Решение № 119728832, 14.06.2024, Малиновский районный суд города Одессы

Дата принятия
14.06.2024
Номер дела
521/17542/23
Номер документа
119728832
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 521/17542/23

провадження № 2-др/521/64/24

14 червня 2024 року м. Одеса

Малиновський районний суд міста Одеси в складі:

Головуючого судді Михайлюка О.А.,

при секретарі Родіоновій Т.А.,

розглянувши заяву представника позивача ОСОБА_1 адвоката НижникаГліба Ігоровичапро винесеннядодаткового рішенняпро стягненнявитрат направничу допомогуу цивільнійсправі №521/17542/23за позовом ОСОБА_1 доДочірнього підприємства«Базіс Авто»про стягненнябезпідставно набутихкоштів, -

встановив:

Рішенням Малиновського районного суду міста Одеси від 20 травня 2024 року по справі №521/17542/23 позов ОСОБА_1 до Дочірнього підприємства «Базіс Авто» про стягнення безпідставно набутих коштів задоволено частково. Стягнуто з Дочірнього підприємства «Базіс Авто» (код ЄДРПОУ 35991758, адреса: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 39/4) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) суму коштів у розмірі 78404 (сімдесят вісім тисяч чотириста чотири) гривні 26 (двадцять шість) копійок, яка складається із наступного: сума коштів у розмірі 48366 (сорок вісім тисяч триста шістдесят шість) гривень, сплачених в якості авансу за договором купівлі-продажу автомобіля з використанням банківського кредиту № 68882019-БАА000205 від 27 листопада 2019 року, укладеного між ОСОБА_1 та Дочірнім підприємством «Базіс Авто»; 3 відсотки річних у розмірі 5199 (п`ять тисяч сто дев`яносто дев`ять) гривень 68 (шістдесят вісім) копійок; інфляційні збитки у розмірі 24868 (двадцять чотири тисячі вісімсот шістдесят вісім) гривень 58 (п`ятдесят вісім) копійок. Стягнуто з Дочірнього підприємства «Базіс Авто» (код ЄДРПОУ 35991758, адреса: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 39/4) до спеціального фонду державного бюджету судовий збір у розмірі 1073 (одна тисяча сімдесят три) гривні 60 (шістдесят) копійок. В задоволенні решти вимог відмовлено.

Представник позивача ОСОБА_1 адвокат Нижник Гліб Ігорович подав до суду заяву про винесення додаткового рішення про стягнення витрат на правничу допомогу, в якій просить суд стягнути з Дочірнього підприємства «Базіс Авто» на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу адвоката у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, посилаючись на те, що у позовній заяві позивач у письмовій формі завчасно попередив, що докази здійснення витрат на правничу допомогу будуть надані не пізніше п`яти днів після винесення рішення у справі, рішення винесено 20 травня 2024 року, останній робочий день подання доказів припадає на вихідний день 25 травня 2024 року, а тому останнім днем подання доказів таких витрат є 27 травня 2024 року.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Статтею 133ЦПК встановлено,що судовівитрати складаютьсяз судовогозбору тавитрат,пов`язаних зрозглядом справи. Розмірсудового збору,порядок йогосплати,повернення ізвільнення відсплати встановлюютьсязаконом. Довитрат,пов`язаних зрозглядом справи,належать витрати: напрофесійну правничудопомогу; пов`язанііз залученнямсвідків,спеціалістів,перекладачів,експертів тапроведенням експертизи; пов`язаніз витребуваннямдоказів,проведенням оглядудоказів заїх місцезнаходженням,забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Статтею 59 Конституції України гарантується право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Представництво інтересів в суді як форма правничої допомоги полягає у сприянні особи у здійсненні нею права на захист, що є способом реалізації нею її прав та обов`язків, у разі неможливості з певних причин взаємодіяти із учасниками правових відносин. Одним із видів представництва є представництво за договором, тобто письмовою угодою, якою особа уповноважує іншу особу представляти її інтереси у правових правовідношеннях, як із судом так і з учасниками судового процесу.

Згідно зі статтею 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4)ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

З матеріалів справи вбачається, що між позивачем ОСОБА_1 (замовник) та адвокатом Нижник Глібом Ігоровичем укладено договір про надання правничої (правової) допомоги від 26 травня 2023 року.

Відповідно до розділу 1 вказаного договору адвокат зобов`язується надавати замовнику правничу (правову) допомогу, а замовник зобов`язується оплатити надані адвокатом послуги. Об`єм юридичних послуг за цим Договором обмежується наданням адвокатом правничої допомоги замовнику в Малиновському районному суді м. Одеси у справі за позовом ОСОБА_1 до Дочірнього підприємства «Базіс Авто» про стягнення безпідставно набутих коштів.

На підтвердження понесених витрат представником позивача до суду надано квитанцію до прибуткового касового ордера №15/24 від 27 травня 2024 року про сплату послуг за договором у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень.

Також представником позивача суду надано детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом за договором про надання правничої (правової) допомоги по справі №521/17542/23.

Відповідно до ч. 8 ст.141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це заяву.

Згідно ст.246 ЦПК України якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше двадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 270 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Таким чином, враховуючи подані стороною позивача докази, складність справи та виконані роботи, принципи співмірності та розумності судових витрат, суд дійшов висновку про необхідність стягнення з відповідача на користь позивача 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень витрат на правничу допомогу.

Керуючись ст. ст. 4, 76-81, 133, 137, 141, 247, 258-260, 264, 268, 270, 353, 354 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Заяву представника позивача ОСОБА_1 адвоката НижникаГліба Ігоровичапро винесеннядодаткового рішенняпро стягненнявитрат направничу допомогуу цивільнійсправі №521/17542/23за позовом ОСОБА_1 доДочірнього підприємства«Базіс Авто»про стягненнябезпідставно набутихкоштів задовольнити.

Ухвалити по цивільній справі №521/17542/23 за позовом ОСОБА_1 до Дочірнього підприємства «Базіс Авто» про стягнення безпідставно набутих коштів додаткове рішення наступного змісту:

«Стягнути з Дочірнього підприємства «Базіс Авто» (код ЄДРПОУ 35991758, адреса: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 39/4) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) суму судових витрат на правничу допомогу у розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень».

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: О.Михайлюк

14.06.24

Часті запитання

Який тип судового документу № 119728832 ?

Документ № 119728832 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119728832 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119728832 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119728832 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119728832, Малиновский районный суд города Одессы

Судебное решение № 119728832, Малиновский районный суд города Одессы было принято 14.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые данные.

Судебное решение № 119728832 относится к делу № 521/17542/23

то решение относится к делу № 521/17542/23. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119728830
Следующий документ : 119728833