Приговор № 119795978, 17.06.2024, Голосеевский районный суд города Киева

Дата принятия
17.06.2024
Номер дела
752/24120/23
Номер документа
119795978
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/24120/23

Провадження №: 1-кп/752/1292/24

В И Р О К

Іменем України

(на підставі угоди)

17 червня 2024 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №12023000000002116 відносно обвинуваченого за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Владиславка, Миронівського районого, Київської області, громадянина України, директора ТОВ «Індустріальний парк Глеваха», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

з участю сторін кримінального провадження -

прокурора ОСОБА_4 ,

представників потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 , з угодою про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Як видно з формулювання обвинувачення, кооперативи як добровільні об`єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом. Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно до вимог цього Кодексу, інших законодавчих актів (стаття 94 Господарського кодексу України).

Зазначені норми кореспондуються із нормами статей 83,85,86 Цивільного кодексу України, згідно з положеннями яких юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, об`єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Особливості створення кооперативів та ведення господарської діяльності обслуговуючими кооперативами визначається Законом України "Про кооперацію" від 10.07.2003р. № 1087-IV (з наступними змінами та доповненнями, далі - Закон України "Про кооперацію").

За змістом положень статей 2, 6, 9 Закону України "Про кооперацію" кооператив є юридичною особою, державна реєстрація якого проводиться в порядку, передбаченому законом; обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об`єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-з.акупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Згідно з частиною 5 статті 23 Закону України "Про кооперацію" виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

Таким чином, обслуговуючий кооператив незалежно від напряму його діяльності є господарською організацією - юридичною особою, яка здійснює некомерційну господарську діяльність з моменту державної реєстрації на підставі закону та свого статуту.

Згідно з положеннями статті 12 Закону України "Про кооперацію" основними правами члена кооперативу є, зокрема, участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління; користування послугами кооперативу; право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб; право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов`язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

За змістом наведених норм корпоративні права характеризуються тим, що особа, яка є учасником (засновником, акціонером, членом) юридичної особи має право на участь в управлінні господарською організацією та інші правомочності передбачені законом і статутними документами. Відповідно, члени обслуговуючого кооперативу незалежно від напряму його діяльності є носіями корпоративних прав, а відносини між його членами та кооперативом, які пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, є корпоративними.

Рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кооперацію" чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу: не менше третини його членів; спостережної ради; ревізійної комісії (ревізора); органу управління кооперативного об`єднання, членом якого він є. У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу. Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених. Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

В силу положень статті 8 Закону України "Про кооперацію" основним правовим документом, що регулює діяльність кооперативу, є статут. У ньому визначаються порядок вступу до кооперативу і виходу з нього, права і обов`язки його членів та асоційованих членів, порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов`язань щодо їх сплати, порядок скликання загальних зборів, його органи управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна кооперативу і розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації кооперативу та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України.

Відповідно до ст. 68 Конституції кожен зобов`язаний неухильно дотримуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей.

В порушення цього, Особа - 1, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 1) володіючи знанням у сфері діяльності гаражних кооперативів у АДРЕСА_2 , а також законодавством, що регулює питання діяльності кооперацій в Україні, маючи доступ до інформації, що стосується діяльності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підтримуючи тісні взаємовідносини з головою ГО «КМСА» Особа - 11, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 11); володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, у 2021 році діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме протиправного заволодіння гаражними кооперативами, розташованими на території міста Києва та їх майном, шляхом вчинення корисливих злочинів, підроблення документів, печаток, використання підроблених документів, печаток, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяли велику шкоду.

Проаналізувавши діяльність гаражних кооперативів міста Києва та ГО «КМСА» Особа - 1 встановив, що найкращим способом заволодіння гаражним кооперативом «СОКІЛ-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Далі - ГАК «СОКІЛ-2»), споживчим товариством «АВТОМОБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958399 (Далі - СТ «АВТОМОБІЛІСТ»), гаражно-будівельним кооперативом «БАТИЄВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 22871110 (Далі - ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»), об`єднанням кооперативних автостоянок «ДУБЛЕР» код ЄДРПОУ 22933554 (Далі - ОКА «ДУБЛЕР»), автогаражним кооперативом по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» код ЄДРПОУ 21581811 (Далі - АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»), гаражно будівельним кооперативом «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» код ЄДРПОУ 22921858 (Далі - ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ») та їх майном, є незаконне підроблення правовстановлюючих документів та здійснення на їх підставі реєстраційних дій.

При цьому, Особа - 1 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном він не в змозі та вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Метою створення злочинної організації стало вчинення тяжких злочинів - протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном, що потребує ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівникам як лідерам злочинної організації і дотриманні встановленої ними дисципліни.

При цьому Особа - 1, здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розробив загальний план злочинної діяльності.

Розроблений Особа - 1 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння гаражними кооперативами та їх майном шляхом підроблення правовстановлюючих документів, передбачав наступне:

- збір інформації про діяльність кооперативів та їх службових осіб;

- фінансування злочинної діяльності шляхом оплати послуг нотаріусів, здійснення виплат винагороди особам, залученим до вчинення злочинів, та особам, які не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг особам, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб (фунтів) які обирались до органів управління кооперативів, на яких здійснювалась реєстрація права власності на майно кооперативів, а також осіб які здійснювали фізичне захоплення гаражних кооперативів;

- підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативів та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів, наказів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни органів правління гаражних кооперативів;

- підроблення печаток юридичних осіб;

- нотаріальне посвідчення підроблених протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів, наказів та інших документів, та подальше проведення державної реєстрації та зміни органів правління гаражних кооперативів.

- подача документів для внесення змін до відомостей про юридичні особи (гаражні кооперативи) щодо органів управління до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

- підроблення довідок та технічної документації на підставі яких здійснювалась реєстрація права власності на об`єкти нерухомості гаражних кооперативів на підставних осіб.

- подача до державних реєстраторів пакету підроблених документів для державної реєстрації об`єктів нерухомості гаражних кооперативів на підставних осіб;

- фізичне захоплення територій гаражних кооперативів із залученням осіб (силового блоку) із спеціальними засобами для примусового відкриття дверей та замків;

- розподіл об`єктів нерухомого майна, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками злочинної організації;

- отримання доступу до банківських рахунків гаражних кооперативів та виведення коштів на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб;

- отримання доступу до фінансово-господарської діяльності гаражних кооперативів з метою отримання систематичного прибутку за рахунок внесків учасників кооперативів.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети Особа - 1 у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння гаражними кооперативами та їх майном, створив злочинну організацію, контингент якої складався із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово.

До складу створеної Особа - 1, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 1), злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. Особа - 2, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 2);

2. Особа - 3, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12023000000002054 (далі - Особа - 4);

3. Особа - 4, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 4);

4. Особа - 5, особа матеріали відносно якої розслідувалися у кримінальному провадженні № 12023000000001897 (далі - Особа - 5);

5. Особа - 6, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 6);

6. Особа - 7, особа матеріали відносно якої розслідувалися у кримінальному провадженні № 12023000000001896 (далі - Особа - 7);

7. Особа - 8, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 8);

8. Особа - 9, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 9);

9. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

10. Особа - 11, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 11);

11. Особа - 12, особа матеріали відносно якої розслідувалися у кримінальному провадженні № 12023000000002055 (далі - Особа - 12);

12. Особа - 13, особа матеріали відносно якої розслідувалися у кримінальному провадженні № 12023000000001894 (далі - Особа - 13);

13. Особа - 14, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 14);

14. Особа - 15, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 15);

15. Особа - 16, особа матеріали відносно якої розслідувалися у кримінальному провадженні № 12023000000001895 (далі - Особа - 16);

16. Особа - 17, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 17);

17. Особа - 18, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 18);

18. Особа - 19, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 19);

19. Особа - 20, особа матеріали відносно якої розслідуються у кримінальному провадженні № 12021000000001357 (далі - Особа - 20).

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, Особа - 1 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів та об`єктів нерухомого майна, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

У свою чергу Особа - 3, Особа - 2, Особа - 4, Особа - 5, Особа - 6, Особа - 7, Особа - 8, Особа - 9, ОСОБА_3 , Особа - 11, Особа - 12, Особа - 13, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 16, Особа - 17, Особа - 18, Особа - 19, Особа - 20 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надали добровільну згоду та приєдналися до участі у злочинній організації під керівництвом Особа - 1, усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її керівником планом.

Таким чином, Особа - 3, Особа - 2, Особа - 4, Особа - 5, Особа - 6, Особа - 7, Особа - 8, Особа - 9, ОСОБА_3 , Особа - 11, Особа - 12, Особа - 13, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 16, Особа - 17, соба - 18, Особа - 19, Особа - 20 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, Особа - 1 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації Особа - 1 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її керівнику, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме Особа - 1 мав визначати напрями злочинної діяльності, розробляти проекти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених (наближених) осіб, отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації Особа - 1 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень і які не були учасниками злочинної організації, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації, виготовлення підроблених документів, тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли Особа - 2, Особа - 4, Особа - 5.

