Решение № 119907737, 21.06.2024, Хозяйственный суд Житомирской области

Дата принятия
21.06.2024
Номер дела
906/442/24
Номер документа
119907737
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2024 р. м. Житомир Справа № 906/442/24

Господарський суд Житомирської області у складі судді Машевської О.П.

за участю секретаря судового засідання: Звєрєвої С.Р.

за участю представників сторін:

від позивача: Бугайчук М.В., адвокат, ордер серії АМ №1050491 від 31.03.2023

від відповідача: Боренко О.В., дов. від 21.05.2024 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Агробудіндустрія"

до Приватного підприємства " Буд-Маш"

про стягнення 456 000 грн 00 коп

Процесуальні дії по справі.

Господарський суд Житомирської області відповідно до ухвали від 24.04.2024 розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Агробудіндустрія" до відповідача Приватного підприємства " Буд-Маш" про стягнення 456 000 грн. 00 коп. за правилами загального позовного провадження, перше підготовче засідання призначено на 27.05.2024 о 12:00 год.

Господарський суд ухвалою від 27.05.2024 відклав підготовче засідання на 06.06.2024 о 14:30 год.

Господарський суд ухвалою від 06.06.2024 закрив підготовче провадження та призначив справу №906/442/24 до судового розгляду по суті на 21.06.2024 о 11:00 год.

В судовому засіданні з розгляду справи по суті 21.06.2024 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач ТОВ "Житомир-Агробудіндустрія" (далі за текстом - Позивач) звернувся з позовом до суду до відповідача ПП " Буд-Маш" (далі за текстом - Відповідач) з вимогами про стягнення попередньої оплати у розмірі 456 000 грн.

В обґрунтування підстав поданого позову Товариство посилається на те, що згідно умов п. 1.1. Договору №П2024/01/24 від 24.01.2024 (надалі за текстом - Договір №П2024/01/24 ) Постачальник зобов`язується виготовити і передати у власність Замовнику товар згідно креслень та специфікації, які є невід`ємною частиною цього договору, а Замовник зобов`язується прийняти цей товар і своєчасно здійснити його оплату відповідно до умов даного Договору.

За умовами п.п. 5.1., 5.2. Договору №П2024/01/24 розрахунки за поставлений товар здійснюються у безготівковій формі за цінами та умовами передбаченими даним Договором. Оплата здійснюватиметься наступним чином:

-60% вартості Товару, вказаній у специфікації у якості попередньої оплати сплачуються Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання від Постачальника рахунку-фактури на всю вартість Товару;

-40% вартості Товару, вказаній у специфікації сплачуються Замовником протягом 1 (одного) банківського дня з моменту підписання акту прийому-передачі Товару.

24.01.2024 між сторонами було укладено Специфікацію №1 до Договору №П2024/01/24, у п.3 якої сторони домовилися про те, що строк поставки :

- перша партія товару визначена у даній специфікації, а саме форма для стовпа Ст-1 у кількості 2-х штук поставляється Замовнику упродовж 15 календарних днів з моменту отримання останнім попередньої оплати визначеної п.5.2 Договору №П2024/01/24, а саме у розмірі 60% від вартості товару.

- друга партія товару визначена у данiй специфікації, а саме форма для стовпа Ст-1 у кількості 2- х штук поставляється Замовнику упродовж 30 календарних днiв з моменту отримання останнім попередньої оплати визначеної п. 5.2. Договору № П2024/01/24, а саме у розмірі 60% вiд вартості товару.

На виконання вимог п. 3 Специфікації від 24.01.2024 було перераховано Постачальнику авансовий платіж у розмірі 456 000,00грн, тобто 60% від загальної вартості продукції (платіжна інструкція №202 від 30.01.2024).

Оскільки у встановлений строк Постачальник не поставив продукцію, в останнього виник обов`язок повернути Товариству суму авансового платежу у розмірі 456 00,00 грн.

