Решение № 119022398, 14.05.2024, Черновицкий окружной административный суд

Дата принятия
14.05.2024
Номер дела
600/1264/24-а
Номер документа
119022398
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 р. м. Чернівці Справа № 600/1264/24-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Анісімова О.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Чернівецькій області до ОСОБА_1 про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

І. РУХ СПРАВИ

1.1 У поданому до суду позові Головне управління ДПС у Чернівецькій області (далі позивач) просить стягнути з ОСОБА_1 податковий борг на загальну суму 150382,38 грн, з яких 1540,00 грн. до місцевого бюджету, 148842,38 грн. до Державного бюджету.

1.2. Оскільки ця справа не належить до категорії справ, які розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження, суд, керуючись положеннями статті 257 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України), враховуючи характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників, визнав за можливим розглянути справу за правилами спрощеного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, про що 25.03.2024 року постановив ухвалу про відкриття спрощеного позовного провадження в адміністративній справі.

ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ ТА АРГУМЕНТИ СТОРІН

2.1. Згідно змісту позовної заяви, за відповідачем рахується податковий борг на загальну суму 150382,38 грн. Наведена сума податкового боргу є в розумінні податкового законодавства України узгодженою.

Однак, в добровільному порядку відповідач податковий борг не сплатила, що обумовило звернення до суду із цим позовом.

2.2. Відповідач правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористалась, хоча ухвала про відкриття спрощеного позовного провадження в адміністративній справі була направлена йому засобами поштового зв`язку на офіційну адресу завчасно. У зв`язку із цим, суд, керуючись положеннями частини 6 статті 162 КАС України, вирішує справу за наявними матеріалами.

ІІІ. ОБСТАВИНИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

3.1. Дослідженням матеріалів справи судом встановлено, що згідно із заявою від 30.04.2021 року №21224759 (номер реєстрації в органі ДПС) ОСОБА_1 обрано спрощену систему оподаткування із ставкою єдиного податку 20% до розміру мінімальної заробітної плати та групу 2.

3.2. Згідно наявного у справі розрахунку заборгованості по ОСОБА_1 , за ним рахується податковий борг на загальну суму 150382,38 грн., з них за платежем:

- адміністративні штрафи та інші санкції (код платежу 21081103) на суму 1360,00 грн;

- військовий збір, що сплачується фізичною особою за результатами річного декларування (код платежу 11011001) на суму 11318,65;

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичною особою за результатами річного декларування (код платежу 11010500) на суму 136163,73 грн.;

- єдиний податок з фізичних осіб (код платежу 18050400) на суму 1540,00 грн.

3.3. Вказана вище сума заборгованості виникла внаслідок несплати податкових зобов`язань по відносно до відповідача податкових повідомлень-рішень, перелік яких наведений у розрахунку податкового боргу по ОСОБА_1 .

Судом встановлено, що зазначені у розрахунку податкового боргу податкові повідомленням-рішенням надіслані та вручені відповідачу відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі ПК України) і на день пред`явлення позову, в розумінні ПК України є узгодженими.

Наведені суми платежів в розумінні ПК України є узгодженими.

3.4. Окрім цього, відповідачеві на офіційну адресу надсилалась податкова вимога форми «Ф» №0002489-1303-2413 від 15.08.2023 року із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення і яка на день розгляду справи у суді не є відкликаною.

ІV. РЕЛЕВАНТНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ПОЗИЦІЯ СУДУ

4.1. Предметом цього спору є податковий борг, який позивач просить суд стягнути з відповідача. А тому, в межах цієї справи, суд має перевірити наявність такого боргу та чи дотримана процедура його стягнення.

4.2. Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

4.3. Механізм адміністрування податків та зборів нормативно закріплений в ПК України.

4.4. Статтею 16 ПК України визначені обов`язки платника податку, серед яких сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункту 16.1).

4.5. Згідно підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України під податковим боргом розуміють суму узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої на суму такого грошового зобов`язання.

4.6. Судом встановлено, що відповідач, будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець обрав спрощену систему оподаткування.

4.7. Відповідно до пункту 291.2 статті 291 ПК України спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

4.8. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою (пункт 291.3 статті 291 ПК України).

4.9. Відповідно до пункту 293.2 статті 293 ПК України (окрім іншого) фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об`єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.10. Пунктом 294.4 статті 294 ПК України передбачено, що для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

4.11. Відповідно до пункту 295.1 статті 295 ПК України платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

4.12. Згідно із пункту 300.1. статті 300 ПК України передбачено, що платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

4.13. З матеріалів справи судом встановлено, що відповідач не виконав свій обов`язок зі сплати єдиного податку до місцевого бюджету за наслідком чого виник борг зі сплати єдиного податку з фізичних осіб в сумі 12689,20 грн., що підтверджується розрахунком податкового боргу станом на 01.12.2021 року по ОСОБА_2 та відомостями інтегрованої картки.

4.14. Окрім цього, згідно з підпунктом 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення, а також відповідно до підпункту 20.1.18 пункту 1 зазначеної статті визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов`язань платників податків.