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації Особа - 1 визначив осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися Особа - 1 та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: підставні особи (так звані фунти), на яких буде здійснюватися оформлення юридичних осіб ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», особи, які будуть виготовляти завідомо підроблені документи, підроблені печатки юридичних осіб; особи, які будуть здійснювати юридичну консультацію учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, особи, які будуть здійснювати рейдерське захоплення юридичних осіб, а також особи, які будуть ввести господарську діяльність захопленими юридичними особами та інші. Зокрема, до третьої ланки увійшли Особа - 6, Особа - 11, Особа - 7, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 12, Особа - 13, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 16, Особа - 17, Особа - 3, Особа - 18 та інші невстановлені особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації Особа - 1 визначив осіб, які б поділяли погляди злочинної організації щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися Особа - 1 та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, та які мали виконувати роль "силового блоку". Зокрема, до четвертої ланки увійшов Особа - 9, який виконував роль куратора так званого "силового блоку" та за вказівкою керівника злочинної організації залучав для силового захоплення території та майна кооперативів інших невстановлених осіб.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, Особа - 1, здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

Зокрема, Особа - 1 як керівник злочинної організації, повинен був виконувати наступні функції:

- здійснювати загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- розробляти плани вчинення кримінальних правопорушень, координувати дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- встановлювати загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечувати дотримання їх учасниками;

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- особисто брати участь у вчиненні злочинів;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- визначати, реквізити якої саме юридичної особи необхідно використовувати для вчинення злочинів у певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти об`єкти нерухомого майна та кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом використання документів з реквізитами підконтрольних юридичних осіб, їх печаток, а також об`єктів нерухомого майна та коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- встановлювати контроль над юридичними особами (кооперативами), в отриманні права розпорядження майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки;

- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

Особа - 2 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації Особа - 1, безпосередньо залучив до складу злочинної організації свого знайомого Особа - 7;

- за вказівками керівника злочинної організації Особа - 1 здійснював залучення силової підтримки (осіб, які представилися охоронцями під час здійснення рейдерського захоплення кооперативу ОКА «ДУБЛЕР»);

- за вказівками керівника злочинної організації Особа - 1 забезпечував знаряддя для фізичного захоплення кооперативів;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації Особа - 1, з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів.

Особа - 7 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 та учасника злочинної організації Особа - 2 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав особисту участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- після фактичного захоплення майна СТ «АВТОМОБІЛІСТ» здійснює функції адміністратора, щодо розпорядження майном юридичної особи;

- за вказівками учасника злочинної організації Особа - 2 забезпечував знаряддя для фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР».

Особа - 5 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконувала такі функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймала участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для заволодіння майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- приймала участь у заволодінні грошовими коштами із рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- надала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення її фіктивним членом ревізійної комісії ОКА «ДУБЛЕР» та ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

Особа - 4 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконувала такі функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- будучи учасником злочинної організації здійснила виготовлення підроблених документів, на підставі яких здійснювалося заволодіння майном ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- приймала участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для заволодіння майном ГАК «СОКІЛ-2», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- приймала участь у заволодінні грошовими коштами із рахунків ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ»;

- спільно з організатором Особа - 1 встановлювала загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечувала дотримання їх учасниками;

- керувала діями інших учасників злочинної організації, що відповідали за ведення господарської діяльності на захоплених юридичних особах ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ».

Особа - 11 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконувала такі функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та їх майном ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- будучи учасником злочинної організації здійснила виготовлення підроблених документів, на підставі яких здійснювалося заволодіння майном ОКА «ДУБЛЕР»;

Особа - 9 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав участь у силовому захопленні території ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР» та керував діями інших учасників злочинної організації;

- залучив до вчинення кримінальних правопорушень осіб, які приймали участь у силовому захопленні території ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР»;

- отримував від Особа - 1 грошові кошти та розподіляв їх між особами, які були ним залучені до фізичного захоплення території ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР»;

Особа - 8 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав участь у силовому захопленні території ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- здійснював реєстрацію права власності майна ГАК «СОКІЛ-2», СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за собою та на підконтрольні останньому підприємства;

Особа - 19 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та її майном ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 та куратора силового блоку під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав участь у силовому захопленні території ОКА «ДУБЛЕР»;

Особа - 20 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та її майном ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 та куратора силового блоку під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав участь у силовому захопленні території ОКА «ДУБЛЕР»;

ОСОБА_3 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав участь у рейдерському захопленні території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- здійснював реєстрацію права власності майна АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за собою та на підконтрольні останньому підприємства;

Особа - 6 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- приймав особисту участь під час фізичних захоплень ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР»;

- особисто підібрав та залучив підставних осіб, які мали бути призначенні на фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»;

- приймав особисту участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

Особа - 3, як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- спільно з організатором Особа - 1 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- будучи адвокатом та маючи юридичний досвід, надавав юридичну допомогу іншим учасникам злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень направлених на протиправне заволодіння майном ОКА «ДУБЛЕР»;

- приймав участь у фізичному захопленні території ОКА «ДУБЛЕР»;

Особа - 12 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконувала такі функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- за вказівкою Особа - 1 стала фіктивним головою правління ГАК «СОКІЛ-2»;

- надала учасникам злочинної організації документи, видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення її фіктивним головою правління ГАК «СОКІЛ-2», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- надала учасникам злочинної організації підроблені документи, які стали підставою для реєстрації об`єктів нерухомості на учасників злочинної організації та підконтрольних осіб, які належать ГАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків ГАК «СОКІЛ-2»;

- виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа - 13 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ОКА «ДУБЛЕР»;

- за вказівкою Особа - 1 став фіктивним членом правління ОКА «ДУБЛЕР»;

- приймав особисту участь під час фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР»;

- надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним членом правління ОКА «ДУБЛЕР», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, які стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОКА «ДУБЛЕР»;

- здійснював на підставі підроблених документів реєстрацію права власності на майно ОКА «ДУБЛЕР» за собою;

- приймав участь у заволодінні майном (грошовими коштами) членів кооперативу ОКА «ДУБЛЕР»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа - 14 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та майном ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- приймав особисту участь під час фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР»;

- за вказівкою Особа - 1 став фіктивним головою правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним головою правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- надав учасникам злочинної організації підробні документи, які стали підставою для реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ», на учасників злочинної організації та підконтрольних осіб;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа - 15 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та майном ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- приймав особисту участь під час фізичного захоплення ОКА «ДУБЛЕР»;

- за вказівкою Особа - 1 став членом правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним членом правління ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, які стали підставою для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ОКА «ДУБЛЕР» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підібрав та залучив фіктивних осіб, які було призначено фіктивними членами правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа - 16 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- за вказівкою Особа - 1 став головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», розуміючи, що такі документи будуть використовуватися з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- виготовив підроблені документи, які стали підставою для реєстрації фіктивних об`єктів нерухомості АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписав підроблені документи, а саме договори купівлі-продажу фіктивно зареєстрованого об`єкту нерухомості від АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписав накази про звільнення працівників АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа - 17 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- за вказівкою Особа - 1 став фіктивним головою правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»;

- надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його головою правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписував підроблені документи, подавав до банківських установ документи, які необхідні для отримання доступу до банківських рахунків АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Особа - 18 як учасник створеної Особа - 1 злочинної організації виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичною особою та майном ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- за вказівкою Особа - 1 став головою правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- надав учасникам злочинної організації документи, видані на його ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з метою призначення його головою правління ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», розуміючи, що такі документи будуть використовувати з протиправною метою, сприяючи діяльності злочинної організації очолюваної Особа - 1;

- виконував вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення злочинів, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб.

Інші невстановлені учасники створеної Особа - 1 злочинної організації виконували такі функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном;

- виконували вказівки та розпорядження керівника злочинної організації Особа - 1 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- підробляли документи, необхідні для протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном;

- брали безпосередню участь у готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

Водночас Особа - 1 усвідомлюючи необхідність забезпечення, стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, приховування злочинної діяльності, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, Особа - 1 вирішив використовувати у злочинній діяльності ряд інших осіб, з якими підтримували довірчі стосунки.

Крім того, з метою координації дій та реалізації злочинного плану між учасниками злочинної організації також оформлені довіреності на представництво інтересів захоплених кооперативів, які посвідчені приватними нотаріусами.

Створена Особа - 1 злочинна організація характеризується:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном;

- наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації як напряму, так і через довірених (так званих наближених осіб);

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- чіткою ієрархією.

Стійкість створеної Особа - 1 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечується наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідера Особа - 1), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існує сувора конспірація, що виражається в тому, що не всі учасники вказаної організації знають повний її склад як керівний, так і інших учасників.

Крім внутрішньої стійкості, створена Особа - 1 злочинна організація характеризується і зовнішньою стійкістю, що виражається у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади (правоохоронних органах, та інших).

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовується мобільний зв`язок.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовуються різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так й інших автомобілів.

Так, будучи обізнаними про те, що систематичне вчинення злочинів щодо потерпілих та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, приховування злочинної діяльності так само вирішили використовувати у злочинній діяльності ряд юридичних осіб, а саме: ГО «КМСА» код ЄДРПОУ 05508648, ОКА АГК «Вигурівщина2» код ЄДРПОУ 45157279, ТОВ «АРСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44658548), ОК ГБКА «СОКОЛ-2» (код ЄДРПОУ 44560733).

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації та приховування незаконної діяльності під виглядом законної діяльності захоплених кооперативів, подальшого розподілу коштів, здобутих в результаті вчинених кримінальних правопорушень, було залучені наступні юридичні та фізичні особи: ТОВ «Технолоджи організейшн логістик консалт» код ЄДРПОУ 42341427, ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 », які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочинної організації.

З метою координації злочинної діяльності Особа - 1 у 2021-2022 для спілкування з учасниками злочинної організації використовував месенджери «WhatsApp», «Telegram», «Signal».