Відповідач у відзиві на позов проти позову заперечує та доводить, що Умовами п. 6.4 Договору передбачено, що Товар постачається на умовах FCA м. Житомир, вул. Покровська, 48 у відповідності до правил тлумачення торгівельних термінів Інкотермс ( у редакції 2020 р.). Відповідно до ст. А2 умов поставки FCA (Франко-перевізник) Інкотермс-2020, продавець зобов`язаний поставити товар перевізнику або іншій особі, які призначені покупцем, в узгодженому пункті, якщо такий є, в названому місці в узгоджену дату або в межах узгодженого періоду. Пункт (а) ст. А2 умов поставки FCA Інкотермс-2020 передбачає, що поставка вважається здійсненою, коли товар завантажений на транспортний засіб, наданий покупцем, якщо названим місцем є приміщення продавця. Таким чином, умовами FCA Інкотермс-2020 чітко передбачено, що виконання продавцем свого зобов`язання поставити товар шляхом його передачі перевізнику обумовлено вчиненням з боку покупця дій щодо призначення такого перевізника та фактичного надання відповідного транспортного засобу під завантаження. В той же час, в розділі В умов поставки FCA Інкотермс-2020 визначені обов`язки покупця за договором, серед яких, зокрема, зобов`язання покупця за власний рахунок укласти договір (контракт) перевезення товару з названого місця поставки (ст. В4).

Враховуючи викладене, зазначаємо, що зобов`язання Відповідача щодо передачі товару Позивачу у відповідності до частини 3 ст. 538 ЦК України, частини 2 ст. 613 ЦК України є зупиненими до виконання Позивачем (Замовником) своїх зобов язань, передбачених Договором та умовами поставки FCA (Франко-перевізник) згідно правил Інкотермс 2020.

Таким чином, строк виконання зобов`язання Відповідача щодо передачі Товару, з огляду на наявність підстав для його зупинення, є таким, що не настав на момент подання позову, а тому позовні вимоги Позивача про стягнення попередньої оплати за непоставлений Товар з посиланням на ч. 2 ст. 693 ЦК України є необґрунтованими, передчасними та не повинні задовольнятися судом.

У відповіді на відзив Товариство спростовує доводи ПП "Буд - Маш" та посилається на те, що останній не спростував факт неналежного виконання ним зобов`язань по Договору №П2024/01/24, а також не підтвердив фактів поставки продукції. Вважаємо, що фактично опираючись на п. 6.4. Договору Відповідач нібито намагається правилами Інкотермс (у ред. 2020р.), які додатково були ним процитовані, нівелювати умови Договору та не зважати на погоджені в ньому умови, адже ПП «БУД-МАШ» намагаючись уникнути відповідальності в частині повернення попередньої оплати трактує на власний розсуд попередньо погоджені умови між Сторонами. Адже 14.02.2024 року не відбулося поставки першо парті Товару за незрозумілих та необґрунтованих ПП «Буд-Маш» підстав, чим було порушено умови договору № П2024/01/24 від 24.01.2024 року, Специфікації № 1 від 24.01.2024 року та порушено права та інтереси Позивача в цілому. Лише 20.02.2024 року та 21.02.2024 року на одну із електронних адрес Позивача (але не офіційну електронну адресу) надходили листи від ПП «Буд-Маш» (вих. № 20 від 19.02.2024 року) (вих. № 26 від 21.02.2024 року) (щодо готовності передати першу партію Товару), що було вже зазначено за текстом позову і про що Відповідачу добре відомо. Терміни не можуть вважатися дотриманими в цілому, так як очевидно, що х було пропущено без будь-яких пояснень чи попереджень. Враховуючи те, що ТОВ «ЖИТОМИР-АГРОБУДІНДУСТРІЯ» є підприємством критично інфраструктури, пропущення термінів поставки ПП «Буд-Маш» суттєво вплинуло на роботу підприємства та в цілому спричинило негативні наслідки, адже Позивач розраховував на добросовісне виконання зобов`язань ПП «Буд-Маш» за договором. Позивач не погоджується із твердженням Відповідача наведеними у відзиві на позовну заяву та вважає х безпідставними, необґрунтованими та такими, що не є доведеними.

