Постановление суда № 119129524, 20.05.2024, Хозяйственный суд Полтавской области

Дата принятия
20.05.2024
Номер дела
917/475/24
Номер документа
119129524
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

20.05.2024 Справа № 917/475/24

Суддя Киричук О.А. , розглянувши матеріали

за позовною заявою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5, ЄДРПОУ: 00131819)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД» (36008, м. Полтава, вул. Європейська, 185, ЄДРПОУ: 33574581)

про стягнення 292680,96 грн.,

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Полтавської області надійшла позовна заява АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» до Товариства з обмеженою відповідальністю «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД» про стягнення заборгованості за необліковану електричну енергію згідно Акту про порушення № 0008082 від 30.01.2023 року на загальну суму 292680,96 грн., а також витрат на проведення експертизи в розмірі 15109,00 грн. та судового збору в розмірі 4390,21 грн.

Ухвалою від 25.03.2024р. суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 917/475/24, справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, встановити відповідачу строк для подання суду відзиву на позов 15 днів з дня вручення даної ухвали.

17.04.24 від відповідача надійшов відзив на позов.

17.05.24 від сторін надійшла заява про затвердження мирової угоди та мирова угода, підписана представниками обох сторін.

Розглянувши матеріали судової справи та заяву про затвердження мирової угоди, суд дійшов висновку про задоволення заяви з огляду на наступне.

Частиною 7 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу (ч.ч. 1, 2 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України).

Судом встановлено, що до прийняття рішення у справі сторонами подано заяву про затвердження мирової угоди, укладену позивачем та відповідачем, яка стосується виключно їх прав та обов`язків, відповідає фактичним обставинам та доказам по справі, а також не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України до ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Судом встановлено, що зазначена мирова угода підписана уповноваженими особами.

Частиною 4 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України визначено, що укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

За таких обставин, враховуючи, що подана заява про затвердження мирової угоди не суперечить законодавству та не порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, господарський суд вважає за необхідне затвердити укладену сторонами мирову угоду, а провадження у справі №917/475/24 закрити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Відповідно до пункту 1 статті 130 Господарського процесуального кодексу України та пункту 3 статті 7 Закону України "Про судовий збір", у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Матеріали справи № 917/475/24 містять платіжну інструкцію № 1044810 від 15.03.2024 про сплату судового збору в розмірі 4 390,21 грн.

Враховуючи те, що провадження у справі закрито з огляду на укладення сторонами мирової угоди до прийняття рішення у справі та приписи пункту 3 статті 7 Закону України "Про судовий збір", пункту 1 статті 130 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про повернення з Державного бюджету України на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 50% сплаченого ним судового збору, що складає в розмірі 2195,10 грн.

Керуючись ст.ст. 192, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену між Позивачем - АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

та Відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД»

у наступній редакції:

"Мирова угода

м. Полтава13 .05. 2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО) (код ЄДРПОУ 00131819, місцезнаходження: 36022, м. Полтава, вул.. Старий Поділ, 5, далі - «Позивач»), в особі директора з правової роботи Остроушка Олега Леонідовича, який діє на підставі довіреності №10.73/34402 від 26.12.2023 року, з одного боку, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД» (ТОВ «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД») (код ЄДРПОУ 33574581, місцезнаходження: 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 185, далі - «Відповідач»), в особі директора Федоренка Євгена Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, у подальшому разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона,

з метою врегулювання спору у господарській справі №917/475/24 за позовом АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» до ТОВ «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД» про стягнення 292 680,96 гривень, яка знаходиться у провадженні Господарського суду Полтавської області (далі - «Суд»), керуючись ст. ст. 192, 193 Господарського процесуального кодексу України {далі -«ГПК України»), уклали цю Мирову угоду на таких умовах:

1. Відповідач визнає факт порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ) згідно Акта про порушення №0008082 від 30.01.2023 року та зобов`язується оплатити Позивачу заборгованість за необліковану електричну енергію внаслідок порушення ПРРЕЕ за Актом про порушення №0008082 від 30.01.2023 року та Протоколом засідання комісії від 07.03.2023 року суму боргу в розмірі 292 680,96 грн (двісті дев яносто дві тисячі шістсот вісімдесят грн. 96 коп.)

2. Сторони погоджують, що в силу положень статті 7 ЗУ «Про судовий збір» та частини 1 статті 130 ГПК України, 50% розміру сплаченого АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» судового збору підлягає поверненню з державного бюджету. Відтак, врегулюванню в рамках даної мирової угоди підлягають тільки другі 50% сплаченого АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» судового збору - 2195,11 грн. (дві тисячі сто дев`яносто п 'ять грн. 11 коп.).