Таким чином, Особа - 1, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 11.09.2021, створив злочинну організацію з метою протиправного заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме: гаражного кооперативу «СОКІЛ-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Далі ГАК «СОКІЛ-2»), споживчого товариства «АВТОМОБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958399 (Далі СТ «АВТОМОБІЛІСТ»), гаражно-будівельний кооператив «БАТИЄВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 22871110 (Далі ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ»), об`єднання кооперативних автостоянок «ДУБЛЕР» код ЄДРПОУ 22933554 (Далі ОКА «ДУБЛЕР»), автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» код ЄДРПОУ 21581811 (Далі АГК «ВИГУРІВЩИНА-2»), гаражно будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» код ЄДРПОУ 22921858 (Далі ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ») та здійснював керівництво нею під час вчинення кримінальних правопорушень, а Особа - 3, Особа - 2, Особа - 4, Особа - 5, Особа - 6, Особа - 7, Особа - 8, Особа - 9, ОСОБА_3 , Особа - 11, Особа - 12, Особа - 13, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 16, Особа - 17, Особа - 18, Особа - 19, Особа - 20 та інші невстановлені особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена Особа - 1 злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, зокрема:

1)З метою протиправного заволодіння гаражним автокооперативом «СОКІЛ-2» код ЄДРПОУ 21636630, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 11.09.2021 підробили офіційні документи, серед яких: «Протокол №3 чергових загальних зборів членів ГАК «Сокіл-2» від 11.09.2021, відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та секретарем зборів ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) обрано до складу правління Особа - 13, ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) обрано головою правління ГАК "Сокіл-2" Особа - 12 на новий строк зі строком повноважень на три роки згідно вимог ЗУ "Про кооперацію" та Статуту ГАК "Сокіл-2"; 4) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту ГАК "Сокіл-2"; 5) доручено новообраному правлінню обрати заступника та уповноважити його представляти інтереси ГАК "Сокіл-2" в усіх установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності з питань, та у випадках, передбачених статутом, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації.

17.09.2021 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом «СОКІЛ-2» код ЄДРПОУ 21636630 учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №3 чергових загальних зборів членів ГАК "Сокіл-2" від 11.09.2021», Статут ГАК «СОКІЛ-2» в новій редакції від 11.09.2021, а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, яким того ж дня було проведено реєстраційну дію №1000721070003021976, якою внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, на Особа - 12, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГАК «СОКІЛ-2».

В подальшому учасники злочинної організації під керівництвом Особа - 1 здійснили фізичне захоплення території та майна ГАК «СОКІЛ-2».

2) З метою протиправного заволодіння об`єднанням кооперативних автостоянок «Дублер» код ЄРДПОУ 22933554, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.02.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022, відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) обрано 38 уповноважених членів, серед яких немає жодного члену кооперативу; 3) обрано новий склад членів правління Особа - 13 (не є членом кооперативу), ОСОБА_18 (не є членом кооперативу), який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_19 (не є членом кооперативу) який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_20 (не є членом кооперативу) який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_21 (член кооперативу) який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 14 (не є членом кооперативу), ОСОБА_22 (не є членом кооперативу) який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_23 (є членом кооперативу), яка не бувла обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_24 (є членом кооперативу), який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 15 (не є членом кооперативу).; 4) обрано 3 членів ревізійної комісії (не є членами кооперативу) Особа - 5, ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 16; 5) уповноважено голову зборів Особа - 14 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи.

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) обрано головою правління Особа - 14, а заступником ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 4) уповноважено головуючого засідання Особа - 14 та секретаря ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, підписати протокол та уповноважили голову засідання членів правління Особа - 14, подати протокол та інші документи до органу державної реєстрації для внесення реєстраційних дій у ЄДР щодо зміни голови правління кооперативу, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ., яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) обрано головою правління Особа - 14, а заступником ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 4) позбавлено ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління Особа - 14.

- «Протокол загальних зборів уповноважених членів ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу; 3) обрано новий склад упоноважених членів кооперативу у кількості 38 осіб; 4) обрано новий склад правління у кількості 9 осіб.; 5) обрано новий склад ревізійної комісії 3 особи.; 5) позбавлено ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління Особа - 14. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування уповноважених членів ОКА «Дублер», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

15.06.2022 з метою протиправного заволодіння ОКА «Дублер» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022», «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», а саме подали до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

16.06.2022 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, прийнято рішення, зупинити розгляд документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ОКА «Дублер» в зв`язку з поданням документів не в повному обсязі.

20.06.2022 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, проведено реєстраційну дію 1000681070012027010, якою внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, на Особа - 14, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ОКА «Дублер».

В подальшому учасники злочинної організації під керівництвом Особа - 1 здійснили фізичне захоплення території та майна ОКА «Дублер».

3) З метою протиправного заволодіння споживчим товариством «АВТОМОБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958399, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.06.2022 підробили офіційні документи, серед яких:

- «Протокол №1 загальних зборів уповноважених членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14, секретарем ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) обрано до складу правління Особа - 14, ОСОБА_30 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_31 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_32 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації.; 3) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу; 4) припинено повноваження попереднього складу членів ревізійної комісії та обрано новий склад членів ревізійної комісії Особа - НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та Особа - 16; 5) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління Особа - 14.

- «Протокол №1 засідання правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) позбавлено повноважень вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голову правління ОСОБА_33 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) обрано нового голову правління Особа - 14, а заступником ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 4) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління Особа - 14, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

10.06.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом СТ «АВТОМОБІЛІСТ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол загальних зборів членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», «Протокол №1 засідання членів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, якою 13.06.2022 було проведено реєстраційну дію № 1000671070006006925, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_34 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, на Особа - 14, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

В подальшому учасники злочинної організації під керівництвом Особа - 1 здійснили фізичне захоплення території та майна СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

4) З метою протиправного заволодіння гаражно-будівельним кооперативом «БАТИЄВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 22871110, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.07.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 17, секретарем ОСОБА_35 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу у кількості 28 членів кооперативу; 3) припинено повноваження попереднього складу правління та обрано новий склад правління у кількості 7 чоловік.; 4) звільнено з посади голови правління ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та обрано новим головою правління Особа - 17; 5) припинено повноваження попереднього складу ревізійної комісії та обрано новий.; 6) позбавлено права вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» ОСОБА_37 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та надано право вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» Особа - 17. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

01.08.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: ««Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, якою 02.08.2022 було проведено реєстраційну дію № 1000731070005014962, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_40 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, на Особа - 17, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

В подальшому учасники злочинної організації під керівництвом Особа - 1 здійснили фізичне захоплення території та майна ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

5) З метою протиправного заволодіння гаражно будівельного кооперативу «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» код ЄДРПОУ 22921858, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 31.08.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 03.06.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 18, секретарем Особа - 4; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано нових склад членів кооперативу у кількості 15 членів; 3) припинено повноваження попереднього складу правління кооперативу та обрано нових склад правління кооперативу у кількості 4 членів; 4) припинено повноваження та звільнено з посади голови правління ОСОБА_41 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та обрано новим головою правління Особа - 18; 5) припинено повноваження членів ревізійної комісії та обрано новий склад комісії; 6) позбавлено повноважень здійснювати представництво кооперативу ОСОБА_41 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та надано повноваження на здійснення представництва кооперативу Особа - 18; 7) надано повноваження новообраному голові зборів Особа - 18 та секретарю зборів Особа - 4 на підписання протоколу та уповноважено Особа - 18 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_42 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

31.08.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: ««Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ» від 03.06.2022» та результати поіменного голосування членів кооперативу ГБК «Лівобережний» (список членів), а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, якою того ж дня було проведено реєстраційну дію № 1000671070009002888, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_44 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, на Особа - 18, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ».

6) З метою протиправного заволодіння автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» код ЄДРПОУ 21581811, учасники злочинної організації за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022 підробили офіційні документи, серед яких: - «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 16, секретарем Особа - 5; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та обрано новим головою правління Особа - 16; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий її склад; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_45 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництво кооперативу новообраному члену кооперативу Особа - 5; 7) надано повноваження новообраному голові правління Особа - 16 на здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», яка була виготовлена та завірена у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

30.12.2022 з метою протиправного заволодіння гаражним кооперативом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» учасники злочинної організації використали завідомо підроблені документи, серед яких: «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», «нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме подали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, якою 02.01.2023 було проведено реєстраційну дію № 1000661070019000290, та внесено зміни до ЄДР в частині зміни керівника ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, на Особа - 16, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Так, ОСОБА_3 згідно відведеної йому ролі, діючи як учасник злочинної організації за вказівками керівника злочинної організації Особа - 1, приймав участь у силовому захопленні території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОКА «ДУБЛЕР», ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював реєстрацію права власності майна АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за собою та на підконтрольні останньому підприємства, чим сприяв діяльності злочинної організації.

Таким чином, учасники злочинної організації реалізовуючи злочинний план здійснили фізичне захоплення території та майна СТ «АВТОМОБІЛІСТ», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», ГАК «СОКІЛ-2».

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винним за ч. 2 ст. 255 КК України, а саме в участі у злочинній організації.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» код ЄДРПОУ 22933554 затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 22 серпня 1997 року та зареєстрованого Московською районною державною адміністрацією 19.12.1997 року, з подальшими змінами і доповненнями, зареєстрованими ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.07.2017 за № 10681050006027010, ОКА «ДУБЛЕР» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу, який обирається із членів кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 1 від 08.01.2021 засідання членів правління ОКА «ДУБЛЕР», ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації; призначено на посаду голови правління кооперативу.

