Решение № 119050001, 15.05.2024, Львовский окружной административный суд

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
380/6287/24
Номер документа
119050001
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 рокусправа № 380/6287/24

Львівський окружний адміністративний суд, у складі головуючого судді Мартинюк Віталій Ярославович, розглянувши у письмовому провадженні в м.Львові в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області про визнання протиправними дій та зобов`язання до вчинення дій, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся в суд з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (далі - відповідач), в якому просить:

визнати протиправними дії щодо відмови у проведенні перерахунку пенсії та здійсненні виплати пенсії згідно оновленої довідки від 02.01.2024 року №С/2 про розмір грошового забезпечення становм на 05.03.2019 року;

зобов`язати здійснити з 01.04.2019 року перерахунок пенсії відповідно до наданої нової (оновленої) довідки №С/2 від 02.01.2024 року виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 про розмір грошового забезпечення за нормами, чинними на 05.03.2019 року за посадою, відповідно, останній штатній посаді, військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років (35%), надбавки за особливості проходження служби (65%), премії (40%), надбавки за службу в умовах режимних обмежень (10%) та додаткових видів грошового забезпечення, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 №2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", статті 9 Закону України від 20.12.1991 року №2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", та провести виплати за перерахованою пенсією, з урахуванням виплачених сум.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що йому призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Посилається на те, що звертався до відповідача із заявою щодо перерахунку пенсії, однак така залишена без задоволення у зв`язку з відсутністю підстав для такого перерахунку. Вказує, що така відповідь є протиправною, оскільки пенсійний орган зобов`язаний був здійснити на підставі вищезазначеної довідки перерахунок пенсії з урахуванням складових та розмірів грошового забезпечення, вказаних у вказаній довідці.

Відповідач подав суду відзив на позовну заяву, просить відмовити в задоволенні позову з підстав, викладених у ньому та зазначає, що нормативно-правових актів щодо визначення складових грошового забезпечення, з яких має проводитися перерахунок пенсій, призначених згідно із Законом 2262, після 05.03.2019 не приймалося. Також, зазначає що позивач просить здійснити перерахунок та виплату пенсії на підставі довідки про розмір грошового забезпечення, а не відповідно до Порядку 45. Оскільки, Кабінет Міністрів України не приймав рішень про зміну розміру видів грошового забезпечення військовослужбовців за відповідною посадою, як і не були введені для них нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення, а відтак підстави для перерахунку пенсії відсутні.

Ухвалою суду від 15.04.2024 року відкрито спрощене позовне провадження у справі.

Дослідивши наявні у справі докази, суд встановив такі обставини.

Позивачу призначена пенсія за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

З матеріалів позовної заяви вбачається, що позивач звернувся до відповідача щодо перерахунку та виплати пенсії на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення.

Відповідач, листом від 26.01.2024 року відмовив позивачу у проведенні перерахунку пенсії на підставі оновленої довідки.

Мотивами відмови є те, що після визнання протиправним та скасування пунктів 1, 2 Постанови №103 від 21.02.2018 року «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», якими було передбачено проведення перерахунку пенсій відповідно до Постанови №704, інших рішень Уряду про умови та порядок проведення перерахунку пенсій не приймалося.

Не погодившись із такою відповіддю позивач звернувся з адміністративним позовом до суду.

Змістом спірних правовідносин є відмова Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачу відповідно до оновленої довідки.

Даючи правову оцінку спірним правовідносинам, судом враховано наступні обставини справи та норми чинного законодавства.

Частиною 2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст.63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", з наступними змінами та доповненнями (далі - Закон №2262-ХІІ) перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв`язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Згідно з ч.2 ст.63 Закону №2262-ХІІ якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

Частиною четвертою цієї ж норми передбачено, що усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Відповідно до ч.18 ст.43 Закону №2262-ХІІ у разі якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.

