Постановление суда № 119049676, 15.05.2024, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
15.05.2024
Номер дела
320/9062/24
Номер документа
119049676
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі

без проведення судового засідання

15 травня 2024 року м. Київ Справа № 320/9062/24

Суддя Київського окружного адміністративного суду Войтович І.І., отримавши та розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СІНГОЛО" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, третя особа на стороні відповідача: Державна податкова служба України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ТОВ "СІНГОЛО" з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, третя особа на стороні відповідача: Державна податкова служба України , в якому просить суд:

1. Визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у м. Київ № 8043964/40281230 від 09.01.2023 р., № 8043962/40281230 від 09.01.2023 року, № 8295035/40281230 від 20.02.2023 р, про відмову в реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

2. Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну Товариства з обмеженою відповідальністю «СІНГОЛО» (код ЄДРПОУ 40281230) № 4 від 17.12.2022 року, № 7 від 13.12.2022 року, № 27 від 26.12.2022 року датою їх фактичного подання для реєстрації.

29.02.2024, ухвалою суду вказана позовна заява була залишена без руху з підстав невідповідності останньої вимогам ч. 3 ст. 161 КАС України (судовий збір сплачено не в повному обсязі за подання позовної заяви до суду).

21.03.2024 позивачем надано до суду докази сплати судового збору у вигляді відповідної платіжної інструкції.

Таким чином, недоліки позовної заяви позивачем усунуто.

Суддя зазначає про те, що вчинені дії та прийняті у справі процесуальні рішення з урахуванням навантаження в роботі судді.

Суд зазначає, що до позовної заяви додано заяву про поновлення строку звернення до суду, відповідно вирішуючи судом питання щодо дотримання позивачем строку звернення до суду, перегляду поважності причин пропуску строку викладені в поданій заяві, суд враховує та зазначає наступне.

Згідно із ч.1 ст. 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Зазначена норма встановлює загальний строк звернення до адміністративного суду в публічно-правових спорах. Водночас, за умови використання позивачем досудового порядку вирішення спору у випадках, коли законом передбачена така можливість або обов`язок, Кодексом адміністративного судочинства України встановлено скорочений строк звернення до суду.

Зокрема, за ч. 4 ст. 122 КАС України вбачається, що якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов`язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб`єкта владних повноважень.

Відповідно до ч.1, ч.6 ст. 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.

Аналіз зазначених норм показав, що пропущення строків звернення до адміністративного суду не може бути безумовною підставою для застосування наслідків пропущення цих строків, оскільки суд може визнати причину пропуску таких строків поважними і в такому випадку справа розглядається і вирішується в порядку, встановленому КАС України.

За предметом спору позивач оскаржує рішення ГУ ДПС у м.Києві № 8043964/40281230 від 09.01.2023, № 8043962/40281230 від 09.01.2023, № 8295035/40281230 від 20.02.2023, які позивач оскаржував в адміністративному порядку і 09.02.2023 відповідачем винесено рішення про залишення скарги ТОВ "СІНГОЛО" без задоволення та залишення в силі спірних рішень. Відповідно суд зазначає, що строк звернення до суду з даним позовом становить три місяці.

В заяві позивача щодо поновлення строку звернення до суду просить суд врахувати те, що Указом Президента України з 24.02.2022 в країні оголошено воєнний стан і бухгалтер, який відповідає за документи підприємства, працівник даного підприємства, виїхав за кордон 13.06.2022, надав до суду відповідні докази виїзду, копію паспорту з відміткою про перетин кордону. Позивач просить поновити строк звернення до суду, у зв`язку з чим суд зазначає наступне.

Суд враховує, що пунктом 3 Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб (п.1), а також у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (п.3).

Відповідними Указами Президента на сьогодні продовжено дію воєнного стану в країні.

Разом з тим в контексті розгляду питання про поважність причин пропуску строку звернення до суду, суд враховує правову позицію, викладену у рішенні Європейського Суду з прав людини у справі "Іліан проти Туреччини", згідно з якою, правило встановлення обмежень доступу до суду у зв`язку з пропуском строку звернення повинно застосовуватись з певною гнучкістю і без надзвичайного формалізму, воно не застосовується автоматично і не має абсолютного характеру, перевіряючи його виконання необхідно звертати увагу на обставини справи.

У справі "Bellet v. Fгаnсе" Європейський Суд з прав людини зазначив, що стаття 6 §1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права.

Як свідчить практика Європейського Суду з прав людини, основною складовою права на суд є право доступу, в тому розумінні, що особі має бути забезпечена можливість звернутися до суду для вирішення певного питання, і що з боку держави не повинні чинитися правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

Враховуючи вищезазначене та те, що процесуальний строк, який позивачем пропущено, припав на період дії воєнного стану на території України та беручи до уваги існуючі обмеження та перешкоди, які встановлені під час вказаного особливого правового режиму, а також враховуючи практику Європейського Суду з прав людини, спрямовану на ефективний доступ особи до суду для захисту її порушеного права, задля забезпечення права позивача на звернення до суду, враховуючи постанову Верховного Суду від 29.09.2022 у справі № 500/1912/22 щодо уникнення судами надмірного формалізму в питання строків звернення суд приходить до висновку, що підстави для визнання причин пропуску строку звернення до суду є поважними, а відтак вказаний строк необхідно поновити.

Суд зазначає, що спір виник з публічно-правових відносин та відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України належить до юрисдикції адміністративних судів і підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 та 172 Кодексу адміністративного судочинства України, та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, немає.

Суд також зазначає, що в даній позовній заяві позивач визнає Державну податкову службу України як третю особу, але враховуючи сталу практику з розгляду зазначеної категорії справ та відповідні повноваження Державної податкової служби України за даною категорією справ, суд вважає необхідним застосувати ст. 48 КАС України та зазначити Державну податкову службу України в даній справі другим відповідачем.

Відповідно до положень статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Визнавши подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, керуючись статтями 48, 121, 122, 171, 243, 248, 257, 259-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Задовольнити заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІНГОЛО".

Визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду із позовом та поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "СІНГОЛО" пропущений строк звернення до суду із даним позовом щодо оскарження рішень комісії Головного управління ДПС у м. Київ № 8043964/40281230 від 09.01.2023, № 8043962/40281230 від 09.01.2023, № 8295035/40281230 від 20.02.2023 та зобов`язання зареєструвати ПН № 4 від 17.12.2022, № 7 від 13.12.2022, № 27 від 26.12.2022 в ЄРПН.

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СІНГОЛО" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Запропонувати відповідачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати до суду відзив на позовну заяву та/або клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частин 3, 4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

Запропонувати позивачу протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати до суду відповідь на відзив та/або клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Запропонувати відповідачу подати до суду заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/.

Копію ухвали суду надіслати (вручити, надати) учасникам справи (їх представникам), зокрема, шляхом направлення тексту ухвали до електронного кабінету,у разі відсутності - електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Войтович І.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 119049676 ?

Документ № 119049676 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119049676 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119049676 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119049676 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 119049676, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 119049676, Киевский окружной административный суд было принято 15.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные данные.

Судебное решение № 119049676 относится к делу № 320/9062/24

то решение относится к делу № 320/9062/24. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119049675
Следующий документ : 119049686