Статутом кооперативу «ДУБЛЕР» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше червня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), Особа - 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти ОКА «ДУБЛЕР» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, Особа - 1, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння ОКА «ДУБЛЕР» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: Особа - 4, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 16, Особа - 5, Особа - 6, Особа - 9, Особа - 2, Особа - 3, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 11, Особа - 19, Особа - 20, Особа - 7, Особа - 13 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений Особа - 1 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння ОКА «ДУБЛЕР» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління ОКА «ДУБЛЕР» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення ОКА «ДУБЛЕР» повинно було відбуватися у три етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколи загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколи засідань правління, статут кооперативу та інші документи ОКА «ДУБЛЕР», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу, а також підроблені довідки про належність у власності нерухомості, яка знаходиться на території кооперативу з метою заволодіння майном кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що підставні особи (так звані фунти), які, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів ОКА «ДУБЛЕР» та спільно з визначеним Особа - 1 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статут кооперативу та інших документів ОКА «ДУБЛЕР», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів державний реєстратор повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів ОКА «ДУБЛЕР», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Третій етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, які стали головою кооперативу та увійшли до органів управління ОКА «ДУБЛЕР» видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення території кооперативу, тим самим передали кооператив в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативом та подальшим заволодінням його майном.

Четвертий етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, здійснювали заволодіння майном кооперативу ОКА «ДУБЛЕР.

Усвідомлюючи, що для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу ОКА «ДУБЛЕР» Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 4, Особа - 5 та Особа - 11 як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколи загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколи засідань правління, статут кооперативу та інші документи ОКА «ДУБЛЕР», які необхідні для зміни складу правління та голови кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу, а також підроблені довідки про належність у власності нерухомості, яка знаходиться на території кооперативу з метою заволодіння майном кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів та додатків до них, статуту кооперативу та інших документів ОКА «ДУБЛЕР» для учасників злочинної організації надав Особа - 1.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 14, як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління ОКА «ДУБЛЕР».

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа АДРЕСА_3 , як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій стали фіктивним членами правління ОКА «ДУБЛЕР».

Також Особа - 1, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу ОКА «ДУБЛЕР» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа АДРЕСА_4 , ОСОБА_3 як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій спільно із невстановленими особами здійснили силове захоплення територій ОКА «ДУБЛЕР» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 15.06.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності ОКА «ДУБЛЕР» надав вказівку Особа - 4 виготовити підроблені офіційні документи: протоколи засідання членів правління, протокол чергових загальних зборів членів ОКА «Дублер» а також Статуту.

У свою чергу Особа - 4 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 15.06.2022, виготовила на належному їй персональному комп`ютері завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

- «Протокол №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) обрано 38 уповноважених членів, серед яких немає жодного члену кооперативу; 3) обрано новий склад членів правління Особа - 13 (не є членом кооперативу), ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації (не член кооперативу), ОСОБА_19 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації (не є членом кооперативу), ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації (не є членом кооперативу), ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації (член кооперативу), Особа - 14 (не є членом кооперативу), ОСОБА_22 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації (не є членом кооперативу), ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації (є членом кооперативу), ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації (є членом кооперативу), Особа - 15 (не є членом кооперативу); 4) обрано 3 членів ревізійної комісії (не є членами кооперативу) Особа - 5, ОСОБА_25 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 16; 5) уповноважено голову зборів Особа - 14 подати протокол та інші документи до органів державної реєстрації. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи;

- «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) обрано головою правління Особа - 14, а заступником ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 4) уповноважено головуючого засідання Особа - 14 та секретаря ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, підписати протокол та уповноважили голову засідання членів правління Особа - 14, подати протокол та інші документи до органу державної реєстрації для внесення реєстраційних дій у ЄДР щодо зміни голови правління кооперативу, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, «Протокол №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 21.02.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) звільнено з посади голови правління ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) обрано головою правління Особа - 14, а заступником ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 4) позбавлено ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління Особа - 14;

- «Протокол загальних зборів уповноважених членів ОКА «Дублер» від 21.02.2022». відповідно до якого були прийняті наступні рішення: 1) обрано головою зборів Особа - 14 та секретарем зборів ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу; 3) обрано новий склад упоноважених членів кооперативу у кількості 38 осіб; 4) обрано новий склад правління у кількості 9 осіб.; 5) обрано новий склад ревізійної комісії 3 особи.; 5) позбавлено ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації повноважень на вчинення дій від імені ОКА «Дублер».; 6) надано право вчиняти дії від імені ОКА «Дублер» голові правління Особа - 14. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування уповноважених членів ОКА «Дублер», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

- «Статут в новій редакції затверджений загальними зборами уповноважених осіб ОКА «Дублер» протоколом №3 від 07.09.2022»

Після виконання вищенаведених дій з підробки документів учасники створеної Особа - 1 злочинної організації приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на здійснення реєстраційних дій щодо зміни членів правління та голови кооперативу ОКА «Дублер».

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 17.06.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи ОКА «Дублер», а саме протоколи та статут, передав їх Особа - 14, та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

20 червня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) Особа - 14 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 14 надав останній заяву щодо реєстрації юридичної особи від 15.06.2022 разом з протоколом №1 загальних зборів членів ОКА «Дублер» від 20.02.2022», додатоком №1 «Результати поіменного голосування», протоколом №1 засідання членів правління ОКА «Дублер» від 20.02.2022», тим самим використавши завідомо підроблені документи, після чого державним реєстратором ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ОКА «Дублер», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №1000681070012027010.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління ОКА «Дублер» зареєстровано Особа - 14, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ОКА «Дублер».

Після виконання вищенаведених реєстраційних дій учасники створеної Особа - 1 злочинної організації приступили до виконання третього етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння територією кооперативу ОКА «Дублер», що за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння територією кооперативу ОКА «Дублер», що за адресою: АДРЕСА_2 , Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа АДРЕСА_4 , ОСОБА_3 , Особа - 4, Особа - 14, Особа - 19, Особа - 20 як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій спільно із невстановленими особами здійснили силове захоплення території ОКА «Дублер», що за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

Для здійснення силового захоплення території ОКА «Дублер» Особа - 2, надав вказівку учаснику злочинної організації Особа - 7 підібрати засоби (лом, кувалду, болгарку, болторіза та інші інструменти), які мали використовуватись для забезпечення безперешкодного проникнення на територію.

В період часу з 21 червня 2022 року по 24 травня 2023 року в невстановлений час (більш точної дати та часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер» Особа - 1 спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 6, Особа - 9, Особа - 2, Особа - 3, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 4, Особа - 14, Особа - 19, Особа - 20 та іншими невстановленими особами, шляхом пошкодження замків проникли до адміністративного приміщення на території кооперативу ОКА «Дублер», що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши силове захоплення приміщення та території кооперативу, унеможливили доступ дійсних членів, голови правління кооперативу, а також охорони кооперативу, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном ОКА «Дублер».

Таким чином, ОСОБА_3 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 21.06.2022 року приблизно о 10.30 год. продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер» спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 1, Особа - 13, Особа - 8, Особа - 6, Особа - 15, Особа - 14 та іншими невстановленими особами, здійснили спробу силового захоплення кооперативу ОКА «Дублер».

Крім цього, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 21.09.2022 року в невстановлений час (більш точного часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер» спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 1, Особа - 3, Особа - 8, Особа - 6, Особа - 13, Особа - 9 та іншими невстановленими особами, проник на територію кооперативу ОКА «Дублер», що за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_3 була відведена роль посередника, згідно якої останній мав видавати себе за особу, якій нібито делеговано повноваження представника члена нового правління ОКА «Дублер», а також переконувати власників гаражів та представників правління ОКА «Дублер», що особи, які видають себе за нове правління ОКА «Дублер» діють на законних підставах.

Після виконання вищенаведених дій учасники створеної Особа - 1 злочинної організації приступили до виконання четвертого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном кооперативу ОКА «Дублер», що за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер», Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 11, як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій будучи керівником підконтрольної Особа - 1 юридичної особи ГО «КМСА», за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 15.08.2022, виготовила підроблені офіційні документи, а саме: Інформаційну довідку №451 від 12.08.2022, в якій зазначено, що ГО «КМСА», являється правонаступником Київської міської ради добровільного товариства «АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЬ УРСР», яка в свою чергу побудувала, вела в експлуатацію та прийняла на баланс автостоянку АДРЕСА_5 , довідку про балансову вартість №450 від 12.08. в якій зазначено, що на балансі ГО «КМСА» з 1980 року обліковується об`єкт нерухомого майна - будівля охорони загальною площею 14,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , інформаційну довідку від 12.08. №452 в якій зазначено що відповідно до інформації з публічної кадастрової карти України об`єкт нерухомого майна - будівля охорони, що обліковується на балансі ГО «КМСА» з 1980 року, загальною площею 14,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:401:0008 загальною площею 0,9119 га. з цільовим призначенням для колективного гаражного будівництва та обслуговування гаражів.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 15.08.2022, Особа - 11 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану та за його вказівкою замовила у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічні паспорти на нежитлову будівлю згідно вищезазначених підроблених довідок, відповідно до яких, ГО «КМСА» є нібито власником об`єкта нерухомого майна - будівля охорони загальною площею 14,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

15.08.2022 о 17 годині 30 хвилин Особа - 11 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану, звернулась із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

19.08.2022 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за ГО «КМСА» на об`єкт нерухомого майна - будівля охорони загальною площею 14,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності стали вище зазначені підробні документи.

