Постановление суда № 118248570, 10.04.2024, Приднепровский районный суд города Черкассы

Дата принятия
10.04.2024
Номер дела
2314/8749/12
Номер документа
118248570
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 2314/8749/12

Провадження № 6/711/67/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді: Скляренко В.М.

при секретарі Копаєвій Є.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» про заміну сторони (стягувача) її правонаступником, -

в с т а н о в и в:

ТзОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» звернулось до суду із заявою, в якій просить замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» у виконавчому провадженні №38738141 з примусового виконання виконавчого листа №2/2314/3466/12, виданого 30.05.2013 року Придніпровським районним судом м. Черкаси про стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» боргу в сумі 70756 грн. 36 коп.

В судове засідання особи, які брали участь у справі, не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Керівник ТзОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» ОСОБА_2 в заяві про заміну сторони(стягувача)її правонаступником просила розглянути питання про заміну сторони виконавчого провадження без участі представника заявника.

Дослідивши заяву та додані до неї документи, а також перевіривши матеріали цивільної справи № 2314/8749/12, суд дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2012 року у справі №2314/8749/2012 (провадження №2/2314/3466/2012) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «НАДРА» до ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «НАДРА» задоволено частково та стягнуто в солідарному порядку із ОСОБА_1 , ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «НАДРА» заборгованість за Договором «Автопакет» №88п/18/2008-840 від 22.04.2008 року в сумі 8852,29 дол. США, що в гривневому еквіваленті складає 70756 грн. 36 коп., а також стягнуто із ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «НАДРА» судові витрати в сумі 707 грн. 56 коп. /а.с. 114-118, 128-129/.

Відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження від 04.07.2013 року, Придніпровським відділом державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження № 38738141 з примусового виконання виконавчого листа №2/2314/3466/12, виданого 30.05.2013 року Придніпровським районним судом м. Черкаси про стягнення із ОСОБА_1 на користь ПАТ «КБ «Надра» боргу в загальній сумі 70 756 грн. 36 грн. /а.с. 130/.

Відповідно до інформаційної довідки /а.с. 132-134/, вказане виконавче провадження №38738141, де боржником є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а стягувачем ПАТ КБ «НАДРА», станом на день подання заяви про заміну сторони стягувача, не закінчене та на даний час перебуває на виконанні.

Також, в судовому засіданні встановлено, що відповідно до протоколу електронного аукціону №UA-EA-2020-05-12-000017-b від 22.05.2020 року (додаток 1 до Регламенту ЕТС) /а.с. 135-136/, його переможцем шляхом придбання всіх активів (майна), що належали замовнику аукціону - ПАТ КБ «НАДРА» (права вимоги, інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості та майнових прав, що випливають з договорів врахування векселів згідно в кількості 1295 шт.; права вимоги, майнових прав за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторської заборгованості в кількості 5375 шт.; права вимоги, інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами та дебіторської заборгованості в кількості 34372 шт.; дебіторської заборгованості за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами в кількості 132 шт.; нерухомого майна та основних засобів в кількості 6 одиниць) стало ТзОВ «ФІНІНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП».

04.08.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА» та ТзОВ «ФІНІНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» був укладений Договір №GL48N718070_A_2 про відступлення прав вимоги, на підставі якого ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» набуло право вимоги, в тому числі і за кредитним договором №88п/18/2008-840 від 22.04.2008 року, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_1 , що стверджується Реєстром договорів права вимоги за якими відступаються та Боржників/Поручителів/Заставодавців/Дебіторів (Додаток № 1 до Договору №GL48N718070_A_2, (п/№ НОМЕР_2 ) /а.с. 145-148/.

Крім того, 20.08.2020 року між ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та ТзОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» був укладений Договір № GL48N718070_А102 про відступлення прав вимоги, на підставі якого ТзОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» набуло право вимоги, в тому числі і за кредитним договором №88п/18/2008-840 від 22.04.2008 року, укладеним між ПАТ «КБ «НАДРА» та ОСОБА_1 , що стверджується Реєстром договорів права вимоги за якими відступаються та Боржників/Поручителів/Заставодавців/Дебіторів (Додаток № 1 до Договору №GL48N718070_A102, п/№ 1481 /а.с.149-152/.

