Постановление суда № 119838627, 19.06.2024, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Дата принятия
19.06.2024
Номер дела
909/489/24
Номер документа
119838627
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 909/489/24

УХВАЛА

19.06.2024 м. Івано-ФранківськГосподарський суд Івано-Франківської області у складі судді Скапровської І. М.

Cекретар судового засідання Куцанюк Й. С.,

За участю представника позивача Ліндаєва О. С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: ТОВ "Першої металопереробної компанії", м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34-Б, офіс 408, 03150

до відповідача: ТОВ "Стриганецький кар`єр", Тисменицький р-н, с. Стриганці, вул. Шевченка, буд. 30, 77432,

про стягнення заборгованості у розмірі 661 832,46 грн, 78 852,61 грн - пені та судових витрат,

встановив, що ТОВ "Перша металопереробна компанія" звернулася до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ТОВ "Стриганецький кар`єр" про стягнення заборгованості за Договором про надання послуг з навантаження та вивантаження вантажу №27/09-11 від 27.09.2023 у розмірі 661 832,46 грн, 78 852,61 грн - пені та судових витрат.

За наслідками розгляду позову, суд відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 19.06.2024.

13.06.2024, відповідач направив суду відзив на позовну заяву, в якому позовні вимоги в сумі 740 685,07 грн визнав в повному обсязі, просив суд відкласти розгляд справи, в зв"язку з ймовірним врегулюванням спору.

18.06.2024, сторони у справі направили суду спільну заяву про затвердження мирової угоди укладеної між ними.

В судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання про затвердження мирової угоди.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд вважає, що мирову угоду слід затвердити, провадження у справі закрити.

При цьому суд врахував наступне.

Вимогами ст. 185 ГПК України встановлено право суду, за результатами підготовчого засідання, закрити провадження у справі.

Однією з підстав закриття провадження у справі, згідно п.7 ч.1 ст. 231 ГПК України, є те, що сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до ст.192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Враховуючи викладене та те, що сторони уклали мирову угоду, якою визначили порядок виконання своїх зобов`язань, вирішили питання відшкодування судових витрат та повідомили, що їм відомі наслідки укладення мирової угоди, керуючись ст. ст.192, 231, 234, 235 Господарсько процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

затвердити мирову угоду у справі №909/489/24 за позовом ТОВ "Перша металопереробна компанія" до ТОВ "Стриганецький кар`єр" про стягнення заборгованості за Договором про надання послуг з навантаження та вивантаження вантажу №27/09-11 від 27.09.2023 у розмірі 661 832,46 грн, 78 852,61 грн - пені та судових витрат в наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у судовій справі №909/489/24

м. Київ 14 червня 2024

Ми що нижче підписалися:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ: 43130606, в особі директора Кулікова М. І., який діє на підставі Статуту, далі за текстом також «Позивач», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРИГАНЕЦЬКИЙ КАР?ЄР», код ЄДРПОУ 34217162, в особі директора Миленького В. Я., який діє на підставі Статуту, далі за текстом також «Відповідач», з іншої сторони, які разом іменуються також як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона», уклали у справі №909/489/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРИГАНЕЦЬКИЙ КАР?ЄР» про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з навантаження та вивантаження вантажу №27/09-11 від 27.09.2023 року, що знаходиться в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області, Мирову угоду, на наступних умовах:

1. Сторони домовилися врегулювати спір по справі №909/489/24 шляхом підписання та виконання Мирової угоди.

2. 27 вересня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРША МЕТАЛОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРИГАНЕЦЬКИЙ КАР?ЄР» був укладений Договір №27/09-11 «про надання послуг з навантаження та вивантаження вантажу», та у відповідності до умов даного Договору, Відповідач як Замовник доручив, а Позивач як Виконавець взяв на себе зобов`язання власними силами надавати послуги по навантаженню та вивантаженню будівельного вапна (вантажу), а Відповідач як Замовник у свою чергу зобов?язався прийняти такі послуги та сплатити на умовах, передбачених Договором.

3. За вказаним Договором у Відповідача перед Позивачем виникла заборгованість по оплаті за надані послуги в загальній сумі 661 832,46 гривень. Відповідач визнає свої зобов?язання по сплаті заборгованості перед Позивачем, яка становить 661 832,46 гривень, в повному обсязі.

