Решение № 119700798, 11.06.2024, Яготинский районный суд Киевской области

Дата принятия
11.06.2024
Номер дела
359/10388/23
Номер документа
119700798
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Яготинський районний суд Київської області

Справа № 359/10388/23

Провадження № 2/382/286/24

РІШЕННЯ

Іменем України

(ЗАОЧНЕ)

11 червня 2024 року Яготинський районний суд Київської області ускладі:

головуючого суддіКисіль О.А.

за участю секретаря Заряда А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яготин Київської області справу в порядку спрощеного позовного провадження за позовом Акціонерне товариство"Першийукраїнський міжнароднийбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2024 року до Яготинського районного суду Київської області від Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшла справа за позовом Акціонерне товариство"Першийукраїнський міжнароднийбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за підсудністю.

Свої вимоги представник позивача обґрунтовує тим, що між АТ "Перший Український міжнародний банк" та ОСОБА_2 26.08.2021 року на підставі кредитного договору №1001956686101 видано кредит у сумі 60001 грн. Відповідач не виконує свої кредитні зобов`язання належним чином довготривалий строк. Заборгованість відповідача перед позивачем станом на 10.08.2023 року складає 101047,39 грн. з яких: 51491,35 грн. - заборгованість за кредитом; 5,96 грн. - заборгованість за процентами; 49450,08 грн. - заборгованість за комісією.

Позивачем направлено письмову вимогу (повідомлення) відповідачу на адресу місцяі проживання, яку він зазначив у анкеті на отримання кердиту, однак у наданий строк заборгованість відповідачем не погашено.

Враховуючи вищевикладене просив стягнути з відповідача заборгованість у сімі 101047,39 грн. та судовий збір.

Представник позивача в заяві до суду просив розглядати справу в його відсутність проти ухвалення заочного рішення не заперечував, позовні вимоги підтримав.

Відповідач повторно в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений згідно ч. 8, ч.11 ст. 128 ЦПК України, заяв та клопотань на адресу суду не надходило, тому суд ухвалив провести у справі заочний розгляд відповідно до ст. 280 ЦПК України. Крім того задля забезпечення принципу диспозитивності, змагальності, відкритості інформації, щодо справи та належного повідомлення відповідача про дату, час, місце та порядок розгляду даної справи Яготинським районним судом Київської області було розміщено на сайті суду оголошення про виклик особи зареєстроване місце проживання (перебування) місцезнаходження чи місце роботи невідоме.

Перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, ураховуючи, що в справі є достатньо доказів для її заочного розгляду, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 26.08.2021 року між АТ "Перший Український Міжнародний банк" та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №1001956686101 (а.с.3-5).

З публічною пропозицією АТ "ПУМБ" на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ОСОБА_1 ознайомлена (а.с.6-11).

Позивачем направлено письмову вимогу (повідомлення) відповідачу на адресу місцяі проживання, яку він зазначив у анкеті на отримання кердиту, однак у наданий строк заборгованість відповідачем не погашено (а.с.12-14).

Відповідно до розрахунку заборгованості станом на 10.08.2023 року складає 101047,39 грн. з яких: 51491,35 грн. - заборгованість за кредитом; 5,96 грн. - заборгованість за процентами; 49450,08 грн. - заборгованість за комісією (а.с.15-17).

Положеннями ч. 1 ст. 6 ЦК України визначено, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.

За змістом норм ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

У ч. ч. 1, 3 ст. 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (у тому числі сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

За змістом ст. ст. 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У ст. 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зі ст. 1049 згаданого Кодексу позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідач доводи позивача належними та допустимими доказами не спростував та доказів на підтвердження повернення кредиту суду не надав, а тому суд доходить до висновку, що позов підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та оцінивши наявні у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому їх досліджені, суд встановив, що відповідач ОСОБА_1 в порушення вимог кредитного договору та норм ЦК України, не виконала вз`яті на себе зобов`язання перед АТ "Перший український міжнародний банк", та ознайомлена з відсотковою ставкою банку, тому суд приходить до висновку, що підлягає стягненню заборгованість на загальну суму 101047,39 грн., а також 2684,00 грн. судових витрат пропорційно до задоволених позовних вимог, відповідно до ст. 141 ЦПК України, а тому позов підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 141, 258-259, 263, 265, 268, 279, 280-283, 354 ЦПК України,ст.ст.6, 526, 509, 626, 628, 627, 638, 1046, 1048, 1049 ЦК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерне товариство"Першийукраїнський міжнароднийбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства"Перший український міжнародний банк" м. Київ вул.Андріївська, 4 (код ЄДРПОУ 14282829) 101047 (сто одна тисяча сорок сім) гривень 39 (тридцять дев`ять) копійок заборгованості за кредитним договором, а також 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні судових витрат сплачених позивачем.

Заочнерішення можебути переглянутосудом,що йогоухвалив,за письмовоюзаявою відповідача,котра можебути поданапротягом 30днів здня отриманняйого копії.Учасник справиякому повнезаочне рішенняне буловручено удень йогопроголошення,має правона поновленняпропущеного строкуна поданнязаяви пройого перегляд-якщо таказаява поданапротягом двадцятиднів здня врученняйому повногозаочного рішення.Строк наподання заявипро переглядзаочного рішенняможе бутитакож поновленийу разіпропуску зінших поважнихпричин.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення повного рішення.

Рішення судунабирає законноїсили післязакінчення строкуподання апеляційноїскарги усімаучасниками справи,після проголошенняповного рішення 13 червня 2024 року, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено 13.06.2024 року.

Суддя Кисіль О.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119700798 ?

Документ № 119700798 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119700798 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119700798 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119700798 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119700798, Яготинский районный суд Киевской области

Судебное решение № 119700798, Яготинский районный суд Киевской области было принято 11.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 119700798 относится к делу № 359/10388/23

то решение относится к делу № 359/10388/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119700797
Следующий документ : 119700800