Постановление суда № 119728218, 14.06.2024, Пустомытовский районный суд Львовской области

Дата принятия
14.06.2024
Номер дела
450/2676/24
Номер документа
119728218
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 450/2676/24 Провадження № 2/450/1551/24

УХВАЛА

про залишення без руху

14 червня 2024 року суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мусієвський В.Є., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та усунення перешкод у користуванні житловим будинком,

в с т а н о в и в:

12 червня 2024 року до Пустомитівського районного суду Львівської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та усунення перешкод у користуванні житловим будинком.

Дослідивши позовну заяву та додані до неї документи, приходжу до висновку, що заява не відповідає вимогам ст. 177 ЦПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 177 ЦПК України до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Як вбачається з мотивів позовної заяви, позивачем заявлено клопотання, згідно якого просить відстрочити йому сплату судового збору або звільнити від сплати такого, оскільки він не працює, доходів не отримує.

В силу ч. 2 ст. 8 Закону України «Про судовий збір» суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній участині першійцієї статті

Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, зокрема, за умови, що розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або позивачами є: а) військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Відтак,суд,з врахуванняммайнового станусторони можевідстрочити позивачусплату судовогозбору абозвільнити відсплати такогоза поданняпозовної заяви. Варто зауважити, що звільнення позивача від сплати судового збору є правом суду, а не обов`язком.

Із заявленого клопотання у позовній заяві вбачається, що позивач ОСОБА_1 не працює та не отримує доходу, однак дані покликання не знайшли свого підтвердження в матеріалах цивільної справи та спростовуються долученою копією трудової книжки ОСОБА_1 , згідно відомостей якої, позивач з 11 грудня 2023 року по теперішній час працює спеціалістом з питань кадрової роботи у ЛКП «Львівобленерго».

Водночас, жодних доказів на підтвердження скрутного матеріального становища позивача, суду не надано.

Враховуючи вищевикладене, покликання позивача про його скрутний матеріальний стан, у зв`язку з яким існує необхідність у відстроченні йому сплати судового збору або звільнення від сплати такого, не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи та спростовується вищевикладеним.

З огляду на вказане, у задоволенні клопотання позивача про відстрочення йому сплати судового збору або звільнення від сплати такого слід відмовити.

Як вбачається з позовної заяви, у такій заявлено дві позовні вимоги майнового та немайнового характеру, а саме про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та усунення перешкод у користуванні житловим будинком.

За абз. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Згідно з пп.пп. 1, 2 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду фізичною особою позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За подання до суду фізичною особою позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» станом на 01 січня 2024 року встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 грн.

Враховуючи те, що позивач заявляє дві позовні вимоги майнового та немайнового характеру, судовий збір, який підлягає сплаті за подання позову до суду, становить 1211 грн. 20 коп. за позовну вимогу немайнового характеру та 1% від ціни позову за вимогу майнового характеру.

При цьому, позивачем не додано до позовної заяви доказів на підтвердження дійсної ринкової вартості житлового будинку АДРЕСА_1 .

Під дійсною ринковою вартістю, як роз`яснив Пленум Верховного Суду України в абз. 4 п. 6 постанови від 4 жовтня 1991 року № 7 «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок», розуміється грошова сума, за яку майно може бути продано у цьому населеному пункті чи місцевості.

Відтак, позивачу слід подати до суду докази на підтвердження дійсної ринкової вартості житлового будинку АДРЕСА_1 , відповідно до яких та з врахуванням позовної вимоги немайнового характеру, оплатити судовий збір у розмірі 1211 грн. 20 коп. за позовну вимогу немайнового характеру і 1% від ціни позову за вимогу майнового характеру, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно дост. 185 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях175і177цьогоКодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями175і177цьогоКодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

З врахуванням викладеного, позовну заяву слід залишити без руху та зобов`язати позивача усунути недоліки, зазначені в ухвалі суду протягом десяти днів з дня отримання ухвали, шляхом надання суду доказів на підтвердження дійсної ринкової вартості житлового будинку АДРЕСА_1 , відповідно до яких та з врахуванням позовної вимоги немайнового характеру, оплатити судовий збір у розмірі 1211 грн. 20 коп. за позовну вимогу немайнового характеру та 1% від ціни позову за вимогу майнового характеру, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на розрахунковий рахунок UA968999980313191206000013893, отримувач коштів ГУК Львiв/Пустомитівська тг/22030101, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38008294, банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача (МФО) 899998, кодкласифікації доходів бюджету22030101, з зазначенням призначення платежу «*;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ______(ПІБ чи назва установи, організації позивача),Пустомитівський районний суд Львівської області(назва суду, де розглядається справа)», докази чого надати суду.

У випадку неусунення недоліків заява вважатиметься неподаною і буде повернута.

Керуючись ст.ст. 177, 185, 260 ЦПК України, ст.ст. 4, 8 Закону України «Про судовий збір», суддя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання позивача ОСОБА_1 про відстрочення сплати судового збору або звільнення від сплати такого - відмовити.

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та усунення перешкод у користуванні житловим будинком залишити без руху.

Надати позивачу десятиденний строк, який обчислюється з дня отримання даної ухвали, для усунення недоліків, вказаних в ухвалі.

У разіневиконання вимогухвали судув зазначенийстрок,позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та усунення перешкод у користуванні житловим будинком вважати неподаною та повернути позивачу з усіма доданими до неї документами.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду в частині відмови у задоволенні клопотання про відстрочення та звільнення від сплати судового збору протягом 15 днів з дня її вручення, в іншій частині - ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Мусієвський В.Є.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119728218 ?

Документ № 119728218 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119728218 ?

Дата ухвалення - 14.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119728218 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119728218 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119728218, Пустомытовский районный суд Львовской области

Судебное решение № 119728218, Пустомытовский районный суд Львовской области было принято 14.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 119728218 относится к делу № 450/2676/24

то решение относится к делу № 450/2676/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119728216
Следующий документ : 119730029