У своїх запереченнях на відповідь на відзив Відповідач повідомляє, що з позицією Позивача не погоджується та вважає її необґрунтованою, безпідставною та такою, що не ґрунтується на нормах чинного законодавства.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

24.01.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житомир-Агробудіндустрія" (Замовник) та Приватним підприємством "Буд-Маш" (Постачальник) був укладений Договір №П2024/01/24, відповідно до предмету якого Постачальник зобов`язався виготовити та передати, а Замовник прийняти і оплатити Форму для стовпа Ст-1 (Шифр креслення ФСт-1.00.000) (надалі - продукція) на умовах, передбачених даним Договором і додатками до нього (надалі за текстом - Договір №П2024/01/24).

Кількість, номенклатура продукції зазначаються у специфікаціях до даного Договору, які є його невід`ємною частиною (надалі - Специфікації).

Постачальник зобов`язується поставити продукцію на умовах поставки, вказаних в п.6.4 Договору №П2024/01/24 у відповідності з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів "Інкотермс" в редакції 2020 року.

Строк поставки продукції зазначаються у Специфікації №1 (п. 3).

Загальна сума Договору визначається як сумарна вартість продукції, поставка якої здійснюється згідно доданої до нього Специфікації №1 (п. 2).

Оплата замовником продукції здійснюється у безготівковій формі за цінами та умовами передбаченими даним Договором. Оплата здійснюватиметься наступним чином:

-60% вартості Товару, вказаній у специфікації у якості попередньої оплати сплачуються Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання від Постачальника рахунку-фактури на всю вартість Товару;

-40% вартості Товару, вказаній у специфікації сплачуються Замовником протягом 1 (одного) банківського дня з моменту підписання акту прийому-передачі Товару (Договір №П2024/01/24 п.п. 5.1, 5.2).

- перша партія товару визначена у данiй специфiкацiї, а саме Форма для стовпа Ст-1 (шифр креслення ФСт-1.00.000) у кiлькостi 2-х штук поставляється Замовником упродовж 15 календарних днiв з моменту отримання останнім попередньої оплати визначеної п.5.2. Договору № П2024/01/24 від 24.01.2024 року, а саме у розмірі б0% від вартості товару.

- друга партія товару визначена у данiй специфікації, а саме Форма для стовпа Ст-1 (шифр креслення ФСт-1.00.000) у кiлькостi 2-х штук поставляється Замовником упродовж 30 календарних днiв з моменту отримання останнім попередньої оплати визначеної п. 5.2. Договору № П2024/01/24 від 24.01.2024 року, а саме у розмірі 60% від вартості товару.

Суд встановив, що 30.01.2024 Відповідач направив рахунок-фактуру № БМ-2400041 вiд 30.01.2024 року, де Постачальник - ПП «БУД-МАШ», а одержувач - Позивач, де кiлькість форм для стовпа Ст-1 ФСт-1.00.000 - 4.00 шт, ціна без ПДВ - 158 333 грн. 33 коп., сума без ПДВ 633 333 грн. 33 коп., сума з ПДВ - 760 000 грн. 00 коп.

У відповідності до п. 5.2. Розділу 5 "Порядок розрахунків" Договору, а саме у розмірі 60 % вартості Товару, вказаній у Специфікації №1, Позивач здійснив оплату на підставі платiжної інструкції №202 вiд 30.01.2024 року, де платник Позивач, отримувач - Відповідач, сума 456 000 грн. 00 коп. (чотириста п`ятдесят шість тисяч гривень), де у призначенні платежу вказано : Оплата за форма для стовпа зг. рах. № БМ-2400041 вiд 30.01.2024, в т.ч. 20% - 76000,00 грн.

У п. 7.1 Договору №П2024/01/24 сторони домовилися, що прийом продукції здійснюється Замовником при наявності товаросупровідних документів у вiдповiдностi з Iнструкцією №П-6 вiд 15.06.65р. «Про порядок прийому продукції виробничо-технiчного призначення та товарiв народного споживання по кількості» та Iнструкцією №П-7 вiд 25.04.ббр. «Про порядок прийому продукції виробничо-технiчного призначення та товарів народного споживання за якістю».