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер», Особа - 11, виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи за вказівками Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.12.2022 виготовила підроблені офіційні документи, а саме: «Інформаційну довідку №483 від 15.12.2022», в якій зазначено, що ГО «КМСА», являється правонаступником Київської міської ради добровільного товариства «АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЬ УРСР». ГО «КМСА» для виконання своїх статутних завдань були передані земельні ділянки для облаштування автомобільних стоянок на території м. Києва, в тому числі автомобільна стоянка за адресою: АДРЕСА_2 , була побудована, ведена в експлуатацію та прийнята на баланс правопопередником ГО «КМСА». Крім того правопопередником ГО «КМСА» в 1984 році було побудовано будівлю охорони площею 135,6 кв.м., нежитлову будівлю «адміністративна будівля» площею 12,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , які не є обєктами самочинного будівництва та перебувають на балансі ГО «КМСА», «довідку про балансову вартість №484 від 15.12.2022» в якій зазначено, що на балансі ГО «КМСА» з 1984 року обліковуються об`єкти нерухомого майна - будівля охорони площею 135,6 кв.м., нежитлова будівля «адміністративна будівля» площею 12,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.12.2022, Особа - 11 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану та за його вказівкою, замовила у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічні паспорти на нежитлові будівлі згідно вище зазначених довідок, відповідно до яких, ГО «КМСА» є нібито власником об`єктів нерухомого майна - будівля охорони площею 135,6 кв.м., нежитлова будівля «адміністративна будівля» площею 12,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

21.12.2022 о 14 годині 25 хвилин Особа - 11 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану, звернулась із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації нежитлових будівль, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

27.12.2022 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за ГО «КМСА» на об`єкт нерухомого майна - будівля охорони площею 135,6 кв.м., нежитлова будівля «адміністративна будівля» площею 12,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності стали вище зазначені підроблені документи.

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер», Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 16.02.2023, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи контроль над фінансово-господарською діяльністю ОКА «Дублер», надав вказівку Особа - 14 виготовити підроблені офіційні документи, а саме: Довідки про належність у власності нерухомості, яка знаходиться на території кооперативу ОКА «Дублер» за адресою: АДРЕСА_2 , а також Довідки про членство в кооперативі, які необхідно видати на ім`я учасника злочинної організації Особа - 13 та підконтрольну особу ОСОБА_50 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації.

У свою чергу Особа - 14 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 16.02.2023, виготовив та видав від імені ОКА «Дублер» завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

1)Довідку № 10 від 13.02.2023 про те, що ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, є членом кооперативу з 2012 року та власником гаражу № НОМЕР_3 у ОКА «Дублер» АДРЕСА_2 .

2)Довідку № 10/1 від 13.02.2023 про те, що ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, є членом кооперативу з 2012 року та власником гаражу № НОМЕР_4 у ОКА «Дублер» АДРЕСА_2 .

3)Довідку № 12 від 13.02.2023 про те, що ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, є членом кооперативу з 2012 року та власником гаражу № НОМЕР_5 у ОКА «Дублер» АДРЕСА_2 .

4)Довідку № 13 від 13.02.2023 про те, що ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, є членом кооперативу з 2012 року та власником гаражу № НОМЕР_6 у ОКА «Дублер» АДРЕСА_2 .

5)Довідку № 14 від 13.02.2023 про те, що ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, є членом кооперативу з 2012 року та власником гаражу № НОМЕР_7 у ОКА «Дублер» АДРЕСА_2 .

6)Довідку № 15 від 14.02.2023 про те, що Особа - 13 є членом кооперативу з 1990 року та власником гаражу № НОМЕР_8 у ОКА «Дублер» АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 16.02.2023, ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, за вказівкою Особа - 1 замовив у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічні паспорти на нежитлові будівлі, гаражі №137, 140, 183, 196, 197, розташовані на території ОКА «Дублер» за адресою: АДРЕСА_6 , згідно яких, ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, є нібито власником зазначених гаражів.

16.02.2023 о 16 годині 18 хвилин ОСОБА_51 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, діючи за вказівкою Особа - 1, звернувся із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації нежитлових будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 за собою.

22.02.2023 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_53 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, на об`єкти нерухомого майна - гаражі №137, 140, 183, 196, 197, розташовані на території ОКА «Дублер» за адресою: АДРЕСА_6 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності стали вище зазначені підроблені документи.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 22.02.2023, Особа - 13 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану та за його вказівкою замовив у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічний паспорт на нежитлову будівлю згідно вище зазначеної довідки, відповідно до якої, Особа - 13 є нібито власником об`єкта нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_8 , розташованого на території ОКА «Дублер» за адресою: АДРЕСА_6 .

22.02.2023 о 17 годині 26 хвилин Особа - 13 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану, звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_8 , розташованого на території ОКА «Дублер» за адресою: пр. Глушкова, 12..

24.02.2023 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за Особа - 13 на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_8 , розташованого на території ОКА «Дублер» за адресою: АДРЕСА_6 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності став вище зазначений підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_3 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 21.06.2022 року приблизно о 10.30 год. продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер» спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 1, Особа - 13, Особа - 8, Особа - 6, Особа - 14, Особа - 15 та іншими невстановленими особами, здійснили спробу силового захоплення кооперативу ОКА «Дублер».

Крім цього, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 21.09.2022 року в невстановлений час (більш точного часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ОКА «Дублер» спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 1, Особа - 3, Особа - 8, Особа - 6, Особа - 13, Особа - 9 та іншими невстановленими особами, проник на територію кооперативу ОКА «Дублер», що за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_3 була відведена роль посередника, згідно якої останній мав видавати себе за особу, якій нібито делеговано повноваження представника члена нового правління ОКА «Дублер», а також переконувати власників гаражів та представників правління ОКА «Дублер», що особи, які видають себе за нове правління ОКА «Дублер» діють на законних підставах.

Таким чином, учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ОКА «Дублер» та її майном, заподіявши майнової шкоди на суму 10471625,59 грн (десять мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча шістсот двадцять п`ять гривень 59 копійок).

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту споживчого товариства «АВТОМОБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958390 затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 05 січня 2004 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.05.2006 за № 10671050001006925, СТ «АВТОМОБІЛІСТ» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу, який обирається із членів кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 2 від 10.06.2021 засідання членів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОСОБА_54 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, призначено на посаду голови правління кооперативу.

Статутом кооперативу «АВТОМОБІЛІСТ» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше червня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), Особа - 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: Особу АДРЕСА_7 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений Особою - 1 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативу та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення СТ «АВТОМОБІЛІСТ» повинно було відбуватися у чотири етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколи загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколи засідань правління, статут кооперативу та інші документи СТ «АВТОМОБІЛІСТ», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та спільно з визначеним Особою - 1 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статут кооперативу та інших документів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватний нотаріус повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Третій етап полягав у тому, що за вказівкою Особи - 1 учасники злочинної організації, які стали головою кооперативу та увійшли до органів управління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення території кооперативу, тим самим передали кооператив в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативом та подальшим заволодінням його майном.

Четвертий етап полягав у тому, що за вказівкою Особи - 1 учасники злочинної організації, здійснювали заволодіння майном кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

У свою чергу Особа - 4, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 2, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 7, будучи членами злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану повинні були виконувати покладені на них функції.

Для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ» Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особу - 4 як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій повинна була виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколи загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколи засідань правління, статут кооперативу та інші документи СТ «АВТОМОБІЛІСТ», які необхідні для зміни складу правління та голови кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів та додатків до них, статуту кооперативу та інших документів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» для учасників злочинної організації надав Особа - 1.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особу - 14, як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особу - 15, як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним членом правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Також Особа - 1, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особу АДРЕСА_8 , ОСОБА_3 , Особа - 7 як учасників створеної ним злочинної організації та інших невстановлених осіб, які відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій спільно із невстановленими особами здійснили силове захоплення території СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.06.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності СТ «АВТОМОБІЛІСТ» надав вказівку Особі - 4 виготовити підроблені офіційні документи: протоколи засідання членів правління, протокол чергових загальних зборів членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», а також Статуту.

У свою чергу Особа - 7, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 10.06.2022, виконуючи вказівку Особи - 1, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав Особі - 4 документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для призначення його фіктивним членом правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та в подальшому здійснення реєстраційних дій з метою зміни голови правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ», а також реєстрації права власності на майно СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

У свою чергу Особа - 4 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особи - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.06.2022, виготовила на власному персональному комп`ютері завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

- «Протокол №1 загальних зборів уповноважених членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особу - 14, секретарем ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) обрано до складу правління Особу - 14, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 , які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочинної організації; 3) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу; 4) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління Особі - 14.

- «Протокол №1 засідання правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» від 21.05.2022», відповідно до якого були прийняті наступні рішення та внесено завідомо неправдиві відомості: 1) обрано головою зборів Особу - 14 та секретарем зборів ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) позбавлено повноважень вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голову правління ОСОБА_33 ; 3) обрано нового голову правління Особу - 14, а заступником ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 4) надано право вчиняти дії від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» голові правління Особі - 14, які були виготовлені та завірені у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

- «Статут в новій редакції затверджений загальними зборами уповноважених осіб СТ «АВТОМОБІЛІСТ» протоколом №3 від 07.09.2022».

