Решение № 13711435, 18.01.2011, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Дата принятия
18.01.2011
Номер дела
6004-2010
Номер документа
13711435
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 206

РІШЕННЯ

Іменем України

18.01.2011

Справа №5002-6/6004-2010

За позовом Відкритого акціонерного товариства «Джанкойський консервний завод», м. Джанкой,

до відповідача Джанкойської міської ради, м. Джанкой,

про спонукання до виконання певних дій.

Суддя Шкуро В.М.

представники:

Від позивача – Кухта В.М., ліквідатор, Гладкий І.В., помічник арбітражного керуючого, довіреність від 01.02.2010р.

Від відповідача - не з’явився, повідомлений належним чином.

Суть спору: Відкрите акціонерне товариство «Джанкойський консервний завод» звернулось в господарський суд АРК з позовною заявою до Джанкойської міської ради про спонукання прийняти у власність територіальної громади житлові будинки, які розташовані за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Радянська, 9, вул. Кримська, 9, вул. Фрунзе, 121 без додаткових умов.

Позовні вимоги мотивовані тим, що в порушення вимог ст.26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо безумовної передачі об’єктів житлового фонду та комунальної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади, Джанкойська міська рада відмовляється від прийняття вказаних житлових будинків.

Відповідач у засідання суду не з’явився, відзив на позовну заяву не надав, про час розгляду справи повідомлений належним чином.

Розглянувши матеріали справи, заслухав пояснення позивача, суд –

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду АР Крим від 20.12.2006р. у справі №2-6/2368-2006 Відкрите акціонерне товариство «Джанкойський консервний завод» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура строком на дванадцять місяців.

Ухвалами господарського суду АР Крим строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Кухти В.М. неодноразово продовжувався, останнього разу до 01.03.2011р.

В ході ліквідаційної процедурі проведена інвентаризація майна боржника, в результаті якої виявлені активи боржника, зокрема наступні об'єкти житлового фонду:

- п’ятиповерховий житловий будинок по вул. Радянська, 9, м. Джанкой;

- двоповерховий житловий будинок по вул. Кримська, 9, м. Джанкой;

- двоповерховий житловий будинок по вул. Фрунзе, 121, м.Джанкой.

Рішенням 5-ої сесії 5 скликання Джанкойської міської ради «Про надання згоди на приймання в комунальну власність» від 27.10.2006р. №197 вирішено надати згоду на прийняття в комунальну власність житлового фонду, який не увійшов в процесі приватизації в статутні фонди, зокрема ВАТ «Джанкойський консервний завод», який перебуває в процедурі банкрутства із власності АР Крим в комунальну власність за умови виділення грошових коштів відповідно до Положення про спеціальні цільові фонди бюджету АР Крим для фінансування витрат, пов’язаних з передачею об’єктів житлового фонду і об’єктів соціально-культурного призначення, які належать АР Крим та не увійшли в процесі приватизації в статутні фонди реформованих підприємств, в комунальну власність, затвердженого постановою Верховної Ради АР Крим від 22.09.2006р. №1448-4/05 (а.с.31).

Ліквідатор Відкритого акціонерного товариства «Джанкойський консервний завод» неодноразово звертався до Джанкойської міської ради з пропозиціями прийняти до комунальної власності спірні житлові будинки (а.с. 18,20,22,24).

Але відповідач, посилаючись на необхідність їх капітального ремонту ухиляється від їх прийняття та запропонував ліквідатору вирішити питання про виведення із статутного фонду банкрута і повернення вказаних житлових будинків у власність АР Крим (а.с. 21,23).

Зазначена позиція щодо зволікання з прийняттям житлового фонду в комунальну власність та встановлення умов для здійснення такого прийняття є неспроможною з огляду на наступне.

У зв'язку з визнанням боржника банкрутом у такої особи виникає особливий правовий статус, який є значно відмінний від статусу боржника. Зокрема, у банкрута припиняється підприємницька діяльність та припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута (абз.2 ч.1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон).

Відповідно до положень вказаного Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює повноваження, перелічені у частині 1 статті 25 Закону, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. Тобто правосуб'єктність ліквідатора визначена в Законі, внаслідок чого він позбавлений права здійснювати повноваження, які не передбачені положеннями Закону та виходять за межі його компетенції.

