Постановление суда № 119055523, 15.05.2024, Киевский районный суд города Одессы

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
947/13946/23
Номер документа
119055523
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ

Справа № 947/13946/23

Провадження № 2/947/332/24

УХВАЛА

15.05.2024 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого судді Калініченко Л.В.

при секретарі - Матвієвої А.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Одесі в порядку загального позовного провадження клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведення судової експертизи по цивільній справі за позовною заявою керівника Київської окружної прокуратури міста Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської ради до ОСОБА_1 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, про скасування реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора та звільнення земельної ділянки,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Київського районного суду міста Одеси на розгляді в порядку загального позовного провадження перебуває вищевказана цивільна справа за позовною заявою керівника Київської окружної прокуратури міста Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської ради до ОСОБА_1 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, про скасування реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, про визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора та звільнення земельної ділянки.

01.02.2024 року до суду надійшло клопотання від представника відповідача про призначення судової будівельно-технічної експертизи.

07.02.2024 року Київським районним судом міста Одеси за наслідком розгляду клопотання представника відповідача ОСОБА_1 по справі постановлено ухвалу, якою призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Тією ж датою, судом було постановлено ухвалу, якою зупинено провадження на час проведення експертизи.

26.03.2024 року до суду надійшли матеріали справи №947/13946/23 з Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, з клопотанням про надання додаткових документів і зразків необхідних із проведенням експертизи за №24-1254 від 18.03.2024 року.

Матеріали справи передані головуючому судді по справі 01.04.2024 року.

У відповідності до вказаного клопотання судового експерта №24-1254 від 18.03.2024 року експертом зазначено про необхідність надання наступних документів:

- проекту реконструкції нежитлових приміщень магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- правовстановлюючі документи на нежитлові приміщення магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інвентарну справу нежитлових приміщень магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, оскільки питання щодо розгляду клопотання експерта про надання додаткових доказів та подальше їх витребування підлягає розгляду в судовому засіданні, ухвалою суду від 01.04.2024 року поновлено провадження по справі та призначено дату, час і місце проведення підготовчого судового засідання.

У підготовчому судовому засіданні 15.05.2024 року представник відповідача ОСОБА_1 зазначив, що на виконання клопотання судового експерта за №24-1254 від 18.03.2024 року приймає на себе обов`язок з надання документів, а саме: проекту реконструкції нежитлових приміщень магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , правовстановлюючі документи на нежитлові приміщення магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В іншій частині клопотання, представник вважав за доцільне витребувати матеріали інвентарної справи з КП «БТІ» ОМР у передбачений законом спосіб на підставі ухвали суду.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні 15.05.2024 року не заперечували проти задоволення клопотання експерта та витребування відповідних документів.

Інші учасники справи до підготовчого судового засідання не з`явились.

Заслухавши пояснення представників сторін по справі, дослідивши подане до суду клопотання та оглянувши матеріали справи, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною, Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов`язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно з ч.1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч.1,2ст. 2 ЦПК України,завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, кірм випадків, встановлених цим кодексом.

Згідно зістаттею 76 ЦПК України,доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Призначення експертизи є одним із способів доказування по справі.

Згідно з частиною першоюстатті 103 ЦПК України,суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. (ч.1 ст. 104 ЦПК України).

Як вже судом встановлено, 07.02.2024 року Київським районним судом міста Одеси за клопотанням представника відповідача ОСОБА_1 призначено по справі проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Ухвала суду набрала законної сили.

У відповідності до ч.1 ст. 18 ЦПК України, судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Судове рішення (постанова, ухвала) це акт судової влади, що здійснює захист порушених або оскаржених прав громадян і організацій шляхом підтвердження наявності або відсутності правовідносин і розпорядженням відповідних дій в майбутньому.

Обов`язок виконувати судове рішення (постанову) випливає не з рішення (постанови) суду як такого, а із санкцій, передбачених нормами права, що були застосовані судом. Навіть у тих випадках, коли закон передбачає відповідальність за невиконання рішень, ця відповідальність має на меті примусити зобов`язану рішенням суду особу виконати розпорядження норми, що застосував суд.

Одними з властивостей судового рішення, що вступило в законну силу є: можливість примусового виконання судового рішення мимо волі зобов`язаної особи та обов`язковість, яка полягає в тому, що судове рішення, що вступило в законну силу, стає обов`язковим для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян і підлягають виконанню на всій території України. Рішення, що вступило в законну силу, є обов`язковим і підлягає точному виконанню. Усі державні органи, посадові особи й окремі громадяни, зобов`язані сприяти виконанню рішення суду, виконуючи вимоги державного виконавця.