Як зазначається у п.п. 9.1, 9.2 Договору №П2024/01/24 даний договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024р.. а в частині виконання взаємних зобов`язань до повного їх виконання по даному Договору. Дострокове розірвання даного Договору можливе тільки за погодженням Сторін з обов`язковим письмовим оформленням.

Сторони погодили, що за порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені нею збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством. За несвоєчасну поставку товару Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно поставленого товару за кожен день прострочення до моменту належного виконання зобов`язань (п.п. 10.1 10.2 Договору №П2024/01/24).

Відповідач направив листи про готовність передачі товару Позивачу (вих. № 20 вiд 19.02.2024 та вих. № 26 вiд 21.02.2024)

28.02.2024 Позивач направив Відповідачу Лист-повідомлення про на офіційну електронну пошту (вих. № 58 вiд 28.02.2024 року) відповідно до якого Позивач повiдомив Вiдповiдача про готовність ТОВ «ЖИТОМИР-АГРОБУДШДУСТРІЯ» отримати Товар належної якості, хоч i ПП «БУД-МАШ» не виконало умови Договору в частині вчасної поставки, а також зауважило, що буде вимагати повернення попередньої оплати у разі неналежного виконання умов Договору щодо поставки товару належної якості.

28.02.2024 представниками ТОВ «ЖИТОМИР-АГРОБУДIНДУСТРIЯ» було складено Акт приймання-передачі №1 до Договору №П2024/01/24 на пiдставi якого ТОВ «ЖIIТОМИР-АГРОБУДIПДУСТРГЯ» зауважило, що:

- ПП «БУД-МАШ» відмовилося надавати будь які документи (видаткову та товарно-транспортну накладну), так як вони можуть бути надані лише після приймання Товару, тобто жодних документів, якi засвiдчують якiсть Товару надано не було;

- працівники підприємства відмовилися надавати будь які документи,

що засвідчують якість Товару

11.03.2024 Позивач направив Відповідачу лист-вимогу (вих. № 81 вiд 08.03.2024 року) в якому описав вищенаведені обставини, повiдомив про дострокове припинення Договору внаслідок неналежного виконання його умов Відповiдачем та бажання отримати сплачені грошові кошти попередньої оплати.

Товариство звернулося з позовом до суду про примусове стягнення попередньої оплати за непоставлений товар з ПП "Буд-Маш" у розмірі 456 000,00 грн.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

1. Згідно зі статтею 526 ЦК України, яка кореспондуються зі статтею 193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться.

У ч. 2 цієї статті Кодексу законодавець внормував, що виконання зобов`язань у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням однією із сторін у зобов`язанні певних дій, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Так, за загальними правилом ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

У розвиток цивільної норми, ч. 2 ст. 193 ГК України внормовує, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони, оскільки ч.2 ст. 202 цього Кодексу також вказує на те, що господарське зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як передбачено у ч. 1 ст. 203 ГК України господарське зобов`язання, всі умови якого виконано належним чином, припиняється, якщо виконання прийнято управненою стороною.

Тоді як, управнена сторона має право не приймати виконання зобов`язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими нормативно-правовими актами або договором, або не випливає із змісту зобов`язання ( ч. 4 ст. 193 ГК України).

Згідно з ч. 1 ст. 197 ГК України господарське зобов`язання підлягає виконанню за місцем, визначеним законом, господарським договором, або місцем, яке визначено змістом зобов`язання.

Натомість, якщо внаслідок прострочення боржника виконання втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків. ( ч.2 ст. 220 ГК України, ч. 3 ст. 612 ЦК України).

Правило ч.1 ст. 615 ЦК України вказує на те, що у разі порушення зобов`язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом.

Тому, внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов`язання або воно припиняється ( ч.3 ст. 615 ЦК України).

В свою чергу, у разі відмови кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес (стаття 612 цього Кодексу) , боржник звільняється від обов`язку виконати зобов`язання в натурі ( ч.2 ст. 622 ЦК України).

Так, відповідно до статті 663 ЦК України продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару ( п.2 ч.1 ст.664 ЦК України).

Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці і покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування ( ч.2 ст. 664 ЦК України).

