Решение № 13599647, 25.01.2011, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
25.01.2011
Номер дела
57/200
Номер документа
13599647
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 57/20025.01.11 За позовом          Відкритого акціонерного товариства "Золотоношам'ясо"

до                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп"

про                    стягнення 206 420,38 грн.

Суддя Гулевець О.В.

Представники сторін:

Від позивача:                    Костальєв О.В. (Дов.)

Від відповідача:          не з’явився

У судовому засіданні 25.01.2011 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі відповідно до положень ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Відкрите акціонерне товариство "Золотоношам'ясо" звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою про стягнення з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп" 206420,38 грн. (188030,16 грн. основного боргу, 4829,13 грн. пені, 13561,09 грн. 60% річних) заборгованості за договором купівлі-продажу № 06-10/25 від 06.05.2010р., 2064,20 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов’язань щодо оплати товару відповідно до договору купівлі-продажу № 06-10/25 від 06.05.2010р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2010р. порушено провадження у справі № 57/200 та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 17.12.2010р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2010р. розгляд справи № 57/200 відкладено на 18.01.2011р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.12.2010р. розгляд справи № 57/200 призначено на 25.01.2011р.

25.01.2011р. у судовому засіданні представник Позивача - Відкритого акціонерного товариства "Золотоношам'ясо" підтримав вимоги, викладені в позовній заяві та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп" відзив на позов не надав, явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином. Ухвали суду, позовна заява надсилались відповідачу на юридичну адресу підприємства згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг станом на 16.12.2010р. наявний у матеріалах справи).

У відповідності з положеннями п. 3.6 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" від 18.09.1997 № 02-5/289 особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Ухвала суду, якою Відповідача повідомлено про розгляд справи, що надсилалась за адресою, вказаною у витязі, була повернута поштовим відділенням з відміткою про незнаходження підприємства за вказаною адресою.

У п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 02.06.2006р. № 01-8/1228 зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній" і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позову, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, вислухавши представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2010 року між Позивачем - Відкритим акціонерним товариством "Золотоношам'ясо" та Відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп" був укладений Договір купівлі-продажу № 06-10/25 (далі - Договір).

Відповідно до умов п. 1.1. Договору Позивач (Продавець) зобов’язувався поставляти, а Відповідач (Покупець) зобов’язувався приймати та оплачувати м’ясопродукти з птиці бройлера (далі - товар) на умовах даного Договору.

На виконання умов Договору в період з 06 по 22 квітня 2010 року Позивач - Відкрите акціонерне товариство "Золотоношам'ясо" передав, а Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп" отримав товар на загальну суму 294355,44 грн., що підтверджується підписаними та скріпленими печатками обох сторін видатковими накладними та актами прийому-передачі, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Відповідно до умов п. 3.3. Договору Відповідач зобов’язувався здійснювати оплату товару протягом 5 банківських днів з моменту підписання видаткової накладної.

В порушення умов Договору Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп" виконав зобов’язання по оплаті вартості поставленого товару частково в сумі 106325,28 грн., що підтверджується банківськими виписками, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

В зв’язку з тим, що Відповідач виконав зобов’язання щодо оплати поставленого Позивачем товару частково, 10 червня 2010 року Позивач надіслав Відповідачу претензію вих. № 239-02/01 від 09.06.2010р. на суму 188030,16 грн.

Проте, вищевказана претензія залишена Відповідачем без відповіді та задоволення.

У зв’язку з наведеним, Позивач просить суд стягнути з Відповідача 188030,16 грн. - заборгованості за договором купівлі-продажу № 06-10/25 від 06.05.2010р.

Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (ч. 1 ст. 692 Цивільного кодексу України).

За договором купівлі-продажу одна сторона(продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу України).

Згідно зі статтею 629 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим до виконання сторонами.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 173 Господарського кодексу України один суб’єкт господарського зобов’язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб’єкта, а інший суб’єкт має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом встановлено, що сторони погодили строк виконання зобов’язання щодо оплати вартості поставленого товару (п. 3.3. Договору), проте Відповідач, в порушення вимог чинного законодавства та умов Договору, за поставлений товар не розрахувався в повному обсязі.

Таким чином, вимога про стягнення з Відповідача 188030,16 грн. основного боргу визнається судом обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Крім того, Позивачем заявлено до стягнення з Відповідача за порушення виконання грошового зобов’язання 4829,13 грн. пені та 13561,09 грн. 60% річних.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (п. 1 ст. 612 ЦК України).

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Відповідно до п. 6.2. Договору за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань Покупець (Відповідач) сплачує Продавцю (Позивачу) пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення виконання зобов’язань, а також шістдесят відсотків річних від простроченої суми.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняться через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань" розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За наведених обставин, суд задовольняє вимогу Позивача про стягнення з Відповідача 4829,13 грн. пені та 13561,09 грн. 60% річних.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач в судове засідання не з’явився та заявлених до нього позовних вимог не спростував.

Оскільки Відповідач не скористався правом участі у судовому засіданні, не подав відзив на позов та наявні у справі матеріали є достатніми для вирішення спору по суті, суд, всебічно і ґрунтовно дослідивши всі обставини справи з врахуванням наданих доказів прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення їх в повному обсязі.

В зв’язку з задоволенням позову, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита в розмірі 2064,20 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. підлягають стягненню з Відповідача на користь Позивача.

Крім того, на підставі ст. 47 ГПК України підлягає частковому поверненню Позивачу державне мито в розмірі 236,00 грн. на підставі нижчевикладеного:

Відповідно до вимог п. 2 ст. 3 Декрету КМУ "Про державне мито" із позовних заяв майнового характеру, що подаються до господарських судів України, сплачується державне мито у розмірі 1 % від ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (не менше 102,00 грн.) і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, за подання даної позовної заяви (ціна позову 206420,38 грн.) Позивачу необхідно було сплатити державне мито в розмірі 2064,20 грн.

Як вбачається з платіжного доручення № 7045 від 06.07.2010р., оригінал якого знаходиться в матеріалах справи, Позивачем було сплачено державне мито в розмірі 2300,20 грн.

За таких обставин, суд вважає за необхідне повернути Позивачу зайво сплачене державне мито в розмірі 236,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 47, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Іва-Груп" (01014, м. Київ, вул. Струтинського, буд. 6, офіс 304; ідентифікаційний код 36843628; з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Відкритого акціонерного товариства "Золотоношам'ясо" (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Гагаріна, буд. 24; ідентифікаційний код 00444278) 188030 (сто вісімдесят вісім тисяч тридцять) грн. 16 коп. основного боргу, 4829 (чотири тисячі вісімсот двадцять дев’ять) грн. 13 коп. пені, 13561 (тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят одна) грн. 09 коп. 60% річних, 2064 (дві тисячі шістдесят чотири) грн. 20 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

4.          Повернути з Державного бюджету України на користь Відкритого акціонерного товариства "Золотоношам'ясо" (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Гагаріна, буд. 24; ідентифікаційний код 00444278) 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. зайво сплаченого державного мита, перерахованого платіжним дорученням № 7045 від 06.07.2010р., оригінал якого знаходиться в матеріалах справи № 57/200.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до вимог ст. 84 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Суддя                               О.В. Гулевець

Дата підписання рішення: 31.01.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 13599647 ?

Документ № 13599647 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 13599647 ?

Дата ухвалення - 25.01.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 13599647 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 13599647 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 13599647, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 13599647, Хозяйственный суд города Киева было принято 25.01.2011. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 13599647 относится к делу № 57/200

то решение относится к делу № 57/200. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 13599645
Следующий документ : 13599651