Судове рішення, по суті, є документом органу влади й містить у собі державно-владне, індивідуально-конкретне розпорядження щодо застосування норм права за встановленими у судовому засіданні фактами і правовідносинами. Європейською практикою стабільність судового рішення сприймається як один зі складників принципу правової певності (визначеності). Саме в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Брумареску проти Румунії» зазначено, що принцип правової визначеності вимагає, щоб судове рішення, в якому певне питання одержало остаточне вирішення, не ставилося під сумнів. Крім того, принцип правової визначеності передбачає стабільність правового регулювання, зокрема, учасники правовідносин повинні мати можливість у розумних межах передбачити наслідки своєї поведінки та бути впевненими у незмінності свого статусу, кола прав та обов`язків. До того ж у своїй практиці Суд неодноразово підкреслював потребу в забезпеченні державою умов для реалізації остаточного судового рішення. Право на виконання судового рішення розглядається як складова права на судовий захист.

Отже, ухвала суду від 07.02.2024 року про призначення судової будівельно-технічної експертизи, набрала законної сили і підлягає обов`язковому виконанню, висновки за наслідком проведення якої будуть сприяти повному, всебічному та об`єктивному розгляду справи.

Разом з тим, як вже судом встановлено, зазначена ухвала не виконана експертною установою з підстав необхідності додаткової документації щодо спірного об`єкту нерухомості.

Статтею 107 ЦПК України передбачено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов`язаних із проведенням експертизи.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Частиною 1 статті 84 ЦПК України передбачено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинахдругійтатретійстатті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У відповідності до п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Одночасно судом враховується, що мета процесуального механізму витребування доказів є допомогти сторонам в отриманні доказів, які вони не можуть одержати самостійно, що підтверджується обов`язком особи, яка заявляє клопотання про витребування доказів, долучити до нього відомості про неможливість отримання таких доказів особисто.

При цьому Європейський суд зауважив, що національні суди, застосовуючи процесуальні норми, повинні уникати як надмірного формалізму, який може вплинути на справедливість провадження, так і надмірної гнучкості, яка призведе до анулювання вимог процесуального законодавства.

Приймаючи вищевикладене, вимоги клопотання експерта про необхідність додаткових документів, за наслідком чого призначена ухвалою суду від 07.02.2024 року судова будівельно-технічна експертиза не проведена, суд вважає наявними підстави для задоволення клопотання експерта в частині витребування з КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради належним чином завірені копії усіх документів наявних в матеріалах інвентарної справи щодо нежитлових приміщень магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що в іншій частині клопотання експерта, представник відповідача взяв обов`язок з надання відповідних документів.

Одночасно, суд вважає, що витребування затребуваної документації є виправданим рішенням, забезпечить об`єктивність і повноту проведення призначеної судової експертизи.

Частиною 11статі 84 ЦПК Українивизначено, зокрема, що в ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати витрат осіб, пов`язаних із поданням відповідних доказів.

Враховуючи наведене, суд покладає витрати, пов`язані з витребуванням доказів по цьому судовому рішенні, у разі їх наявності, на заявника клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи ОСОБА_1 .

Керуючись ст. 1, 2, 12, 13, 76-81, 84, 102, 103, 107, 352-354 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Витребувати з Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 03350290; місцезнаходження: 65000, м. Одеса, вул. Троїцька, 25) належним чином завірені копії усіх документів наявних в матеріалах інвентарної справи щодо нежитлових приміщень магазину-офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити суб`єкту виконання ухвали суду, що виготовлені належним чином завірені копії документів, повинні бути читабельні та належної якості.

Роз`яснити, що у разі неможливості подати витребувані докази до суду, необхідно повідомити суд про неможливість подати докази із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суд про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, передбачену законом, у тому числі суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Витрати пов`язані з виконанням ухвали суду покласти на ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Копію ухвали для виконання направити до Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 03350290; місцезнаходження: 65000, м. Одеса, вул. Троїцька, 25).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Головуючий Калініченко Л. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119055523 ?

Документ № 119055523 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119055523 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119055523 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119055523 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119055523, Киевский районный суд города Одессы

Судебное решение № 119055523, Киевский районный суд города Одессы было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 119055523 относится к делу № 947/13946/23

то решение относится к делу № 947/13946/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119055520
Следующий документ : 119055524