Постановление суда № 119867223, 20.06.2024, Хозяйственный суд Закарпатской области

Дата принятия
20.06.2024
Номер дела
907/545/24
Номер документа
119867223
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Закарпатської області

Адреса: вул. Коцюбинського, 2а, м. Ужгород, 88000

e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua

вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua

___________________________

УХвала

про залишення позовної заяви без руху

"20" червня 2024 р. м. Ужгород Справа №907/545/24

Суддя Господарського суду Закарпатської області Пригара Л.І.,

розглянувши матеріали за позовом

Мукачівської окружної прокуратури, м. Мукачево Закарпатської області в інтересах держави в особі Воловецької селищної ради, смт. Воловець Мукачівського району Закарпатської області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Закарпатттяенергозбут, м. Ужгород Закарпатської області

про визнання недійсними Додаткових угод №5 від 06.09.2021, №6 від 29.10.2021, №7 від 24.11.2021, №8 від 17.12.2021, №11 від 21.01.2022, №12 від 24.01.2022 до Договору про постачання електричної енергії споживачу №140016 від 22.01.2021 та стягнення грошових коштів у розмірі 29 066,82 грн,

ВСТАНОВИЛА:

Позовна заява №07.51-95-5670ВИХ-24 від 10.06.2024 (вх. №02.3.1-05/579/24 від 11.06.2024) підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням вимог ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта (для фізичних осіб - громадян України), якщо такі відомості відомі позивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), відомі номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Розглянувши матеріали позовної заяви, судом встановлено, що прокурором у порушення п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України вказано невірний код та місцезнаходження позивача Воловецької селищної ради, смт. Воловець Мукачівського району Закарпатської області в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Частиною 2 ст. 27 ГПК України визначено, що для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Так, судом встановлено, що звертаючись з позовом до суду, прокурор у позовній заяві зазначив позивачем Воловецьку селищну раду, код ЄДРПОУ 04350240, водночас як вбачається із Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зазначений прокурором у позовній заяві код ЄДРПОУ позивача належить іншій юридичній особі Воловецькій селищній раді Мукачівського району Закарпатської області, що у свою чергу позбавляє суд можливості ідентифікувати належну особу, в інтересах якої заявлено позовні вимоги в межах даної справи та встановити факт надіслання позовної заяви та доданих до неї документів належному позивачу у справі.

Крім того, прокурором у порушення п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України не зазначено доказів, що підтверджують вказані обставини (не подано документальних доказів щодо факту надіслання на адресу позивача повідомлення від 06.06.2024 в порядку ст. 23 Закону України Про прокуратуру, долученого до матеріалів позовної заяви; документальних доказів у підтвердження здійснених позивачем проплат за спожиту електричну енергію за спірний період (банківські виписки, платіжні доручення)).

Відповідно до приписів ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) направлення іншим учасникам справи копій позовної заяви і доданих до неї документів з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу;

2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Так, згідно з приписами частини 2 статті 123 ГПК України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Порядок сплати та розміри ставок судового збору встановлено Законом України Про судовий збір, який визначає правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" (далі Закон), судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з підпунктом 1 пункту 2 статті 4 Закону, за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору встановлюється у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За змістом підпункту 2 пункту 2 статті 4 Закону, за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору складає 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", станом на 01.01.2024 прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць становить 3028 грн.

Водночас за змістом ч. 3 ст. 6 Закону України Про судовий збір, за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

В даному випадку, прокурором у позовній заяві об`єднано 6 немайнових вимог (визнання недійсними Додаткових угод №5 від 06.09.2021, №6 від 29.10.2021, №7 від 24.11.2021, №8 від 17.12.2021, №11 від 21.01.2022, №12 від 24.01.2022 до Договору про постачання електричної енергії споживачу №140016 від 22.01.2021), а також вимогу майнового характеру (стягнення грошових коштів у розмірі 29 066,82 грн), із огляду на що належний до сплати судовий збір повинен визначатися наступним чином: 3028 х 6 = 18 168 грн (1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб) (судовий збір за пред`явлення 6 вимог немайнового характеру) + 3028 грн (судовий збір за пред`явлення вимоги майнового характеру); всього 21 196 грн.

Однак, прокурором до матеріалів позовної заяви додано докази сплати судового збору у розмірі 6056 грн.

Сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, що має беззаперечно виконуватись сторонами в разі необхідності реалізації цього права.

Приписами ст. 174 ГПК України передбачено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених ст. 162, 164, 172 ГПК України, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст. 162, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОСТАНОВИВ:

1. Позовну заяву залишити без руху.

2. Встановити прокурору спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання суду заяви про усунення недоліків та наданням:

- вірного зазначення коду ЄДРПОУ та місцезнаходження позивача Воловецької селищної ради;

- документальних доказів щодо факту надіслання на адресу позивача повідомлення від 06.06.2024 в порядку ст. 23 Закону України Про прокуратуру, долученого до матеріалів позовної заяви;

- документальних доказів у підтвердження здійснених позивачем проплат за спожиту електричну енергію за спірний період (банківські виписки, платіжні доручення);

- документів, які підтверджують сплату судового збору у розмірі 15 140 грн.

3. Встановити прокурору строк для усунення зазначених недоліків позовної заяви, який не може перевищувати 10 днів із дня вручення даної ухвали.

4. Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення у відповідності до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду на підставі ст. 255 Господарського процесуального кодексу України. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

5. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Ухвалу складено та підписано 20.06.2024.

Суддя Пригара Л.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119867223 ?

Документ № 119867223 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119867223 ?

Дата ухвалення - 20.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119867223 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119867223 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119867223, Хозяйственный суд Закарпатской области

Судебное решение № 119867223, Хозяйственный суд Закарпатской области было принято 20.06.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые сведения.

Судебное решение № 119867223 относится к делу № 907/545/24

то решение относится к делу № 907/545/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119867222
Следующий документ : 119867225