Згідно з ч.3 ст.51 Закону №2262-ХІІ перерахунок пенсій у зв`язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв`язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

При цьому, відповідно до пункту 4 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45, з наступними змінами та доповненнями, перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону.

У рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у адміністративній справі за № 160/8324/19 від 17.12.2019 року зазначено, що до моменту отримання належної довідки у пенсійного органу не виникає обов`язку з перерахунку пенсії позивача.

Вказану довідку відповідачем отримано, що підтверджується його листом, який міститься в матеріалах справи.

Відтак, у відповідача виник обовязок для перерахунку пенсій позивача, призначеної згідно із Законом України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби від 09.04.1992 року № 2262-ХІІ, з урахуванням розміру грошового забезпечення зазначеного в згаданій довідці.

При цьому, позивач просить зобов`язати відповідача здійснити перерахунок його пенсії за посадою, відповідно, останній штатній посаді, військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років (35%), надбавки за особливості проходження служби (65%), премії (40%), надбавки за службу в умовах режимних обмежень (10%) та додаткових видів грошового забезпечення.

Однак, зазначені відсоткові значення, зокрема, значення відсоткової надбавки за вислугу років, премії, надбавки за службу в умовах режимних обмежень не співпадають із відсотковими значеннями, вказаними у довідці №С/2 від 02.01.2024 року.

Як наслідок, у суду відсутні підстави для задоволення позову у цій частині.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що відмова відповідача здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачу на підставі довідки не відповідає критерію правомірності, передбаченому п.1 ч.2 ст.2 КАС України, а тому позовні вимоги в цій частині є обгрунтованими, та в цих межах підлягають задоволенню.

Як наслідок обґрунтованими є і похідні вимоги про спонукання до вчинення дій.

При цьому, у задоволенні позовних вимог, які стосуються згаданих раніше відсоткових значень належить відмовити.

Відтак, адміністративний позов підлягає задоволенню частково.

Що стосується судових витрат, то, у відповідності до вимог ст.139 КАС України, такі підлягають стягненню на користь позивача пропорційно задоволених вимог.

Керуючись ст.ст.2, 6, 8-10, 13, 14, 72-77, 139, 241-246, 250, підп.15.5 п.15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

в и р і ш и в :

Позов задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області щодо відмови ОСОБА_1 у проведенні перерахунку пенсії та здійсненні виплати пенсії згідно оновленої довідки від 02.01.2024 року №С/2 про розмір грошового забезпечення становм на 05.03.2019 року.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області (адреса: м.Львів, вул.Митрополита Андрея, 10, код ЄДРПОУ 13814885) здійснити з 01.04.2019 року перерахунок пенсії ОСОБА_1 (адреса: Львівська область, Стрийський район, с.Бориничі; РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до наданої нової (оновленої) довідки №С/2 від 02.01.2024 року виданої ІНФОРМАЦІЯ_1 про розмір грошового забезпечення за нормами, чинними на 05.03.2019 року, та провести виплати за перерахованою пенсією, з урахуванням виплачених сум.

В іншій частині у задоволенні позову відмовити.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (адреса: м.Львів, вул.Митрополита Андрея, 10, код ЄДРПОУ 13814885) на користь ОСОБА_1 (адреса: Львівська область, Стрийський район, с.Бориничі; РНОКПП НОМЕР_1 ) 605 (шістсот п`ять) грн. 60 коп. сплаченого судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення через Львівський окружний адміністративний суд, а у разі реєстрації офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі безпосередньо до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Суддя Мартинюк Віталій Ярославович

Часті запитання

Який тип судового документу № 119050001 ?

Документ № 119050001 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119050001 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119050001 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119050001 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119050001, Львовский окружной административный суд

Судебное решение № 119050001, Львовский окружной административный суд было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые сведения.

Судебное решение № 119050001 относится к делу № 380/6287/24

то решение относится к делу № 380/6287/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119020323
Следующий документ : 119050002