4.15. Крім того, пунктом 75.1 статті 75 ПК України визначено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

4.16. Відповідно до підпункту 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

4.17. Відповідно до підпункту 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 ПК України контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов`язань, суми бюджетного відшкодування та/або від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

4.18. Пунктом 57.3 статті 57 ПК України визначено, що у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

4.19. Як встановлено судом, за результатами проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків-фізичної особи ОСОБА_1 , згідно акта перевірки №865/Ж5/24- 13-24-04-06/2759515572 від 23.02.2023 року), позивач, реалізуючи свою контрольну функцію, виніс по відношенню до відповідача податкові повідомлення-рішення форми:

- «ПС» №00000/2965/Ж 10/24-13-24-04 від 11.04.2023р. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, застосовано штрафну санкцію у сумі 340,00 грн.:

- «Р» №00000/2972/Ж 10/24-13-24-04 від 11.04.2023р. за платежем Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, в тому числі: 108658.98 грн. - основний платіж, застосовано штрафну санкцію у сумі 27164,75 грн.;

- «Р» №00000/2973/Ж 10/24-13-24-04 від 11.04.2023р. за платежем Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, в тому числі: основний платіж 9054,92 грн.. штрафна санкцію 2263, 73 грн.;

- «ПС» ЖЮ000/2967/Ж10/24-13-24-04 від 11.04.2023р. за платежем Єдиний податок з фізичних осіб, в тому числі: штрафна санкція 340,00 грн.;

- «ПС» №00000/2969/Ж10/24-13-24-04 від 11.03.2023р. за платежем Адміністративні штрафи та інші санкції, застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 1020,00 грн.;

- «ПС» №00000/2964/Ж10/24-13-24-04 від 11.04.2023р. за платежем Адміністративні штрафи та інші санкції, застосовано штрафні (фінансові) санкції у сумі 340,00 грн.

4.20. Зазначені податкові повідомлення-рішення направлено на адресу відповідача засобами поштового зв`язку однак згідно довідок Укрпошти відправлення повернуто.

4.21. З даного приводу суд зазначає наступне. Відповідно до пункту 42.1 статті 42 ПК України податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу.

4.22. Пунктом 42.2 статті 42 ПК України визначено, що документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

4.23. Пункт 42.5 статті 42 ПК України, серед іншого, передбачає, що у разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

4.24. Отже, враховуючи положення статті 42 ПК України, слід прийти до висновку, що податкові повідомлення-рішення, перелік яких наведений у розрахунку податкового боргу по відповідачу, належним чином надіслані та вручені відповідачу.

4.25. Відтак, суми грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій), визначені в зазначених податкових повідомленнях-рішеннях на момент розгляду справи у суді, є узгодженими та не сплаченими відповідачем, а тому вони перейшли в категорію податкового боргу.

4.26. Таким чином, з урахування розрахунку заборгованості та інтегрованих карток, на день розгляду справи у суді загальний розмір податкового боргу відповідача становить 150382,38 грн.

4.27. Відповідно до пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення, а згідно пункту 59.5 статті 59 ПК України у разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

4.28. Як встановлено судом відповідачеві, відповідно до вимог ПК України надсилалась податкова вимога форми «Ф» №0002489- 1303-2413 від 15.08.2023 року із рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, однак відправлення згідно довідки Укрпошти повернуто.

4.29. Разом з цим, враховуючи положення статті 42 ПК України, слід прийти до висновку, що податкова вимога належним чином надіслана та вручена відповідачу.

4.30. Відповідно до пункту 87.11. статті 87 ПК України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку - фізичної особи. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою відповідно до закону про виконавче провадження.

4.31. Пунктом 95.2 статті 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

4.32. Враховуючи наявність у відповідача податкового боргу, те що позивачем дотримано процедуру звернення з цим позов до суду, суд вважає за необхідним стягнути з відповідача податковий борг до відповідних бюджетів у сумі 150382,38 грн.

V. ВИСНОВОК СУДУ

5.1. Відповідно до частини 1 статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

5.2. Позивачем доведено суду правомірність заявлених вимог, на день розгляду справи заборгованість відповідачем не погашена, а тому зважаючи на наведені вище норми законодавства та встановлені судом обставини справи, а також виходячи з конституційного принципу обов`язковості сплати податків і зборів, суд вважає, що позовні вимоги позивача щодо стягнення податкового боргу в сумі 150382,38 грн є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

VІ. ЩОДО СУДОВИХ ВИТРАТ

6.1. Частиною 2 статті 139 КАС України визначено, що при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

У матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз, відтак, суд не стягує їх з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 73-77, 90, 241-246, 250 КАС України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Головного управління ДПС у Чернівецькій області до ОСОБА_1 про стягнення податкового боргу задовольнити повністю.

2. Стягнути з ОСОБА_1 податковий борг на загальну суму 150382,38 грн, з яких 1540,00 грн. до місцевого бюджету, 148842,38 грн. до Державного бюджету.

Згідно статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У відповідності до статей 293, 295 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку повністю або частково. Апеляційна скарга на рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення (складання).

Повне найменування учасників процесу:

Позивач Головне управління ДПС у Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 200А, код ЄДРПОУ 44057187).

Відповідач ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Суддя О.В. Анісімов

Часті запитання

Який тип судового документу № 119022398 ?

Документ № 119022398 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 119022398 ?

Дата ухвалення - 14.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119022398 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119022398 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 119022398, Черновицкий окружной административный суд

Судебное решение № 119022398, Черновицкий окружной административный суд было принято 14.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные данные.

Судебное решение № 119022398 относится к делу № 600/1264/24-а

то решение относится к делу № 600/1264/24-а. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 119022397
Следующий документ : 119022399