3. Відповідач погоджується оплатити суму боргу визначену у пункті 1 даної Мирової угоди в розмірі 292 680,96 грн (двісті дев яносто дві тисячі шістсот вісімдесят грн. 96 коп.) та пункті 2 даної Мирової угоди в розмірі 2195,11 грн. (дві тисячі сто дев`яносто п ять грн. 11 коп.) протягом трьох місяців з дати затвердження судом Мирової угоди на відповідний рахунок вказаний в Мировій угоді згідно наступного графіку:

1. До 27.05.2024 року - 97 560,95 грн. (дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят грн. 9t коп.) - за необліковану електричну енергію та 2195,11 грн. (дві тисячі сто дев`яносто п`ять грн. 11 коп.) - судовий збір;

2. До 27.06.2024 року - 97 560,00 грн. (дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят грн. 00 коп.) - за необліковану електричну енергію;

3. До 27.07.2024 року - 97 560,00 грн. (дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят грн. 00 коп.) - за необліковану електричну енергію;

4. Відповідач має право на дострокову сплату грошових коштів, визначених в пунктах 1, 2 Мирової угоди.

5. При сплаті коштів, Відповідач зобов`язується чітко вказувати призначення платежу згідно з даною Мировою угодою.

6. Сторони домовились, що у разі несвоєчасної оплати або несплати Відповідачем суми, передбаченої п.5 даної Мирової угоди, у Позивача виникає право відключити електричну енергію на об`єкті Відповідача згідно з ПРРЕЕ та передати ухвалу Суду про затвердження Мирової угоди для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

7. Позивач гарантує, що з моменту набрання законної сили ухвали про затвердження цієї Мирової угоди судом та у випадку належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової угоди.

8. Сторони, після підписання цієї Мирової угоди, зобов`язуються невідкладно подати до Господарського суду Полтавської області спільну письмову заяву про затвердження Мирової угоди у справі № 917/475/24 в порядку ст.192 ГПК України.

9. Сторони заявляють, що умови Мирової угоди стосуються лише прав і обов`язків Позивача та Відповідача щодо предмету позову по справі №917/475/24 та не порушують прав та інтересів третіх осіб.

10. Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження судом Мирової угоди Сторонам відомі.

11. Сторони підтверджують, що представники, які підписують від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності, діють за вільним волевиявленням.

12. Одностороння відмова від виконання зобов`язань за цією Мировою угодою або одностороння зміна умов Мирової угоди - не допускаються.

13. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту набрання законної сили ухвалою Господарського суду Полтавської області у справі №917/475/24 про затвердження Мирової угоди і діє до 31.07.2024 року.

14. Ухвала Господарського суду Полтавської області про затвердження цієї мирової угоди, після набрання законної сили, є виконавчим документом у справі №917/475/24.

15. Уся інформація, викладена в цій Мировій угоді, є достовірною. Кожна Сторона окремо несе відповідальність за не достовірність інформації, яка зазначена в-цій Мировій угоді.

16. У разі зміни будь-яких реквізитів, відповідна Сторона зобов`язана повідомити про це іншій Стороні не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виникнення змін.

17. Ця Мирова угода укладена у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та для Суду.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ, ПІДПИСИ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД»

36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 185, код ЄДРПОУ 33574581, р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805

Директор Є.В.Федоренко

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО

36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 код ЄДРПОУ 00131819 р/р НОМЕР_2 в АТ «ОЩАДБАНК» Філія-Полтавське обласне управління МФО 331467

Директор з правової роботи О.Л.Остроушко

Підписи сторін."

2. Провадження у справі №917/475/24 закрити.

3. Повернути АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО (вул. Старий Поділ, 5 м. Полтава, 36022 ЄДРПОУ 00131819) з Державного бюджету України 2195,10 грн. судового збору, сплаченого платіжною інструкцією № 1044810 від 15.03.2024 , оригінал якої знаходиться в матеріалах справи № 917/475/24.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала є виконавчим документом.

Строк пред`явлення до виконання - по 20.05.2027.

Стягувачем у виконавчому провадженні за даною ухвалою є: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО

36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 код ЄДРПОУ 00131819

Боржником у виконавчому провадженні за даною ухвалою є: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ-ТРЕЙД»

36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 185, код ЄДРПОУ33574581

Ухвала підписана 20.05.2024.

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання суддею та може бути оскаржена, в порядку передбаченому ст. 256 ГПК України.

Суддя Киричук О.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119129524 ?

Документ № 119129524 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119129524 ?

Дата ухвалення - 20.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119129524 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119129524 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119129524, Хозяйственный суд Полтавской области

Судебное решение № 119129524, Хозяйственный суд Полтавской области было принято 20.05.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 119129524 относится к делу № 917/475/24

то решение относится к делу № 917/475/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119129523
Следующий документ : 119129525