У свою чергу Особа - 7, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 29.10.2022 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи вказівку Особи - 1, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу підписав протокол №3 засідання правління СТ «Автомобіліст», усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Після виконання вищенаведених дій з підробки документів учасники створеної Особою - 1 злочинної організації приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на здійснення реєстраційних дій щодо зміни складу членів правління та голови правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.06.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи СТ «АВТОМОБІЛІСТ», а саме протоколи та статут, передав їх Особі - 14, та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

10 червня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) Особа - 14 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 14 надав заяву щодо реєстрації юридичної особи від 10.06.2022 разом з протоколом №1 загальних зборів уповноважених членів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та протокол №1 засідання правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ», тим самим використавши завідомо підроблені документи, після чого 13.06.2022 о 10 годині 44 хвилини, державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_27 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №1000671070006006925.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» зареєстровано Особу - 14, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Після виконання вищенаведених реєстраційних дій учасники створеної Особою - 1 злочинної організації приступили до виконання третього етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння територією кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння територією кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особу АДРЕСА_8 , ОСОБА_3 , Особа - 7 як учасників створеної ним злочинної організації та інших невстановлених осіб, які відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій спільно із невстановленими особами здійснили силове захоплення території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

16 червня 2022 року в невстановлений час (більш точної дати та часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ» Особа - 1 спільно із іншими учасниками злочинної організації Особою - 2, Особою - 8, ОСОБА_3 , Особа - 7 та іншими невстановленими особами, шляхом пошкодження замків проникли до адміністративного приміщення на території кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши силове захоплення приміщення та території кооперативу, унеможливили доступ дійсних членів, голови правління та охорони, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_3 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 16 червня 2022 року в невстановлений час (більш точної дати та часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ» спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 2, Особа - 8, Особа - 7 та іншими невстановленими особами, шляхом пошкодження замків проник до адміністративного приміщення на території кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши силове захоплення приміщення та території кооперативу, унеможливив доступ дійсних членів, голови правління та охорони, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Після виконання вищенаведених реєстраційних дій учасники створеної Особою - 1 злочинної організації приступили до виконання четвертого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи контроль над фінансово-господарською діяльністю СТ «АВТОМОБІЛІСТ», надав вказівку Особі - 14 виготовити підроблені офіційні документи, а саме: Довідки про належність у власності нерухомості, яка знаходиться на території кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідно видати на ім`я учасників злочинної організації Особи - 8 та ОСОБА_3 .

У свою чергу Особа - 14 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особи - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, виготовив та видав від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

1) Довідку № 15 від 30.08.2022 про те, що Особа - 8 є власником гаражу № НОМЕР_9 з 2020 року у СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

2) Довідку № 16 від 30.08.2022 про те, що Особа - 8 є власником гаражу №373 з 2020 року у СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

3) Довідку № 1-03 від 01.03.2023 про те, що Особа - 10 є власником гаражу №1-А з 2020 року у СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, Особа - 8 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особою - 1 злочинного плану та за його вказівкою замовив у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічні паспорти на нежитлові будівлі згідно вищезазначених довідок, відповідно до яких, Особа - 8 є нібито власником об`єктів нерухомого майна - гаражів №373, №374 з 2020 року, розташованих на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

08.09.2022 о 13 годині 58 хвилин Особа - 8 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особою - 1 злочинного плану, звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна - гаражів №373 та АДРЕСА_10 .

14.09.2022 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_56 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, провів державну реєстрацію права власності за Особою - 8 на об`єкти нерухомого майна - гаражів №373 та АДРЕСА_10 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності стали вищезазначені підроблені документи.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.04.2023, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особою - 1 злочинного плану та за його вказівкою замовив у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічний паспорт на нежитлову будівлю згідно вище зазначеної довідки, відповідно до якої, ОСОБА_3 є нібито власником об`єкта нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

10.04.2023 о 15 годині 26 хвилин ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особою - 1 злочинного плану, звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

12.04.2023 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_3 на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності став вищезазначений підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_3 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 16 червня 2022 року в невстановлений час (більш точної дати та часу не встановлено) разом із іншими учасниками злочинної організації здійснив силове захоплення приміщення та території кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», унеможливили доступ дійсних членів, голови правління та охорони, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 та 10.04.2023 о 15 годині 26 хвилин ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану, використовуючи завідомо підроблений документ - Довідку № 1-03 від 01.03.2023 про те, що ОСОБА_3 є власником гаражу №1-А з 2020 року у СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 9 494 600,00 (дев`ять мільйонів чотириста дев`яносто чотири тисячі шістсот гривень).

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту гаражно-будівельного кооперативу «БАТИЄВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 22871110, затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 1991 року та зареєстрованого Залізничною райдержадміністрацією м. Києва 20 серпня 1992 року за №0095-1225 з подальшими змінами і доповненнями, зареєстрованими ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.02.2008 за № 10731200000014962, гаражно-будівельний кооператив «БАТИЄВСЬКИЙ» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу, який обирається із членів кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 1 від 20.08.1992 засідання членів правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОСОБА_58 , якиц не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, призначено на посаду голови правління кооперативу.

Статутом кооперативу «БАТИЄВСЬКИЙ» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше липня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), Особа - 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, Особа - 1, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: Особа -4, Особа - 16, Особа - 5, Особа - 6, Особа - 2, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 17 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений Особа - 1 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення печатки юридичної особи, протоколу загальних зборів членів кооперативів, додатків до них та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» повинно було відбуватися у три етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів, додатки до них та інші документи ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» та спільно з визначеним Особа - 1 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протокол загальних зборів членів кооперативів, додатків до них, та інших документів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів державний реєстратор повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Третій етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, які стали головою кооперативу та увійшли до органів управління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення території кооперативу, тим самим передали кооператив в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативом та подальшим заволодінням його майном.

Усвідомлюючи, що для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 4 як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій повинна була виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів, додатки до них та інші документи ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», які необхідні для зміни складу правління та голови кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів, додатків до них та інших документів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» для учасників злочинної організації надав Особа - 1.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 17, як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 16, та Особа - 5, як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій стали фіктивними членами ревізійної комісії ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також Особа - 1, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа АДРЕСА_11 , ОСОБА_3 , як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій спільно із невстановленими особами здійснили силове захоплення територій ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.07.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» надав вказівку Особа - 4 виготовити підроблені офіційні документи: протокол засідання членів правління та додатків до нього ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

У свою чергу Особа - 4 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.07.2022, виготовила завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

- «Протокол №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022». до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) обрано головою зборів Особа - 17, секретарем ОСОБА_35 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації; 2) припинено повноваження попереднього складу уповноважених членів кооперативу та обрано новий склад уповноважених членів кооперативу у кількості 28 членів кооперативу; 3) припинено повноваження попереднього складу правління та обрано новий склад правління у кількості 7 чоловік.; 4) звільнено з посади голови правління ОСОБА_36 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та обрано новим головою правління Особа - 17; 5) припинено повноваження попереднього складу ревізійної комісії та обрано новий.; 6) позбавлено права вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» ОСОБА_37 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та надано право вчиняти дії від імені ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» Особа - 17. До протоколу додано «Додаток №1 «Результати поіменного голосування», в якому наявні прізвища та ініціали осіб, які ніби то були присутні на зборах, а також наявні їхні підписи.

Після виконання вищенаведених дій з підробки документів учасники створеної Особа - 1 злочинної організації приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на здійснення реєстраційних дій щодо зміни членів правління та голови правління кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 20.07.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», а саме протокол та додатки до нього, передав їх Особа - 17, та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

20 липня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) Особа - 17 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 17 надав завідомо підроблені документи, а саме протокол загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022 та додатки до нього, які було нотаріально засвідчено тим самим використавши завідомо підроблені документи.

01 серпня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) Особа - 17 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_28 , Особа - 17 надав заяву щодо реєстрації юридичної особи від 01.08.2022 разом з протоколом №1 загальних зборів членів ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» від 29.05.2022», додатоком №1 «Результати поіменного голосування», тим самим повторно використавши завідомо підроблені документи, після чого 02.08.2022 о 12 годині 00 хвилин державним реєстратором ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №1000731070005014962.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» зареєстровано Особа - 17, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ».

Після виконання вищенаведених реєстраційних дій учасники створеної Особа - 1 злочинної організації приступили до виконання третього етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння територією кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння територією кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 25, Особа - 1 залучив до вчинення злочину, Особа - 2, Особа - 8, ОСОБА_3 , як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій спільно із невстановленими особами здійснили силове захоплення території ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

10 серпня 2022 року в невстановлений час (більш точної дати та часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» Особа - 1 спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 6, Особа - 2, Особа - 3, Особа - 8, ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, шляхом пошкодження замків проникли до адміністративного приміщення на території кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши силове захоплення приміщення та території кооперативу, унеможливили доступ дійсних членів, голови правління та охорони, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 25.

Таким чином, ОСОБА_3 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1, 10 серпня 2022 року в невстановлений час (більш точної дати та часу не встановлено) продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» Особа - 1 спільно із іншими учасниками злочинної організації Особа - 6, Особа - 2, Особа - 8, та іншими невстановленими особами, шляхом пошкодження замків проник до адміністративного приміщення на території кооперативу ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши силове захоплення приміщення та території кооперативу, унеможливив доступ дійсних членів, голови правління та охорони, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», що за адресою: м. Київ, вул. Клінічна, 25.

Таким чином, учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ» та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 118 886 948,13 (сто вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот сорок вісім гривень 13 копійок).

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту автогаражного кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» код ЄДРПОУ 21581811 з подальшими змінами і доповненнями, затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 15 липня 2020 року та зареєстрованим ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16 вересня 2004 року, АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу.

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 17/22 від 17.06.2022 засідання правління зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, призначений на посаду голови правління кооперативу.