Таким чином, виходячи з аналізу положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в ліквідаційній процедурі нові зобов'язання у банкрута в особі його органу управління - ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть виникати виключно у випадках прямо передбачених у цьому Законі і порядок їх виконання має визначатися нормами Закону.

Такими випадками, відповідно до частини 9 ст.30 Закону, є зобов'язання з оплати поточних комунальних і експлуатаційних витрат та інших витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. На цій підставі суд приходить до висновку про відсутність у ліквідатора обов’язку за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута здійснити капітальний ремонт житлових будинків.

Опосередкованим доказом такого висновку є також чітке законодавчо визначене призначення коштів з єдиного рахунку боржника в ліквідаційній процедурі, а саме згідно ч.7 ст.30 Закону ліквідатор зобов'язаний використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банківській установі - основний рахунок. Згідно з приписами Закону кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на даний основний рахунок боржника і з цього основного рахунку здійснюються виплати кредиторам у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону, та проводяться такі виплати:

- поточні комунальні і експлуатаційні платежі;

- інші витрати, пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури.

Отже, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у боржника не можуть виникати нові зобов'язання, які не пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури.

Статтею 19 Конституції України встановлено обов’язок органів державної влади та місцевого самоврядування діяти тільки на підставах, у межах повноважень і способів, які передбачені Конституцією і законами України.

Відповідно до ч.1 ст.26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Пунктом 7 Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1995р. № 891 передбачено, що якщо підприємства, установи чи організації передають відомчий житловий фонд в комунальну власність протягом фінансового року, утримання його забезпечується на договірних засадах з підприємствами, установами чи організаціями, а в разі їх банкрутства, зміни форми власності або ліквідації – за рахунок наявних коштів відповідних державних адміністрацій або виконкомів відповідних рад. У разі потреби порушується питання про вишукання коштів з державного бюджету.

Зі змісту наведеної норми слідує, що у разі визнання боржника банкрутом об'єкти житлового фонду та комунальної інфраструктури, які належать банкруту на праві власності або повного господарського відання безумовно передаються до комунальної власності відповідних територіальних громад без будь-яких умов, тобто у тому стані та з тими недоліками, які є на час прийняття.

Згідно ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання чи оспорювання, а стаття 16 ЦК України передбачає право особи на звернення до суду за захистом свого особистого немайнового чи майнового права і інтересу. Частиною 2 цієї статті визначені способи захисту цивільних прав та інтересів, серед яких названий і такий спосіб, як примусове виконання обов’язку в натурі.

На підставі викладено суд приходить до висновку, що Джанкойською міською радою безпідставно не здійснюються заходи щодо прийняття до комунальної власності об’єктів житлового фонду, а як наслідок необхідність зобов’язання останньої прийняти це майно у комунальну власність територіальної громади м.Джанкоя.

Понесені позивачем судові витрати по сплаті держмита в розмірі 85,00 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. судом відносяться на відповідача.

Вступна та резолютивна частини рішення оголошені у судовому засіданні 18 січня 2011р.

Рішення оформлено та підписано відповідно до ст.85 ГПК України 24 січня 2011р.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 82-84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Зобов’язати Джанкойську міську раду (96100, м.Джанкой, вул. К.Маркса, 15; ідентифікаційний код юридичної особи 04055699) прийняти від Відкритого акціонерного товариства «Джанкойський консервний завод» (96100, АР Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 00374338) у комунальну власність територіальної громади м.Джанкоя АР Крим житлові будинки, розташовані за адресами:

- п’ятиповерховий житловий будинок по вул. Радянська, 9, м. Джанкой;

- двоповерховий житловий будинок по вул. Кримська, 9, м. Джанкой;

- двоповерховий житловий будинок по вул. Фрунзе, 121, м.Джанкой

без будь-яких умов.

Стягнути з Джанкойської міської ради (96100, м.Джанкой, вул. К.Маркса, 15; ідентифікаційний код юридичної особи 04055699) на користь Відкритого акціонерного товариства «Джанкойський консервний завод» (96100, АР Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 00374338; р/р 26002327133001 в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Сімферополь, МФО 384436) судові витрати з оплати 85,00 грн. державного мити і 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Шкуро В.М.

Предыдущий документ : 13711434
Следующий документ : 13711436