Постановление суда № 118424940, 15.04.2024, Приднепровский районный суд города Черкассы

Дата принятия
15.04.2024
Номер дела
711/3442/23
Номер документа
118424940
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3442/23

Номер провадження 2/711/433/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року Придніпровський районний суд м. Черкаси, в складі

головуючого-судді Демчика Р.В.

при секретарі Кофановій А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «УСК «КНЯЖА ВОЄННА ІНШУРАНС ГРУП» про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та стягнення страхового відшкодування,-

встановив:

ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВОЄННА ІНШУРАНС ГРУП» про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та стягнення страхового відшкодування.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 01.06.2023 року відкрите загальне позовне провадження у справі.

27.06.2023 року до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому представник відповідача просив відмовити в задоволенні позову, справу просив розглянути у відсутності представника відповідача.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.09.2023 року закрите підготовче провадження у справі.

12.02.2024 року до суду надійшло клопотання представника позивача про повернення до стадії підготовчого провадження з метою вирішення клопотання про призначення у справі судової авто товарознавчої експертизи.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.189 ЦПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6)вчинення іншихдій зметою забезпеченняправильного,своєчасного ібезперешкодного розглядусправи посуті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Відповідно до ст. 196 ЦПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Частиною 2 ст.197 ЦПК України передбачено, що у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища, імена та по батькові секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує,чи повідомилисторони провсі обставинисправи,які їмвідомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотаннямучасників справивирішує питанняпро забезпеченняпозову,про зустрічнезабезпечення; вирішуєзаяви таклопотання учасниківсправи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

В постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 12 січня 2022 року у справі № 234/11607/20 (провадження № 61-15126св21), зроблено висновок, що: «при застосуванні процесуальних норм належить уникати як надмірного формалізму, так і надмірної гнучкості, які можуть призвести до скасування процесуальних вимог, встановлених законом.Надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду як елемента права на справедливий судзгідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що, реалізуючи пункт 1 статті 6 Конвенції Про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду, кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких не допустити судовий процес у безладний рух.

Разом з тим, Європейський суд зазначає, що не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але й реальним (Рішення Суду у справі Жоффре де ля Прадель проти Франції від 16 грудня 1992 року).

Разом з тим, згідно з практикою Верховного Суду, викладеною у постановах від 03.10.2019 у справі № 902/271/18, від 16.02.2021 у справі №922/2115/19, в ухвалі від 22.06.2021 у справі № 923/525/20, постанові від 16.12.2021 у справі № 910/7103/21 суди першої інстанції за наявності певних обставинможуть прийняти рішення про повернення до стадії підготовчого провадження після його закриттядля вчинення тих чи інших процесуальних дій, які можуть бути реалізовані лише на стадії підготовчого провадження.

Однак такі обставини мають бути вагомими, оскільки можливість повернення до стадії підготовчого провадження з будь-яких підстав нівелює саме значення стадій господарського процесу: як підготовчого провадження, так і стадії розгляду справи по суті.

Вказані висновки викладені також в постанові КЦС ВС від 05.10.2022 № 204/6085/20 (61-21431св21).

Судом встановлено, що разом із позовною заявою до суду надійшло клопотання позивач про призначення у справі судової авто-товарознавчої експертизи, яке під час підготовчого засідання судом не вирішене.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Отже, зважаючи на вищенаведене, та на наявне на розгляді клопотання позивача про призначення судової авто товарознавчої експертизи, вирішення питання якої можливе лише на стадії підготовчого провадження виходячи із його завдань визначених ч. 2 ст. 197 ЦПК України, суд дійшов висновку повернутися до стадії підготовчого провадження у справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 12, 196, 189, 258-260 ЦПК України, суд,-

постановив :

Задовольнити клопотання представника позивача адвоката Петруніної В.В. про повернення розгляду справи до стадії підготовчого провадження.

Повернутися до стадії підготовчого провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «УСК «КНЯЖА ВОЄННА ІНШУРАНС ГРУП» про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та стягнення страхового відшкодування.

Призначити підготовче засідання у справі на 09.30 год. 03.05.2024 року.

В судове засідання викликати сторони.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий: Р. В. Демчик

Часті запитання

Який тип судового документу № 118424940 ?

Документ № 118424940 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118424940 ?

Дата ухвалення - 15.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118424940 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118424940 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 118424940, Приднепровский районный суд города Черкассы

Судебное решение № 118424940, Приднепровский районный суд города Черкассы было принято 15.04.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 118424940 относится к делу № 711/3442/23

то решение относится к делу № 711/3442/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118424939
Следующий документ : 118424943