Решение № 118541414, 22.04.2024, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
22.04.2024
Номер дела
760/2348/22
Номер документа
118541414
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

___________________

Провадження 2-др/760/18/24

В справі 760/2348/22

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

22 квітня 2024 року в місті Києві

Солом`янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Коробенка С.В.

за участю секретаря Левіцької Н.О.

розглянув у судовому засіданні в залі суду питання про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Легкобит Станіслав Олександрович, про скасування рішення державного реєстратора.

ІІ. Описова частина

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 19 грудня 2023 року були задоволені позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» про скасування рішення державного реєстратора.

До закінчення розгляду справи у судовому засіданні представником Позивача заявлено про свій намір протягом п`яти днів подати докази остаточно понесених витрат на правничу допомогу.

26 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання Позивачки (представника) про стягнення на її користь з Відповідача понесених витрат на правничу допомогу в загальному розмірі 56385,00 гривень.

Представник Відповідача подав заяву про зменшення компенсації Позивачці витрат на правничу допомогу, посилаючись на те, що вони є завищеними порівняно з ринковими цінами на аналогічні послуги з представництва в даній категорії справ. Відповідач наполягає на тому, що дана справа не є складною, а тому витрати Позивачки не є пропорційними і адекватною компенсацією понесених Позивачкою витрат Відповідач вважає суму в розмірі 2000 гривень.

ІІІ. Мотивувальна частина

Відповідно до ст. 246 ЦПК України якщо сторона з поважних причин не може подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат до закінчення судових дебатів у справі, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше двадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 270 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 141 Цивільного процесуального кодексу України судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Статтею 137 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Суд ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Встановлено, що між ОСОБА_1 та Адвокатським об`єднання «Шенлі» укладено Договір про надання правничої допомоги від 22 березня 2023 року №23.

Відповідно до п. 5.1 Договору вартість послуг (винагорода) Адвокатського об`єднання становить суму, еквівалентну 1500 доларам США.

При цьому за підготовку до розгляд справи у суді (ознайомлення з матеріалами справи, вибір правової позиції, збір доказів, підготовка клопотань, заяви про зміну предмету/підстав позову) Клієнт зобов`язується сплатити передоплату у сумі еквівалентній 500 доларам США.

Пунктом 5.3 Договору за представництво інтересів клієнт сплачує 2500 гривень за кожний факт прибуття адвоката (свого помічника) в суд.

Залишок винагороди, визначений у п.5.1 Клієнт зобов`язується сплатити Адвокатському об`єднанню протягом трьох днів після набрання чинності рішенням суду про задоволення позову (п. 5.4).

Таким чином, залишок винагороди, про який йдеться в п. 5.4. Договору, фактично є «гонораром успіху», який виплачується лише у випадку набрання чинності рішенням суду про задоволення позову.

Згідно з детальним описом робіт (наданих послуг) у справі № 760/2348/22 адвокатським бюро надані наступні послуги:

а) ознайомлення з матеріалами справи у суді, вибір правової позиції, збір доказів, підготовка та подання заяви про зміну підстави позову;

б) ознайомлення із поясненнями відповідача;

в) представництво у суді (участь у судовому засіданні):

- 27.03.2023 - участь адвоката у судовому засіданні;

- 30.08.2023 - прибуття адвоката до суду для участі у судовому засіданні;

- 19.12.2023 - участь адвоката у судовому засіданні.

На виконання умов договору Позивачкою 22.03.2022 сплачено на користь адвокатського бюро еквівалент 500 доларів США (18280 гривень) та 7500 гривень (за 3 випадки прибуття адвоката у судове засідання).

Враховуючи, рішення про задоволення позову станом на день ухвалення додаткового рішення чинності не набрало, за умовами Договору обов`язку Позивачки з оплати залишку винагороди (гонорару успіху) не виникнуло. Тому вимоги про його компенсацію заявлені ОСОБА_1 передчасно.

Що стосується вимог про відшкодування фактично понесеної суми в розмірі 25780 гривень, то в даному випадку суд керується наступним.

Відповідачем подане клопотання про зменшення витрат на правничу допомогу, в якому викладені заперечення проти стягнення на користь Позивача компенсації за надану правничу допомогу.

Відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

Визначаючи розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації гонорару адвоката іншою стороною, необхідно виходити з встановленого у самому договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статей 27, 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

Аналогічна правова позиція викладена в додатковій постанові Верховного Суду від 24.01.2019 у справі № 910/15944/17; додатковій постанові Верховного Суду від 06.03.2019 у справі № 922/1163/18, постанові Верховного Суду від 21.03.2019 у справі № 914/359/18.

Як було зазначено вище, для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина третя статті 137 Цивільного процесуального кодексу України).

У свою чергу під час вирішення питання про розподіл судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу), саме на суд покладено обов`язок з`ясувати реальність (або неминучість) понесених витрат та встановити причинно-наслідковий зв`язок заявлених до відшкодування витрат із необхідністю і реальністю їх здійснення в межах конкретної справи.

У пунктах 29, 30 постанови Верховного Суду від 16.04.2020 у справі № 727/4597/19 зазначено, що при визначенні суми відшкодування суд повинен виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ), присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Так у справі "Схід/Захід Альянс Лімітед" проти України" (заява № 19336/04) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (п. 268). Вказаний правовий висновок викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року у справі №755/9215/15-ц.

З урахуванням викладеного вище, суд вважає, що Позивачем доведений належними та допустимими доказами розмір понесених нею судових витрат, пов`язаних з розглядом даної справи в сумі 25780,00 гривень.

В той же час, Велика Палата ВС в справі №904/4507/18 виходила з того, що домовленості про сплату гонорару за надання правничої допомоги є такими, що склалися між адвокатом та клієнтом, у межах правовідносин між якими і може розглядатися питання щодо обов`язковості такого зобов`язання. У контексті вирішення судом питання про розподіл судових витрат суд повинен оцінювати розумність витрат, їх співмірність із ціною позову, складністю справи та її значенням для позивача.

Враховуючи категорію справи, її складність, кількість судових засідань та обсяги матеріалів справи, суд вважає, що сплачений Позивачкою розмір витрат на правничу допомогу в сумі 25780,00 гривень не є логічним, співмірним та справедливим.

Стягнення з Відповідача компенсації за правничу допомогу в такому розмірі не відповідало б принципу справедливості, а тому суд вважає необхідним зменшити компенсацію до суми в розмірі 15000 гривень, що у більшій мірі відповідає обсягу наданої допомоги та її реальній складності.

IV. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 137, 141, 176, 246, 270 Цивільного процесуального кодексу України, суд вирішив:

1.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» на користь ОСОБА_1 компенсацію понесених витрат на правничу допомогу в розмірі 15000,00 гривень.

2.Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення.

3.Позивач: ОСОБА_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус «В», поверх 4, каб. 402, код юридичної особи: 37825968;

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 118541414 ?

Документ № 118541414 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 118541414 ?

Дата ухвалення - 22.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118541414 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118541414 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 118541414, Соломенский районный суд города Киева

Судебное решение № 118541414, Соломенский районный суд города Киева было принято 22.04.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 118541414 относится к делу № 760/2348/22

то решение относится к делу № 760/2348/22. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118541409
Следующий документ : 118558874