Решение № 119050093, 14.05.2024, Львовский окружной административный суд

Дата принятия
14.05.2024
Номер дела
380/27118/23
Номер документа
119050093
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа № 380/27118/23

ДОДАТКОВЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Москаля Р.М. розглянув заяву представника позивача адвоката Іваницького Я.О. про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на професійну правничу допомогу у справі за позовом приватного підприємства «Футпрінтс» до Головного управління ДПС у Львівській області, ДПС України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

Приватне підприємство «Футпрінтс» (далі ПП «Футпрінтс», позивач) звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління ДПС у Львівській області (далі ГУ ДПС у Львівській області, відповідач-1), Державної податкової служби України (далі ДПС України, відповідач-2) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії.

В позовній заяві ПП «Футпрінтс» просив суд стягнути з відповідача його судові витрати, зазначивши, що орієнтовний розрахунок понесених витрат на правничу допомогу становить 20000 грн.

30.04.2024 суд прийняв рішення у справі № 380/27118/23, адміністративний позов задовольнив повністю, суд:

- визнав протиправним та скасував рішення Головного управління ДПС у Львівській області про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних № 9468129/36760858 від 05.09.2023;

- зобов`язав Державну податкову службу України (04053, місто Київ, Львівська площа, буд. 8; ідентифікаційний код 43005393) зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних складену приватним підприємством «Футпрінтс» податкову накладну № 6 від 11.09.2023 датою її надходження до ЄРПН;

- стягнув за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Львівській області на користь приватного підприємства «Футпрінтс» судові витрати у вигляді витрат на сплату судового збору в сумі 2684 гривні. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України на користь приватного підприємства «Футпрінтс» судові витрати у вигляді витрат на сплату судового збору в сумі 2684 гривні.

03.05.2024 до суду надійшла заява представника позивача відповідно до якої позивач просить суд стягнути з Головного управління ДПС у Львівській області пов`язані з розглядом справи витрати на правничу допомогу адвоката в сумі 15000 грн. До заяви позивач додав документи, якими підтверджує повідомлені суду обставини.

Відповідачі не відреагували на заяву представника позивача про стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частини першої статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. Частиною другою цієї статті визначено, що за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Приписи частин третьої, четвертої статті 143 КАС України визначають, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат на правничу допомогу, суд керується такими положеннями:

відповідно до частини першої статті 132 КАС України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу та витрати сторін та їх представників, що пов`язані із прибуттям до суду.

Відповідно до частини другої статті 134 КАС України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката. За правилами частини третьої цієї статті, для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Частиною 7 статті 139 КАС України передбачено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Відповідно до пункту 4) статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Нормами статті 30 цього Закону визначено, що формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту є гонорар. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Як визначено в частині п`ятій статті 134 КАС України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до частини шостої статті 134 КАС України у разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина сьома статті 134 КАС України).

На підтвердження підстав, факту понесення та розміру витрат, пов`язаних з розглядом справи, представник позивача надав суду копії таких документів: 1) договір про надання правової допомоги № 15/11 від 15.11.2023, укладений між ПП «Футпрінтс» в особі директора Багрія З.М. (по договору - Клієнт) та адвокатом Яциником В.В. (далі адвокат). Відповідно до пункту 1.1 цього Договору клієнт доручає адвокату надавати юридичні послуги (професійну правничу допомогу), а адвокат погоджується надавати клієнту такі послуги згідно з умовами цього договору, а клієнт погоджується сплачувати за надані послуги в порядку, строки та на умовах, визначених цим договором. Згідно пункту 3.1-3.4 та 3.6 договору для розрахунку вартості юридичних послуг (гонорар адвоката) сторони застосовують звичайні погодинні ставки адвоката. Погодинна ставка адвоката складає 1000 грн без ПДВ. Гонорар адвоката розраховується шляхом множення погодинної ставки на кількість фактично витраченого часу на надання юридичних послуг. Клієнт погоджується оплачувати рахунки, що виставляються адвокатом, одразу після їх отримання та, в будь-якому випадку, не пізніше 5 календарних днів від дати їх отримання, за винятком тих випадків, коли за домовленістю між сторонами клієнт повністю оплатив послуги авансом. На вимогу клієнта сторони укладають акт приймання-передачі наданих послуг, який може містити детальний опис робіт (наданих послуг); 2) додаткову угоду № 1 від 15.11.2023 до договору про надання правничої допомоги № 15/11, відповідно до якої погодили оплату юридичних послуг протягом 3 днів з моменту винесення рішення суду першої інстанції; 3) акт наданих послуг від 01.05.2023 з переліком наданих послуг, витраченого на виконання робіт часу: - ознайомлення із документами, підготовка позовної заяви, подача від імені клієнта позовної заяви до Львівського окружного адміністративного суду 15 год. 15000 грн.

Враховуючи категорію цього спору, суд дійшов висновку, що заявлений до відшкодування за рахунок відповідача розмір витрат на правову допомогу є завищеним та неспівмірним із складністю цієї типової справи. Суд звертає увагу, що ця категорія спорів належить до справ незначної складності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень судова практика їх розгляду є усталеною та стабільною. Тому суд вважає, що заявлений до відшкодування час (15 годин) на ознайомлення із документами і підготовку позовної заяви є завищеним. Крім того, позивач не надав детального опису робіт із зазначенням витраченого часу на кожну послугу, що унеможливлює суд оцінити співмірність витраченого часу до наданих послуг. Суд визнає, що позивач вільний у виборі представника та у визначенні розміру його гонорару за домовленістю сторін, проте цей вибір не повинен бути надмірно обтяжливим для іншої сторони процесу при вирішенні судом питання про розподіл судових витрат. Враховуючи незначну складність справи, суд вважає, що відшкодуванню за рахунок відповідачів підлягають судові витрати на професійну правничу допомогу у сумі по 2684грн. (ставка судового збору за позовну вимогу немайнового характеру станом на 2023 рік, що сплачується за вирішення адміністративної справи професійним суддею). Підсумовуючи наведені мотиви, суд вважає справедливим відшкодування позивачу за рахунок кожного відповідача судових витрат на професійну правничу допомогу у сумі 2684 грн.

Керуючись ст.ст. 132, 134, 143, 252, 255, 295 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Львівській області (Львівська область, місто Львів, вул. Стрийська, буд. 35; ідентифікаційний код 43968090) на користь приватного підприємства «Футпрінтс» (79067, Львівська область, місто Львів, вул. Бескидська, буд. 48; ідентифікаційний код 45273554) судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу в сумі 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, буд. 8; ідентифікаційний код 43005393) на користь приватного підприємства «Футпрінтс» (79067, Львівська область, місто Львів, вул. Бескидська, буд. 48; ідентифікаційний код 45273554) судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу в сумі 2684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні.

Апеляційну скаргу на додаткове рішення суду може бути подано протягом тридцяти днів з дня його підписання. Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Москаль Р.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119050093 ?

Документ № 119050093 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119050093 ?

Дата ухвалення - 14.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119050093 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119050093 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119050093, Львовский окружной административный суд

Судебное решение № 119050093, Львовский окружной административный суд было принято 14.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 119050093 относится к делу № 380/27118/23

то решение относится к делу № 380/27118/23. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119050092
Следующий документ : 119050094