4. Крім того, у зв?язку із несвоєчасним виконанням зобов?язань Відповідачем по сплаті суми боргу, Позивачем було нараховано штрафні санкції у формі пені відповідно до положень п. 4.3. Договору, на загальну суму 78 852,61 гривень. Відповідач визнає свої зобов?язання по сплаті суми пені перед Позивачем, яка становить 78 852,61 гривень, в повному обсязі.

5. Сторони також домовились, що понесені судові витрати Позивачем, а саме: витрати на сплату судового збору за подання позовної заяви у сумі 11 110,28 гривень, також визнаються Відповідачем та підлягають сплаті за рахунок Відповідача.

6. Відповідач гарантує та зобов?язується сплатити Позивачу на Поточний рахунок IBAN № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» в м. Києві, МФО 334851, загальну суму 751 795,35 (сімсот п?ятдесят одна тисяча сімсот дев?яносто п?ять) гривень 35 копійок.

7. Відповідач гарантує та зобов?язується сплатити Позивачу грошові кошти, які передбачені Мировою Угодою, згідно з наступним графіком розстрочки платежів:

1) Перший платіж: до 30 (тридцятого) червня 2024 року включно, у сумі 375 897,68 (триста сімдесят п?ять тисяч вісімсот дев?яносто сім) гривень 68 копійок, що становить 50% від суми боргу;

2) Другий платіж: до 20 (двадцятого) липня 2024 року включно, у сумі 187 948,84 (сто вісімдесят сім тисяч дев?ятсот сорок вісім) гривень 84 копійок, що становить 25% від суми боргу;

3) Третій платіж: до 20 (двадцятого) серпня 2024 року включно, у сумі 187 948,83 (сто вісімдесят сім тисяч дев?ятсот сорок вісім) гривень 83 копійок, що становить 25% від суми боргу.

8. Відповідач має право достроково погасити борг в повному обсязі.

9. У разі порушення Відповідачем строків погашення, дія цієї Мирової Угоди у частині надання Відповідачу розстрочки припиняється.

10. Дана Мирова Угода направляється Сторонами до Господарського суду Івано-Франківської області для її затвердження.

11. Дана Мирова Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та затвердження судом і діє до повного виконання зобов?язання, передбаченого цією мировою угодою.

12. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з Сторін або обох Сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони.

13. Дана мирова угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для Суду.

14. Позивач, Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

15. Порушення однією зі Сторін цієї Мирової угоди своїх зобов?язань, передбачених цією Мировою угодою, є підставою для відшкодування іншій Стороні відповідних витрат, збитків, оплати витрат на правову (правничу) допомогу та інших витрат.

16. Наслідки закриття провадження у справі в зв?язку з укладенням мирової угоди, передбачені ст. 231 ГПК України, Сторонам роз?яснені та зрозумілі.

17. Сторони, що уклали цю Мирову угоду, домовились повідомити про це суд, подавши спільну заяву про затвердження та визнання Мирової угоди із закриттям провадження у справі, додавши до заяви дану Мирову угоду.

Підписи сторін:

14 червня 2024

ТОВ "Перша металопереробна компанія"

в особі Директора Кулікова М. І. підпис, печатка Куліков М. І.

18 червня 2024

ТОВ "Стриганецький кар`єр"

в особі Директора Миленького В. Я. підпис, печатка Миленький В. Я.

Закрити провадження у справі №909/489/24.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Набрання ухвалою законної сили 19.06.2024.

Строк пред`явлення ухвали до виконання з 20.06.2024 по 20.06.2027.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" та ч. 2 ст. 193 ГПК України, ухвала є виконавчим документом та може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення/підписання та може бути оскаржена у визначені статтями 256, 257 ГПК України строк та порядку.

Ухвала підписана 19.06.2024.

СуддяСкапровська І. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119838627 ?

Документ № 119838627 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119838627 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119838627 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119838627 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119838627, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Судебное решение № 119838627, Хозяйственный суд Ивано-Франковской области было принято 19.06.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 119838627 относится к делу № 909/489/24

то решение относится к делу № 909/489/24. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119838626
Следующий документ : 119838628