Постановление суда № 119789159, 17.06.2024, Носовский районный суд Черниговской области

Дата принятия
17.06.2024
Номер дела
741/1248/24
Номер документа
119789159
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Провадження номер 2/741/429/24

Справа № 741/1248/24

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

17 червня 2024 року м. Носівка

Суддя Носівського районного суду Чернігівської області Крупина А.О., розглянувши та вивчивши матеріали цивільної справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Процент» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

УСТАНОВИВ:

До Носівського районного суду Чернігівської області надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Процент» (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, код згідно з ЄДРПОУ 41466388) до ОСОБА_1 (зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 35640 грн.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14 червня 2024 року зазначені матеріали цивільної справи надійшли в провадження судді Крупини А.О.

17 червня 2024 року отримана відповідь з Єдиного державного демографічного реєстру про зареєстроване місце проживання фізичної особи-відповідача.

Цивільна справа підсудна Носівському районному суду Чернігівської області.

Зміст і форма позовної заяви відповідає вимогам ст. ст. 175-177 ЦПК України.

Підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі не вбачається.

За загальним правилом, встановленим ст. 274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються: малозначні справи; що виникають з трудових відносин; про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд.

Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК України, малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Ураховуючи вищевикладене, провадження по цивільній справі за вищеназваним позовом підлягає призначенню до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, оскільки ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Разом з позовною заявою представником позивача ТОВ ««Фінансова компанія «Процент» Руденком Костянтином Васильовичем подано до суду клопотання про витребування доказів, у якому представник позивача просить витребувати з АТ КБ «ПриватБанк»:

1. інформацію, чи емітовано на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , платіжну картку № НОМЕР_2 ;

2. надати виписку із карткового рахунку про рух грошових коштів відкритого до платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

3. надати інформацію про номер телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 25 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

4. надати інформацію про всі номери телефону, які знаходяться в анкетних даних ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання представник позивача указав, що для належного встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи необхідно отримати вищевказану інформацію, що містить банківську таємницю. Позивач не може самостійно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, відтак звертається до суду з клопотанням щодо витребування доказів.

Вивчивши клопотання, матеріали справи, суд уважає, що докази, які просить витребувати представник позивача, стосуються предмета спору. Відсутність цих доказів унеможливить об`єктивний розгляд справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до положень ст. ст. 12, 81 ЦПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом, а суд, у свою чергу відповідно до ч. 4 ст. 12 ЦПК України сприяє повному і всебічному з`ясуванню обставин справи, роз`яснюючи особам, які беруть участь у справі, їх права й обов`язки та попереджуючи їх про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних дій.

Відповідно до ст. 200 ЦК України інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Докази, які просить витребувати представник позивача, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може отримати тільки сам відповідач та суд на підставі ухвали суду про витребування доказів. Представник позивача вказану інформацію отримати не може, оскільки вона є банківською таємницею.

Така інформація необхідна суду для повного, всебічного з`ясування обставин справи та постановлення законного, об`єктивного рішення. А тому суд уважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 19, 81, 84, 175, 187 та 274 ЦПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відкрити позовне провадження в цивільній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Процент» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Призначити розгляд справи по суті у відкритому судовому засіданні у приміщенні Носівського районного суду Чернігівської області (вул. Комунальна, 28, м. Носівка, Чернігівська область, 17100) на 10 годину 00 хвилин 11 вересня 2024 року.

Викликати сторони в судове засідання.

Не пізніше п`ятиденного строку відповідач має право подати заяву із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, у разі неподання у встановлений судом строк такої заяви, відповідач має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

Запропонувати відповідачу подати відзив на позовну заяву протягом п`ятнадцяти днів із дня вручення даної ухвали. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. До відзиву додаються: 1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач має право на подання відповіді на відзив протягом строку, який складає десять днів від дня отримання відзиву. Копія відповіді на відзив та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду. До відповіді на відзив додаються: 1) докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення проти відзиву, якщо такі докази не були надані позивачем при поданні позову; 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Відповідач має право на заперечення, яке направляється до суду з доказами відправлення відзиву та доданих до нього додатків до інших учасників справи (позивача, третьої особи), а також направляються до інших учасників справи (позивача, третьої особи) протягом десяти днів від дня отримання відповіді на відзив.

Задовольнити клопотання представника позивача ОСОБА_2 про витребування доказів.

Витребувати з АТ КБ «ПриватБанк» (вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 14360570):

1. інформацію, чи емітовано на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , платіжну картку № НОМЕР_2 ;

2. надати виписку із карткового рахунку про рух грошових коштів відкритого до платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 25 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

3. надати інформацію про номер телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 25 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

4. надати інформацію про всі номери телефону, які знаходяться в анкетних даних ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до статті 83 Цивільного процесуального кодексу України сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Інформація про рух справи може бути отримана на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://no.cn.court.gov.ua.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання її копії до Чернігівського апеляційного суду через Носівського районний суд Чернігівської області з мотивів недотримання правил підсудності при вирішенні питання про відкриття провадження у справі.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Анатолій КРУПИНА

Часті запитання

Який тип судового документу № 119789159 ?

Документ № 119789159 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119789159 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119789159 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119789159 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119789159, Носовский районный суд Черниговской области

Судебное решение № 119789159, Носовский районный суд Черниговской области было принято 17.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 119789159 относится к делу № 741/1248/24

то решение относится к делу № 741/1248/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119789158
Следующий документ : 119789160