Разом з тим, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати (ч.2 ст. 693 ЦК України).

Згідно із статтею 620 ЦК України у разі невиконання боржником обов`язку передати кредиторові у власність або у користування річ, визначену індивідуальними ознаками, кредитор має право витребувати цю річ у боржника та вимагати її передання відповідно до умов зобов`язання.

Сукупний аналіз ст.620 , ч.2 ст. 622 та ч.2 ст.693 ЦК України доводить, що у боржника припиняється обов`язок передати кредиторові у власність річ, визначену індивідуальними ознаками, якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов`язання в натурі втратило інтерес у кредитора.

Оскільки виконання боржником (продавцем) зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості ( ч.3 ст. 509 ЦК України), невиконання останнього наділяє кредитора (покупця) правом вимагати від боржника (продавця) повернення суми попередньої оплати (ч.2 ст. 693 ЦК України) , а також правом на суму попередньої оплати нараховувати проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати ( ч.3 ст. 693 ЦК України).

Відповідно до статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно зі статтею 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Виходячи з правового характеру, Договір №П2024/01/24 є договором поставки.

Як встановлено Судом, Товариство на виконання умов п. 3. Специфікації №1 від 24.01.2024р. сплатило попередню оплату за продукцію - форма для стовпа Ст-1 на загальну суму 456 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 20% - 76 000, 00 грн.

В свою чергу, перша партія товару визначена у данiй специфiкацiї, а саме форма для стовпа Ст-1 (шифр креслення ФСт-1.00.000) у кiлькостi 2-х штук мала бути поставлена замовником упродовж 15 календарних днiв з моменту отримання останнім попередньої оплати визначеної п.5.2. Договору № П2024/01/24 від 24.01.2024 року, а саме у розмірі б0% від вартості товару. Тобто перша партія товару мала бути поставлена у строк до 14.02.2024. Однак 14.02.2024 поставка першої партії товару не відбулася, чим було порушено умови Договору №П2024/01/24. Лише 27.02.2024 о 16:20 год. на офіційну електронну пошту Товариства secretary@z-abi.com надійшли повідомлення від Підприємства про готовність до передачі товару (форма для стовпа Ст-1 (шифр креслення ФСт-1.00.000) у кiлькостi 2-х штук).

Судом також встановлено, що пред`явлену Товариством вимогу від 08.03.2024р. №81 про повернення попередньої оплати Підприємство добровільно не задовольнило.

Тоді як учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб`єктів, зобов`язані поновити їх, не чекаючи пред`явлення їм претензії чи звернення до суду ( ч. 2 ст. 222 ГК України).

Згідно зі ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи викладене, позовна вимога про стягнення попередньої оплати за непоставлений товар в загальному розмірі 456000,00грн обґрунтована та підлягає задоволенню.

Щодо розподілу судового збору.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При зверненні з позовом до суду позивач сплатив судовий збір в розмірі 6 840,00 грн. із суми позовних вимог в розмірі 456 000,00 грн.

Враховуючи задоволення позовних вимог, суд покладає на відповідача судовий збір в повному розмірі на суму 6 840,00 грн.

Керуючись статтями 123, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Буд-Маш" (вул. Покровська, 48, м. Житомир, 10003, код ЄДРПОУ 01350191) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Житомир-Агрубудіндустрія" (вул. Промислова, буд. 10, м. Житомир, код ЄДРПОУ 03379632):

- 456 000, 00 грн. попередньої оплати;

- 6 840, 00 грн. судового збору. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено: 21.06.24

Суддя Машевська О.П.

Віддрукувати:

1 - в справу

2- позивачу (через Ел. суд)

3- відповідачу (через Ел. суд)

Часті запитання

Який тип судового документу № 119907737 ?

Документ № 119907737 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119907737 ?

Дата ухвалення - 21.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119907737 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119907737 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119907737, Хозяйственный суд Житомирской области

Судебное решение № 119907737, Хозяйственный суд Житомирской области было принято 21.06.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 119907737 относится к делу № 906/442/24

то решение относится к делу № 906/442/24. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119895300
Следующий документ : 119907738