Решение № 119825396, 14.06.2024, Новозаводской районный суд города Чернигова

Дата принятия
14.06.2024
Номер дела
751/3679/24
Номер документа
119825396
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року місто Чернігів

Справа №751/3679/24

Провадження №2/751/1124/24

Н о в о з а в о д с ь к и й р а й о н н и й с у д м і с т а Ч е р н і г о в а

в складі: головуючого - судді Маслюк Н. В.

секретаря судового засідання Клименко К. Є.

учасники справи:

позивач ОСОБА_1

відповідачі ОСОБА_2 , ОСОБА_3

третя особа: Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

представник позивача ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа: Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням,

Встановив:

І. Стислий виклад позиції позивача

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом визнання їх такими, що втратили право користування житловим приміщенням квартирою АДРЕСА_1 .

Заявлені вимоги позивач обґрунтовує тим, що з 05.04.2024 є власником квартири АДРЕСА_1 . На момент укладення договору купівлі-продажу у квартирі були зареєстровані відповідачі, які зобов`язувалися знятися з реєстрації до 07.04.2024. Проте у визначений строк з реєстрації не знялися, а тому вона обмежена у реалізації свого права володіння та розпорядження майном.

ІІ. Процесуальні дії у справі та заяви (клопотання) учасників справи, пояснення учасників справи в судовому засіданні

Новозаводський районний суд м. Чернігова ухвалою від 24 квітня 2024 року позов залишив без руху, оскільки подано з порушенням ч.4 ст.177 ЦПК України. Позивачем усунуто недоліки 25.04.2024.

Новозаводський районний суд м. Чернігова ухвалою від 25 квітня 2024 року відкрив провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Ухвалою суду від 22.05.2024 розгляд справи відкладено у зв`язку з відсутністю відомостей про вручення відповідачам повідомлення про дату, час і місце судового засідання.

У судове засідання позивач та його представник не прибули, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Представник позивача надав заяву про розгляд справи без їх участі, позовні вимоги підтримують в повному обсязі та просять їх задовольнити.

Відповідачі у судове засідання не прибули, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися у встановленому порядку, про причини неявки в судове засідання суд не повідомили, відзив на позовну заяву не подали.

Представник третьої особи не прибув, надав заяву про розгляду справи за відсутності представника Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

З урахуванням вищевикладеного, судом 14.06.2024 постановлена ухвала про заочний розгляд справи відповідно до положень ст. ст. 223 ч. 4, 280, 281 ЦПК України на підставі наявних у справі доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося

ІІІ. Фактичні обставини, встановлені судом та зміст спірних правовідносин

Відповідно до копії договору купівлі-продажу квартири від 05.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Тарасенко Р.О., зареєстрований в реєстрі за №977, ОСОБА_5 передала у власність ОСОБА_1 квартиру АДРЕСА_1 (а.с.9).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_1 (а.с.10).

Згідно п. 3.8 вказаного договору сторони домовились, що продавець повністю звільнить відчужувану квартиру та відвідачі, які зареєстровані в ній знімуться з реєстраційного обліку постійного місця проживання до 07.04.2024.

З довідки Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради №2121 вбачається, що станом на 15.04.2024 відповідачі зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.11).

17.04.2024 позивач звернулася до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради із заявами власника житла про зняття осіб із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), однак їй було відмовлено у зв`язку з тим, що відсутній дозвіл керівника ТЦК та СП на зняття з реєстрації місця проживання (а.с.12, 13).

ІV. Норми права, які застосував суд та оцінка аргументів сторін

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

За змістом ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором (стаття 5 ЦПК України).

Серед основних прав і свобод людини і громадянина Конституція України проголошує право на житло. Тобто право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадянина України, оскільки воно стосується основ життя людини.

Відповідно до ст. 25 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, що є необхідним для підтримки здоров`я і добробуту її самої та її родини.

Повага до права людини на житло закріплена також у статті 8 Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод.

Ніхто не може примусово бути позбавлений житла, безпідставно виселений із нього або визнаний таким, що втратив право користування жилим приміщенням.

Частиною 1 ст. 29 ЦК України визначено, що місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Згідно положень ст.ст. 317, 319 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь - які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно ч. 1 ст. 383 ЦК України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім`ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

Згідно постанови ВСУ від 16 листопада 2016 р. у справі № 6-709 цс 16, згідно ст. 391 ЦК України, - власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Зазначена норма матеріального права визначає право власника, у тому числі житлового приміщення або будинку, вимагати будь - яких усунень свого порушеного права від будь - яких осіб будь - яким шляхом, який власник вважає прийнятним.

Відповідно до абзацу 2 п. 34 постанови Пленуму ВССУ від 07.02.2014 р. №5 «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав», під час розгляду позовів про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, необхідно чітко розмежовувати правовідносини, які виникають між власником та попереднім власником житла, і правовідносини, які виникають між власником житла та членами його сім`ї, попередніми членами його сім`ї, а також членами сім`ї попереднього власника житла.

Позивач є єдиним власником нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і в силу ст. 391 ЦК України, має право на власний розсуд визначити, яким шляхом необхідно усунути його порушене право, обравши усунення перешкод шляхом визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не є членами сім`ї власника майна, тому і використовувати його для проживання законних підстав не мають.

Отже, власник відчужила спірну квартиру, а тому відповідачі втратили право користування нею.

Суд вважає, що реєстрація відповідачів у квартирі, яка належить позивачеві, порушує права останнього, оскільки перешкоджає здійсненню ним права користування та розпорядження своїм майном, як складовими частинами права власності. Відповідачі у добровільному порядку, всупереч положень договору купівлі-продажу від 05.04.2024, не знялися з реєстраційного обліку за спірною адресою.

Враховуючи зазначене, суд вважає можливим визнати відповідачів такими, що втратили право користування даним житловим приміщенням, а отже позов обґрунтований та підлягає задоволенню.

V. Розподіл судових витрат.

Позивачем понесені та документально підтверджені витрати по сплаті судового збору в сумі 2 422,40 грн (а.с.6, 20).

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України у разі задоволення позову з відповідача підлягає стягненню судовий збір, але за відсутності даної вимоги судовий збір не стягується.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 12, 19, 42, 81, 89, 133, 137, 141, 206, 259, 263, 265, 274-279, 280-288, 354, 355 ЦПК України, ст.ст. 316, 317, 319, 321, 383, 391, 402, 406 Цивільного кодексу України, суд -

Вирішив:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа: Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням задовольнити.

Усунути перешкоди ОСОБА_1 у користуванні власністю шляхом визнання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , такими, що втратили право користування квартирою АДРЕСА_1 .

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Чернігівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повний текст рішення суду складено 19.06.2024.

Позивач ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_3 ), РНОКПП НОМЕР_1 )

Відповідач ОСОБА_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 )

Відповідач ОСОБА_3 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 )

Суддя Н. В. Маслюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 119825396 ?

Документ № 119825396 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119825396 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119825396 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119825396 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119825396, Новозаводской районный суд города Чернигова

Судебное решение № 119825396, Новозаводской районный суд города Чернигова было принято 14.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 119825396 относится к делу № 751/3679/24

то решение относится к делу № 751/3679/24. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119825395
Следующий документ : 119825397