Постановление суда № 119844364, 19.06.2024, Запорожский окружной административный суд

Дата принятия
19.06.2024
Номер дела
280/2889/24
Номер документа
119844364
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ ТА ВІДКЛАДЕННЯ

ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

19 червня 2024 року Справа № 280/2889/24 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Семененко М.О., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Запорізького окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом ОСОБА_1 (далі - позивач) до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі - відповідач), у якій позивач просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не виплати позивачу грошової допомоги, що не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій;

- зобов`язати відповідача нарахувати та виплатити позивачу грошову допомогу у розмірі десяти її місячних пенсій у відповідності з вимогами п. 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Ухвалою суду від 30.05.2024, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 19.06.2024.

У підготовче засідання 19.06.2024 учасники справи (їх представники) не з`явились, про дату, час і місце судового розгляду повідомлені належним чином, позивач / представник позивача про причини неявки суду не повідомили, представник відповідача подав заяву про проведення підготовчого засідання без його участі.

У відповідності до статті 181, частини 9 статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суд визнав за можливе провести підготовче засідання за відсутності учасників справи в порядку письмового провадження.

З матеріалів справи судом встановлено, що ухвалою суду від 30.05.2024, крім іншого, було запропоновано позивачу подати до суду докази на підтвердження обставин, на яких грунтуються позовні вимоги, а саме: докази того, що лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" відповідає критеріям, визначеним частиною 2 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ для закладів охорони здоров`я державної або комунальної власності, зокрема але не виключно, статут (положення), на підставі якого провадить свою діяльність лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС".

Водночас, станом на дату проведення підготовчого засідання позивач на пропозицію суду відповідних доказів не подав.

Відповідно до частини 1 статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Стаття 76 КАС України визначає, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з частиною 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом (частина 4 статті 77 КАС України).

Відповідно до частини 5 статті 77 КАС України суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.

Позовні вимоги грунтуються, серед іншого, на тому, що лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" є державним закладом охорони здоров`я.

Водночас, на підтвердження вказаних обставин позивачем не надано жодних доказів з урахуванням критеріїв, визначених частиною 2 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ для закладів охорони здоров`я державної або комунальної власності.

За відсутності відповідних доказів суд позбавлений можливості повно та всебічно встановити обставини справи для правильного вирішення спору.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для витребування у позивача доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів, а саме: доказів того, що лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" відповідає критеріям, визначеним частиною 2 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ для закладів охорони здоров`я державної або комунальної власності, зокрема але не виключно, статут (положення), на підставі якого провадить свою діяльність лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС".

При цьому, слід роз`яснити позивачу, що відповідно до частини 1, 2 статті 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (частина 7 статті 80 КАС України).

Крім того, відповідно до частини 9 статті 80 КАС України у разі неподання суб`єктом владних повноважень витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

За змістом ч.2 ст.173 КАС України, до завдань підготовчого провадження віднесено, крім іншого, визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

Пунктом 7 ч.2 ст.180 КАС України передбачено, що у підготовчому засіданні суд, крім іншого, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом, чи причини їх неподання; пропонує учасникам справи надати суду додаткові докази або пояснення; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових та електронних доказів за їх місцезнаходженням; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.181 КАС України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи необхідність витребування додаткових доказів по справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст.ст. 72, 77-80, 173, 180, 181, 205, 241, 243, 248, 256 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Витребувати у ОСОБА_1 докази на підтвердження обставин, на яких грунтуються позовні вимоги, а саме: докази того, що лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" відповідає критеріям, визначеним частиною 2 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ для закладів охорони здоров`я державної або комунальної власності, зокрема але не виключно, статут (положення), на підставі якого провадить свою діяльність лікувально-діагностичне відділення Державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС".

Встановити строк для подання витребуваних доказів до суду протягом 10 днів від дня отримання даної ухвали суду, але не пізніше 09 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 9 статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Роз`яснити, що у разі неподання позивачем витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яке ці докази мають значення, може залишити позовну заяву без розгляду.

Відкласти підготовче засідання у справі на 10 липня 2024 року о 12:00 год., яке буде проводитися суддею Семененко М.О. одноособово в приміщенні Запорізького окружного адміністративного суду за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 65в, кабінет 144, зала судових засідань 9.

У підготовче засідання викликати учасників справи (їх представників).

Копію ухвали направити учасникам справи.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: adm.zp.court.gov.ua/sud0870/.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя М.О. Семененко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119844364 ?

Документ № 119844364 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119844364 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119844364 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119844364 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119844364, Запорожский окружной административный суд

Судебное решение № 119844364, Запорожский окружной административный суд было принято 19.06.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 119844364 относится к делу № 280/2889/24

то решение относится к делу № 280/2889/24. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119844362
Следующий документ : 119844366