Постановление суда № 119049806, 15.05.2024, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
320/10051/24
Номер документа
119049806
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі

без проведення судового засідання

15 травня 2024 року м. Київ Справа № 320/10051/24

Суддя Київського окружного адміністративного суду Войтович І.І., отримавши та розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕЗ ГРУП" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві , Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ТОВ "РЕЗ ГРУП" з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві , Державної податкової служби України , в якому просить суд:

1. Визнати протиправним та скасувати Рішення Комісії Головного управління ДПС у місті Києві, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації № 7437400/39720624 від 06.10.2022 р., про відмову в реєстрації податкової накладної № 1 від 03.09.2022 р. в Єдиному реєстрі податкових накладних.

2. Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну № 1 від 03.09.2022 р., складену Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕЗ ГРУП», датою її фактичного подання до реєстрації.

18.03.2024, ухвалою суду дана позовна заява була відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 169 КАС України залишена без руху у зв`язку із невідповідністю останньої ч. 6 ст. 161 КАС України та визначено позивачу порядок та строк усунення недоліків позовної заяви.

26.03.2024 позивачем на усунення недоліків позовної заяви подано заяву щодо визнання поважними причини пропуску строку звернення до суду та про поновлення строку такого звернення.

Суддя зазначає про те, що вчинені дії та прийняті у справі процесуальні рішення з урахуванням навантаження в роботі судді.

Вирішуючи питання щодо дотримання строків звернення, суд враховує зазначені позивачем обставини пропуску строку звернення - оголошення в країні воєнного стану, виїзд директора з міста Рубіжне Луганської області, тимчасово окупованої території, 09.03.2022 до Чеської республіки та надав копію паспорту з відмітками FE214169. Повний пакет документів директором був надісланий 28.12.2022.

Згідно із ч.1 ст. 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Частиною 4 статті 122 КАС України вбачається, що якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов`язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб`єкта владних повноважень.

Відповідно до ч.1, ч.6 ст. 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

Аналіз зазначених норм показав, що пропущення строків звернення до адміністративного суду не може бути безумовною підставою для застосування наслідків пропущення цих строків, оскільки суд може визнати причину пропуску таких строків поважними і в такому випадку справа розглядається і вирішується в порядку, встановленому КАС України.

Суд враховує, що пунктом 3 Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб (п.1), а також у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (п.3).

Відповідними Указами Президента на сьогодні продовжено дію воєнного стану в країні.

З огляду на викладене, беручи до уваги введення воєнного стану в України та пов`язані із цим обставини діяльності позивача, які зумовили об`єктивні труднощі для своєчасного подання Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕЗ ГРУП" позовної заяви, вказані обґрунтування позивача, а також зважаючи на те, що реалізація права звернення до суду з позовом здійснена позивачем без зайвих зволікань, враховуючи постанову Верховного Суду від 29.09.2022 у справі № 500/1912/22 щодо уникнення судами надмірного формалізму в питання строків звернення суд приходить до висновку, що підстави для визнання причин пропуску строку звернення до суду є поважними, а відтак вказаний строк необхідно поновити.

Відповідно, позивачем недоліки позовної заяви усунуто.

Спір виник з публічно-правових відносин та відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 та 172 Кодексу адміністративного судочинства України, та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, немає.

Відповідно до положень статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Визнавши подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, керуючись статтями 171, 243, 248, 257, 259-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕЗ ГРУП".

Визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду із позовною заявою та поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕЗ ГРУП" пропущений строк звернення до суду із позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення № 7437400/39720624 від 06.10.2022 р., про відмову в реєстрації податкової накладної № 1 від 03.09.2022 р., зобов`язання вчинити дії.

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕЗ ГРУП" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві , Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Запропонувати відповідачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати до суду відзив на позовну заяву та/або клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частин 3, 4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

Запропонувати позивачу протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив та/або клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Запропонувати відповідачу подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

Копію ухвали суду надіслати (вручити, надати) учасникам справи (їх представникам), зокрема, шляхом направлення тексту ухвали до електронного кабінету, у разі відсутності - електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Войтович І.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119049806 ?

Документ № 119049806 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119049806 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119049806 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119049806 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 119049806, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 119049806, Киевский окружной административный суд было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 119049806 относится к делу № 320/10051/24

то решение относится к делу № 320/10051/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119049791
Следующий документ : 119049814