Статутом АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова правління має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше грудня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), Особа - 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, Особа - 1, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: Особа - 4, Особа - 16, Особа - 5, ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений Особа - 1 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколу загальних зборів членів кооперативу, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» повинно було відбуватися у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів, додатки до них та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та спільно з визначеним Особа - 1 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протокол загальних зборів членів кооперативів, додатків до них, та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів державний реєстратор повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Усвідомлюючи, що для вчинення реєстраційних дій щодо змін установчих документів та складу членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 4 як учасника створеної ним злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій повинна була виготовити підробні документи, а саме: протокол загальних зборів членів кооперативів, статуту кооперативу та інші документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Інформацію щодо персональних даних осіб, яких буде використано в якості «фунтів» для підроблення протоколів загальних зборів членів, додатків до них та інших документів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» для учасників злочинної організації надав Особа - 1.

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 16, як учасника створеної ним злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій став фіктивним головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Крім того, Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 4 та Особа - 5, як учасників створеної ним злочинної організації, які відповідно до відведених їм ролей злочинних дій стали фіктивними головою лічильної комісії та секретарем зборів членів кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Також Особа - 1, розуміючи, що для зміни установчих документів та складу членів органів управління кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій у ЄДР, у тому числі й з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих фунтів), вирішив залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_59 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації та державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_60 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану володіючи інформацією та документами щодо діяльності АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» надав вказівку Особа - 4 виготовити підроблені офіційні документи: протокол засідання членів правління та додатків до нього АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

У свою чергу Особа - 4 виконуючи відведену їй злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, виготовила завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, а саме:

- «Протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022». до якого було внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) обрано головою зборів Особа - 16, секретарем Особа - 5; 2) припинено повноваження складу діючих членів правління кооперативу та обрано нових членів правління кооперативу у кількості 2 членів; 3) достроково припинено повноваження голови правління ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, та обрано новим головою правління Особа - 16.; 4) припинено повноваження діючих членів ревізійної комісії та обрано новий.; 5) прийнято рішення про виключення ОСОБА_45 з ЄДР як уповноважену особу кооперативу, яка має право вчиняти дії від імені кооперативу.; 6) надано повноваження на представництва кооперативу новообраному члену кооперативу Особа - 5; 7) надано повноваження новообраному голові правління Особа - 16, щодо здійснення реєстраційних дій пов`язаних з реалізацією даного протоколу.; 8) затверджено (прийнято) нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

В подальшому, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 30.12.2022, Особа - 1 діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи у володінні завідомо підроблені документи АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», а саме протокол та додатки до нього, передав їх Особа - 16, та надав вказівку на їх нотаріальне посвідчення.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) Особа - 16 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_61 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 16 надав завідомо підробні документи, а саме протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» які було нотаріально засвідчено тим самим використавши завідомо підроблені документи.

30 грудня 2022 року за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо) Особа - 16 виконуючи відведену йому злочинну роль з метою здійснення протиправних реєстраційних дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 де здійснює совою робочу діяльність державний реєстратор - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_62 яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, Особа - 16 надав заяву щодо реєстрації юридичної особи від 30.12.2022 разом з протокол №1 позачергових загальних зборів членів АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» від 27.08.2022 та нову редакцію Статуту АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», тим самим повторно використавши завідомо підроблені документи, після чого 02.01.2023 о 09 годині 18 хвилин державним реєстратором ОСОБА_63 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №1000661070019000290.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» зареєстровано Особа - 16, внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою та її майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2».

Після виконання вищенаведених реєстраційних дій учасники створеної Особа - 1 злочинної організації приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння майном та території АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою заволодіння земельною ділянкою, на якій знаходиться АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» із кадастровим номером 8000000000:62:144:0004 площею 3,1218 га Особа - 1 залучив ОСОБА_64 . Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_65 мав зареєструвати, так званий кооператив-близнюк, який по своїй суті буде юридичною особою, яка не має вести господарської діяльності, а лише буде використана в договірних відносинах щодо перереєстрації об`єктів нерухомості та створення статусу добросовісного набувача, де сторони будуть пов`язаними фізичними та юридичними особами підконтрольними Особа - 1.

Таким чином виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_3 виступив одним із засновників юридичної особи - обслуговуюючий кооператив «Автомобільний гаражний кооператив «Вигурівщина-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Вказаний кооператив було створено протоколом установчих зборів №1 від 28.12.2022, відповідно до якого засновниками виступили: ОСОБА_3 , ОСОБА_66 та ОСОБА_67 ; головою обслуговуючого кооперативу обрано ОСОБА_3 . В подальшому 28.12.2022 ОСОБА_3 звернувся до субєкта реєстраційних дій із заявою (форма2) щодо державної реєстрації юридичної особи.

В подальшому ОСОБА_3 та обслуговуюючий кооператив «Автомобільний гаражний кооператив «Вигурівщина-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_11 виступили сторонами в ряді цивільних правочинів, предметом яких була будівля охорони (літ. А-1), загальною площею 4,2 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та метою яких було здійснення переходу речових прав на вказане приміщення від одного учасника злочинної організації до іншого, а саме:

- 07.02.2023 обслуговуючий кооператив «Автогаржний кооператив по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «Вигурівщина-2» код ЄДРПОУ 21581811 в особі голови правління Особа - 16, який діяв в складі та в інтересах злочинної організації, очолюваної Особа - 1 та обслуговуючий кооператив «Автомобільний гаражний кооператив «Вигурівщина-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в особі голови правління ОСОБА_3 , який діяв в складі та в інтересах злочинної організації, очолюваної Особа - 1, уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме будівлю охорони (літ. А-1), загальною площею 4,2 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , від 07.02.2023, право власності на яке попередньо було зареєстровано Особа - НОМЕР_12 за АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» на підставі завідомо підроблених документів. Вказаний договір укладено за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано в реєстрі №62, а також засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

-28.02.2023 ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу виступив стороною наступного цивільного правочину, предметом якого була будівля охорони (літ. А-1), загальною площею 4,2 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме договору іпотеки від 28.02.2023, відповідно до якого іпотекодавець ОК «АГК «Вигурівщина-2» в особі представника ОСОБА_68 передав іпотекодержателю ОСОБА_3 будівлю охорони (літ. А-1), загальною площею 4,2 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, 08.04.2023 ОСОБА_3 звернувся з заявою до компетентних органів про те, що він підтверджує, що з ним проведено розрахунок за договором Іпотеки від 28.02.2023 у повному обсязі. Вказаний договір зареєстровано в реєстрі №120, а також засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

- 08.04.2023 між ОК «АГК «Вигурівщина-2» в особі представника ОСОБА_68 та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, згідно якого продавець ОК «АГК «Вигурівщина-2» в особі представника ОСОБА_68 передав у власність покупця ОСОБА_3 будівлю охорони (літ. А-1), загальною площею 4,2 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний договір нотаріально засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального кругу ОСОБА_69 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації.

За результатами вказаних правочинів, у відповідності до ст. 120 Земельного Кодексу України, суб`єктом реєстраційних дій, а саме приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, внесено зміни в ДРРП щодо орендаря земельної ділянки із кадастровим номером 8000000000:62:144:0004 площею 3,1218 га та зазначено, що орендарем являється ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 будучи учасником злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1 здійснив державну реєстрацію «підставної» юридичної особи без мети ведення господарської діяльності та шляхом укладення цивільно-правових договорів створив умови для здійснення перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна належного автогаражному кооперативу по будівництву та експлуатації гаражів (автостоянок) для зберігання транспортних засобів, що знаходяться в особистій власності громадян Ватутінського району міста Києва «ВИГУРІВЩИНА-2» код ЄДРПОУ 21581811 на підконтрольних злочинній організації фізичних та юридичних осіб.

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном грошовими коштами, що розміщувались на банківських рахунках кооперативу АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», що за адресою: АДРЕСА_2 , Особа - 1 залучив до вчинення злочину Особа - 4 та Особа - 16.

Внаслідок чого учасники злочинної організації протиправно заволоділи майном АГК «ВИГУРІВЩИНА-2», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, учасники злочинної організації протиправно заволоділи юридичною особою АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та її майном, заподіявши майнової шкоди на загальну суму 17 301 613,28 (сімнадцять мільйонів триста одна тисяча шістсот тринадцять гривень 28 копійок).

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винним за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме у протиправному заволодінні майном підприємств, організацій, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємств, організацій, що заподіяло велику шкоду, вчиненому у складі злочинної організації.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту споживчого товариства «АВТОМОБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958390 затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 05 січня 2004 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.05.2006 за № 10671050001006925, СТ «АВТОМОБІЛІСТ» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу, який обирається із членів кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 2 від 10.06.2021 засідання членів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОСОБА_54 призначено на посаду голови правління кооперативу.

Статутом кооперативу «АВТОМОБІЛІСТ» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше червня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), Особа - 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, Особа - 1, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: Особа - 4, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 2, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 7, ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений Особа - 1 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативу та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення СТ «АВТОМОБІЛІСТ» повинно було відбуватися у чотири етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколи загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколи засідань правління, статут кооперативу та інші документи СТ «АВТОМОБІЛІСТ», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та спільно з визначеним Особа - 1 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статут кооперативу та інших документів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватний нотаріус повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Третій етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, які стали головою кооперативу та увійшли до органів управління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення території кооперативу, тим самим передали кооператив в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативом та подальшим заволодінням його майном.

Четвертий етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, здійснювали заволодіння майном кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

У свою чергу Особа - 4, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 2, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 7, будучи членами злочинної організації, усвідомлюючи протиправність своїх дій на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану повинні були виконувати покладені на них функції.

