Постановление суда № 118203361, 08.04.2024, Прилукский горрайонный суд Черниговской области

Дата принятия
08.04.2024
Номер дела
742/1215/24
Номер документа
118203361
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Провадження № 6/742/49/24

Єдиний унікальний № 742/1215/24

УХВАЛА

08 квітня 2024 року м.Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі:

головуючої - судді Короткої А.О.,

при секретарі судового засідання Бурмаці Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс», заінтересовані особи: первісний стягувач товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», боржник ОСОБА_1 , приватний виконавець Малкова Марії Вікторівні, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - товариство з обмеженою відповідальністю «Кампсіс Лігал»,про замінуу виконавчомупровадженні сторони(стягувача)на йогоправонаступника, -

В С Т А Н О В И В :

Представник заявник ТОВ «ДебтФорс» звернувся до суду з заявою в якій просив замінити стягувача у виконавчому провадженні №64545325 відкритому на підставі виконавчого напису №1523 вчиненого 20.01.2021 приватним нотаріусом Горай О.С., про стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» у розмірі 12540,21 грн, а саме: замінити вибулого стягувача - ТОВ «ВердиктКапітал» (код ЄДРПОУ - 36799749) на його правонаступника ТОВ «Дебт Форс» (код ЄДРПОУ - 43577608).

Заявлені вимогимотивовані тим,що напримусовому виконанніприватного виконавцявиконавчого округуміста Києва Малкової М.В. перебуває виконавче провадження №64545325 щодо стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованість в розмірі 12540,21 грн, відкрите 17.02.2021 на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. №1523 вчиненого 20.01.2021.

15.02.2023 між ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Кампсіс Фінанс» було укладено договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №15-02/23, відповідно до умов якого ТОВ «Вердикт Капітал» відступило ТОВ «Кампсіс Фінанс» права вимоги до боржників, в тому числі до боржниці ОСОБА_1 за кредитним договором №МФ-0852/006855.

08.05.2023 між ТОВ «Кампсіс Фінанс» та ТОВ «Дебт Форс» було укладено договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №08-05/23, відповідно до умов якого ТОВ «Кампсіс Фінанс» відступило ТОВ «Дебт Форс» права вимоги до боржників, в тому числі до боржниці ОСОБА_1 за кредитним договором №МФ-0852/006855.

Сторони в судове засідання не з`явились, хоча про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином та вчасно (а.п.88-95), у відповідності дост.130 ЦПК України, але безпосередньо в поданій заяві представник заявника просив провести судове засідання без його участі (а.п.7).

Згідно з ч.2ст.247ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що заява обґрунтована та підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Виконавчим написом приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. №1523 вчиненого 20.01.2021 з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Вердикт Капітал» було стягнуто заборгованість за кредитним договором №МФ-0852/006855, загальна сума, що підлягає стягненню склала 12540,21 грн (а.п.9), на підставі якого приватним виконавцем виконавчого округуміста Києва Малковою М.М. від 17.02.2021 року було відкрито виконавче провадження №64545325 (а.п.11-12).

Відповідно до копії Договору відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №15-02/23 від 15.02.2023 ТОВ «Вердикт Капітал» відступило ТОВ «Кампсіс Фінанс» права вимоги до боржників, в тому числі до ОСОБА_1 за кредитнимдоговором №МФ-0852/006855 (а.п.17-22, 25).

Окрім цього, 08.05.2023 між ТОВ «Кампсіс Фінанс» та ТОВ «Дебт Форс» було укладено договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №08-05/23, відповідно до умов якого ТОВ «Кампсіс Фінанс» відступило ТОВ «Дебт Форс» права вимоги до боржників, в тому числі до боржниці ОСОБА_1 за кредитним договором №МФ-0852/006855 (а.п.27-30, 31).

Як вбачається з копій виконавчого провадження №63946538 (а.п.67-75), приватним виконавцем виконавчого округуміста Києва Малковою М.В. 17.12.2020 було відкрито виконавче провадження №64545325 з виконання виконавчого напису №1523 вчиненого 20.01.2021 приватним нотаріусом Горай О.С., про стягнення боргу з ОСОБА_1 на користьТОВ «ВердиктКапітал» урозмірі 12540,21грн (а.п.97-106, 108-128) та постановою від 22.02.2021 приватним виконавцем було звернено стягнення на доходи боржниці ОСОБА_1 , оскільки така отримує дохід в ТОВ «Кисет» (код ЄДРПОУ 33561090) (а.п.106, 127). На сьогоднішній день виконавче провадження №63946538 є не завершеним.

Згідно зі ст.55 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні,а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони,або третьої особина будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника,обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до ч.1 ст.442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником, а в ч.5 зазначено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувана у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Отже, процесуальне правонаступництво це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи, яка була в процесі стороною або третьою особою, до іншої особи у зв`язку з переходом до неї суб`єктивних матеріальних прав.

Статтею 512 ЦК України передбачено, що однією з підстав заміни кредитора у зобов`язанні іншою особою є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено Договором або законом.

У зв`язку з такою зміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку з чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно вимог до ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному ЦПК України та ЗУ «Про виконавче провадження», який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Отже ТОВ «Дебт Форс» набуло право грошової вимоги до боржниці ОСОБА_1 за кредитним договором №МФ-0852/006855, на підставі якого 20.01.2021 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. було вчинено виконавчий напис №1523, та приватним виконавцем виконавчого округуміста Києва Малковою М.В. 17.02.2021 було відкрито виконавче провадження №64545325, яке на час розгляду даної заяви є незавершеним, тому суд вважає за необхідне замінити сторону у даному виконавчому провадженні, а саме: вибулого стягувача ТОВ «Вердикт Капітал» на його правонаступника ТОВ «Дебт Форс» (код ЄДРПОУ 43577608, юридична адреса: вул.Харківське Шосе, буд.201/203, літера 2-а, офіс 602, м.Київ, 02121).

Таким чином, заява представника ТОВ «Дебт Форс» про замінусторони (стягувача)у виконавчомупровадженні підлягає задоволенню.

Керуючись ст.258-261, 442 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Заявупредставника товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс», заінтересовані особи: первісний стягувач товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», боржник ОСОБА_1 , приватний виконавець Малкова Марія Вікторівна, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - товариство з обмеженою відповідальністю «Кампсіс Лігал», про заміну у виконавчому провадженні сторони (стягувача) на його правонаступника - задовольнити.

Замінити сторону стягувача - товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» у виконавчому провадженні №64545325 щодо стягненнякредитної заборгованостіз ОСОБА_1 на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», відкритому 17 лютого 2021 року на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Л.С. №1523 від 20 січня 2021 року, на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс» (код ЄДРПОУ 43577608, юридична адреса: вул.Харківське Шосе, буд.201/203, літера 2-а, офіс 602, м.Київ, 02121).

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Повний текст ухвали складено та підписано 08.04.2024.

Разом з тим, на ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення до Чернігівського апеляційного суду.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Анна КОРОТКА

Часті запитання

Який тип судового документу № 118203361 ?

Документ № 118203361 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118203361 ?

Дата ухвалення - 08.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118203361 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118203361 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 118203361, Прилукский горрайонный суд Черниговской области

Судебное решение № 118203361, Прилукский горрайонный суд Черниговской области было принято 08.04.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые сведения.

Судебное решение № 118203361 относится к делу № 742/1215/24

то решение относится к делу № 742/1215/24. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118203360
Следующий документ : 118204556