганской области было принято 16.06.2011. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 16467823 относится к делу № 22/26б

то решение относится к делу № 22/26б. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 16467820
Следующий документ : 16467826