Постановление суда № 118988036, 13.05.2024, Луганский окружной административный суд

Дата принятия
13.05.2024
Номер дела
913/266/20
Номер документа
118988036
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

13 травня 2024 року м. ДніпроСправа № 913/266/20

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Басова Н.М., перевіривши матеріали позову Головного управління ДПС у Вінницькій області до ПАТ "Українська інноваційна компанія" про стягнення коштів,

ВСТАНОВИВ:

До Луганського окружного адміністративного суду надійшла справа №913/266/20 (913/399/23) за позовом Головного управління ДПС у Вінницькій області до ПАТ "Українська інноваційна компанія", в якому позивач просить суд:

-стягнути з рахунків у банках, що обслуговують ПАТ «Українська інноваційна компанія» (ЄДРПОУ 05839888) податковий борг в сумі 222249,24 грн.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 22.04.2024 задоволено заяву Головного управління ДПС у Вінницькій області (вх.№5635) про направлення справи №913/266/20 (913/399/23) за встановленою юрисдикцією до Луганського окружного адміністративного суду та справу №913/266/20 (913/399/23) за позовом Головного управління ДПС у Вінницькій області (місцезнаходження: вул. Хмельницьке шосе, буд. 7, м. Вінниця, 21028) до відповідача Публічного акціонерного товариства "Українська інноваційна компанія" (місцезнаходження: вул. Сметаніна, буд. 3-А, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93404) про стягнення коштів передано на розгляд Луганському окружному адміністративному суду.

08.05.2024 зазначена адміністративна справа надійшла до Луганського окружного адміністративного суду та згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями остання була передана для розгляду судді Басовій Н.М.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне прийняти матеріали справи до свого провадження.

За приписами частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; 5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до частини п`ятої статті 160 КАС України в позовній заяві зазначаються: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, адреса електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету; 3) зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб`єкта владних повноважень; 4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб`єкта владних повноважень - обґрунтуван

Суд наголошує, що зміст позовних вимог - це певна форма захисту, права, свободи чи інтересу, яку просить позивач від суду. По суті, це повинно бути відображено в прохальній частині позовної заяви. Зокрема, обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є конкретні юридичні факти з настанням яких суб`єкти публічного права вступають між собою у спірні правовідносини.

Відповідно позовні вимоги і обставини в їх обґрунтування мають викладатися лаконічно, чітко, зрозуміло, з використанням прийнятої юридичної термінології. Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, складають підставу позову. Підстава позову перебуває у нерозривному логічному взаємозв`язку із змістом позовних вимог (з предметом позову). Виклад обставин підстави позову необхідний для визначення тотожності позову та визначення предмета доказування в спорі між сторонами.

Оскільки спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства, тому позовна заява має бути повністю приведена у відповідність до вимог статей 5, 160 КАС України.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 161 КАС України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати, повернення судового збору, відстрочення та розстрочення сплати судового збору визначає Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» з відповідними змінами (далі - Закон № 3674-VI).

Частиною другою статті 4 Закону України № 3674-VI встановлено, що за подання до адміністративного суду суб`єктом владних повноважень, юридичною особою адміністративного позову майнового характеру пунктом 1 частини третьої статті 4 Закону України «Про судовий збір» встановлена ставка судового збору 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 01 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2684,00 грн.

З огляду на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2023 року та враховуючи заявлені позовні вимоги, позивач за подання даної позовної заяви у 2023 році повинен був сплатити судовий збір у розмірі 3333,74 грн.

Докази сплати позивачем судового збору в матеріалах справи відсутні.

Враховуючи викладене, вказана сума судового збору повинна бути сплачена за наступними реквізитами:

Отримувач коштівГУК у Луг.обл./МТГ м.Сєвєр/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)37991110

Банк отримувачаКазначейство України(ел. адм. подат.)

Рахунок отримувачаUA288999980313101206084012499

Код класифікації доходів бюджету22030101

Призначення платежу101 _____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Луганський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа).

Крім того, відповідно до частин першої, другої статті 46 КАС України сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб`єкти владних повноважень.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №584225 від 09.05.2024 відповідач ПАТ "Українська інноваційна компанія" за кодом ЄДРПОУ 05839888 знаходиться за адресою 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, буд.3-А.

Також зазначено, що ПАТ "Українська інноваційна компанія" взаємодіє з Головним управління ДПС у Луганській області, Сєвєродонецька ДПІ (м.Сєвєродонецьк).

Станом на дату звернення позивача до Господарського суду Луганської області Головне управління ДПС у Луганській області в стані припинення не перебувало.

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, Державна податкова служба здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку її територіальні органи. Державна податкова служба та її територіальні органи є контролюючими органами (податковими органами, органами стягнення)

Оскільки Головне управління ДПС у Луганській області забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Луганської області, де зареєстровано ПАТ "Українська інноваційна компанія", позивачу слід обґрунтувати підстави звернення щодо стягнення з рахунків у банках, що обслуговують ПАТ «Українська інноваційна компанія» (ЄДРПОУ 05839888) податкового боргу в сумі 222249,24 грн та підтвердити свої повноваження щодо пред`явлення позову.

Отже, відповідно до частини першої статті 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160,161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Підсумовуючи вищевикладене, є всі підстави для залишення позову без руху та встановлення строку для усунення недоліків протягом 10 (десяти) днів з дня отримання копії ухвали суду.

Керуючись статтями 5, 160, 161, 167, 169, 171, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

УХВАЛИВ:

Справу №913/266/20 (913/399/23) за позовом Головного управління ДПС у Вінницькій області до ПАТ "Українська інноваційна компанія" про стягнення коштів прийняти до провадження Луганського окружного адміністративного суду.

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Вінницькій області до ПАТ "Українська інноваційна компанія" про стягнення коштів залишити без руху.

Встановити Головному управлінню ДПС у Вінницькій області строк для усунення недоліків протягом десяти календарних днів з дня отримання копії даної ухвали шляхом надання суду через підсистему "Електронний суд":

- позовної заяви приведеної у відповідність до вимог статей 5, 160 КАС України, із обґрунтуванням та підтвердженням повноважень позивача щодо пред`явлення позову;

- доказів про сплату судового збору у розмірі 3333 (три тисячі триста тридцять три) гривні 74 копійки на вказані реквізити.

У разі не виконання вимог ухвали суду, позовна заява підлягатиме поверненню заявнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

СуддяН.М. Басова

Часті запитання

Який тип судового документу № 118988036 ?

Документ № 118988036 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118988036 ?

Дата ухвалення - 13.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118988036 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118988036 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 118988036, Луганский окружной административный суд

Судебное решение № 118988036, Луганский окружной административный суд было принято 13.05.2024. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные данные.

Судебное решение № 118988036 относится к делу № 913/266/20

то решение относится к делу № 913/266/20. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118988035
Следующий документ : 118988037