Решение № 119834111, 19.06.2024, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
19.06.2024
Номер дела
332/7732/23
Номер документа
119834111
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

1Справа № 332/7732/23 2/335/1197/2024

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Алєксєєнка А.Б., за участю секретаря Кумер А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування позову зазначивши про те, що 19.10.2021 між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №ZPA0GK00000106/ за умовами договору банк зобов`язався надати відповідачу кредит у розмірі 454502,72 грн. на термін до 19.10.2041 року. Відповідач зобов`язався повернути кредит та сплатити відсотки за користування кредитними коштами в строки та порядку, встановлених кредитним договором.

За умовами договору погашення заборгованості здійснюється щомісячними платежами, які складаються із заборгованості за кредитом, за відсотками, комісією, а також інших витрат згідно кредитного договору.

Також умовами договору передбачено, що у разі порушення зобов`язань за кредитним договором, відповідач сплачує банку відсотки за користування кредитом у подвійному розмірі на місяць, нараховані від суми непогашеної в строк заборгованості за кредитом.

Позивач свої зобов`язання за кредитним договором виконав у повному обсязі, а саме надав відповідачу кредит у розмірі, передбаченому умовами кредитного договору.

Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором не виконав, не надав своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, комісією, а також іншими витратами відповідно до умов договору.

У зв`язку із порушенням зобов`язань за кредитним договором заборгованість відповідача станом на 21.11.2023 року становить: 526541,80 грн., яка складається з 446805,13 грн. заборгованості за кредитом (тілом кредиту); 79736,67 грн. заборгованості за відсотками за користування кредитом.

З урахуванням зазначеного позивач просить суд стягнути з відповідача вказану суму заборгованості, а також судові витрати по справі.

Ухвалою суду від 04.03.2024 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи визначено проводити в порядку загального позовного провадження, сторонам встановлено строки на подання заяв по суті справи та призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 23 квітня 2024 року закрито підготовче засідання та призначено справу до судового розгляду по суті.

Представник позивача належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання не з`явилась, разом з тим подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідач в судове засідання повторно не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся судом відповідно до ч. 1 ст. 12-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» шляхом розміщення оголошень на офіційному веб-порталі Судової влади України, оскільки зареєстроване місце проживання відповідача знаходиться на тимчасово окупованій території.

Таким чином,відповідач бувналежним чиномповідомлений продату,час тамісце розглядусправи. Причини неявки в судові засідання не повідомив, відзиву на позов не подав.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.223 ЦПК України, у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

У зв`язку з чим, на підставі ст.ст.247, 280, 281 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу, в порядку заочного розгляду.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши зібрані та досліджені докази в їх сукупності та взаємозв`язку, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 13ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цьогоКодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

У відповідності до вимогст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст.ст. 81,83 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

На підставіст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що 19.10.2021 між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_1 було укладено іпотечний кредит №ZPA0GK00000106, згідно умов якого банком надано ОСОБА_1 грошові кошти у вигляді строкового кредиту на придбання нерухомості у загальному розмірі 454502,75.

Згідно п.п.1.1.1 Кредитного договору передбачено порядок та розмір сплати процентів за користування кредитом, встановлено, що розмір реальної річної ставки за користування кредитом складає 15,43% річних, при цьому розмір реальної річної ставки може змінюватись при зміні процентної ставки в порядку, передбаченому умовами Договору.

Відповідно до п.1.3. Договору передбачено термін повернення кредиту не пізніше 19 жовтня 2041 року.

Сторони домовилися, що в разі настання прострочення зобов`язань за цим Договором, починаючи з наступного дня з дати прострочення такого зобов`язання позичальником до повного його виконання, позичальник сплачує кредитору плату за користування кредитом у розмірі подвійної процентної ставки від суми заборгованості по кредиту, яка діяла на дату такого прострочення (п.1.8 Договору).

За умовами Договору відповідач зобов`язався здійснювати повернення Кредиту та сплачувати нараховані проценти за користування кредитом, ануїтетними платежами в розмірі, визначеному відповідно до Графіку погашення Кредиту (п.2.3 Договору).

Пунктом 5.2.4 Договору передбачено, що у випадку невиконання або неналежного виконання позичальником будь-яких зобов`язань за цим Договором Банк має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми Кредиту.

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконав свої зобов`язання за кредитним договором № ZPA0GK00000106 від 19.10.2021 року.

Проте відповідач свої зобов`язання за кредитним договором виконує неналежним чином.

За змістомстатей 626,628 ЦК Українидоговором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до частини першоїстатті 1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною другоюстатті 1054 ЦК Українивстановлено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до частини першоїстатті 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно із розрахунком позивача за кредитним договором № ZPA0GK00000106 від 19.10.2021 року, заборгованість перед банком станом на 21.11.2023 становить 526541,80 грн., яка складається з: 446805,13 грн.- заборгованість за кредитом (тілом кредиту), 79736,67 грн. заборгованість по відсоткам за користування кредитом.

В свою чергу, стороною відповідача, на час розгляду справи, не надано суду та не спростовано існування заборгованості за кредитним договором № ZPA0GK00000106 від 19.10.2021 року.

Положеннями ст.599 ЦК Українипередбачено, що зобов`язання припиняється виконанням проведеним належним чином.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК Українизобов`язання повинні виконуватися належним чином у відповідності до умов договору. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Статтею 615 ЦК Українипередбачено, що одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Не виконуючи належним чином зобов`язання за вказаним договором відповідач порушив зазначені вище норми законодавства та умови кредитного договору.

Відповідно до ст.610 ЦК Українипорушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.611 ЦК Україниу разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1ст.625ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є законними, обґрунтованими, доведеними та вказують на наявність підстав для задоволення позовної заяви АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором у повному обсязі. При цьому суд виходить з приписів ч.ч. 1, 5ст. 81 ЦПК Українита враховує, що відповідачем не надано суду доказів повної або часткової сплати заборгованості, не спростовано наданий позивачем розрахунок.

Відповідно до вимог ст.141ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сплачений судовий збір у розмірі 7898,13 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.11-13, 19, 76-82, 89,141, 258, 259, 263-265, 273, 280-282, 354 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» заборгованість за кредитним договором № №ZPA0GK00000106 від 19.10.2021 року в розмірі 526 541 (п`ятсот двадцять шість тисяч п`ятсот сорок одна) гривні 80 копійок з якої: заборгованість за кредитом 446805 (чотириста сорок шість вісімсот п`ять) гривень 13 копійок, заборгованість по відсоткам за користування кредитом 79736 (сімдесят дев`ять тисяч сімсот тридцять шість) гривень 67 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 7 898 (сім тисяч вісімсот дев`яносто вісім) гривень 13 копійок.

Заочне рішенняможе бутипереглянуте судом,що йогоухвалив,за письмовоюзаявою відповідача,поданою протягом тридцятиднів здня йогопроголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач маєправо оскаржитизаочне рішеннядо Запорізькогоапеляційного судушляхом поданняапеляційної скаргипротягом тридцятиднів здня йогопроголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повний текст рішення складено 19 червня 2024 року.

Інформація про учасників справи відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 265 Цивільного процесуального кодексу України:

Позивач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д).

Відповідач: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ).

Суддя: А.Б.Алєксєєнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119834111 ?

Документ № 119834111 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119834111 ?

Дата ухвалення - 19.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119834111 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119834111 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119834111, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Судебное решение № 119834111, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье было принято 19.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 119834111 относится к делу № 332/7732/23

то решение относится к делу № 332/7732/23. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119834109
Следующий документ : 119834119