Решение № 118919752, 07.05.2024, Ковпаковский районный суд города Сумы

Дата принятия
07.05.2024
Номер дела
592/3428/24
Номер документа
118919752
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа№592/3428/24

Провадження №2/592/1112/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді Шияновської Т.В.,

з участю секретаря судового засідання Чайки Т.В.,

розглянув увідкритому судовомузасіданні упорядку спрощеногопозовного провадженняцивільну справуза позовом ОСОБА_1 до акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» про стягнення заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні,

у с т а н о в и в:

Позивачка звернулася до суду з вказаним позовом, який обґрунтовує тим, що з 01.06.2018 вона перебувала у трудових відносинах з акціонерним товариством «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання. 07.04.2020 звільнилася з роботи у зв`язку з переведенням працівника за його згодою в АТ «СМНВО-Інжиніринг» (п.5 ст.36 КЗпП України).

На день звільнення з роботи АТ «Сумське НВО» нарахувало їй заборгованість з заробітної плати у сумі 62635,12 грн по основному місці роботі і 12261 грн за сумісництвом, але виплатити її відмовилося. Крім того, у відповідності до вимог ч.1 ст.117 КЗпП України, відповідач має виплатити їй середній заробіток за час затримки виплати заробітної плати.

Позивачка просить стягнути з відповідача на її користь невиплачену заробітну плату в сумі 74896,12 грн. та середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні в сумі 491132 грн за період з 07.02.2020 по 01.03.2024.

Ухвалою суду від 04.03.2024 позовну заяву залишено без руху, на виконання якої 05.03.2024 ОСОБА_1 надала квитанцію про сплату судового збору.

Ухвалою суду від 06.03.2024 позовна заява прийнята до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

02.04.2024 в зв`язку з ненаданням доказів на виконання ухвали суду розгляд справи був відкладений на 07.05.2024.

Сторони у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином. Позивачка надала заяву про проведення судового засідання у її відсутність, позовні вимоги підтримує.

У зв`язку з неявкою сторін в судове засідання, фіксація судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалась, що відповідає положенням ч.2 ст.247 ЦПК України.

Суд, перевіривши матеріали справи, дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що позивачка ОСОБА_1 з 01.06.2018 перебувала у трудових відносинах з акціонерним товариством «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання.

07.04.2020 вона звільнилася з роботи у зв`язку з переведенням працівника за його згодою в АТ «СМНВО-Інжиніринг» (п.5 ст.36 КЗпП України).

Викладені обставини підтверджуються копією трудової книжки ОСОБА_1 (а.с. 2-7).

Відповідно до ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Судом встановлено, що в день звільнення позивачки АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» не виплатило належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст.116 КЗпП України.

Згідно з наданою відповідачем довідкою від 02.05.2024 №60/97, сума заробітної плати, що підлягає виплаті ОСОБА_1 колишньому працівникові АТ «Сумське НВО», цех 600, т.н.9470, станом на 02.05.2024 складає 62635,12 грн.

Згідно з ч.1 ст.117 КЗпП України, у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст.116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

З наданоївідповідачем довідкивбачається,що середньоденназаробітна плата ОСОБА_1 становить 551,17 грн.

Період затримки розрахунку при звільненні позивача складає 745 днів враховуючи п`ятиденний робочий тиждень (з 08.04.2020 по 19.07.2022 по з 19.07.2022 по 19.01.2023), а тому середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні становить 410621,65грн (551,17х745).

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 761/9584/15-ц (провадження № 14-623цс18) зроблено правовий висновок про те, що суд може зменшити розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівника незалежно від того, чи він задовольняє позовні вимоги про стягнення належних звільненому працівникові сум у повному обсязі чи частково.

Зменшуючи розмір відшкодування, визначений виходячи з середнього заробітку за час затримки роботодавцем розрахунку при звільненні відповідно до ст.117 КЗпП України, необхідно враховувати:

1) розмір простроченої заборгованості роботодавця щодо виплати працівнику при звільненні всіх належних сум, передбачених на день звільнення трудовим законодавством, колективним договором, угодою чи трудовим договором;

2) період затримки (прострочення) виплати такої заборгованості, а також те, з чим була пов`язана тривалість такого періоду з моменту порушення права працівника і до моменту його звернення з вимогою про стягнення відповідних сум;

3) ймовірний розмір пов`язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника;

4) інші обставини справи, встановлені судом, зокрема, дії працівника та роботодавця у спірних правовідносинах, співмірність ймовірного розміру пов`язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника та заявлених позивачем до стягнення сум середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок при звільненні.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин справи, які мають юридичне значення та, зокрема, визначених Великою Палатою Верховного Суду критеріїв, суд може зменшити розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівника.

Позивачка була звільнена у зв`язку з переведенням на іншу роботу, на момент звільнення заборгованість по заробітній платі становила 74896,12 грн. З позовною заявою вона звернулася до суду через три роки, будь-яких поважних причин, які завадили їй звернутися до відповідача з вимогою про сплату заборгованості в більш ранній строк, суду не повідомлено. Також позивачкою не вказано яких майнових втрат, пов`язаних із затримкою розрахунку, вона зазнала.

Отже, вбачається очевидна неспівмірність заявлених до стягнення сум середнього заробітку зі встановленим розміром заборгованості, характером цієї заборгованості, діями позивача та відповідача, а тому суд вважає справедливим, пропорційним і таким, що відповідатиме обставинам цієї справи, які мають юридичне значення та наведеним вище критеріям, визначення розміру відповідальності відповідача за прострочення ним належних при звільненні позивача виплат в розмірі 60 000 грн.

З огляду на викладене, суд вважає необхідним позовні вимоги задовольнити частково та стягнути з акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» на користь позивачки заборгованість по заробітній платі у розмірі 62635,12 грн, середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 60 000 грн.

Відповідно до ст.141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь позивачки сплачений судовий збір пропорційно задоволеній позовній вимозі про стягнення середнього заробітку в сумі 147,97 грн (60 000 х 1211,20 / 491 132), та на користь держави судовий збір за позовною вимогою про виплату заборгованості по заробітній платі в сумі 1211,20 грн .

Керуючись ст.ст.116,117 КЗпП України, ст.ст. 2, 12, 13, 76-81, 137, 141, 259, 263-265 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Позовну заяву ОСОБА_1 задовольнити частково.

Стягнути закціонерного товариства«Сумське машинобудівненауково-виробничеоб`єднання» (місцезнаходження:м.Суми,вул.Британська,буд.58,код ЄДРПОУ05747991)на користь ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) заборгованість по заробітній платі в сумі 62635,12 грн, середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні в сумі 60 000 грн, а також судовий збір в сумі 147,97 грн.

Стягнути з акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» на користь держави 1211,20 грн судового збору.

На рішення суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Сумського апеляційного суду. При оголошенні вступної та резолютивної частини судового рішення апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя Т.В. Шияновська

Часті запитання

Який тип судового документу № 118919752 ?

Документ № 118919752 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 118919752 ?

Дата ухвалення - 07.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118919752 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118919752 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 118919752, Ковпаковский районный суд города Сумы

Судебное решение № 118919752, Ковпаковский районный суд города Сумы было принято 07.05.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 118919752 относится к делу № 592/3428/24

то решение относится к делу № 592/3428/24. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118919751
Следующий документ : 118919754