На теперішній час заявник просить суд замінити стягувача у виконавчому провадженні №38738141, а саме ПАТ «КБ «НАДРА» на ТзОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», оскільки право вимоги до боржника ОСОБА_1 належить йому.

Вирішуючи питання щодо заміни сторони виконавчого провадження суд виходить з наступного.

Забезпечення належного виконання судових рішень є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Статтею 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження визначається як завершальна стадія судового провадження. Таке розуміння виконавчого провадження відповідає практиці Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). Так у пункті 15 рішення ЄСПЛ у справі «Моргуненко проти України» від 6 вересня 2007 року (заява № 43382/02) вказується таке: «Суд зазначає, що провадження в суді та виконавче провадження є відповідно першою і другою стадією загального провадження (див. «Скордіно проти Італії» (Scordino v. Itali) (no. 1) [GC], no. 36813/97, п. 197). Таким чином, виконавче провадження не має бути відокремлене від судового і ці обидва провадження мають розглядатися як цілісний процес (див. «Естіма Джордж проти Португалії» (Estima Jorge v. Portugal), рішення від 21 квітня 1998 року, Report of Judgments and Decisions 1998-II, п. 35, та, з нових джерел, «Сіка проти Словаччини» (Sika v. Slovakia), N 2132/02, пп. 24-27, 13 червня 2006 року).»

Заміна сторони виконавчого провадження правонаступником, тобто здійснення процесуального правонаступництва після набрання судовим рішенням законної сили, полягає в поширенні на правонаступників законної сили судового рішення. При цьому на правонаступників законна сила судового рішення поширюється усіма своїми правовими наслідками - незмінністю, неспростовністю, виключністю, преюдиційністю, виконуваністю (п. 6.6. постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.02.2021 у справі №911/3411/14).

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини другої статті 11 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК, статті 442 ЦПК та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 442 ЦПК за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Згідно з ч. 1 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ч. 5 ст. 442 ЦПК України).

Отже норма ст. 442 ЦПК має імперативний характер і підлягає застосуванню до зобов`язальних відносин під час виконання судового рішення незалежно від реалізацією стягувачем права пред`явлення судового рішення до примусового виконання.

Аналогічної позиції дотримується Верховний Суд, який у постанові від 11.04.2019р. у справі №2/1522/7661/11 виснував, що відсутність відкритого виконавчого провадження на час розгляду судом заяви про заміну сторони у такому провадженні не є перешкодою для вирішення судом цього питання.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу стягувача відповідає змісту ст. 512, 514 ЦК України та ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження».

Також слід звернути увагу, що за змістом положень статті 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Звернення судового рішення до виконання є однією із та останньою стадією цивільного процесу, тому норми статті 55 ЦПК України застосовуються й на стадії звернення судового рішення до виконання.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, що ТзОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» набуло прав кредитора до ОСОБА_1 з питань стягнення заборгованості за Договором «Автопакет» №88п/18/2008-840 від 22.04.2008 року, яка підтверджена рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2012 року по справі №2314/8749/2012, і на даний час вказане рішення суду від 13.12.2012 року фактично не виконане, але перебуває на примусовому виконанні, тому вимоги заявника про заміну сторони стягувача на стадії виконання такого судового рішення є такими, що підлягають до задоволення.

На підставі викладеного вище та керуючись ст. ст. 10, 12, 13, 55, 82, 258-261, 442 Цивільно-процесуального кодексу України, суд, -

у х в а л и в:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» про заміну сторони (стягувача) її правонаступником - задовольнити.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 15, ЄДРПОУ 20025456) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» (місцезнаходження за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 5, ЄДРПОУ 41487593) у виконавчому провадженні № 38738141 з примусового виконання виконавчого листа №2/2314/3466/12, виданого 30.05.2013 року Придніпровським районним судом м. Черкаси про стягнення із ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» боргу в сумі 70756 грн. 36 коп.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 15 днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Повний текст ухвали складений 10.04.2024 року.

Головуючий: В.М. Скляренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118248570 ?

Документ № 118248570 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118248570 ?

Дата ухвалення - 10.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118248570 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118248570 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 118248570, Приднепровский районный суд города Черкассы

Судебное решение № 118248570, Приднепровский районный суд города Черкассы было принято 10.04.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 118248570 относится к делу № 2314/8749/12

то решение относится к делу № 2314/8749/12. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118248568
Следующий документ : 118248572