Решение № 119636833, 11.06.2024, Яготинский районный суд Киевской области

Дата принятия
11.06.2024
Номер дела
382/413/24
Номер документа
119636833
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Яготинський районний суд Київської області

Справа № 382/413/24

Провадження № 2/382/344/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року Яготинський районний суд Київської області

у складі:

головуючого судді Савчака С.П.,

секретар судового засідання Купрієнко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготині Бориспільського району Київської області в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості -

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги розподілу природного газу у розмірі 3742,74 грн.

Позовні вимогиобгрунтовано тим,що відповідач є споживачем природного газу за адресою: АДРЕСА_1 . Розподіл природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку. Відповідно до пункту 7 глави 3 розділу VІ Кодексу ГРМ та пункту 1.3. договору передбачено, що фактом приєднання споживача до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної споживачем заяви-приєднання та/або сплата рахунка оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу. Між позивачем та відповідачем, укладено типовий договір розподілу природного газу, особовий рахунок № НОМЕР_1 . Фактом приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу (акцептування договору) є споживання природного газу та оплата рахунків.

Відповідно до п. 2.1. типового договору оператор ГРМ зобов`язується надати споживачу послуги з розподілу природного газу, а споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку визначені цим Договором.

Відповідно до п. 8.1. договору за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

Відповідач порушив умови договору, оскільки не проведена оплата за розподіл природного газу, внаслідок чого за період з 01.02.2022 року по 31.12.2022 року утворилась заборгованість в розмірі 3742,74 грн.

Представник позивача у судове засідання не з`явилася та подала до суду заяву, за якою просить провести розгляд справи за її відсутності, позовні вимоги підтримує, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідач повторно в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату проведення судових засідань повідомлялася за зареєстрованим місцем проживання Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 128 ЦПК України відповідач є повідомленим належним чином про дату, час та місце проведення судового засідання. Відповідач про поважність причин не з`явлення суд не повідомив, відзиву на позовну заяву не надав. На підставі зазначеного, суд відповідно до ст. 280, 281 ЦПК України ухвалив, без постановлення окремого документу, провести заочний розгляд справи на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши письмові докази у справі суд встановив.

ОСОБА_1 є споживачемприродного газуза адресою: АДРЕСА_1 .Розподіл природногогазу побутовимспоживачам здійснюєтьсяна підставітипового договорурозподілу природногогазу,який відповідачемукладено внаслідокспоживання природногогазу.Відповідно дорозрахунку заборгованостівідповідач злютого 2022по грудень2022р.має заборгованістьза послугирозподілу природногогазу врозмірі 3742,74грн.

Відповідно доч.1,2ст.40ЗУ «Проринок природногогазу» розподілприродного газуздійснюється напідставі таумовах договорурозподілу природногогазу впорядку,передбаченому кодексомгазорозподільних системта іншиминормативно-правовимиактами. Задоговором розподілуприродного газуоператор газорозподільноїсистеми зобов`язуєтьсязабезпечити замовникупослуги розподілуприродного газуна періодта умовах,визначених договоромрозподілу природногогазу,а замовникзобов`язується сплатитиоператору газорозподільноїсистеми вартістьпослуг розподілуприродного газу. Типовий договіррозподілу природного газу затверджується Регулятором.

Відповідно до п. 7 гл. 3 р. VI Кодексу ГРМ фактом приєднання споживача до умов договору про розподіл природного газу (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної споживачем заяви-приєднання та/або сплата рахунка оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

Відповідно до п. 2.1. типового договору оператор ГРМ зобов`язується надати споживачу послуги з розподілу природного газу, а споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі строки та порядку визначені цим договором.

Відповідно до п. 6.1., 6.2. р. VI договору розподілу природного газу оплата вартості послуг Оператора ГРМ з розподілу природного газу здійснюється споживачем за тарифом встановленим Регулятором для оператора ГРМ, що сплачується як плата за річну замовлену потужність з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем. Тариф встановлений згідно з пунктом 6.1 цього розділу, є обов`язковим для сторін з дати набрання чинності постановою Регулятора щодо його встановлення.

З 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об`єкта (Об`єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об`єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цьогоКодексу, але не може бути меншою за: 39 куб.м для об`єкта побутового споживача на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі; 126 куб.м - для об`єкта побутового споживача на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі; 314 куб.м. - для об`єкта побутового споживача на якому природний газ використовується комплексно у тому числі для опалення або об`єкта споживача, що не є побутовим.

Оплата вартості послуги з розподілу природного газу за договором здійснюється споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка оператора ГРМ. Оплата здійснюється виключно грошовими коштами на поточний рахунок оператора ГРМ (абз. 2 та 3 п. 6.6 розділу VI договору розподілу природного газу).

Відповідно до пп. 1 п. 7.4. договору споживач зобов`язується здійснювати розрахунки в розмірі, строки та порядку, визначені Договором.

Відповідно доч. 1 ст. 526 ЦК Українизобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цьогоКодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1ст.530ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно доч.1ст.612ЦК України боржник вважаєтьсятаким,що прострочив,якщо вінне приступивдо виконаннязобов`язанняабо невиконав йогоу строк,встановлений договоромабо законом.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи, що відповідачем не надано доказів на підтвердження оплати заборгованості, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню. У зв`язку з задоволенням позову понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позову у розмірі 3028,00 грн. слід покласти на відповідача відповідно до ст. 141 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1-12, 76-81, 95, 128, 133, 141, 259, 263-265, 273, 274, 280-289, 351-355 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз» до ОСОБА_1 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Оператор газорозподільноїсистеми «Київоблгаз» заборгованість в розмірі 3 742 (три тисячі сімсот сорок дві) грн. 74 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Оператор газорозподільноїсистеми «Київоблгаз» сплачений судовий збір за подання позову у розмірі 3 028 (три тисячі двадцять вісім) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто Яготинським районним судом Київської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення/підписання. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення/підписання, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленомуЦПК України. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

На заочне рішення протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення суду може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом зазначених вище строків не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач: Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз», місцезнаходження за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Тараса Шевченка, буд. 178, код ЄДРПОУ 20578072.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Повне рішення суду складене та підписане 11.06.2024 року.

Суддя С.П. Савчак

Часті запитання

Який тип судового документу № 119636833 ?

Документ № 119636833 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119636833 ?

Дата ухвалення - 11.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119636833 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119636833 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119636833, Яготинский районный суд Киевской области

Судебное решение № 119636833, Яготинский районный суд Киевской области было принято 11.06.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые сведения.

Судебное решение № 119636833 относится к делу № 382/413/24

то решение относится к делу № 382/413/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119636832
Следующий документ : 119636834