Постановление суда № 119049814, 15.05.2024, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
320/28824/23
Номер документа
119049814
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі

без проведення судового засідання

15 травня 2024 року м. Київ Справа № 320/28824/23

Суддя Київського окружного адміністративного суду Войтович І.І., отримавши та розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙНОКЛІН" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ТОВ "ФАЙНОКЛІН" з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України , у якому просить суд:

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у м. Києві, яка приймає рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригувань або відмову в такій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних №8325010/42042184 від 23.02.2023;

- зобов`язати ДПС України зареєструвати в ЄРПН податкову накладну №2 від 31.03.2022 товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙНОКЛІН" датою її подання для реєстрації в ЄРПН.

28.09.2023, ухвалою суду дана позовна заява була відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 169 КАС України залишена без руху у зв`язку із невідповідністю останньої ч. 3 та ч. 6 ст. 161 КАС України та визначено позивачу порядок та строк усунення недоліків позовної заяви.

08.04.2024 позивачем на усунення недоліків позовної заяви подано заяву про поновлення строку звернення до суду із позовом та докази сплати судового збору за подання позовної заяви до суду.

Зокрема, вирішуючи клопотання позивача про поновлення строку звернення до суду із позовом суд зазначає наступне.

Згідно із ч.1 ст. 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Частиною 4 статті 122 КАС України вбачається, що якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов`язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб`єкта владних повноважень.

Відповідно до ч.1, ч.6 ст. 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

Аналіз зазначених норм показав, що пропущення строків звернення до адміністративного суду не може бути безумовною підставою для застосування наслідків пропущення цих строків, оскільки суд може визнати причину пропуску таких строків поважними і в такому випадку справа розглядається і вирішується в порядку, встановленому КАС України.

Зокрема, з матеріалів справи вбачається, що позивач оскаржував рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №8325010/42042184 від 23.02.2023 у адміністративному порядку шляхом подання скарг до Державної податкової служби України та отримав рішення за результатами розгляду такої скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 14.03.2023 №25971/42042184/2, яким залишено скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних без змін.

З урахуванням викладеного вище, строк на оскарження позивачем до суду рішення про відмову в реєстрації податкових накладних №8325010/42042184 від 23.02.2023 в Єдиному реєстрі податкових накладних, становив три місяці, перебіг якого розпочався 14.03.2023 та закінчився 14.06.2023.

Разом з тим, до суду з даним позовом позивач звернувся лише 21.08.2023 (дане підтверджується відміткою суду про одержання на даній позовній заяві за вх. №36800/23 від 21.08.2023), тобто після завершення трьохмісячного строку звернення до суду, встановленого ч. 4 ст. 122 КАС України.

В заяві про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду в обґрунтуванні позивач вказує про причини не своєчасного звернення до суду посилаючись на обставини оголошено воєнного стану в країні Указом Президента України від 24.02.2022, більшість контрагентів підприємства закрились, частина продовжили працювати проте на початку літа 2023 договори з ними закінчували свою дію, відповідно позивач вчиняв дії щодо забезпечення сталої роботи підприємства, директор перебував у відрядженні з 01.06.2023 по 20.08.2023, враховуючи статут ТОВ "ФАЙНОКЛІН" директор має право підпису, оскільки перебував у відрядженні не мав змоги підписати документи, просить суд визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду із даним позовом, забезпечити право на звернення до суду за захистом порушених прав та інтересів.

Суд враховує, що пунктом 3 Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб (п.1), а також у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (п.3).

Відповідними Указами Президента на сьогодні продовжено дію воєнного стану в країні.

З огляду на викладене, беручи до уваги введення воєнного стану в України та пов`язані із цим обставини діяльності позивача, які зумовили об`єктивні труднощі для своєчасного подання Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАЙНОКЛІН" позовної заяви, вказані обґрунтування позивача, та беручи до уваги існуючі обмеження та перешкоди, а також зважаючи на те, що реалізація права звернення до суду з позовом здійснена позивачем без зайвих зволікань, задля забезпечення права позивача на звернення до суду за захистом прав та інтересів, враховуючи постанову Верховного Суду від 29.09.2022 у справі № 500/1912/22 щодо уникнення судами надмірного формалізму в питання строків звернення суд приходить до висновку, що підстави для визнання причин пропуску строку звернення до суду є поважними, а відтак вказаний строк необхідно поновити.

Відповідно, позивачем недоліки позовної заяви усунуто.

Спір виник з публічно-правових відносин та відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 та 172 Кодексу адміністративного судочинства України, та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, немає.

Відповідно до положень статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Визнавши подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, керуючись статтями 122, 171, 243, 248, 257, 259-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙНОКЛІН".

Визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду із позовною заявою та поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "ФАЙНОКЛІН" пропущений строк звернення до суду із позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення № 8325010/42042184 від 23.02.2023, зобов`язання вчинити дії.

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАЙНОКЛІН" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Запропонувати відповідачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати до суду відзив на позовну заяву та/або клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частин 3, 4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

Запропонувати позивачу протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив та/або клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Запропонувати відповідачу подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

Копію ухвали суду надіслати (вручити, надати) учасникам справи (їх представникам), зокрема, шляхом направлення тексту ухвали до електронного кабінету, у разі відсутності - електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Войтович І.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119049814 ?

Документ № 119049814 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119049814 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119049814 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119049814 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119049814, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 119049814, Киевский окружной административный суд было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 119049814 относится к делу № 320/28824/23

то решение относится к делу № 320/28824/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119049806
Следующий документ : 119049817