Решение № 118182931, 08.04.2024, Першотравенский городской суд Днепропетровской области

Дата принятия
08.04.2024
Номер дела
186/322/24
Номер документа
118182931
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Провадження номер № 2/0186/310/24

Справа № 186/322/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м.Першотравенськ

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді Янжули С.А.

при секретарі - Лиман Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Першотравенську в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2024 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровської області суду надійшла позовна заява ТОВ "ФК"Кредит-Капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Свої позовні вимоги позивач мотивує тим, що 07 грудня 2022 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Мілоан» був укладений кредитний договір №101053048, згідно з умовами якого відповідач отримала 7 000 гривень, зі сплатою процентів за користування кредитом, комісії та інших платежів та можливих штрафних санкцій, що передбачені Кредитним договором.

ТОВ «Мілоан» умови Кредитного договору виконав в повному обсязі, надавши відповідачу кредит на потрібну їй суму. Відповідач зі свого боку не виконала умов Кредитного договору.

29 березня 2023 року між ТОВ «Мілоан» та ТзОВ «ФК «Кредит-Капітал» відповідно до чинного законодавства України укладений Договір відступлення прав вимоги №94-МЛ/Т.

Сума та розрахунок заборгованості за Кредитним договором №101053048 від 07 грудня 2022 року було передано позивачу від первинного кредитора - ТОВ «Мілоан», згідно Договору відступлення прав вимоги №94-МЛ/Т від 29 березня 2023 року.

Станом на 29 березня 2023 року сума заборгованості відповідача становить 26 355 гривень, відповідно до виписки з особового рахунку за Кредитним договором. З них:

1) прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 7 000 гривень;

2) прострочена заборгованість за сумою відсотків становить - 19 005 гривень;

3) прострочена заборгованість за комісією становить - 350 гривень.

Відповідачу було надіслано письмову претензію про погашення кредитної заборгованості та надано термін для добровільного врегулювання позивачем зобов`язання.

Первинний кредитор - ТОВ «Мілоан» передав ТзОВ «ФК «Кредит- Капітал» відповідно до Договору відступлення прав вимоги №94-МЛ/Т від 29 березня 2023 року, разом з матеріалами кредитної справи і Довідку про ідентифікацію, яка підтверджує, що ОСОБА_1 , з якою укладено Кредитний договір №101053048 від 07 грудня 2022 року, ідентифікована. Акцепт договору позичальником вчинено з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

Ухвалою суду від 29 лютого 2024 року відкрито провадження у справі у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Представник позивач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, позовні вимоги підтримує, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідач у судове засідання не з`явилася, відзив на позовну заяву не надала, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, просить ухвалити рішення згідно чинного законодавства.

Дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, суд констатує наступне.

Відповідно до ст.1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Відповідно до ч.1 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Стаття 627 ЦК України передбачає, що відповідно до статті 6 ЦК України сторони вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно статей 526, 527, 530 ЦК України зобов`язання повинно виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору вимог закону.

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту.

Згідно ч.2 ст.615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Відповідно до п.5 ст.3 Закону України «Про електронну комерцію», електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов`язків та оформлена в електронній формі.

Статтями 7 та 8 Закону України «Про електронну комерцію» передбачено, що продавець (виконавець, постачальник) товарів, робіт, послуг в електронній комерції під час своєї діяльності та у разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов`язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у сфері електронної комерції до інформації про себе, визначену законодавством, а покупець, який приймає (акцептує) пропозицію іншої сторони щодо укладення електронного договору, зобов`язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення.

Згідно зі ст.10 Закону України «Про електронну комерцію», електронні правочини вчиняються на основі відповідних пропозицій (оферт).

Статтею 11 Закону України «Про електронну комерцію» визначений Порядок укладення електронного договору.

Зокрема, відповідно до ч.3 цієї статті електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію» пропозиція укласти електронний договір (оферта) може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.

Частиною 6 цієї статті передбачено шляхи надання відповіді особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт), до яких відноситься:

надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону;

заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону;

вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз`яснено в інформаційній системі, в якій розміщено таку пропозицію, і ці роз`яснення логічно пов`язані з нею.

Статтею 12 даного Закону регламентуються вимоги до підпису сторін договору. Так, згідно ч. 1 цієї статті, якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його підписання є використання, зокрема: електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим Законом.

З досліджених матеріалів справи, судом встановлено наступні обставини.

07 грудня 2022 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Мілоан» був укладений кредитний договір №101053048, згідно з умовами якого відповідач отримала 7 000 гривень.

Довідкою про ідентифікацію підтверджено, що клієнт ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікована.

ТОВ «Мілоан» умови Кредитного договору виконав в повному обсязі, надавши відповідачу кредит на потрібну їй суму. Відповідач зі свого боку не виконала умов Кредитного договору.

Згідно з п. 3.2.6. Кредитного договору №101053048 від 07 грудня 2022 року позикодавець має право відступати, передавати, будь-яким іншим чином відчужувати, а також передавати в заставу свої права за цим договором (повністю або частково) на користь третіх осіб в будь-який час протягом строку дії цього Договору без згоди Позичальника.

Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

29 березня 2023 року між ТОВ «Мілоан» та ТзОВ «ФК «Кредит-Капітал» відповідно до чинного законодавства України укладений Договір відступлення прав вимоги №94-МЛ/Т.

Також, в матеріалах справи наявний Реєстр боржників до договору відступлення прав вимоги №94-МЛ/Т від 29 березня 2023 року.

Таким чином, ТОВ «ФК «Кредит-Капітал» є правонаступником позикодавця ТОВ «Мілоан» за кредитним договором №101053048 від 07 грудня 2022 року, укладеним між ТОВ «Мілоан» та ОСОБА_1 .

Згідно з п. 1.1. Кредитного договору позикодавець зобов`язується на умовах визначених цим Договором, на строк визначений п. 1.3. Договору надати Позичальнику грошові кошти (фінансовий кредит) в сумі визначеній в п. 1.2. Договорі (далі кредит), а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю кредит, сплатити комісію за надання кредиту та проценти за користування кредитом (ділі плата) у встановлений в п. 4.1. Договору термін, та виконати інші зобов`язання у повному обсязі та на умовах та в строки/терміни, що визначені Договором.

Сума кредиту становить 7 000 гривень у валюті: Українські гривні (п. 1.2. Договору).

Кредит надається строком на 105 днів з 07 грудня 2022 року (п. 1.3. Договору). Пільговий період - 15 днів, поточний період - 90 днів.

Термін (дата) повернення кредиту і сплата комісії за надання кредиту та процентів за користування кредитом: 22 березня 2023 року (п. 1.4. Договору).

Відповідно до графіку сплати кредитних коштів (Додаток №1 до кредитного договору №101053048 від 07 грудня 2022 року) платіж повернення кредиту та сплати комісії і процентів мав бути внесений відповідачем до 22 березня 2023 року на загальну суму 26 355 гривень, з них: кредит 7 000 гривень; комісія за надання кредиту 350 гривень; проценти 19 005 гривень.

Згідно з карткою обліку виконання договору за Кредитним №101053048 від 07 грудня 2022 року заборгованість перед ТзОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» за кредитом складає 26 355 гривень, з яких прострочене тіло 7 000 гривень; проценти 19 005 гривень; заборгованість за комісією 350 гривень.

Згідно п. 1.5.1. кредитного договору комісія за надання кредиту становить 350 гривень, яка нараховується за ставкою 5% від суми кредиту одноразово.

Таким чином комісія за своєю природою - це грошова сума, одноразовий платіж, що списується клієнтом, як плата за обслуговування рахунку або за надання спеціальних послуг, а тому суд приходить до висновку, що розмір комісії є встановлений пунктом 1.5.1. кредитного договору, відповідно вимога про її стягнення є обґрунтованою.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1.5.2 проценти за користування кредитом: пільговий період - 105 гривень, які нараховуються за ставкою 0,10% від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування кредитом протягом пільгового періоду; поточний період - 18 900 гривень, які нараховуються за стандартною ставкою 3% від фактичного залишку кредиту за кожен день строку користування кредитом протягом поточного періоду.

Будь-яких інших доказів щодо підстав та порядку нарахування процентів за даним кредитним договором матеріали справи не містять.

Сума процентів нарахована позивачем за період строку дії кредитного договору, тобто по 22 березня 2023 року.

З цих підстав суд вважає, що заборгованість перед ТзОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» за простроченими відсотками складає 19 005 гривень, тобто за період користування кредитом з 07 грудня 2022 року по 22 березня 2023 року).

Таким чином, суд приходить до переконання, що позовні вимоги слід задовільнити частково та стягнути з відповідача в користь позивача заборгованість за Кредитним договором №101053048 від 07 грудня 2022 року станом на 22 березня 2023 року в розмірі 26 355 гривень, з яких: заборгованість за тілом кредиту 7 000 гривень; прострочені проценти 19 005 гривень; заборгованість за комісією 350 гривень.

Згідно з ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки позовні вимоги задоволено в повному обсязі, підлягає стягненню з відповідача на користь позивача судовий збір в розмірі 2 422,40 гривень.

На підставі наведеного, відповідно до ст.ст.514,525,526,527,530,536,615,626,1054 ЦК Українита керуючись ст.ст.141,259,263-265 ЦПК України, -суд

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовільнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" заборгованість за кредитним договором №101053048 від 07 грудня 2022 року, визначену станом на 29 березня 2023 року, в розмірі 26 355 (двадцяти шести тисяч трьохста п`ятдесяти п`яти) гривень 00 копійок, яка складається із: простроченої заборгованості за кредитом 7 000 гривень, простроченої заборгованості за процентами 19 005 гривень та простроченої заборгованості за комісією 350 гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кредит-Капітал" судовий збір у розмірі 2 422 (двох тисяч чотирьохста двадцяти двох) гривень 40 копійок.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Суддя: С.А.Янжула.

Часті запитання

Який тип судового документу № 118182931 ?

Документ № 118182931 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 118182931 ?

Дата ухвалення - 08.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118182931 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118182931 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 118182931, Першотравенский городской суд Днепропетровской области

Судебное решение № 118182931, Першотравенский городской суд Днепропетровской области было принято 08.04.2024. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 118182931 относится к делу № 186/322/24

то решение относится к делу № 186/322/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118182924
Следующий документ : 118182933