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи контроль над фінансово-господарською діяльністю СТ «АВТОМОБІЛІСТ», надав вказівку Особа - 14 виготовити підроблені офіційні документи, а саме: Довідки про належність у власності нерухомості, яка знаходиться на території кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідно видати на ім`я учасників злочинної організації Особа - 8 та ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , перебуваючи на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 08.09.2022, виконуючи вказівку Особа - 1, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав Особа - 14 документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

У свою чергу Особа - 14 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, виготовив та видав від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, серед яких:

- Довідка № 1-03 від 01.03.2023 про те, що ОСОБА_3 є власником гаражу №1-А з 2020 року у СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.04.2023, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану та за його вказівкою замовив у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічний паспорт на нежитлову будівлю згідно вище зазначеної довідки, відповідно до якої, ОСОБА_3 є нібито власником об`єкта нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

10.04.2023 о 15 годині 26 хвилин ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану, звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

12.04.2023 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_3 на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності став вищезазначений підроблений документ, в результаті чого учасники злочинної організації під керівництвом Особа - 1 заволоділи майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Таким чином, ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав учасникам злочинної організації документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винним за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту споживчого товариства «АВТОМОБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958390 затвердженого загальними зборами Членів кооперативу 05 січня 2004 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.05.2006 за № 10671050001006925, СТ «АВТОМОБІЛІСТ» є добровільним некомерційним неприбутковим об`єднанням громадян-власників індивідуальних транспортних засобів створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. Основним напрямком діяльності кооперативу є участь грошовими коштами в спорудженні і подальшій експлуатації об`єктів кооперативної власності, об`єктів приватної власності членів кооперативу, гаражних боксів-стоянок та надання членам кооперативу послуг, що відповідають меті створення кооперативу, за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу, який обирається із членів кооперативу. Правління Кооперативу керує його поточною діяльністю.

Згідно протоколу № 2 від 10.06.2021 засідання членів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ОСОБА_54 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації, призначено на посаду голови правління кооперативу.

Статутом кооперативу «АВТОМОБІЛІСТ» встановлено, що голова правління кооперативу забезпечує виконання рішень загальних зборів кооперативу, його правління, представляє кооператив у відносинах з державними органами, іншими установами, організаціями. Голова має право від імені кооперативу укладати договори в межах кошторису, видавати доручення, відкривати рахунки в установах банку.

Так, не пізніше червня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), Особа - 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив протиправно заволодіти СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном, розробивши план злочинних дій.

При цьому, Особа - 1, усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішив у різний період часу залучили учасників злочинної організації із числа осіб, яким він довіряє та які поділяють чи підтримують його злочинні наміри, зокрема: Особа - 4, Особа - 14, Особа - 15, Особа - 2, Особа - 8, ОСОБА_3 , Особа - 7, та інших невстановлених осіб.

Указаний розроблений Особа - 1 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та його майном повинно було здійснюватися шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативу та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статуту кооперативу та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативу, які входять до органів правління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативу), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативу, які входять до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативу, які входять до органів управління, а також подальше фактичне захоплення СТ «АВТОМОБІЛІСТ» повинно було відбуватися у чотири етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що учасники злочинної організації повинні були виготовити підроблені документи, а саме: протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколи загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколи засідань правління, статут кооперативу та інші документи СТ «АВТОМОБІЛІСТ», які необхідні для переоформлення кооперативу, до яких внести завідомо неправдиві відомості про членів кооперативу.

Другий етап полягав у тому, що учасники злочинної організації, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за членів кооперативу, уповноважених на представлення інтересів СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та спільно з визначеним Особа - 1 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статут кооперативу та інших документів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», відповідно до яких головою та членами кооперативу, які входять до органів правління мали стати вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватний нотаріус повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голови та складу членів кооперативу, які входять до органів СТ «АВТОМОБІЛІСТ», зокрема учасників кооперативу та установчих документів тощо.

Третій етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, які стали головою кооперативу та увійшли до органів управління СТ «АВТОМОБІЛІСТ» видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення території кооперативу, тим самим передали кооператив в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативом та подальшим заволодінням його майном.

Четвертий етап полягав у тому, що за вказівкою Особа - 1 учасники злочинної організації, здійснювали заволодіння майном кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи контроль над фінансово-господарською діяльністю СТ «АВТОМОБІЛІСТ», надав вказівку Особа - 14 виготовити підроблені офіційні документи, а саме: Довідки про належність у власності нерухомості, яка знаходиться на території кооперативу СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідно видати на ім`я учасника злочинної організації ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , перебуваючи на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 08.09.2022, виконуючи вказівку Особа - 1, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану з метою виготовлення завідомо підробленого документу надав Особа - 14 документи, що посвідчують його особу, усвідомлюючи, що такі документи будуть використані учасниками злочинної організації для підроблення документів, які стануть підставою для реєстрації права власності на майно СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

У свою чергу Особа - 14 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 08.09.2022, виготовив та видав від імені СТ «АВТОМОБІЛІСТ» завідомо підроблені документи, до яких було внесено неправдиві відомості, серед яких:

- Довідка № 1-03 від 01.03.2023 про те, що ОСОБА_3 є власником гаражу №1-А з 2020 року у СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ», Особа - 1 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.04.2023, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ним злочинного плану маючи контроль над фінансово-господарською діяльністю СТ «АВТОМОБІЛІСТ», надав вказівку ОСОБА_3 використати завідомо підроблений офіційний документ з метою замовлення технічного паспорту на нерухоме майно СТ «АВТОМОБІЛІСТ» та подальшого заволодіння нерухомим майном шляхом вчинення реєстраційних дій.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 10.04.2023, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану та за його вказівкою використовуючи завідомо підроблений документ, а саме Довідку № 1-03 від 01.03.2023 відповідно до якої, ОСОБА_3 є нібито власником об`єкта нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , замовив у ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» технічний паспорт на нежитлову будівлю.

10.04.2023 о 15 годині 26 хвилин ОСОБА_3 виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа - 1 злочинного плану, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме Довідку № 1-03 від 01.03.2023 відповідно до якої, ОСОБА_3 є нібито власником об`єкта нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, з метою проведення державної реєстрації на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 .

12.04.2023 державний реєстратор прав на нерухоме майно приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників злочинної організації, провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_3 на об`єкт нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою для проведення державної реєстрації права власності став підроблений документ, а саме Довідка № 1-03 від 01.03.2023 відповідно до якої, ОСОБА_3 є нібито власником об`єкта нерухомого майна - гаражу № НОМЕР_10 , розташованого на території СТ «АВТОМОБІЛІСТ», що за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого учасники злочинної організації під керівництвом Особа - 1 заволоділи майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Таким чином, ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, будучи учасником злочинної організації, виконуючи вказівку керівника злочинної організації Особа - 1 використав завідомо підроблений документ з метою заволодіння майном СТ «АВТОМОБІЛІСТ».

Тобто, ОСОБА_3 , визнається винним за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у складі злочинної організації.

13.06.2024 року між прокурором ОСОБА_4 , та обвинуваченим ОСОБА_3 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 , беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Сторони узгодили покарання за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років; за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України із застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки; за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки; за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки. Відповідно ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши ОСОБА_3 , покарання у вигляді 5 (пяти) років позбавлення. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , від відбування покарання з випробуванням.

Обвинувачений, якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченго та його захисника, які підтримали позицію прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання винуватості та призначену узгоджену сторонами міру покарання.

Перед затвердженням угоди судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_3 , вчинив ряд злочини, які передбачених різними статтями Кримінального Кодексу України, то остаточне покарання необхідно йому призначити відповідно до ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

На підставі вищевикладеного, визнати ОСОБА_3 , винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за викладених у вироку обставин та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим санкціями ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, при цьому на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та покласти обов`язки передбачені ст.76 КК України.

Відповідно до ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Отже, конфіскація майна, при застосуванні ст. 75 КК України, не може бути призначена в якості додатково покарання.

Окрім того, захисник ОСОБА_9 , просив скасувати арешт майна, а саме квартири АДРЕСА_13 та автомобіль марки «Mitsubishi» «Lancer» сірого кольору 2008 року випуску, дн.з. НОМЕР_13 , які на праві власності належать ОСОБА_3 , накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2023 року.

Обвинувачений підтримав думку захисника.

Прокурор заперечував, щодо скасування арешту майна, вказував, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2023 року, вказаний арешт було накладено в рамках іншого кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.03.2023 року, накладено арешт на квартиру АДРЕСА_13 та автомобіль марки «Mitsubishi» «Lancer» сірого кольору 2008 року випуску, дн.з. НОМЕР_13 , які на праві власності належать ОСОБА_3 . Вказане майно було арештоване в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023000000002116, з якого було виділено кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 .

Оскільки арешт майна було накладено в іншому кримінальному провадженні, в рамках цього провадження суд не вправі перевірити законність та доцільність його накладення.

Керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №12023000000002116, укладену 13.06.2024 року між прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та обвинуваченим ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити ОСОБА_3 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

- за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України із застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_9 , про скасування арешту майна - відмовити.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 119795978 ?

Документ № 119795978 це Приговор

Яка дата ухвалення судового документу № 119795978 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119795978 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119795978 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119795978, Голосеевский районный суд города Киева

Судебное решение № 119795978, Голосеевский районный суд города Киева было принято 17.06.2024. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Приговор. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 119795978 относится к делу № 752/24120/23

то решение относится к делу № 752/24120/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119795970
Следующий документ : 119795980